GENEALOGIE van Vincent de ROO

 

Generatie I

I  Vincent de ROO, Meester saeyneringhe en Saaidrapier, wonende te Ieper, te Leiden en te Delft, is geboren rond 1546 te Ieper, overleden op zondag 29 juni 1597 te Delft, begraven op woensdag 2 juli 1597 aldaar.

(Als poorter ontvangen te Leiden op 12-10-1589, Poorter te Delft 4-1596)

Hij trouwt rond 1566, trouwt (kerk) met Pťrone La NOTE. Pťrone, zonder beroep, wonende te Delft, is overleden op dinsdag 8 oktober 1602 aldaar, begraven op vrijdag 11 oktober 1602 aldaar.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Willem de ROO is geboren op zondag 11 mei 1567 te Wervicke, zie II-A.

2  EzechiŽl de ROO is geboren op woensdag 11 mei 1569 te Komen, zie II-B.

3  Jan de ROO is geboren op zondag 7 oktober 1571, gedoopt, zie II-C.

4  Maria de ROO, zonder beroep, is geboren op woensdag 16 februari 1575, gedoopt, overleden op donderdag 29 december 1580.

5  Pťronne de ROO, zonder beroep, is geboren op vrijdag 22 november 1577 te Delft, gedoopt, overleden op maandag 29 februari 1580.

6  Jacob de ROO is geboren op donderdag 26 maart 1579, gedoopt.

7  Maria de ROO, zonder beroep, is geboren op donderdag 27 oktober 1580, gedoopt, overleden op vrijdag 1 september 1595.

Generatie II

II-A  Willem de ROO ook genaamd Guillaem, zoon van Vincent de ROO (I) en Pťrone La NOTE, Schoolmeester, wonende te Hillegersberg, te Schiedam, te IJsselmonde en te Delft, is geboren op zondag 11 mei 1567 te Wervicke, overleden op maandag 15 augustus 1644 te Delft, begraven op vrijdag 26 augustus 1644 aldaar.

Archieven van het ambacht Hillegersberg en Rotteban Nr,1627 Acte van aanstelling van Willem van Roo tot schoolmeester, koster en graf maker , 1601
Als lidmaat van Hilligersberg ingeschreven 1605.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 14 juni 1586 te Leiden (1) met Paschijntje Pouwels GARNES, dochter van Pouwel GANNE en Versijne GANNES. Paschijntje, zonder beroep, is geboren te Kemmel, overleden op zondag 25 november 1607 te Hillegersberg.

(GANNES)
Als lidmaat van Hilligersberg ingeschreven 1605; daar heet zij Paschijntge Sommers.
Kemmel wordt ook als Cammele geschreven

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Claasje Willems de ROO is geboren op zondag 28 augustus 1588 te Hillegersberg, gedoopt, zie III-A.

2  Abraham Willemsz de ROO is geboren op maandag 3 december 1590 te Hillegersberg, gedoopt, zie III-B.

3  Izašk de ROO is geboren op donderdag 29 juli 1593 te Hillegersberg, gedoopt.

4  Jacob de ROO is geboren op maandag 29 augustus 1594 te Hillegersberg, gedoopt.

5  Paulus Willemsz de ROO is geboren op woensdag 22 november 1595 te Schiedam, gedoopt, zie III-C.

6  Sara Willems de ROO, zonder beroep, is geboren op dinsdag 28 april 1598 te Hillegersberg, gedoopt, overleden op zaterdag 4 maart 1651.

7  Jan Willemsz de ROO is geboren op donderdag 7 oktober 1599 te Hillegersberg, gedoopt, zie III-D.

8  David Willemsz de ROO is geboren op dinsdag 17 april 1601 te Hillegersberg (Volgens gegevens Mormonen geboren te Hilligersberg), gedoopt, zie III-E.

9  Pieter Willemsz de ROO, Schoolmeester van Lekkerland, is geboren op woensdag 17 maart 1604 te Hillegersberg., Hij is doopgetuige van Susanna MANDUIJT op dinsdag 11 november 1642 te Delft., Hij is doopgetuige van Willem MANDUIJT op zondag 22 oktober 1645 aldaar.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) in 1623 te Ridderkerk, trouwt (kerk) te IJsselmonde met Grietgen Ariens. Grietgen is geboren te Ridderkerk.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 24 februari 1608 te Delft, trouwt (kerk) op maandag 24 maart 1608 aldaar (2) met Mayke BOULIN. Mayke, zonder beroep, is begraven op vrijdag 10 april 1615 te Schiedam Den 10į dito: De huijsvrouwe van Mr.Willem de Roo schoolmeester, het graff gehuijrt eens beluijt 8-00-00.

Als lidmaat van Hilligersberg ingeschreven 1608.

Van hen is een kind bekend:

10  Matthijs Willemsz de ROO is geboren tussen 1608 en 1615 (Geboren te Hilligersberg of Schiedam), gedoopt, zie III-F.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 16 mei 1615 te Schiedam (3) met Margritha Servaes HENNOT. Margritha is overleden na 1660., Zij is doopgetuige van Susanna MANDUIJT op dinsdag 11 november 1642 te Delft., Zij is doopgetuige van Angenieta SANTSEIJ op zaterdag 10 juni 1656 te Rotterdam.

(Achternaam genoemd in testament van zoon Jacob de ROO in 1647; ook HANNOT)

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

11  Pijeraentgen Willems de ROO is gedoopt op zondag 10 januari 1616 te Schiedam (doopgetuige was Antoni van DALEN), zie III-G.

12  Jacob Willemsz de ROO is gedoopt op zondag 7 januari 1618 te Schiedam (doopgetuigen waren Jan van HEUSDEN, Roelof Jansz, Claes Claesz en Francijntghe GARNES)., Hij is doopgetuige van Willem MANDUIJT op zondag 22 oktober 1645 te Delft.

13  Isašc Willemsz de ROO, Schoolmeester, is gedoopt op zondag 7 januari 1618 te Schiedam (doopgetuigen waren Jan van HEUSDEN, Roelof Jansz, Claes Claesz en Francijntghe GARNES)., Hij is doopgetuige van Jannetje MANDUIJT op donderdag 26 november 1643 te Delft., Hij is doopgetuige van Angenieta SANTSEIJ op zaterdag 10 juni 1656 te Rotterdam.

14  Magdalena Willems de ROO is geboren rond 1630, zie III-H.

15  Maria Willems de ROO is gedoopt op donderdag 13 april 1634 te Delft (doopgetuigen waren Hester Jans, Margrieta Pieters en David Willemsz de ROO (zie III-E)), begraven op vrijdag 7 juli 1634 aldaar.

II-B  EzechiŽl de ROO, zoon van Vincent de ROO (I) en Pťrone La NOTE, is geboren op woensdag 11 mei 1569 te Komen, overleden op zondag 23 maart 1597 te Delft.

Als poorter ontvangen te Leiden

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 24 juni 1589 te Leiden met Hester BOLYN. Hester, zonder beroep, is geboren te Hondschoten.

Van hen is een kind bekend:

1  Abraham EzechiŽlsz de ROO, zie III-I.

II-C  Jan de ROO, zoon van Vincent de ROO (I) en Pťrone La NOTE, Saeywerker, is geboren op zondag 7 oktober 1571, gedoopt.

Of de kinderen Vincent en Cornelis werkelijk afstammelingen van Jan de Roo zijn is nog hypothetisch. Nader oonderzoek moet nog plaatsvinden

Van hem en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  mogelijk Vincent Jansz de ROO is geboren voor zondag 17 april 1605 te 's Gravensande, zie III-J.

2  mogelijk Cornelis Jansz de ROO is geboren rond 1610 te Honselaarsdijk, zie III-K.

Generatie III

III-A  Claasje Willems de ROO, dochter van Willem de ROO (II-A) en Paschijntje Pouwels GARNES, zonder beroep, is geboren op zondag 28 augustus 1588 te Hillegersberg, gedoopt, begraven op zondag 5 maart 1645 te Rotterdam., Zij is doopgetuige van Jannetje MANDUIJT op donderdag 26 november 1643 te Delft.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 4 april 1610 te Rotterdam, trouwt (kerk) op zaterdag 24 april 1610 aldaar (1) met Paulus Aelberts van der SPRONG.

Van hen is een kind bekend:

1  Aaltge.

Zij was gehuwd met Antoni JANSEN.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 1 mei 1639 te Rotterdam, trouwt (kerk) op zondag 15 mei 1639 aldaar (2) met Bastiaen Gerritsz PROPER.

III-B  Abraham Willemsz de ROO, zoon van Willem de ROO (II-A) en Paschijntje Pouwels GARNES, Schoolmeester, is geboren op maandag 3 december 1590 te Hillegersberg, gedoopt, overleden op vrijdag 29 april 1639 te De Lier.

O.R.A. Schiedam Nr. 321 folio 68v. d.d. 07-02-1636.
Mr. Abraham Willemsz. de Roo schoolmeester in de Lier approbeert de procuratie van 01-04-1634
verleden voor notaris Cornelis Couckebacker op Joan van Ophoven en constitueert dezelve Ophoven
om ter secretarie alhier te lichten de penningen die hem toekomen uit de boedel van Frederick
Arijensz. kuiper

Hij gaat in ondertrouw op woensdag 31 juli 1613 te Schiedam met Aeghjen Jans. Aeghjen is geboren te Schiedam, overleden op zondag 24 augustus 1664 aldaar.

416. 20-12-1653. Jan Anthonisz. Houtthijn wonende Overschie verkoopt Aechgen Jansdr.
weduwe Abraham de Roo een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Jasper Matthijsz.
schoenmaker en W Dirck Thonisz. van Leeuwen bakker, strekkende voor van de straat tot
achter aan op de Haven, alles volgens de oude waarbrief van 04-11-1651, belast met 600 gld
tbv Engeltgen Lambrechtsdr. tegen een rente van 5% per jr, voor 300 gld, boven de belasting
in gereed geld ontvangen.

Abraham Willemsz. de Rhoon jongman van den Berch, geassisteert met Guilliamme de
Rhoon sijn vader X Aechgen Jansdr. jongedochter van Schiedam, geassisteert met Lieltgen
Pieters haer moeije.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Paulus Abrahamsz de ROO, wonende te Honselaarsdijk en te De Lier, is overleden op woensdag 3 januari 1680 te Schiedam.

Hij was gehuwd (1) met N.N.. Hij gaat in ondertrouw op zaterdag 16 maart 1669 te Schiedam, trouwt (kerk) op zondag 7 april 1669 aldaar (2) met Pleuntgen Ariens PANSER.

Apolonia
Hij gaat in ondertrouw op vrijdag 20 juli 1674 te Schiedam (3) met Trijntje Gerrits van DAM.

2  Neeltgen Abrahams de ROO is geboren rond 1625.

Zij trouwt (kerk) op zondag 21 mei 1651 te Naaldwijk met Jan Teunisz HOUTIJN.

3  Paschina Abrahams de ROO is gedoopt op zondag 4 juli 1632 te De Lier, zie IV-A.

III-C  Paulus Willemsz de ROO, zoon van Willem de ROO (II-A) en Paschijntje Pouwels GARNES, Schoolmeester, Chirurgijn en Secretaris van 's-Gravendeel, wonende te Schiedam, te Overschie en te 's-Gravendeel, is geboren op woensdag 22 november 1595 te Schiedam, gedoopt, overleden op donderdag 30 maart 1645 te 's-Gravendeel.

(Testament 14-11-1630; O.N.A. Delft inv. 1686)

Hij trouwt (kerk) op zaterdag 6 april 1619 te Schiedam (1) met Soetgen Fredericxdr, dochter van Frederick Arijensz. Soetgen is overleden voor zaterdag 16 november 1630.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Willem de ROO is geboren rond 1619.

2  Abraham de ROO is geboren rond 1622, zie IV-B.

3  Cornelis de ROO is geboren rond 1624, zie IV-C.

4  Servaes de ROO is geboren rond augustus 1630.

Hij gaat in ondertrouw op zaterdag 16 november 1630 te Delft, trouwt (kerk) te Overschie (2) met Maritgen Anthonis de NEEFF. Maritgen, zonder beroep.

Zij was eerder gehuwd (1) met Franchoijs LUETTER.

III-D  Jan Willemsz de ROO, zoon van Willem de ROO (II-A) en Paschijntje Pouwels GARNES, Schoolmeester, wonende te Hillegersberg, te Honselaarsdijk, te Schiedam en te Naaldwijk, is geboren op donderdag 7 oktober 1599 te Hillegersberg, gedoopt, overleden op zaterdag 4 maart 1651 te Naaldwijk.

Jan de Roo is in 1636 te Naaldwijk diaken en in 1648 ouderling.
Archieven van het ambacht Hillegersberg en Rotteban Nr. 1629 Missive, waarbij Jan Willemsz de Roo solliciteert naar het schoolmeesterschap te Hillegersberg , 1620
5 maart 1651 doet Ds. Vlietarphius aan de kerkeraad het voorstel om in verband met het overlijden van zaliger Mr. Jan de Roo, waardoor de schooldienst vacerend is zijn weduwe toe te staan nog een jaar ongemolesteerd in de school te mogen blijven wonen en dezelve door haar jongste zoon te laten waarnemen, de kerkdienst evenwel door een ander, wat toegestaan wordt.
17 maart 1652 doet dominee mededeling aan de kerkeraad dat de eerder genoemde weduwe wederom voorstelde haar zoon Willem nog een jaar te continueren wat opnieuw toegestaan wordt, echter onder de voorwaarde dat hij tegen Pasen voor 5 of 6 weken een
goed musicum te Delft zal bezoeken ter oefening in het zingen.
26 januari 1653 heeft Willem Jans de Roo een request kerkeraad ingediend met verzoek te bevorderen bij Hare K. Hoogheid dat hij tot ordinaris schoolmeester zal worden benoemd.
De benoeming is afgekomen tussen deze datum en 23 maart d.a.v. waarop de kerkeraad hem als functionaris accepteert.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 18 april 1620 te Schiedam, trouwt (kerk) op zaterdag 2 mei 1620 aldaar met Helen Huijbregts SPARENBURG, dochter van Huijbregt SPARENBURG en Lijsbeth Engels. Helen is geboren op maandag 9 maart 1598 te Schiedam, overleden op woensdag 19 januari 1656 te Naaldwijk.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Huijbregt de ROO is geboren op zaterdag 30 oktober 1621 te Schiedam, gedoopt op woensdag 3 november 1621 aldaar, overleden op maandag 12 april 1627 te Naaldwijk.

2  Passchijntje de ROO is geboren op donderdag 11 juli 1624 te Schiedam, gedoopt op zondag 14 juli 1624 aldaar (doopgetuigen waren IJsbrant Huijbrechtsz, Neeltgen Huijbrechts en Claasje Willems de ROO), overleden op donderdag 14 maart 1641 te Naaldwijk, begraven op maandag 18 maart 1641 aldaar Nieuw graf 1x 8 - -.

3  Lijsbeth Jans de ROO is geboren op maandag 9 augustus 1627 te Naaldwijk, zie IV-D.

4  Huijbregt de ROO is geboren op maandag 5 november 1629 te Naaldwijk, gedoopt op zondag 11 november 1629 aldaar, zie IV-E.

5  FranÁois de ROO, Adelborst, is geboren op zaterdag 12 juni 1632 te Naaldwijk, gedoopt op zondag 20 juni 1632 aldaar, overleden voor 1660 te Taiwan.

6  Willem Jansz de ROO is geboren op zondag 18 juni 1634 te Naaldwijk, gedoopt op maandag 26 juni 1634 aldaar, zie IV-F.

7  Susanna de ROO is geboren op zaterdag 25 oktober 1636 te Naaldwijk, begraven op zondag 27 april 1704 aldaar.

Belijdenis te Naaldwijk 6-1-1656

Zij trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1664 te Naaldwijk met Cornelis Arendsz van VLIET. Cornelis is gedoopt op zondag 4 februari 1646 te Naaldwijk, begraven op vrijdag 1 oktober 1700 aldaar.

8  Rusje Jans de ROO is geboren op maandag 7 maart 1639 te Naaldwijk, gedoopt op vrijdag 11 maart 1639 aldaar, overleden in 1727 te Katwijk.

Belijdenis te Naaldwijk 13-1-1658

Zij trouwt (kerk) op zondag 9 augustus 1665 te Naaldwijk met Cornelis Hendricksz EPENHUISEN.

9  Passchijntje de ROO is geboren op dinsdag 13 augustus 1641 te Naaldwijk, gedoopt op vrijdag 16 augustus 1641 aldaar, overleden op dinsdag 22 oktober 1686 te Schiedam., Zij is doopgetuige van Johannes de ROO op dinsdag 22 november 1661 te Delft.

(Met attestatie binnengekomen uit Naaldwijk mei 1659)

Zij was gehuwd met Jan Jacobsz van der MEER.

III-E  David Willemsz de ROO, zoon van Willem de ROO (II-A) en Paschijntje Pouwels GARNES, is geboren op dinsdag 17 april 1601 te Hillegersberg (Volgens gegevens Mormonen geboren te Hilligersberg), gedoopt, overleden voor vrijdag 9 mei 1681 te Maassluis., Hij is doopgetuige van Maria Willems de ROO op donderdag 13 april 1634 te Delft.

Van hem en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Catalijntje Davids de ROO is begraven op maandag 14 april 1692 te Delft., Zij is doopgetuige van David Gerritsz KAM op woensdag 7 april 1677 aldaar.

2  Willem Davids de ROO, zie IV-G.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 4 oktober 1636 te Delft, trouwt (kerk) op zondag 19 oktober 1636 aldaar (2) met Ingetje Claesdr van ROTTEVEEN ook genaamd ROTTEVEEL. Ingetje, zonder beroep, is begraven op zondag 28 juli 1675 te Delft.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

3  Jacoba Davids de ROO ook genaamd Jaapge en Jaepje is begraven op maandag 12 december 1718 te Delft., Zij is doopgetuige van Ingetje KAM op zondag 25 december 1678 aldaar.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 15 maart 1687 te Delft met Bartholomeus van der SWAEN. Bartholomeus is overleden voor maandag 12 december 1718.

4  Johanna Davids de ROO, zie IV-H.

5  Sara Davids de ROO. Zij is doopgetuige van David Gerritsz KAM op woensdag 7 april 1677 te Delft.

(Met attestatie binnengekomen uit Leiden november 1678)

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 19 oktober 1680 te Delft, trouwt (kerk) op zondag 10 november 1680 te Pijnacker met Johannes KEIJSER. Johannes, Vleeshouwer, is afkomstig uit 's-Gravenhage.

6  Petronella Davids de ROO is begraven op zaterdag 31 maart 1703 te Delft., Zij is doopgetuige van Pieter Gerritsz KAM op zondag 11 november 1674 aldaar., Zij is doopgetuige van Ingetje KAM op zondag 25 december 1678 aldaar., Zij is doopgetuige van Pieternella de ROO op zondag 19 september 1700 aldaar.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 9 mei 1676 te Delft, trouwt (kerk) op maandag 25 mei 1676 met Dirck Cornelisz BAERSENBURGH, zoon van Cornelis BAERSENBURGH. Dirck, Mr. Ebbenhoutwerker. Hij is doopgetuige van David Gerritsz KAM op woensdag 7 april 1677 te Delft., Hij is doopgetuige van Ingetje KAM op zondag 25 december 1678 aldaar., Hij is doopgetuige van Pieternella de ROO op zondag 19 september 1700 aldaar.

Hij was eerder gehuwd (1) met Cornelia Cornelis van GOOL.

7  Catharina de ROO.

III-F  Matthijs Willemsz de ROO, zoon van Willem de ROO (II-A) en Mayke BOULIN, Schoolmeester en Voorlezer in de Oude Kerk te Delft, is geboren tussen 1608 en 1615 (Geboren te Hilligersberg of Schiedam), gedoopt, begraven op dinsdag 23 maart 1688 te Delft.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 15 januari 1661 te Delft, trouwt (kerk) op zondag 30 januari 1661 aldaar (1) met Catharina van ELST, dochter van Otto van ELST en Helena Jans van ARENTSVELT. Catharina, zonder beroep, is overleden te Delft, begraven op maandag 28 augustus 1679 aldaar.

Huwelijkse voorwaarden op 16-12-1660 Notaris Johan van Ruiven, Inventarisnummer 1966H, Folio 3

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Willem Matthijsz de ROO is gedoopt op woensdag 29 maart 1662 te Delft (doopgetuigen waren Paulus van ARENTSVELT en Hester van CROONENBURG), zie IV-I.

2  Helena de ROO, zonder beroep, is gedoopt op vrijdag 16 mei 1664 te Delft (doopgetuigen waren Isašc Willemsz de ROO en Helena van ELST).

Zij trouwt (kerk) op donderdag 1 april 1694 te Delft met Willem van VLIET.

3  Ottho de ROO is gedoopt op woensdag 21 juli 1666 te Delft (doopgetuigen waren Pieternella de ROO en Pieter van POLLINCHOVEN), zie IV-J.

4  Paulus de ROO is gedoopt op zondag 15 januari 1668 te Delft (doopgetuigen waren Johannes HANNOT, Wouter BOON en Elisabeth WEYTSENS).

Testament 2-5-1685; O.N.A. Delft, inv. 2381, fol. 28.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 19 maart 1681 te Delft, trouwt (kerk) op zondag 13 april 1681 (2) met Maria TAERLINGH. Maria is begraven op vrijdag 7 juni 1686 te Delft.

Zij was eerder gehuwd (1) met Jaspar DELPHOS.

III-G  Pijeraentgen Willems de ROO ook genaamd Pieternella, dochter van Willem de ROO (II-A) en Margritha Servaes HENNOT, is gedoopt op zondag 10 januari 1616 te Schiedam (doopgetuige was Antoni van DALEN).

Zij was gehuwd met GabriŽl MANDUIJT.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Susanna MANDUIJT is gedoopt op dinsdag 11 november 1642 te Delft (doopgetuigen waren Trijntgen Jans, Margritha Servaes HENNOT (zie II-A) en Pieter Willemsz de ROO (zie II-A.9)).

2  Jannetje MANDUIJT is gedoopt op donderdag 26 november 1643 te Delft (doopgetuigen waren Trijntje Jans, Claasje Willems de ROO (zie III-A) en Isašc Willemsz de ROO (zie II-A.13)).

3  Willem MANDUIJT is gedoopt op zondag 22 oktober 1645 te Delft (doopgetuigen waren Jacob Willemsz de ROO (zie II-A.12), Pieter Willemsz de ROO (zie II-A.9) en Magdalena Willems de ROO (zie III-H)).

III-H  Magdalena Willems de ROO, dochter van Willem de ROO (II-A) en Margritha Servaes HENNOT, wonende te Naaldwijk, is geboren rond 1630., Zij is doopgetuige van Willem MANDUIJT op zondag 22 oktober 1645 te Delft.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 14 augustus 1655 te Delft, trouwt (kerk) op vrijdag 3 september 1655 te Naaldwijk met Laurens SANTSEIJ ook genaamd SOUTHY, HEIJ en SOWTHEIJ.

Laurens Southy, engelscoopman, man van Magdalena de Roo machtigt Gerard van Duynen, brouwer, te Dordrecht om bij de tresaurier van Dordrecht 100 gulden in ontvangst te nemen van een jaar rente van 2000 gulden tot last van Dordrecht. Dit kapitaal is door Yesge de Roo, nicht van zijn vrouw, overleden te Wormer, vermaakt aan hun dochtertje Angnis Southy.
De akte is niet ondertekend.
(Aktesoort machtiging of procuratie Datum 05/08/1658 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 232 Aktenummer/Blz. 146/254 Notaris Jacob Duyfhuysen jr)

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  N.N SANTSEIJ.

2  Angenieta SANTSEIJ is gedoopt op zaterdag 10 juni 1656 te Rotterdam (doopgetuigen waren Margritha Servaes HENNOT (zie II-A), Marguarieta ELLES en Isašc Willemsz de ROO (zie II-A.13)).

III-I  Abraham EzechiŽlsz de ROO, zoon van EzechiŽl de ROO (II-B) en Hester BOLYN, Cramer.

Hij trouwt (kerk) op zondag 19 juli 1615 te Delft met Paschina Jans van GIELST. Paschina, zonder beroep.

(ook van GEEL)

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  waarschijnlijk Hester de ROO is gedoopt op woensdag 7 december 1616 te Delft (doopgetuigen waren Pieter Theunisz en Maertge Jans).

2  EzechiŽl Abramsz de ROO is gedoopt op zondag 20 juni 1621 te Delft (doopgetuigen waren Anthonis Jansz, Arien ROOTHALS en Marij Daniels), zie IV-K.

3  Grietken de ROO, zonder beroep, is gedoopt op zaterdag 1 juli 1623 te Dordrecht.

III-J  Vincent Jansz de ROO, mogelijk zoon van Jan de ROO (II-C), Smid, wonende te Honselaarsdijk, is geboren voor zondag 17 april 1605 te 's Gravensande.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 28 december 1636 te Schipluiden (1) met Lijsbeth Dirckx van CRIMPEN, dochter van Dirck Claesz en Joppie Joppen. Lijsbeth, wonende te Honselaarsdijk, is geboren te Schipluiden.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Joppie Centen de ROO ook genaamd Jobge en Jopie Sente de ROIJ. Zij is doopgetuige van Anna de ROO op dinsdag 30 april 1680 te Rotterdam.

Zij gaat in ondertrouw op zaterdag 29 april 1684 te Delft, trouwt op zondag 14 mei 1684 aldaar met Govert Jansz CRANENBROUCK. Govert, Droogscheerder.

2  Jan Centen de ROO is geboren rond 1638 te Rijswijk, zie IV-L.

Hij gaat in ondertrouw op zaterdag 28 april 1646 te Rijswijk, trouwt op zondag 13 mei 1646 aldaar (2) met Jannitgen van der CLEIJ ook genaamd Joanna Cornelisse, dochter van Cornelis Crijnsz van der CLEIJ.

Van hen is een kind bekend:

3  Johannes de ROO is gedoopt op dinsdag 13 april 1666 te Rijswijk.

III-K  Cornelis Jansz de ROO, mogelijk zoon van Jan de ROO (II-C), Armenmeester te Naaldwijk, Kerkmeester te Naaldwijk en Kleermaker, wonende te Wateringen, te Naaldwijk en te Honselaarsdijk, is geboren rond 1610 aldaar, begraven op zaterdag 29 juni 1697 te Naaldwijk.

Gerrit Hendricksen Breukhooven kocht een hofstede staande ten Suyden van de
Heerenwech van Honsholrredijk in de banne van Wateringen. Hij leende daar
voor op 12 mei 1658 vijfhonderd Carolus gulden van de Kerke van Naaldwijk. Zijn
schoonvader Cornelis Jansz. de Roo en Joris Crijnen van der Putten woonen
de in de heerlijkheid van Jopstal

Hij trouwt (kerk) op zondag 27 april 1636 te Delft met Maartgen Crijnsen. Maartgen, wonende te Naaldwijk en te Rijswijk, is geboren te Naaldwijk., Zij is doopgetuige van Cornelis Jansz de ROO op zondag 4 mei 1681 te Rotterdam.

attestatie van Naaldwijk

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Crijn Cornelisz de ROO, zie IV-M.

2  Jan Cornelisz de ROO, zie IV-N.

3  Annetge de ROO is geboren te Honselaarsdijk, gedoopt te Naaldwijk.

4  doodgeboren kind is doodgeboren op zondag 19 mei 1641 te Naaldwijk, overleden op zondag 19 mei 1641 aldaar.

5  waarschijnlijk Lidewij Cornelisdr de ROO is gedoopt op donderdag 19 februari 1643 te Naaldwijk, overleden op vrijdag 12 augustus 1644 aldaar.

6  waarschijnlijk Abraham Cornelisz de ROO is gedoopt op zondag 16 augustus 1654 te Naaldwijk.

Generatie IV

IV-A  Paschina Abrahams de ROO ook genaamd Paschijntie, dochter van Abraham Willemsz de ROO (III-B) en Aeghjen Jans, is gedoopt op zondag 4 juli 1632 te De Lier, overleden op maandag 18 augustus 1681 te Schiedam.

Zij was gehuwd (1) met Martinus de HAAN.

Van hen is een kind bekend:

1  Sophia de HAAN is overleden op zaterdag 20 juli 1878 te Schiedam.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 20 mei 1674 te Rotterdam, trouwt (kerk) op zondag 3 juni 1674 te Maasland (2) met Adriaan Dircksz KIJELA. Adriaan, wonende te Rotterdam.

(Ook KIELA, QUIELA)

Hij was eerder gehuwd (1) met N.N..

(Huwelijkse voorwaarden op 24-5-1674; O.N.A. Delft inv. 2170, fol. 361)

IV-B  Abraham de ROO, zoon van Paulus Willemsz de ROO (III-C) en Soetgen Fredericxdr, Secretaris, is geboren rond 1622, overleden in november 1676 te 's-Gravendeel., Hij is doopgetuige van Abraham de ROO op zondag 22 november 1676 te 's-Gravenhage.

Secretaris van 's Gravendeel

Hij was gehuwd met Dirckje Pieters.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Engelina de ROO is overleden op dinsdag 14 december 1683 te De Lier.

Zij was gehuwd met Johannes van ROON, zoon van Pieter van ROON.

2  Levina de ROO is begraven op donderdag 2 januari 1698 te 's-Gravenhage (begraven in kelder nr.16, terwijl voor "regt en twee poose luyden" f 26:0:0 werd betaald.Impost f 15,==).

Zij was gehuwd met Claes Ariens KLOECKERT.

3  Dionisius de ROO.

4  Willem de ROO.

5  Pieter de ROO, Horlogemaker, wonende te Dordrecht.

(zie Die Haghe, 1910, blz. 39).

Hij was gehuwd met Anna.

6  Paulus de ROO is geboren rond 1647 te 's-Gravendeel, zie V-A.

7  Soetje de ROO is geboren rond 1650 te 's-Gravendeel, overleden tussen zaterdag 20 januari 1685 en maandag 28 januari 1686 aldaar., Zij is doopgetuige van Abraham de ROO op zondag 22 november 1676 te 's-Gravenhage.

Zij trouwt (kerk) rond 1678 te 's-Gravendeel met Jan Rochusse VISSER, zoon van Rochus Jans VISSER en Annigje Stoffels. Jan, Schipper, is geboren in 1643 te 's-Gravendeel, overleden tussen vrijdag 1 juli 1695 en maandag 23 januari 1696 aldaar.

Hij was later gehuwd (2) met Catharina Hendriks KILSDONK.

IV-C  Cornelis de ROO, zoon van Paulus Willemsz de ROO (III-C) en Soetgen Fredericxdr, Opperchirurgijn der O.I.C., is geboren rond 1624, overleden op dinsdag 5 april 1678 te Batavia.

Hij was gehuwd met Anna Andries. Anna, zonder beroep.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Sara de ROO, zonder beroep, is gedoopt op donderdag 25 januari 1657 te Batavia, overleden aldaar, begraven op dinsdag 5 november 1720 aldaar.

Zij was gehuwd (1) met Cornelis COMANS. Cornelis, Koopman, is geboren te Amsterdam, overleden tussen woensdag 22 en maandag 27 maart 1684. Zij was gehuwd (2) met Godard VERDION. Godard, Juwelier, is geboren rond 1640 te Rouaan, overleden op donderdag 19 januari 1702 te Batavia.

2  Paulus de ROO is gedoopt op zondag 14 juli 1658 te Batavia, zie V-B.

3  Maria de ROO, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 12 november 1659 te Batavia, overleden tussen maandag 19 juli 1694 en zaterdag 22 maart 1698 aldaar.

Zij was gehuwd (1) met Mattheus van RIJSSEN. Mattheus, Burgerkoopman, is overleden tussen woensdag 12 juli 1684 en woensdag 27 maart 1686 te Batavia. Zij was gehuwd (2) met Steven CLAERBOUT, zoon van Matthijs Pruijnier CLAERBOUT en Sara SILDEBARK. Steven, Opperkoopman, is overleden op vrijdag 29 juli 1689 te Bantam.

4  Cornelis de ROO is gedoopt op donderdag 26 mei 1661 te Batavia.

5  Abraham de ROO, Assistent van de O.I.C., is gedoopt op donderdag 12 april 1663 te Batavia, overleden op zaterdag 12 april 1698.

(Testament Batavia 22 maart 1698; zie verder ook testamenten register Batavia 1697;9;bkl. 288)

IV-D  Lijsbeth Jans de ROO, dochter van Jan Willemsz de ROO (III-D) en Helen Huijbregts SPARENBURG, is geboren op maandag 9 augustus 1627 te Naaldwijk, overleden op woensdag 16 december 1665 aldaar, begraven op zaterdag 19 december 1665 aldaar., Zij is doopgetuige van Johannes de ROO op dinsdag 22 november 1661 te Delft.

Zij trouwt (kerk) op zondag 12 februari 1662 te Naaldwijk met Hubrecht Robbrechtsz van EPENHUIJSEN.

Van hen is een kind bekend:

1  Helena van EPENHUIJSEN is gedoopt op dinsdag 9 oktober 1663 te Rotterdam (doopgetuigen waren Passchijntje de ROO (zie III-D.9), Susanna de ROO (zie III-D.7) en Huijbregt de ROO (zie IV-E)).

IV-E  Huijbregt de ROO, zoon van Jan Willemsz de ROO (III-D) en Helen Huijbregts SPARENBURG, Bakker, is geboren op maandag 5 november 1629 te Naaldwijk, gedoopt op zondag 11 november 1629 aldaar, overleden op zaterdag 29 juli 1673 te Delft, begraven op maandag 31 juli 1673 aldaar.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 5 april 1653 te Delft, trouwt (kerk) op woensdag 23 april 1653 aldaar (1) met Judith Thonis HEIJ, dochter van Thonis HEIJ. Judith is begraven op vrijdag 9 maart 1668 te Delft.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Trijntje de ROO is gedoopt op donderdag 25 februari 1655 te Delft (doopgetuigen waren Thomas Gerritsz, Aryaentje Jans en Maertje Joosten RANK).

2  Johannes de ROO is gedoopt op zondag 11 november 1657 te Delft (doopgetuigen waren Gerrit Thonisz HEIJ, Lijsbeth Jans de ROO en Passchijntje de ROO), begraven op zaterdag 25 mei 1658 aldaar.

3  Johannes de ROO is gedoopt op donderdag 20 maart 1659 te Delft (doopgetuigen waren Willem Jansz de ROO, Lijsbeth Jans de ROO en Susanna de ROO), begraven op dinsdag 3 juni 1659 aldaar.

4  Johannes de ROO is gedoopt op zondag 29 augustus 1660 te Delft (doopgetuigen waren Isašc Willemsz de ROO, Lijsbeth Jans de ROO en Arijaentje Thonis HEIJ), begraven op woensdag 1 september 1660 aldaar.

5  Johannes de ROO is gedoopt op dinsdag 22 november 1661 te Delft (doopgetuigen waren Lijsbeth Jans de ROO (zie IV-D), Passchijntje de ROO (zie III-D.9) en Willem Jansz de ROO (zie IV-F)), zie V-C.

6  Anthonij de ROO is gedoopt op woensdag 5 augustus 1665 te Delft (doopgetuigen waren Arijaentje Thonis HEIJ, Gerrit Thonisz HEIJ en Maertje Joosten RANK).

7  Helena de ROO is gedoopt op zondag 4 maart 1668 te Delft (doopgetuigen waren Gerrit Thonisz HEIJ, Maertje Joosten RANK en Arijaentje Thonis HEIJ).

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 16 juni 1668 te Delft (2) met Maria van der HIEL. Maria is begraven op zaterdag 29 juli 1673 te Delft.

Zij was eerder gehuwd (1) met Cornelis de JAGER.

Van hen is een kind bekend:

8  Catharijna de ROO is gedoopt op dinsdag 19 maart 1669 te Delft (doopgetuigen waren Jeremias van HIEL en Marija BRONCHORST), begraven op maandag 1 mei 1673 aldaar.

IV-F  Willem Jansz de ROO, zoon van Jan Willemsz de ROO (III-D) en Helen Huijbregts SPARENBURG, Schoolmeester, Subsituut Secretaris en Armenmeester te Naaldwijk, wonende te Naaldwijk, is geboren op zondag 18 juni 1634 aldaar, gedoopt op maandag 26 juni 1634 aldaar, overleden op donderdag 8 juli 1700 aldaar, begraven op woensdag 14 juli 1700 aldaar., Hij is doopgetuige van Johannes de ROO op dinsdag 22 november 1661 te Delft.

Belijdenis te Naaldwijk 30-7-1651

Hij trouwt op zondag 1 november 1654 (1) met Annetje Abramsdr CELOSSE, dochter van Abram CELOSSE en Jannetje Beunts. Annetje is geboren op zondag 29 december 1630 te Leiden, gedoopt op zondag 12 januari 1631 aldaar, overleden op dinsdag 11 mei 1677 te Naaldwijk.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes de ROO is geboren op donderdag 30 september 1655 te Naaldwijk, gedoopt op vrijdag 1 oktober 1655 aldaar, begraven op vrijdag 17 september 1666 aldaar.

2  Jannetje Willems de ROO, zonder beroep, is geboren op zaterdag 3 maart 1657 te Naaldwijk, gedoopt op zondag 4 maart 1657 aldaar, overleden in januari 1725 te Honselaarsdijk.

25 December 1677 belijdenis te Naaldwijk

Zij trouwt (kerk) op zondag 17 augustus 1681 te Rijswijk met Pieter Jansz van DOP, zoon van Jan Pietersz van DOP en Neeltje Gerrits MOERKERKE. Pieter is geboren te Honselaarsdijk, gedoopt in 1656 te Naaldwijk, begraven op vrijdag 21 december 1731 aldaar.

3  Helena de ROO is geboren op zaterdag 1 mei 1660 te Naaldwijk, gedoopt op zondag 2 mei 1660 aldaar, zie V-D.

4  Geertruijd de ROO, zonder beroep, is geboren op zaterdag 13 oktober 1663 te Naaldwijk, gedoopt op zondag 14 oktober 1663 aldaar, overleden op donderdag 1 november 1663 aldaar, begraven op zondag 4 november 1663 aldaar.

5  Abraham Willemsz de ROO is geboren op vrijdag 23 januari 1665 te Naaldwijk, gedoopt op zondag 25 januari 1665 aldaar, zie V-E.

6  Johannes de ROO is geboren op maandag 14 november 1667 te Naaldwijk, gedoopt op vrijdag 18 november 1667 aldaar, zie V-F.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 22 juli 1684 te Delft, trouwt (kerk) op zondag 6 augustus 1684 aldaar (2) met Cornelia Marinus. Cornelia is overleden na 1700.

Zij was eerder gehuwd (1) met Borger van der BLOCK.

IV-G  Willem Davids de ROO, zoon van David Willemsz de ROO (III-E), is overleden voor donderdag 31 oktober 1680.

Weeskamer Delft 13-3-1655, dl. 8, fol. 65.
Weeskamer Delft 14-10-1681, dl. 12, fol. 208.

Inventaris van de boedel nagelaten door Willem Davitsz de Roo en zijn vrouw Aerlant Tijsse. Opgemaakt op verzoek van Pieter Boelhouder wonende te Vlaardingen en Gerrit Pietersz Kam wonende te Delft vervanger van Dirck Baersenburg wonende te Delft, bloetvrinden van Davit en Cornelis Willemsz de Roo, beiden in Oost - IndiŽ. Mattijs Jansz van den Tempel gehuwd met Neeltje Pouwelsdr wordt vervangen door Neeltje Tijsse, wed. van Jooris Joosten van Bieslant en Geertje Tijsse wed. van Claes Euwoutsz Colijn, zusters van Aerlant Tijsse, Sander Arentsz de Groot, gehuwd met Jacobmijntje Jansdr van den Tempel, Pieterneltje de Roo gehuwd met Dirck Baersenburgh, Jan Jacobsz van der Velde en Adriaen Ariensz Boele, voogden over Willem Pietersz Thoff alias Vous, zoon van Maertje Jansdr van den Tempel, kinderen en kleinkinderen van Jan Tijsse van den Tempel, broer van Aerlant Tijsse. In de boedel bevinden zich een huis en erve staande en gelegen op Delfshaven. Begrensd door de wed. Banckeris Gerritsz van der Spans, Adriaen van der Paen, de Rotterdamse Rijwegh. - Een maandbrief waarbij Davit Willemsz aan zijn vader en schoonmoeder jaarlijks 30 gulden betaalt; - een maandbrief waarbij Cornelis Willemsz aan zijn vader en schoonmoeder 2 maanden gage, negen gulden betaalt; DE BOEDEL HEEFT SCHULDEN AAN: Maertje Pietersdr, Arij Claesz Banck, Willem Coel. - Een rentebrief van Francijntje Claesdr, Jan Claesz Coster, mr. Johan Dijkman, Jacob Heymons, Anthony de Ronde, mr. huistimmerman en Adriaen Coorenhart, Deneys Silo, bidder ter begraaffenisse. De akte is mede ondertekent door Pieternelletje Davids de Roo.
(Aktesoort boedelinventaris Datum 31/10/1680 Archief DLFS Oud Notarieel Archief Delfshaven Inventarisnummer 3852 Aktenummer/Blz. 75/612 )

Compareerden Gerrit Pieters van Kam, wonend te Delft, mede namens Pieter Boelhouder, wonend te Vlaardingen, als voogden over Davit en Cornelis Willemsz de Roo, weeskinderen van Willem Davitse de Roo; Neeltje Tijsen van den Tempel, weduwe van Jooris Joosten van Bieslant; Cornelis Mighielsz de Boys namens zijn schoonmoeder Grietje Tijse van den Tempel, weduwe van Claes Euwoutse Colijn; Sander Arentse de Groot echtgenoot van Jacobmijntje Jansdr van den Tempel en Mattijs Jansz van den Tempel, mede voor hun broer Jan Jansz van den Tempel; Jan Jacobsz van der Velde en Adriaen Aeryens Boele als voogden over Willem Pietersz Thoff, alias Vous die een zoon is van Maertje Jansdr van den Tempel, tezamen erfgenamen van Aerlant Tijsse van den Tempel weduwe van Willem Davitsz de Roo. Zij verkopen aan Jannetje Ariensdr Roos weduwe van Abram Teunisse Smoor een huis en erve beneden den Oprol voor 300 car. gld.

Het huis belent Panckeris Gerritsz Span en Adriaen van der Paen. Vorige overdracht 19.05.1668. Als borg treedt op Heyltje Harmansdr Smoor echtgenote van Jan Ariensz Goede. De Boys tekent als Cornelis Machghyelse de Booeys.
(Aktesoort koop en verkoop Datum 25/01/1681 Archief DLFS Oud Notarieel Archief Delfshaven Inventarisnummer 3853 Aktenummer/Blz. 15/155 )

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 7 augustus 1650 te Delfshaven Attestatie gegeven op Overschie (1) met Willemtje Jacobs den HENGST, dochter van Jacob Cornelisz den HENGST en Neeltge Dircks. Willemtje is overleden voor zondag 21 maart 1655.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Willemina de ROO.

Sander Arentsz Hooglant, 65 jaar en zijn vrouw Aryaantje Cornelisdr Hartman, 70 jaar, verklaren op verzoek van Willemina de Roo, ongehuwde nagelaten dochter van David Willemsz de Roo en Willemtje Jacobsdr, te Rotterdam wonend, dat zij gekend hebben Cornelis Willemsz de Roo, die in 1672 als jongeman met het schip Helvoetsluijs als oploper naar Oostindien voor de kamer te Rotterdam vertrokken is en aldaar overleden. De ouders van Willemina de Roo waren toen al voor zijn vertrek overleden. Cornelis Willemsz de Roo heeft geen verdere broers, zusters of kinderen nagelaten.
(attestatie of verklaring Datum 19/03/1709 Archief DLFS Oud Notarieel Archief Delfshaven Inventarisnummer 3870 Aktenummer/Blz. 6/19 Notaris Johan Verhouff)

2  Jacob de ROO is gedoopt op zondag 27 oktober 1652 te Delfshaven.

3  David Willemsz de ROO is gedoopt op zondag 1 januari 1651 te Delfshaven (doopgetuigen waren Cornelis Arentse, Geertje Jans en Aeltje Aelbrechts).

David Willemsz de Roo is als jongeman naar Oostindien vertrokken en is aldaar overleden. Hiij was in dienst van de OIC op een gage van 10,-- per maand.

4  Cornelis Willemsz de ROO is gedoopt in november 1654.

Cornelis Willemsz de Roo is in 1672 als jongeman met het schip Helvoetsluijs als oploper naar Oostindien voor de kamer te Rotterdam vertrokken en is aldaar overleden.
Hij was in 1680 in dienst van de OIC als soldaat op een gage van 9,-- per maand

Hij trouwt (kerk) op zondag 21 maart 1655 te Delfshaven (2) met Aerland Thijsse van den TEMPEL. Aerland is overleden voor donderdag 31 oktober 1680.

Zij was eerder gehuwd (1) met Jan Leendertsz.

Van hen is een kind bekend:

5  Hester de ROO is gedoopt op vrijdag 7 januari 1656 te Delfshaven (doopgetuigen waren Sara Heijndricks en Baertje Jans).

IV-H  Johanna Davids de ROO, dochter van David Willemsz de ROO (III-E) en Ingetje Claesdr van ROTTEVEEN, is begraven op donderdag 8 november 1708 te Delft.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 9 december 1673 te Delft, trouwt (kerk) op zondag 24 december 1673 te Voorburg met Gerrit Pietersz KAM. Gerrit, Plateelbakker, wonende te Delft.

(Zie kinderen en vooral getuigen bij de doopinschrijvingen)

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Gerritsz KAM is gedoopt op zondag 11 november 1674 te Delft (doopgetuigen waren Petronella Davids de ROO (zie III-E.6), Neeltje Pieters KLAM en Pieter Tobiasz), zie V-G.

2  David Gerritsz KAM is gedoopt op woensdag 7 april 1677 te Delft (doopgetuigen waren Dirck Cornelisz BAERSENBURGH (zie III-E.6), Catalijntje Davids de ROO (zie III-E.1) en Sara Davids de ROO (zie III-E.5)).

Hij was gehuwd met Margrieta OVERSLOOT.

3  Ingetje KAM is gedoopt op zondag 25 december 1678 te Delft (doopgetuigen waren Petronella Davids de ROO (zie III-E.6), Jacoba Davids de ROO (zie III-E.3) en Dirck Cornelisz BAERSENBURGH (zie III-E.6)).

IV-I  Willem Matthijsz de ROO, zoon van Matthijs Willemsz de ROO (III-F) en Catharina van ELST, Opperkoopman en Directeur van Bengalen, is gedoopt op woensdag 29 maart 1662 te Delft (doopgetuigen waren Paulus van ARENTSVELT en Hester van CROONENBURG), overleden op zaterdag 13 februari 1712 te Batavia.

OUD-ARCHIEF 'S-GRAVENHAGE
2. Bank van Lening.
N.B. In een octrooi van 1546 verleende Karel V reeds toestem≠ming aan een particulier tot het houden van een Ątafel" van lening in Den Haag. Het oudst bekende contract, door de Magi≠straat met bankhouders gesloten is van 1584. In 1673 nam de Magistraat de bank in eigen beheer en stelde twee kassiers aan met vast salaris. Toezicht werd voortaan uitgeoefend door daar≠toe aangestelde commissarissen. Dit college, in 1678 afgeschaft, werd in 1718 hersteld. Zie voor financiŽle gegevens betreffende de Haagse bank van lening verder het archief van de ĄKist" Titel VIII O. A. 1942 en 1943. Zie verder het Archief van de bank van lening 1673-1809. Merk B. V. L. No. 1-32. Archief Depot A. 2. 5.

5801. Acte van borgtocht, gepasseerd voor Notaris Cornelis Veenendael, door Willem de Roo, Directeur van Bengalen, voor zijn broeder Otto de Roo, cassier van de bank van lening in Den Haag. 30 september 1705. 1 stuk.

Testament 18-12-1684; O.N.A. Delft, inv.2380, fol. 133.

Hij was gehuwd (1) met Anna ROBERTY. Anna is overleden 1693 of 1694 te Batavia.

Van hen is een kind bekend:

1  Sara de ROO is overleden voor 1712.

Hij trouwt (kerk) 1695 of 1696 (2) met Anna Carels van SAVELSTEIJN, dochter van Carel Carelsz van SAVELSTEIJN en Anna HOUDIJK.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

2  Sara de ROO is gedoopt op dinsdag 21 april 1693 te Batavia.

3  Willem de ROO is geboren op vrijdag 12 juli 1697 te Delft, gedoopt op zondag 14 juli 1697 te Batavia, overleden op woensdag 6 februari 1726 te Schiedam.

4  Mattheus de ROO is gedoopt op zaterdag 5 juli 1698 te Batavia, overleden voor 1712.

5  Anna Catharina de ROO is gedoopt op dinsdag 8 september 1699 te Batavia, begraven op woensdag 1 maart 1741 te Delft.

Zij was gehuwd (1) met Jan Christoffel TORANT, zoon van Jan TORANT en Giliana van SWOLL. Jan Christoffel is gedoopt op dinsdag 14 oktober 1687 te Batavia, overleden tussen dinsdag 7 maart en woensdag 15 november 1724. Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 24 februari 1725 te Batavia, trouwt (kerk) op donderdag 1 maart 1725 aldaar (2) met Diderik DURVEN, zoon van Paulus DURVEN en Yda Dirks van den MIEROP. Diderik, Gouverneur-Generaal van Ned. IndiŽ, is geboren op zondag 13 september 1676 te Delft, begraven op vrijdag 26 februari 1740 aldaar.

Hij was eerder gehuwd (1) met Jacoba van BREDA.

6  Joan Carel Willemsz de ROO is geboren op zondag 31 juli 1701 te Batavia, gedoopt op dinsdag 2 augustus 1701 aldaar, zie V-H.

7  Mattheus de ROO, Assistent der OIC, is gedoopt op zondag 16 juli 1702 te Batavia, overleden in 1719 aldaar.

IV-J  Ottho de ROO, zoon van Matthijs Willemsz de ROO (III-F) en Catharina van ELST, Kassier van de Bank van Lening in 's-Gravenhage, is gedoopt op woensdag 21 juli 1666 te Delft (doopgetuigen waren Pieternella de ROO en Pieter van POLLINCHOVEN), begraven op zaterdag 27 augustus 1746 te 's-Gravenhage (Impost begraven f. 60,--).

1e Cassier in de bank van leening, op een tractement van f l000,-, rentenier, had een jaarl. inkomen van f 3000,-, woonde gratis en hield 2 dienstboden.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 27 mei 1696 te 's-Gravenhage, trouwt (kerk) op maandag 11 juni 1696 aldaar met Catharina van SPIJCK. Catharina is overleden na vrijdag 15 november 1726.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Mattheus de ROO is gedoopt op maandag 2 februari 1699 te 's-Gravenhage (doopgetuigen waren Johan SINKLER, Pieter van THOLEN en Johanna van SPIJCK), begraven op maandag 6 augustus 1742 aldaar (Impost begraven f. 60,--).

2  Willem de ROO is gedoopt op zondag 19 februari 1702 te 's-Gravenhage (doopgetuigen waren Hendrik BOUK en Maria KLEIJ), zie V-I.

3  Maria Willemina de ROO is gedoopt op zondag 6 januari 1715 te 's-Gravenhage (doopgetuigen waren Philippus WESTERBAAN, Maria van EDE en Willem de ROO), begraven op maandag 31 januari 1735 aldaar (Impost begraven f. 30,--).

4  Odilia Catharina de ROO is gedoopt op dinsdag 1 juni 1717 te 's-Gravenhage (doopgetuigen waren Joan Carel Willemsz de ROO en Odilia WESTERBAAN).

IV-K  EzechiŽl Abramsz de ROO, zoon van Abraham EzechiŽlsz de ROO (III-I) en Paschina Jans van GIELST, is gedoopt op zondag 20 juni 1621 te Delft (doopgetuigen waren Anthonis Jansz, Arien ROOTHALS en Marij Daniels).

Hij gaat in ondertrouw op dinsdag 31 januari 1645 te Gorinchem met Metgen Gerrits de VOS. Metgen, zonder beroep.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Abraham de ROO is gedoopt op dinsdag 31 oktober 1645 te Gorinchem, zie V-J.

2  Passijntie de ROO is gedoopt op dinsdag 19 februari 1647 te Gorinchem.

3  Mariken de ROO is gedoopt op vrijdag 21 februari 1648 te Gorinchem.

4  Pieter de ROO is gedoopt op dinsdag 25 juli 1651 te Gorinchem, zie V-K.

5  Huijgho de ROO is gedoopt op zondag 7 september 1653 te Gorinchem, zie V-L.

6  Mayken de ROO is gedoopt op dinsdag 2 november 1655 te Gorinchem.

7  Katrijna de ROO is gedoopt op dinsdag 28 augustus 1657 te Gorinchem.

8  Katarina de ROO is gedoopt op zondag 5 oktober 1659 te Gorinchem.

IV-L  Jan Centen de ROO, zoon van Vincent Jansz de ROO (III-J) en Lijsbeth Dirckx van CRIMPEN, is geboren rond 1638 te Rijswijk.

Joannes Vincent de ROEIJ

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 7 december 1664 te Rotterdam, trouwt (kerk) op zondag 4 januari 1665 te Delfshaven met Elsje Coene VENTE ook genaamd Elsje COENEN. Elsje is geboren te Rotterdam.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Vincentius de ROO is gedoopt op zondag 29 november 1671 te Rotterdam (doopgetuigen waren Jacob Ariens van HOEF en Joppie Centen de ROO).

2  Maria de ROO is gedoopt op maandag 30 april 1674 te Rotterdam (doopgetuige was Agnes Ariens REPIEN).

3  Anna de ROO ook genaamd Agneta is gedoopt op dinsdag 30 april 1680 te Rotterdam Getuige in plaats van Lijsbeth Jans de ROO (doopgetuige was Joppie Centen de ROO (zie III-J.1)).

Zij gaat in ondertrouw op zaterdag 22 april 1702 te Rotterdam, trouwt op zondag 7 mei 1702 aldaar met Jan CORBň.

IV-M  Crijn Cornelisz de ROO, zoon van Cornelis Jansz de ROO (III-K) en Maartgen Crijnsen, is overleden op vrijdag 2 maart 1725 te Naaldwijk.

Hij trouwt (kerk) op zondag 8 juni 1681 te Monster met Immetje Jans van DOP. Immetje is geboren rond 1656, begraven op vrijdag 10 januari 1710 te Naaldwijk.

Van hen is een kind bekend:

1  Cornelis de ROO is gedoopt op vrijdag 2 november 1685 te Naaldwijk.

IV-N  Jan Cornelisz de ROO, zoon van Cornelis Jansz de ROO (III-K) en Maartgen Crijnsen.

18 april 1693 belijdenis te Naaldwijk

Hij was gehuwd (1) met Maertie Cornelisdr. Maertie is overleden op woensdag 22 januari 1687 te Naaldwijk.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Jansz de ROO is gedoopt op zondag 4 mei 1681 te Rotterdam (doopgetuigen waren Geertie Willems en Maartgen Crijnsen (zie III-K)).

2  waarschijnlijk Dirckie de ROO is gedoopt op dinsdag 13 juli 1683 te Naaldwijk.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 17 oktober 1688 te 's-Gravenhage, trouwt (kerk) op donderdag 4 november 1688 aldaar (2) met waarschijnlijk Adriaentje JONCKERS.

 

Generatie V

V-A  Paulus de ROO, zoon van Abraham de ROO (IV-B) en Dirckje Pieters, is geboren rond 1647 te 's-Gravendeel, overleden in 1683.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 15 december 1675 te 's-Gravenhage met Margaretha HOOGKAMER.

Zij was later gehuwd (2) met Jacobus van der MARCK.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  .

2  Abraham de ROO is gedoopt op zondag 22 november 1676 te 's-Gravenhage (doopgetuigen waren Nicolaas HOOGKAMER, Abraham de ROO (zie IV-B) en Soetje de ROO (zie IV-B.7)).

V-B  Paulus de ROO, zoon van Cornelis de ROO (IV-C) en Anna Andries, Commissaris van de O.I.C., is gedoopt op zondag 14 juli 1658 te Batavia, overleden op dinsdag 9 augustus 1695 te Soeratte.

Hij was gehuwd (1) met Margaretha (de) KOCK. Margaretha (de), zonder beroep.

Van hen is een kind bekend:

1  Cornelis de ROO, Onderkoopman, wonende te Haarlem, is afkomstig uit Rotterdam.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 12 september 1728 te Rotterdam met Anthonia BLAAUWKAMER. Anthonia, wonende te Haarlem, is afkomstig uit aldaar.

Hij was gehuwd (2) met Sebastiana ZAS. Sebastiana, zonder beroep, is overleden na maandag 6 juli 1699 te Batavia.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

2  Suzanna de ROO, zonder beroep, is gedoopt op donderdag 30 oktober 1687 te Batavia, overleden op zondag 28 februari 1745 aldaar.

Zij was gehuwd met Engelbert FranÁois Le BOUCQ. Engelbert FranÁois, Predikant.

3  Theodorus de ROO, zonder beroep, is gedoopt op donderdag 24 augustus 1690 te Batavia, overleden tussen zondag 14 november 1694 en zaterdag 22 maart 1698 aldaar.

4  Paulus de ROO is gedoopt op zondag 5 juni 1695 te Batavia, zie VI-A.

V-C  Johannes de ROO, zoon van Huijbregt de ROO (IV-E) en Judith Thonis HEIJ, is gedoopt op dinsdag 22 november 1661 te Delft (doopgetuigen waren Lijsbeth Jans de ROO (zie IV-D), Passchijntje de ROO (zie III-D.9) en Willem Jansz de ROO (zie IV-F)), overleden voor januari 1702.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 19 mei 1691 te Delft, trouwt (kerk) op zaterdag 19 mei 1691 aldaar met Geertruid BAERSENBURGH, dochter van Dirck Cornelisz BAERSENBURGH (III-E.6) en Cornelia Cornelis van GOOL. Geertruid is gedoopt op donderdag 26 augustus 1666 te Delft.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelia de ROO is gedoopt op donderdag 17 april 1692 te Delft (doopgetuigen waren Dirck Gerrits BAERSENBURGH en Pieternella BAERSENBURGH).

2  Huijbregt de ROO is gedoopt op donderdag 21 januari 1694 te Delft (doopgetuigen waren Cornelis Jansz van DOP, Helena de ROO en Pieternella BAERSENBURGH).

3  Huijbregt de ROO is gedoopt op dinsdag 1 maart 1695 te Delft (doopgetuigen waren Cornelis Jansz van DOP en Helena de ROO).

4  Nicolaas de ROO is gedoopt op zondag 19 juli 1699 te Delft (doopgetuigen waren Dirck Gerrits BAERSENBURGH en Petronella Davids de ROO).

5  Pieternella de ROO is gedoopt op zondag 19 september 1700 te Delft (doopgetuigen waren Dirck Cornelisz BAERSENBURGH (zie III-E.6) en Petronella Davids de ROO), begraven op vrijdag 30 januari 1767 aldaar.

(Testament 12-1-1742; O.N.A. Delft, inv. 2682, fol. 5.)

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 1 mei 1734 te Delft, trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1734 aldaar met Huibert BRAAMS. Huibert is begraven op dinsdag 8 december 1761 te Delft.

Hij was eerder gehuwd (1) met Marijtje GEESDORP.

V-D  Helena de ROO, dochter van Willem Jansz de ROO (IV-F) en Annetje Abramsdr CELOSSE, zonder beroep, is geboren op zaterdag 1 mei 1660 te Naaldwijk, gedoopt op zondag 2 mei 1660 aldaar, overleden op zondag 29 mei 1712 te 's-Hertogenbosch.

2 April 1679 belijdenis in Naaldwijk
met attestaie binnengekomen uit Naaldwijk maart 1685

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 6 mei 1684 te Delft, trouwt (kerk) op zondag 21 mei 1684 te Voorburg met Cornelis Jansz van DOP, zoon van Jan Pietersz van DOP en Neeltje Gerrits MOERKERKE. Cornelis, Bakker, is geboren rond 1653, begraven op zaterdag 15 januari 1701 te Delft.

Hij was eerder gehuwd (1) met Annetje Cornelisdr van IJK.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Annetien van DOP is gedoopt op zondag 2 juni 1686 te Delft (doopgetuigen waren Willem Jansz de ROO en Cornelia Marinus).

2  Annetie van DOP is gedoopt op zondag 26 oktober 1687 te Delft (doopgetuigen waren Cornelia Marinus en Willem Jansz de ROO).

3  Neeltje van DOP is gedoopt op zondag 27 januari 1692 te Delft (doopgetuigen waren Crijn Cornelisz de ROO en Immetie van DOP).

4  Willemijntie van DOP is gedoopt op donderdag 23 december 1694 te Delft (doopgetuigen waren Cornelia de ROO, Willem Jansz de ROO, Johannes de ROO en Francina Simonsdr van der ZIJL).

5  Willem van DOP is gedoopt op donderdag 18 oktober 1696 te Delft (doopgetuigen waren Cornelia de ROO, Willem Jansz de ROO en Johannes de ROO).

V-E  Abraham Willemsz de ROO, zoon van Willem Jansz de ROO (IV-F) en Annetje Abramsdr CELOSSE, Schoolmeester en Schout te Ridderkerk, wonende te Naaldwijk, te Hillegom en te Ridderkerk, is geboren op vrijdag 23 januari 1665 te Naaldwijk, gedoopt op zondag 25 januari 1665 aldaar, overleden op zondag 31 januari 1740 te Ridderkerk.

Belijdenis 25 december 1682 te Naaldwijk

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 15 juni 1686 te Delft, trouwt (kerk) op zondag 30 juni 1686 aldaar (1) met Francina Simonsdr van der ZIJL. Francina is begraven op woensdag 8 september 1700 te Naaldwijk.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Simon de ROO is afkomstig uit Naaldwijk, zie VI-B.

2  Anna de ROO is gedoopt op woensdag 10 december 1692 te Naaldwijk, overleden op zondag 13 september 1693 aldaar.

3  Geertruijt de ROO is gedoopt op zondag 7 november 1694 te Naaldwijk, overleden op vrijdag 29 april 1695 aldaar.

4  FranÁois de ROO is gedoopt op zaterdag 7 januari 1696 te Naaldwijk.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 3 november 1726 te Rotterdam, trouwt (kerk) op zondag 17 november 1726 aldaar met Maria NOBEL. Zij is doopgetuige van FranÁois de ROO op zaterdag 3 augustus 1737 te Bleiswijk.

5  Johannes de ROO is gedoopt op vrijdag 15 maart 1697 te Naaldwijk.

6  Annetje de ROO is gedoopt op vrijdag 15 maart 1697 te Naaldwijk, zie VI-C.

7  Nicolaas de ROO is gedoopt op vrijdag 19 december 1698 te Naaldwijk, zie VI-D.

8  Johannes de ROO is gedoopt op zondag 4 april 1700 te Naaldwijk.

Hij trouwt (kerk) op zondag 7 augustus 1701 te Naaldwijk (2) met Adriaantje van TOL, dochter van Claes Teunisz van TOL en Aefje Pieters. Adriaantje is gedoopt op woensdag 7 september 1672 te Naaldwijk, begraven op zondag 15 februari 1739 te Ridderkerk.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

9  Nicolaas de ROO is gedoopt op zondag 16 april 1702 te Naaldwijk.

10  Nicolaas de ROO is gedoopt op zondag 15 juli 1703 te Naaldwijk.

11  Hendrik de ROO is gedoopt op zondag 28 september 1704 te Naaldwijk.

12  Francina Abrahams de ROO is gedoopt op zondag 26 september 1706 te Naaldwijk.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 27 april 1731 te Ridderkerk met Leendert Aartse NUGTEREN, zoon van Aart Bastiaensz NUGTEREN en Heijltie Leenderts SPRUIJT. Leendert is gedoopt op zondag 27 oktober 1709 te Ridderkerk.

13  Nicolaas de ROO is gedoopt op zondag 29 juli 1708 te Naaldwijk.

V-F  Johannes de ROO, zoon van Willem Jansz de ROO (IV-F) en Annetje Abramsdr CELOSSE, Wijnhandelaar, is geboren op maandag 14 november 1667 te Naaldwijk, gedoopt op vrijdag 18 november 1667 aldaar, overleden op woensdag 1 januari 1721 te Rotterdam, begraven op vrijdag 3 januari 1721 aldaar.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 11 mei 1698 te Schipluiden met Alida Dirks van der SCHILDEN. Alida, zonder beroep, is geboren op zondag 2 maart 1670 te Schipluiden, overleden op donderdag 2 april 1711, begraven op dinsdag 7 april 1711 aldaar.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Annetje de ROO, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 30 september 1699 te Rotterdam, overleden op woensdag 28 oktober 1699 aldaar.

2  Willem de ROO is gedoopt op zondag 10 oktober 1700 te Rotterdam, overleden op woensdag 7 juni 1702 aldaar.

3  Willem de ROO is gedoopt op zondag 6 mei 1703 te Rotterdam, zie VI-E.

4  Dirk de ROO is geboren op donderdag 29 oktober 1705 te Rotterdam, overleden op zondag 9 mei 1706 aldaar.

V-G  Pieter Gerritsz KAM, zoon van Gerrit Pietersz KAM (IV-H) en Johanna Davids de ROO, is gedoopt op zondag 11 november 1674 te Delft (doopgetuigen waren Petronella Davids de ROO (zie III-E.6), Neeltje Pieters KLAM en Pieter Tobiasz).

Hij was gehuwd met Maria van der KLOOT.

Van hen is een kind bekend:

1  Johanna Pieters KAM.

V-H  Joan Carel Willemsz de ROO, zoon van Willem Matthijsz de ROO (IV-I) en Anna Carels van SAVELSTEIJN, Veertigraad, Weesmeester, Schepen, Burgemeester, Heer van Roosemburg en Kerkmeester, is geboren op zondag 31 juli 1701 te Batavia, gedoopt op dinsdag 2 augustus 1701 aldaar, overleden op donderdag 31 december 1761 te Delft, begraven op woensdag 6 januari 1762 aldaar.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 18 november 1724 te Delft, trouwt (kerk) op dinsdag 5 december 1724 aldaar (1) met Sara Harpertina van KINSCHOT, dochter van Gaspar Gasparsz van KINSCHOT en Catharina Cornelia Anthonisdr van KINSCHOT. Sara Harpertina is geboren op vrijdag 20 november 1705 te Delft, gedoopt op zondag 22 november 1705 aldaar, overleden op woensdag 14 februari 1753 aldaar, begraven op woensdag 21 februari 1753 aldaar.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Alida Anna de ROO is geboren op donderdag 15 november 1725 te Delft, gedoopt op zondag 18 november 1725 aldaar (doopgetuigen waren Willem de ROO en Alida PAUW), overleden op dinsdag 12 april 1785 aldaar, begraven op maandag 18 april 1785 aldaar.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 14 november 1751 te 's-Gravenhage, trouwt (kerk) op dinsdag 30 november 1751 te Delft met Joan Carel van ALDERWERELT, zoon van Rogier van ALDERWERELT en Tanneken Carels van SAVELSTEIJN. Joan Carel is geboren op vrijdag 3 mei 1726 te Judja in Siam (Geboren in de factorij Judja te Ayudhia (de hoofdstad van Siam)), overleden op maandag 20 juni 1791 te Delft.

2  Catharina Cornelia de ROO is geboren op donderdag 1 mei 1727 te Delft, gedoopt op zondag 4 mei 1727 aldaar, overleden op donderdag 19 augustus 1728 aldaar, begraven op zaterdag 21 augustus 1728 aldaar.

3  WIllem de ROO is geboren op maandag 31 januari 1729 te Delft, gedoopt op woensdag 2 februari 1729 aldaar (doopgetuigen waren Ottho de ROO en Catharina van SPIJCK), overleden op vrijdag 13 juni 1760 te Rotterdam, begraven op donderdag 19 juni 1760 te Delft.

4  Gaspar de ROO, Burgemeester, Weesmeester, Schepen, Veertigraad en Schout, is geboren op donderdag 11 oktober 1731 te Delft, gedoopt op zondag 14 oktober 1731 aldaar, overleden op maandag 8 september 1788 aldaar, begraven op zaterdag 13 september 1788 aldaar.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 20 oktober 1759 te Delft, trouwt (kerk) op dinsdag 6 november 1759 aldaar (2) met Suzanna HAVERLINGH, dochter van Simon HAVERLINGH en Maria van CATERSVELD. Suzanna is geboren in 1681, overleden op dinsdag 15 december 1761 te Delft, begraven op maandag 21 december 1761 aldaar.

V-I  Willem de ROO, zoon van Ottho de ROO (IV-J) en Catharina van SPIJCK, is gedoopt op zondag 19 februari 1702 te 's-Gravenhage (doopgetuigen waren Hendrik BOUK en Maria KLEIJ).

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 6 juni 1728 te 's-Gravenhage, trouwt (kerk) op dinsdag 22 juni 1728 aldaar met Maria Magdalena van BAECK.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Ottho de ROO is gedoopt op zondag 20 februari 1729 te 's-Gravenhage (doopgetuigen waren Ottho de ROO en Catharina van SPIJCK).

2  Andries de ROO is gedoopt op woensdag 29 juli 1733 te 's-Gravenhage (doopgetuigen waren Andries BAECK en Maria GOBRON).

3  Maria Wilhelmina de ROO is gedoopt op zondag 14 augustus 1735 te 's-Gravenhage (doopgetuigen waren Andries BAECK en Maria GOBRON), begraven op maandag 17 maart 1760 aldaar (Impost begraven f 6,--).

V-J  Abraham de ROO, zoon van EzechiŽl Abramsz de ROO (IV-K) en Metgen Gerrits de VOS, is gedoopt op dinsdag 31 oktober 1645 te Gorinchem.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op maandag 2 april 1668 te Gorinchem met Ariaentje van SLUIJS.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Metje de ROO is gedoopt op vrijdag 4 oktober 1669 te Gorinchem.

2  Cornelia de ROO is gedoopt op zondag 13 september 1671 te Gorinchem.

3  EzechiŽl de ROO is gedoopt op woensdag 5 april 1673 te Gorinchem.

4  EzechiŽl de ROO is gedoopt op zaterdag 17 februari 1674 te Gorinchem.

5  Christoffel de ROO is gedoopt op vrijdag 9 juli 1677 te Gorinchem.

6  Metje de ROO is gedoopt op woensdag 18 oktober 1679 te Gorinchem.

7  EzechiŽl de ROO is gedoopt op zondag 30 maart 1681 te Gorinchem.

8  Cornelis de ROO is gedoopt op woensdag 28 april 1683 te Gorinchem.

V-K  Pieter de ROO, zoon van EzechiŽl Abramsz de ROO (IV-K) en Metgen Gerrits de VOS, is gedoopt op dinsdag 25 juli 1651 te Gorinchem.

Hij was gehuwd met Beata VINK. Beata, zonder beroep.

Van hen is een kind bekend:

1  Abraham de ROO is gedoopt op woensdag 13 september 1690 te Gorinchem, zie VI-F.

V-L  Huijgho de ROO, zoon van EzechiŽl Abramsz de ROO (IV-K) en Metgen Gerrits de VOS, is gedoopt op zondag 7 september 1653 te Gorinchem.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 2 juli 1681 te Dordrecht met Geertruij de RIDDER. Geertruij, zonder beroep.

Van hen zijn dertien kinderen bekend:

1  EzechiŽl de ROO is gedoopt op zondag 2 november 1681 te Gorinchem.

2  Catharina de ROO, zonder beroep, is gedoopt op maandag 9 november 1682 te Dordrecht.

3  Henrick de ROO is gedoopt op vrijdag 29 juni 1685 te Dordrecht.

4  Gerridt de ROO is gedoopt op maandag 12 augustus 1686 te Dordrecht, zie VI-G.

5  Metje de ROO, zonder beroep, is gedoopt op zondag 21 september 1687 te Dordrecht.

6  Catharijna de ROO, zonder beroep, is gedoopt op vrijdag 19 november 1688 te Dordrecht.

7  EzechiŽl de ROO is gedoopt op woensdag 23 november 1689 te Dordrecht.

8  Johanna de ROO, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 15 november 1690 te Dordrecht.

9  Catharijna de ROO, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 15 november 1690 te Dordrecht.

10  EzechiŽl de ROO is gedoopt op maandag 9 juni 1692 te Dordrecht.

11  Catarina de ROO, zonder beroep, is gedoopt op zondag 9 augustus 1693 te Dordrecht.

12  Mettie de ROO, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 20 oktober 1694 te Dordrecht.

13  Rutgert de ROO is gedoopt op woensdag 12 oktober 1695 te Dordrecht.

Generatie VI

VI-A  Paulus de ROO, zoon van Paulus de ROO (V-B) en Sebastiana ZAS, Opperkoopman, is gedoopt op zondag 5 juni 1695 te Batavia, overleden op zondag 9 juni 1726 te Bantam.

Hij was gehuwd (1) met Petronella Jacoba SCHOUTEN. Petronella Jacoba, zonder beroep, is geboren te Utrecht, overleden voor maandag 8 april 1720.

Hij trouwt op donderdag 23 mei 1720 te Batavia (2) met Elisabeth STUMPHUIS. Elisabeth, zonder beroep, is geboren te Amersfoort.

Van hen is een kind bekend:

1  Dina Jacoba de ROO, zonder beroep, is gedoopt op dinsdag 1 oktober 1726 te Batavia.

VI-B  Simon de ROO, zoon van Abraham Willemsz de ROO (V-E) en Francina Simonsdr van der ZIJL, is afkomstig uit Naaldwijk., Hij is doopgetuige van Geertruij van der SLOOT op donderdag 5 juni 1727 te Delft., Hij is doopgetuige van Reminus BOURSETTE op zondag 6 september 1767 aldaar.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 5 april 1722 te Rotterdam (Attestatie naar Delft 18-4-1722), trouwt (kerk) op zaterdag 4 april 1722 te Delft met Geertruijd de HOOG. Zij is doopgetuige van Geertruij van der SLOOT op donderdag 5 juni 1727 te Delft., Zij is doopgetuige van Reminus BOURSETTE op zondag 6 september 1767 aldaar.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Francina de ROO is gedoopt op donderdag 28 februari 1726 te Rotterdam (doopgetuigen waren Willem de ROO en Aaltie VERHOEF), zie VII-A.

2  Jacob de ROO is gedoopt op dinsdag 5 februari 1732 te Rotterdam.

3  Abraham de ROO is gedoopt op zondag 2 januari 1735 te Rotterdam.

VI-C  Annetje de ROO ook genaamd Anna, dochter van Abraham Willemsz de ROO (V-E) en Francina Simonsdr van der ZIJL, is gedoopt op vrijdag 15 maart 1697 te Naaldwijk, begraven op donderdag 24 september 1750 te Delft., Zij is doopgetuige van Francina de ROO op zaterdag 7 november 1733 te Bleiswijk.

Zij trouwt (kerk) op zondag 10 oktober 1723 te Delfshaven met Nicolaas van der SLOOT, zoon van Arij van der SLOOT en Aechje SPANJERSBERGH.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Agata van der SLOOT is gedoopt op zondag 6 augustus 1724 te Delft (doopgetuigen waren Aechje SPANJERSBERG, Arij van der SLOOT en Aechje SPANJERSBERGH).

2  FranÁois van der SLOOT is gedoopt op zondag 13 januari 1726 te Delft (doopgetuigen waren Willem de ROO, Aaltie VERHOEF en Willem de ROO (zie VI-E)).

3  Geertruij van der SLOOT is gedoopt op donderdag 5 juni 1727 te Delft (doopgetuigen waren Simon de ROO (zie VI-B) en Geertruijd de HOOG).

VI-D  Nicolaas de ROO, zoon van Abraham Willemsz de ROO (V-E) en Francina Simonsdr van der ZIJL, is gedoopt op vrijdag 19 december 1698 te Naaldwijk.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 5 mei 1726 te Rotterdam, trouwt (kerk) op zondag 19 mei 1726 aldaar met Maria van AS. Maria is afkomstig uit Maurik.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Abraham de ROO is gedoopt op zaterdag 11 oktober 1727 te Bleiswijk (doopgetuige was Annetje de ROO), zie VII-B.

2  Willem de ROO is gedoopt op zaterdag 12 november 1729 te Bleiswijk (doopgetuigen waren Geertje de ROO en Aaltje Machielsdr).

3  Adriaan de ROO is gedoopt op zondag 3 februari 1732 te Bleiswijk (doopgetuige was Baartje van AS).

4  Francina de ROO, wonende te Wateringen, is gedoopt op zaterdag 7 november 1733 te Bleiswijk (doopgetuige was Annetje de ROO (zie VI-C)), begraven op zondag 18 december 1763 te De Lier.

Zij trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1755 te Wateringen met Simon Pietersz van der MARCK, zoon van Pieter Willemsz van der MARCK en Maria Simonse PRINS. Simon is gedoopt op zondag 12 december 1728 te Wateringen, begraven op vrijdag 16 februari 1810 te De Lier.

Hij was later gehuwd (2) met Ariaantje van GOOR.

5  Justus de ROO is gedoopt op zondag 15 april 1736 te Bleiswijk.

6  FranÁois de ROO is gedoopt op zaterdag 3 augustus 1737 te Bleiswijk (doopgetuige was Maria NOBEL (zie V-E.4)).

VI-E  Willem de ROO, zoon van Johannes de ROO (V-F) en Alida Dirks van der SCHILDEN, Wijnhandelaar, is gedoopt op zondag 6 mei 1703 te Rotterdam, overleden op donderdag 2 juli 1772., Hij is doopgetuige van FranÁois van der SLOOT op zondag 13 januari 1726 te Delft.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 27 februari 1724 te Rotterdam, trouwt (kerk) op vrijdag 10 maart 1724 aldaar (1) met Johanna SLIJP, dochter van Johannes SLIJP en Jacoba KRUISKERCKE. Johanna, zonder beroep, is geboren op zondag 29 mei 1701 te Rotterdam, gedoopt op dinsdag 31 mei 1701 aldaar, overleden op woensdag 31 mei 1747 aldaar.

Van hen zijn elf kinderen bekend:

1  Jan de ROO is geboren op donderdag 11 januari 1725 te Rotterdam, gedoopt op zondag 14 januari 1725 aldaar, overleden op zaterdag 20 januari 1725 aldaar.

2  Jacoba de ROO, zonder beroep, is geboren op vrijdag 18 januari 1726 te Rotterdam, gedoopt op zondag 20 januari 1726 aldaar, overleden op vrijdag 11 oktober 1782 aldaar.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 27 februari 1746 te Rotterdam, trouwt (kerk) op woensdag 16 maart 1746 aldaar met Jean du VERRIER. Jean, Wijnhandelaar, is geboren te Bernak, overleden op zaterdag 2 augustus 1760 te Kaap de Goede Hoop.

3  Jan de ROO is geboren op maandag 16 augustus 1728 te Rotterdam, gedoopt op woensdag 18 augustus 1728 aldaar, overleden op zondag 2 januari 1729 aldaar.

4  Johannes de ROO is geboren op vrijdag 22 juli 1729 te Rotterdam, gedoopt op zondag 24 juli 1729 aldaar, zie VII-C.

5  Alida de ROO, zonder beroep, is geboren op vrijdag 5 januari 1731 te Rotterdam, gedoopt op zondag 7 januari 1731 aldaar, overleden op vrijdag 6 augustus 1751 aldaar.

6  Dirk de ROO is geboren op donderdag 7 februari 1732 te Rotterdam, gedoopt op zondag 10 februari 1732 aldaar, overleden op dinsdag 27 mei 1732 aldaar.

7  Maria Elisabeth de ROO, zonder beroep, is geboren op vrijdag 30 januari 1733 te Rotterdam, gedoopt op zondag 1 februari 1733 aldaar, overleden op zondag 4 december 1785 te 's-Gravenhage.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 7 oktober 1770 te Rotterdam, trouwt (kerk) op zondag 21 oktober 1770 aldaar met Johannes AANSORGH.

8  Sara de ROO, zonder beroep, is geboren op maandag 5 juli 1734 te Rotterdam, gedoopt op dinsdag 6 juli 1734 aldaar, overleden op maandag 6 september 1734 aldaar.

9  Dirk de ROO is geboren op zondag 1 januari 1736 te Rotterdam, gedoopt op dinsdag 3 januari 1736 aldaar, zie VII-D.

10  Adrianus de ROO is geboren op woensdag 30 juli 1738 te Rotterdam, gedoopt op zondag 3 augustus 1738 aldaar, overleden op woensdag 20 december 1741 aldaar.

11  Sara de ROO, zonder beroep, is geboren op zondag 23 oktober 1740 te Rotterdam, gedoopt op donderdag 27 oktober 1740 aldaar, overleden op woensdag 15 maart 1741 aldaar.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 2 mei 1751 te Rotterdam, trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1751 aldaar (2) met Johanna de BUCK, dochter van Barent de BUCK en Anna ROOSBOOM. Johanna is gedoopt op dinsdag 13 november 1696 te Rotterdam, begraven aldaar (Gaarder Rotterdam 3-12-1754).

Zij was eerder gehuwd (1) met Anthonij CARNIER.

VI-F  Abraham de ROO, zoon van Pieter de ROO (V-K) en Beata VINK, is gedoopt op woensdag 13 september 1690 te Gorinchem.

Hij was gehuwd met Josina van MEPPELEN. Josina, zonder beroep.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Beata de ROO, zonder beroep, is gedoopt op vrijdag 19 mei 1741 te Dordrecht.

2  Teuntje de ROO, zonder beroep, is gedoopt op vrijdag 6 september 1743 te Dordrecht.

VI-G  Gerridt de ROO, zoon van Huijgho de ROO (V-L) en Geertruij de RIDDER, is gedoopt op maandag 12 augustus 1686 te Dordrecht.

Hij gaat in ondertrouw op zondag 29 juli 1708 te Dordrecht met Angenietje ZEEMAN. Angenietje is geboren te Dordrecht.

Van hen is een kind bekend:

1  Geertruijd de ROO, zonder beroep, is gedoopt op donderdag 12 maart 1711 te Dordrecht.

Generatie VII

VII-A  Francina de ROO, dochter van Simon de ROO (VI-B) en Geertruijd de HOOG, is gedoopt op donderdag 28 februari 1726 te Rotterdam (doopgetuigen waren Willem de ROO en Aaltie VERHOEF), begraven op maandag 24 februari 1800 te Delft.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 20 februari 1757 te Rotterdam, trouwt (kerk) op donderdag 10 maart 1757 aldaar met Cornelis BOURSETTE, zoon van Florus BOURSETTE en Remina GROENEVELT. Cornelis, Plateelbakker, is gedoopt op donderdag 12 juni 1727 te Rotterdam (doopgetuigen waren Elisabet FIX en Adriaen BOURBON), begraven op woensdag 26 april 1797 te Delft.

Huwelykszang ter bruilofte van den heere Cornelis Boursette en mejuffrouw FranÁina de Roo, opgezongen door den heere Abraham de Roo, waar agter volgt de lasterzucht gebreidelt, zijnde een verdediging tot luister van den dichter. z.p., z.j. 4ļ: 8 p.
1756 MET: De lasterzugt gebreidelt of verdediging van de huwelijkszang voor den heere C.B. en mejufvrouw F. d. R., door den heere Abraham de Roo, uitgegeven door een dichtkundig gezelschap. z.p., z.j. 4ļ: 12 p. [1756] Het eerste deel bevat een vers door de broer van de bruid, het tweede deel tien bladzijden proza en ťťn bladzijde "Opdracht" door 'Henricus Joculator, secretaris van 't Genootschap'. Op 19-4-1756, kort voor het huwelijk, was de verkering met een eerdere minnaar uitgeraakt.

Van hen is een kind bekend:

1  Reminus BOURSETTE is gedoopt op zondag 6 september 1767 te Delft (doopgetuigen waren Geertruijd de HOOG (zie VI-B) en Simon de ROO).

VII-B  Abraham de ROO, zoon van Nicolaas de ROO (VI-D) en Maria van AS, is gedoopt op zaterdag 11 oktober 1727 te Bleiswijk (doopgetuige was Annetje de ROO).

Hij was gehuwd met Pleuntje VAL.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Maria de ROO is gedoopt op zondag 12 augustus 1753 te Wateringen.

2  Maria de ROO is gedoopt op zondag 11 augustus 1754 te Wateringen.

3  Apolonia de ROO is gedoopt op zondag 9 mei 1756 te Wateringen.

4  Wouter de ROO is gedoopt op maandag 27 maart 1758 te Wateringen.

5  Nicolaas de ROO is gedoopt op zondag 29 maart 1761 te Wateringen.

6  Nicolaas de ROO is gedoopt op zondag 21 juni 1767 te Wateringen.

VII-C  Johannes de ROO, zoon van Willem de ROO (VI-E) en Johanna SLIJP, Lakenkoopman, is geboren op vrijdag 22 juli 1729 te Rotterdam, gedoopt op zondag 24 juli 1729 aldaar, overleden op maandag 21 juli 1794 aldaar, begraven op woensdag 23 juli 1794 aldaar.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 7 juni 1750 te Rotterdam, trouwt (kerk) op woensdag 24 juni 1750 aldaar met Petronella MULDERS. Petronella is geboren op vrijdag 15 september 1724 te Nijmegen, overleden op dinsdag 1 februari 1791 te Rotterdam, begraven op zaterdag 5 februari 1791 aldaar.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter is doodgeboren op woensdag 11 augustus 1751, overleden op woensdag 11 augustus 1751.

2  Willem de ROO is geboren op zondag 21 januari 1753 te Rotterdam, zie VIII-A.

3  Gijsbert de ROO is geboren op zaterdag 23 oktober 1756.

4  Johanna Maria de ROO is geboren op dinsdag 9 mei 1758, overleden op maandag 19 maart 1759.

5  Bartha Maria de ROO is geboren op zaterdag 14 maart 1761, overleden op zaterdag 11 februari 1837 te Utrecht.

Zij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 1 december 1793 te Rotterdam, trouwt (kerk) op zondag 15 december 1793 aldaar met Nicolaas Wilhelmus BUDDINGH, zoon van Frans BUDDINGH en Wilhelmina van WIJK. Nicolaas Wilhelmus, Notaris, is geboren op zaterdag 4 oktober 1749 te Utrecht, overleden op vrijdag 27 november 1835 aldaar.

Hij was eerder gehuwd (1) met N.N.. Hij was eerder gehuwd (2) met N.N.. Hij was eerder gehuwd (3) met N.N..

6  Johanna Jacoba de ROO is geboren op dinsdag 4 juni 1765.

VII-D  Dirk de ROO, zoon van Willem de ROO (VI-E) en Johanna SLIJP, Wijnhandelaar, is geboren op zondag 1 januari 1736 te Rotterdam, gedoopt op dinsdag 3 januari 1736 aldaar, overleden op donderdag 24 maart 1803 aldaar.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 8 november 1772 te Rotterdam, trouwt (kerk) op zondag 22 november 1772 te Nieuwerkerk a/d IJssel met Dirkje BEEN, dochter van Leendert BEEN en Trijntje BROEDER. Dirkje is geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden op vrijdag 4 april 1806 te Rotterdam.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Willem de ROO is geboren op woensdag 2 februari 1774, overleden op woensdag 29 juni 1774.

2  Leonardus Wilhelmus de ROO is geboren op woensdag 17 januari 1776, zie VIII-B.

3  Johanna Petronella de ROO is geboren op maandag 23 juni 1777, overleden op zondag 30 november 1777.

4  Willem de ROO is geboren op zaterdag 4 september 1779, overleden op zaterdag 11 september 1779.

5  Willem Gijsbertus de ROO is geboren op zaterdag 17 mei 1783, overleden op woensdag 11 juni 1783.

Generatie VIII

VIII-A  Willem de ROO, zoon van Johannes de ROO (VII-C) en Petronella MULDERS, Predikant, is geboren op zondag 21 januari 1753 te Rotterdam, overleden op donderdag 18 februari 1813 te Tiel, begraven op maandag 22 februari 1813 aldaar.

Hij trouwt (kerk) op woensdag 13 november 1776 te Zuijlen met Clementia Jacoba van BOSVELT. Clementia Jacoba is geboren op maandag 8 september 1755 te Jutphaas.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Joannes de ROO is geboren op woensdag 10 september 1777, overleden op vrijdag 13 mei 1785 te Zaandam.

2  Cornelis de ROO is geboren op dinsdag 23 maart 1779 te Utrecht, overleden op donderdag 28 oktober 1802 aldaar, begraven op maandag 1 november 1802 aldaar.

Hij was gehuwd met Francina Wilhelmina BUDDINGH. Francina Wilhelmina is geboren in maart 1778 te Utrecht.

3  Johannes de ROO is geboren op zondag 14 mei 1786 te Utrecht, zie IX-A.

VIII-B  Leonardus Wilhelmus de ROO, zoon van Dirk de ROO (VII-D) en Dirkje BEEN, Directeur der Sted. Indir. Bel., is geboren op woensdag 17 januari 1776, overleden op donderdag 9 april 1835 te Rotterdam.

Hij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 11 mei 1794 te Rotterdam, trouwt (kerk) op zondag 25 mei 1794 te Culemborg met Johanna Cornelia AANSORGH, dochter van SamuŽl AANSORGH en Ebeldina GEERTSEMA. Johanna Cornelia is geboren op donderdag 26 januari 1775, overleden op woensdag 5 oktober 1853 te Enkhuizen.

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Diderica Cathrina de ROO is geboren op maandag 9 november 1795, overleden op dinsdag 26 januari 1802.

2  Samuelina Ebeldina de ROO is geboren op zondag 24 december 1797, overleden op vrijdag 27 augustus 1847.

Zij was gehuwd met FranÁois Adriaan de KLERK. FranÁois Adriaan, Ontvanger der Directe Belastingen.

3  Maria Elisabeth de ROO is geboren op maandag 6 januari 1800, overleden op donderdag 7 mei 1801.

4  Jacomina Hillegonda de ROO is geboren op donderdag 3 december 1801, overleden op woensdag 14 oktober 1846 te Zaandam.

5  Gerarda Bernarda Jacoba de ROO is geboren op dinsdag 18 januari 1803, overleden op zondag 4 mei 1873 te Enkhuizen.

6  Diderica Cathrina Maria de ROO is geboren op donderdag 14 maart 1805 te Rotterdam, overleden op woensdag 28 augustus 1889 te Delft.

7  Dirk Willem de ROO is geboren op donderdag 4 december 1806, zie IX-B.

8  Jeanne Jacoba de ROO is geboren op donderdag 4 december 1806, overleden op donderdag 22 juli 1819.

9  Gijsbert de ROO is geboren op maandag 16 mei 1808, overleden op donderdag 25 mei 1809.

10  Gijsbert de ROO is geboren op woensdag 31 januari 1810, overleden op maandag 20 juni 1831.

Generatie IX

IX-A  Johannes de ROO, zoon van Willem de ROO (VIII-A) en Clementia Jacoba van BOSVELT, Notaris, is geboren op zondag 14 mei 1786 te Utrecht.

Hij was gehuwd met Willemina Hendrika Elisabeth TAAIJ.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Willemina Clementia Jacoba de ROO is geboren op maandag 24 oktober 1814 te Tiel.

2  Cornelia Wilhelmpje de ROO is geboren op zaterdag 9 maart 1816 te Tiel.

3  Willem de ROO is geboren op donderdag 21 oktober 1819 te Tiel.

4  Johanna Jacoba de ROO is geboren op zondag 18 februari 1821 te Tiel.

5  Willemina Hendrika de ROO is geboren op maandag 26 april 1824 te Tiel.

6  Johanna Elisabeth de ROO is geboren op zaterdag 25 februari 1826 te Tiel, overleden op vrijdag 8 september 1826 aldaar, begraven op maandag 11 september 1826 aldaar.

7  Johanna Elisabeth de ROO is geboren op zaterdag 7 juni 1828 te Tiel.

8  Cornelia de ROO is geboren op maandag 23 november 1829 te Tiel.

IX-B  Dirk Willem de ROO, zoon van Leonardus Wilhelmus de ROO (VIII-B) en Johanna Cornelia AANSORGH, Predikant, is geboren op donderdag 4 december 1806, overleden op donderdag 31 mei 1883 te Enkhuizen.

Hij trouwt op maandag 27 mei 1833 met Johanna Catharina Jkvr. de CASEMBROOT, dochter van Leonard Jkhr. de CASEMBROOT en Adriana Johanna Barones van NEUKIRCHEN. Johanna Catharina Jkvr. is geboren op donderdag 22 oktober 1807 te Wijk bij Duurstede.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Leonard Wilhelm Gijsbert de ROO is geboren op woensdag 17 september 1834 te Moerdijk, zie X.

2  Adriaan Johan Cornelis de ROO is geboren op maandag 1 februari 1836, overleden in maart 1909 te Elshout.

3  Gerard Bernard Jacob de ROO is geboren op zaterdag 10 maart 1838, overleden op zaterdag 30 april 1881 te Salatiga.

4  Louise Cornelia Elisabeth de ROO is geboren op zaterdag 18 april 1840, overleden op zaterdag 28 november 1840.

5  Louise Cornelia Elisabeth de ROO is geboren op woensdag 22 september 1841, overleden op woensdag 27 juni 1883 te Batavia.

Zij trouwt op donderdag 22 oktober 1868 met Jacobus SPRENGER VAN EIJK. Jacobus is geboren op donderdag 20 januari 1842.

6  Johanna Jacoba de ROO is geboren op donderdag 29 juni 1843, overleden op dinsdag 4 januari 1927 te Teteringen, begraven te Ginneken.

Zij trouwt op donderdag 21 augustus 1873 met Hendrik BLEIJENBERG. Hendrik, Predikant, is geboren rond 1842, overleden op vrijdag 24 augustus 1923 te Oldenbroek.

7  Carel Justus de ROO is geboren op vrijdag 6 november 1846, overleden op donderdag 25 mei 1916 te Honolulu.

Generatie X

X  Leonard Wilhelm Gijsbert de ROO, zoon van Dirk Willem de ROO (IX-B) en Johanna Catharina Jkvr. de CASEMBROOT, Directeur der FinanciŽn in Ned. IndiŽ, is geboren op woensdag 17 september 1834 te Moerdijk, overleden op dinsdag 26 februari 1907 te 's-Gravenhage.

Hij trouwt op donderdag 31 mei 1860 te Groningen (1) met Hermina Sophie Maria BAART DE LA FAILLE, dochter van P. BAART DE LA FAILLE en S. W. TREDZESS. Hermina Sophie Maria is geboren op woensdag 10 april 1839, overleden op vrijdag 2 april 1875 te Haarlem.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Jeanne Catharina Hermine de ROO is geboren op zondag 29 september 1861, overleden op maandag 15 juni 1914 te 's-Gravenhage.

Zij was gehuwd met M.J. van BOSSE.

2  Sophia Wilhelmina Hermine de ROO is geboren op zondag 17 april 1864, overleden op donderdag 5 juni 1919 te Davos.

Zij trouwt op dinsdag 27 september 1898 met Th. B. PLEIJTE.

3  Dirk Willem Karel de ROO DE LA FAILLE is geboren op vrijdag 25 augustus 1865, zie XI.

4  Jacoba Johanna Wilhelmina Hermine de ROO is geboren op zaterdag 6 juni 1868.

Zij trouwt op maandag 28 augustus 1893 met H. J. CASTER.

5  Petrus de ROO DE LA FAILLE is geboren op woensdag 11 augustus 1869.

(Bij besluit van den Gouverneur Generaal van Nederl. IndiŽ van 18 december 1880 (ingeschreven in het bijregister van geboorten van 1883 dd. 29 october nr. 65) de naam gekregen van de ROO de la FAILLE)

Hij trouwt op maandag 1 november 1897 met FranÁoise ESSERS.

Hij trouwt op dinsdag 30 oktober 1888 (2) met Diederika Jacoba Catharina Constance de MAN. Diederika Jacoba Catharina Constance is overleden op zaterdag 19 februari 1916 te 's-Gravenhage.

Generatie XI

XI  Dirk Willem Karel de ROO DE LA FAILLE, zoon van Leonard Wilhelm Gijsbert de ROO (X) en Hermina Sophie Maria BAART DE LA FAILLE, is geboren op vrijdag 25 augustus 1865.

(Bij Besluit van de Gouverneur Generaal van Nederl. IndiŽ van 18 december 1880 (ingeschreven in het bijregister van geboorten van 1883 dd. 29 october nr. 65) de naam gekregen van de ROO de la FAILLE)

Hij trouwt op donderdag 5 november 1891 te Leiden met Margaretha PLEIJTE, dochter van Willem PLEIJTE en Catharina Margaretha TEMPLEMAN VAN DER HOEVEN. Margaretha is geboren op woensdag 1 mei 1867 te Leiden, overleden op donderdag 25 oktober 1934 te 's-Gravenhage.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Leonard Wilhelm Gijsbert de ROO DE LA FAILLE is geboren op donderdag 8 september 1892.

Hij was gehuwd met Gesina Hendrika ANDR… DE LA PORTE.

2  Catharina Margaretha de ROO DE LA FAILLE is geboren op donderdag 15 april 1897 te Meester Cornelis, overleden op maandag 1 januari 1912 te 's-Gravenhage.


Index

AANSORGH

Johanna Cornelia (1775) VIII-B; Johannes (?) VI-E.7; SamuŽl (?) VIII-B.

ALDERWERELT, van

Joan Carel (1726) V-H.1; Rogier (?) V-H.1.

ANDRť de la PORTE

Gesina Hendrika ANDRť de la PORTE (?) XI.1.

ARENTSVELT, van

Helena Jans (?) III-F; Paulus (?) III-F.1, IV-I.

AS, van

Baartje (?) VI-D.3; Maria (?) VI-D.

BAART de La FAILLE

Hermina Sophie Maria BAART de La FAILLE (1839) X; P. BAART de La FAILLE (?) X.

BAECK

Andries (?) V-I.2, V-I.3.

BAECK, van

Maria Magdalena (?) V-I.

BAERSENBURGH

Cornelis (?) III-E.6; Dirck Cornelisz (?) III-E.6; Dirck Cornelisz (?) IV-H.2, IV-H.3, V-C.5; Dirck Gerrits (?) V-C.1, V-C.4; Geertruid (1666) V-C; Pieternella (?) V-C.1, V-C.2.

BEEN

Dirkje (?) VII-D; Leendert (?) VII-D.

BLAAUWKAMER

Anthonia (?) V-B.1.

BLEIJENBERG

Hendrik (1842) IX-B.6.

BLOCK, van der

Borger (?) IV-F.

BOLYN

Hester (?) II-B.

BOON

Wouter (?) III-F.4.

BOSSE, van

M.J. (?) X.1.

BOSVELT, van

Clementia Jacoba (1755) VIII-A.

BOUCQ, Le

Engelbert FranÁois (?) V-B.2.

BOUK

Hendrik (?) IV-J.2, V-I.

BOULIN

Mayke (?) II-A.

BOURBON

Adriaen (?) VII-A.

BOURSETTE

Cornelis (1727) VII-A; Florus (?) VII-A; Reminus (1767) VII-A.1.

BRAAMS

Huibert (?) V-C.5.

BREDA, van

Jacoba (?) IV-I.5.

BROEDER

Trijntje (?) VII-D.

BRONCHORST

Marija (?) IV-E.8.

BUCK, de

Barent (?) VI-E; Johanna (1696) VI-E.

BUDDINGH

Francina Wilhelmina (1778) VIII-A.2; Frans (?) VII-C.5; Nicolaas Wilhelmus (1749) VII-C.5.

CARNIER

Anthonij (?) VI-E.

CASEMBROOT, de

Johanna Catharina Jkvr. (1807) IX-B; Leonard Jkhr. (?) IX-B.

CASTER

H. J. (?) X.4.

CATERSVELD, van

Maria (?) V-H.

CELOSSE

Abram (?) IV-F; Annetje Abramsdr (1630) IV-F.

CLAERBOUT

Matthijs Pruijnier (?) IV-C.3; Steven (?) IV-C.3.

CLEIJ, van der

Cornelis Crijnsz (?) III-J; Jannitgen (?) III-J.

COENEN

Elsje (?) IV-L.

COMANS

Cornelis (?) IV-C.1.

CORBň

Jan (?) IV-L.3.

CRANENBROUCK

Govert Jansz (?) III-J.1.

CRIMPEN, van

Lijsbeth Dirckx (?) III-J.

CROONENBURG, van

Hester (?) III-F.1, IV-I.

DALEN, van

Antoni (?) II-A.11, III-G.

DAM, van

Trijntje Gerrits (?) III-B.1.

DELPHOS

Jaspar (?) III-F.

DOP, van

Annetie (1687) V-D.2; Annetien (1686) V-D.1; Cornelis Jansz (1653) V-D; Cornelis Jansz (?) V-C.2, V-C.3; Immetie (?) V-D.3; Immetje Jans (1656) IV-M; Jan Pietersz (?) IV-F.2, V-D; Neeltje (1692) V-D.3; Pieter Jansz (1656) IV-F.2; Willem (1696) V-D.5; Willemijntie (1694) V-D.4.

DURVEN

Diderik (1676) IV-I.5; Paulus (?) IV-I.5.

EDE, van

Maria (?) IV-J.3.

ELLES

Marguarieta (?) III-H.2.

ELST, van

Catharina (?) III-F; Helena (?) III-F.2; Otto (?) III-F.

EPENHUIJSEN, van

Helena (1663) IV-D.1; Hubrecht Robbrechtsz (?) IV-D.

EPENHUISEN

Cornelis Hendricksz (?) III-D.8.

ESSERS

FranÁoise (?) X.5.

FIX

Elisabet (?) VII-A.

GANNE

Pouwel (?) II-A.

GANNES

Versijne (?) II-A.

GARNES

Francijntghe (?) II-A.12, II-A.13; Paschijntje Pouwels (?) II-A.

GEERTSEMA

Ebeldina (?) VIII-B.

GEESDORP

Marijtje (?) V-C.5.

GIELST, van

Paschina Jans (?) III-I.

GOBRON

Maria (?) V-I.2, V-I.3.

GOOL, van

Cornelia Cornelis (?) III-E.6, V-C.

GOOR, van

Ariaantje (?) VI-D.4.

GROENEVELT

Remina (?) VII-A.

HAAN, de

Martinus (?) IV-A; Sophia (?) IV-A.1.

HANNOT

Johannes (?) III-F.4.

HAVERLINGH

Simon (?) V-H; Suzanna (1681) V-H.

HEIJ

Arijaentje Thonis (?) IV-E.4, IV-E.6, IV-E.7; Gerrit Thonisz (?) IV-E.2, IV-E.6, IV-E.7; Judith Thonis (?) IV-E; Thonis (?) IV-E.

HENGST, den

Jacob Cornelisz (?) IV-G; Willemtje Jacobs (?) IV-G.

HENNOT

Margritha Servaes (?) II-A; Margritha Servaes (?) III-G.1, III-H.2.

HEUSDEN, van

Jan (?) II-A.12, II-A.13.

HIEL, van

Jeremias (?) IV-E.8.

HIEL, van der

Maria (?) IV-E.

HOEF, van

Jacob Ariens (?) IV-L.1.

HOOG, de

Geertruijd (?) VI-B, VI-C.3, VII-A.1.

HOOGKAMER

Margaretha (?) V-A; Nicolaas (?) V-A.2.

HOUDIJK

Anna (?) IV-I.

HOUTIJN

Jan Teunisz (?) III-B.2.

IJK, van

Annetje Cornelisdr (?) V-D.

JAGER, de

Cornelis (?) IV-E.

JANSEN

Antoni (?) III-A.1.

JONCKERS

Adriaentje (?) IV-N.

KAM

David Gerritsz (1677) IV-H.2; Gerrit Pietersz (?) IV-H; Ingetje (1678) IV-H.3; Johanna Pieters (?) V-G.1; Pieter Gerritsz (1674) V-G.

KEIJSER

Johannes (?) III-E.5.

KIJELA

Adriaan Dircksz (?) IV-A.

KILSDONK

Catharina Hendriks (?) IV-B.7.

KINSCHOT, van

Catharina Cornelia Anthonisdr (?) V-H; Gaspar Gasparsz (?) V-H; Sara Harpertina (1705) V-H.

KLAM

Neeltje Pieters (?) IV-H.1, V-G.

KLEIJ

Maria (?) IV-J.2, V-I.

KLERK, de

FranÁois Adriaan (?) VIII-B.2.

KLOECKERT

Claes Ariens (?) IV-B.2.

KLOOT, van der

Maria (?) V-G.

KOCK

Margaretha (de) (?) V-B.

KRUISKERCKE

Jacoba (?) VI-E.

LUETTER

Franchoijs (?) III-C.

MAN, de

Diederika Jacoba Catharina Constance (?) X.

MANDUIJT

GabriŽl (?) III-G; Jannetje (1643) III-G.2; Susanna (1642) III-G.1; Willem (1645) III-G.3.

MARCK, van der

Jacobus (?) V-A; Pieter Willemsz (?) VI-D.4; Simon Pietersz (1728) VI-D.4.

MEER, van der

Jan Jacobsz (?) III-D.9.

MEPPELEN, van

Josina (?) VI-F.

MIEROP, van den

Yda Dirks (?) IV-I.5.

MOERKERKE

Neeltje Gerrits (?) IV-F.2, V-D.

MULDERS

Petronella (1724) VII-C.

NEEFF, de

Maritgen Anthonis (?) III-C.

NEUKIRCHEN, van

Adriana Johanna Barones (?) IX-B.

NOBEL

Maria (?) V-E.4, VI-D.6.

NOTE, La

Pťrone (?) I.

NUGTEREN

Aart Bastiaensz (?) V-E.12; Leendert Aartse (1709) V-E.12.

OVERSLOOT

Margrieta (?) IV-H.2.

PANSER

Pleuntgen Ariens (?) III-B.1.

PAUW

Alida (?) V-H.1.

PLEIJTE

Margaretha (1867) XI; Th. B. (?) X.2; Willem (?) XI.

POLLINCHOVEN, van

Pieter (?) III-F.3, IV-J.

PRINS

Maria Simonse (?) VI-D.4.

PROPER

Bastiaen Gerritsz (?) III-A.

RANK

Maertje Joosten (?) IV-E.1, IV-E.6, IV-E.7.

REPIEN

Agnes Ariens (?) IV-L.2.

RIDDER, de

Geertruij (?) V-L.

RIJSSEN, van

Mattheus (?) IV-C.3.

ROBERTY

Anna (?) IV-I.

ROIJ, de

Jopie Sente (?) III-J.1.

ROO de la FAILLE, de

Catharina Margaretha (1897) XI.2; Dirk Willem Karel (1865) XI; Leonard Wilhelm Gijsbert (1892) XI.1; Petrus (1869) X.5.

ROO, de

Abraham Cornelisz (1654) III-K.6; Abraham (1622) IV-B, V-A.2; Abraham (1645) V-J; Abraham (1663) IV-C.5; Abraham (1676) V-A.2; Abraham (1690) VI-F; Abraham (1727) VII-B; Abraham (1735) VI-B.3; Abraham EzechiŽlsz (?) III-I; Abraham Willemsz (1590) III-B; Abraham Willemsz (1665) V-E; Adriaan (1732) VI-D.3; Adriaan Johan Cornelis (1836) IX-B.2; Adrianus (1738) VI-E.10; Alida Anna (1725) V-H.1; Alida (1731) VI-E.5; Andries (1733) V-I.2; Anna Catharina (1699) IV-I.5; Anna (1680) IV-L.3; Anna (1692) V-E.2; Annetge (?) III-K.3; Annetje (?) VI-D.1, VII-B; Annetje (1697) VI-C, VI-D.4; Annetje (1699) V-F.1; Anthonij (1665) IV-E.6; Apolonia (1756) VII-B.3; Bartha Maria (1761) VII-C.5; Beata (1741) VI-F.1; Carel Justus (1846) IX-B.7; Catalijntje Davids (?) III-E.1; Catalijntje Davids (?) IV-H.2; Catarina (1693) V-L.11; Catharijna (1669) IV-E.8; Catharijna (1688) V-L.6; Catharijna (1690) V-L.9; Catharina Cornelia (1727) V-H.2; Catharina (?) III-E.7; Catharina (1682) V-L.2; Christoffel (1677) V-J.5; Claasje Willems (1588) III-A; Claasje Willems (?) III-D.2; Claasje Willems (1588) III-G.2; Cornelia (?) V-D.4, V-D.5; Cornelia (1671) V-J.2; Cornelia (1692) V-C.1; Cornelia (1829) IX-A.8; Cornelia Wilhelmpje (1816) IX-A.2; Cornelis (?) V-B.1; Cornelis (1624) IV-C; Cornelis (1661) IV-C.4; Cornelis (1683) V-J.8; Cornelis (1685) IV-M.1; Cornelis (1779) VIII-A.2; Cornelis Jansz (1610) III-K; Cornelis Jansz (1681) IV-N.1; Cornelis Willemsz (1654) IV-G.4; Crijn Cornelisz (?) IV-M; Crijn Cornelisz (?) V-D.3; David Willemsz (1601) III-E; David Willemsz (1651) IV-G.3; David Willemsz (1601) II-A.15; Diderica Cathrina (1795) VIII-B.1; Diderica Cathrina Maria (1805) VIII-B.6; Dina Jacoba (1726) VI-A.1; Dionisius (?) IV-B.3; Dirckie (1683) IV-N.2; Dirk (1705) V-F.4; Dirk (1732) VI-E.6; Dirk (1736) VII-D; Dirk Willem (1806) IX-B; Engelina (?) IV-B.1; EzechiŽl Abramsz (1621) IV-K; EzechiŽl (1569) II-B; EzechiŽl (1673) V-J.3; EzechiŽl (1674) V-J.4; EzechiŽl (1681) V-J.7, V-L.1; EzechiŽl (1689) V-L.7; EzechiŽl (1692) V-L.10; Francina Abrahams (1706) V-E.12; Francina (1726) VII-A; Francina (1733) VI-D.4; FranÁois (1632) III-D.5; FranÁois (1696) V-E.4; FranÁois (1737) VI-D.6; Gaspar (1731) V-H.4; Geertje (?) VI-D.2; Geertruijd (1663) IV-F.4; Geertruijd (1711) VI-G.1; Geertruijt (1694) V-E.3; Gerard Bernard Jacob (1838) IX-B.3; Gerarda Bernarda Jacoba (1803) VIII-B.5; Gerridt (1686) VI-G; Gijsbert (1756) VII-C.3; Gijsbert (1808) VIII-B.9; Gijsbert (1810) VIII-B.10; Grietken (1623) III-I.3; Helena (?) V-C.2, V-C.3; Helena (1660) V-D; Helena (1664) III-F.2; Helena (1668) IV-E.7; Hendrik (1704) V-E.11; Henrick (1685) V-L.3; Hester (1616) III-I.1; Hester (1656) IV-G.5; Huijbregt (1621) III-D.1; Huijbregt (1629) IV-D.1, IV-E; Huijbregt (1694) V-C.2; Huijbregt (1695) V-C.3; Huijgho (1653) V-L; Isašc Willemsz (1618) II-A.13; Isašc Willemsz (?) III-F.2, IV-E.4; Isašc Willemsz (1618) III-G.2, III-H.2; Izašk (1593) II-A.3; Jacob (1579) I.6; Jacob (1594) II-A.4; Jacob (1652) IV-G.2; Jacob (1732) VI-B.2; Jacob Willemsz (1618) II-A.12; Jacob Willemsz (1618) III-G.3; Jacoba Davids (?) III-E.3; Jacoba (1726) VI-E.2; Jacoba Johanna Wilhelmina Hermine (1868) X.4; Jacoba Davids (?) IV-H.3; Jacomina Hillegonda (1801) VIII-B.4; Jan Centen (1638) IV-L; Jan Cornelisz (?) IV-N; Jan (1571) II-C; Jan (1725) VI-E.1; Jan (1728) VI-E.3; Jan Willemsz (1599) III-D; Jannetje Willems (1657) IV-F.2; Jeanne Catharina Hermine (1861) X.1; Jeanne Jacoba (1806) VIII-B.8; Joan Carel Willemsz (1701) V-H; Joan Carel Willemsz (?) IV-J.4; Joannes (1777) VIII-A.1; Johanna Davids (?) IV-H; Johanna (1690) V-L.8; Johanna Elisabeth (1826) IX-A.6; Johanna Elisabeth (1828) IX-A.7; Johanna Jacoba (1765) VII-C.6; Johanna Jacoba (1821) IX-A.4; Johanna Jacoba (1843) IX-B.6; Johanna Maria (1758) VII-C.4; Johanna Petronella (1777) VII-D.3; Johannes (?) V-D.4, V-D.5; Johannes (1655) IV-F.1; Johannes (1657) IV-E.2; Johannes (1659) IV-E.3; Johannes (1660) IV-E.4; Johannes (1661) V-C; Johannes (1666) III-J.3; Johannes (1667) V-F; Johannes (1697) V-E.5; Johannes (1700) V-E.8; Johannes (1729) VII-C; Johannes (1786) IX-A; Johannes Mattheus (1699) IV-J.1; Joppie Centen (?) III-J.1; Joppie Centen (?) IV-L.1, IV-L.3; Justus (1736) VI-D.5; Katarina (1659) IV-K.8; Katrijna (1657) IV-K.7; Leonard Wilhelm Gijsbert (1834) X; Leonardus Wilhelmus (1776) VIII-B; Levina (?) IV-B.2; Lidewij Cornelisdr (1643) III-K.5; Lijsbeth Jans (1627) IV-D; Lijsbeth Jans (?) IV-E.2, IV-E.3, IV-E.4; Lijsbeth Jans (1627) IV-E.5, V-C; Louise Cornelia Elisabeth (1840) IX-B.4; Louise Cornelia Elisabeth (1841) IX-B.5; Magdalena Willems (1630) III-H; Magdalena Willems (1630) III-G.3; Maria (1575) I.4; Maria (1580) I.7; Maria (1659) IV-C.3; Maria (1674) IV-L.2; Maria (1753) VII-B.1; Maria (1754) VII-B.2; Maria Elisabeth (1733) VI-E.7; Maria Elisabeth (1800) VIII-B.3; Maria Wilhelmina (1735) V-I.3; Maria Willemina (1715) IV-J.3; Maria Willems (1634) II-A.15; Mariken (1648) IV-K.3; Mattheus (1698) IV-I.4; Mattheus (1702) IV-I.7; Matthijs Willemsz (1608) III-F; Mayken (1655) IV-K.6; Metje (1669) V-J.1; Metje (1679) V-J.6; Metje (1687) V-L.5; Mettie (1694) V-L.12; Neeltgen Abrahams (1625) III-B.2; Nicolaas (1698) VI-D; Nicolaas (1699) V-C.4; Nicolaas (1702) V-E.9; Nicolaas (1703) V-E.10; Nicolaas (1708) V-E.13; Nicolaas (1761) VII-B.5; Nicolaas (1767) VII-B.6; Odilia Catharina (1717) IV-J.4; Ottho (?) V-H.3, V-I.1; Ottho (1666) IV-J; Ottho (1729) V-I.1; Paschina Abrahams (1632) IV-A; Passchijntje (?) IV-E.2; Passchijntje (1624) III-D.2; Passchijntje (1641) III-D.9, IV-D.1, IV-E.5, V-C; Passijntie (1647) IV-K.2; Paulus Abrahamsz (?) III-B.1; Paulus (1647) V-A; Paulus (1658) V-B; Paulus (1668) III-F.4; Paulus (1695) VI-A; Paulus Willemsz (1595) III-C; Pťronne (1577) I.5; Petronella Davids (?) III-E.6; Petronella Davids (?) IV-H.1, IV-H.3, V-C.4, V-C.5, V-G; Pieter (?) IV-B.5; Pieter (1651) V-K; Pieter Willemsz (1604) II-A.9; Pieter Willemsz (1604) III-G.1, III-G.3; Pieternella (?) III-F.3, IV-J; Pieternella (1700) V-C.5; Pijeraentgen Willems (1616) III-G; Rusje Jans (1639) III-D.8; Rutgert (1695) V-L.13; Samuelina Ebeldina (1797) VIII-B.2; Sara Davids (?) III-E.5; Sara (?) IV-I.1; Sara (1657) IV-C.1; Sara (1693) IV-I.2; Sara (1734) VI-E.8; Sara (1740) VI-E.11; Sara Willems (1598) II-A.6; Sara Davids (?) IV-H.2; Servaes (1630) III-C.4; Simon (?) VI-B, VI-C.3, VII-A.1; Soetje (1650) IV-B.7, V-A.2; Sophia Wilhelmina Hermine (1864) X.2; Susanna (?) IV-E.3; Susanna (1636) III-D.7, IV-D.1; Suzanna (1687) V-B.2; Teuntje (1743) VI-F.2; Theodorus (1690) V-B.3; Trijntje (1655) IV-E.1; Vincent (1546) I; Vincent Jansz (1605) III-J; Vincentius (1671) IV-L.1; Willem Davids (?) IV-G; Willem (?) IV-B.4, IV-J.3, V-H.1, VI-B.1, VI-C.2, VII-A; Willem (1567) II-A; Willem (1619) III-C.1; Willem (1697) IV-I.3; Willem (1700) V-F.2; Willem (1702) V-I; Willem (1703) VI-C.2, VI-E; Willem (1729) V-H.3, VI-D.2; Willem (1753) VIII-A; Willem (1774) VII-D.1; Willem (1779) VII-D.4; Willem (1819) IX-A.3; Willem Gijsbertus (1783) VII-D.5; Willem Jansz (1634) IV-F; Willem Matthijsz (1662) IV-I; Willem Jansz (?) IV-E.3, V-D.1, V-D.2, V-D.4, V-D.5; Willem Jansz (1634) IV-E.5, V-C; Willemina Clementia Jacoba (1814) IX-A.1; Willemina (?) IV-G.1; Willemina Hendrika (1824) IX-A.5; Wouter (1758) VII-B.4.

ROON, van

Johannes (?) IV-B.1; Pieter (?) IV-B.1.

ROOSBOOM

Anna (?) VI-E.

ROOTHALS

Arien (?) III-I.2, IV-K.

ROTTEVEEN, van

Ingetje Claesdr (?) III-E.

SANTSEIJ

Angenieta (1656) III-H.2; Laurens (?) III-H; N.N (?) III-H.1.

SAVELSTEIJN, van

Anna Carels (?) IV-I; Carel Carelsz (?) IV-I; Tanneken Carels (?) V-H.1.

SCHILDEN, van der

Alida Dirks (1670) V-F.

SCHOUTEN

Petronella Jacoba (?) VI-A.

SILDEBARK

Sara (?) IV-C.3.

SINKLER

Johan (?) IV-J.1.

SLIJP

Johanna (1701) VI-E; Johannes (?) VI-E.

SLOOT, van der

Agata (1724) VI-C.1; Arij (?) VI-C.1, VI-C; FranÁois (1726) VI-C.2; Geertruij (1727) VI-C.3; Nicolaas (?) VI-C.

SLUIJS, van

Ariaentje (?) V-J.

SPANJERSBERG

Aechje (?) VI-C.1.

SPANJERSBERGH

Aechje (?) VI-C.1, VI-C.

SPARENBURG

Helen Huijbregts (1598) III-D; Huijbregt (?) III-D.

SPIJCK, van

Catharina (?) IV-J, V-H.3, V-I.1; Johanna (?) IV-J.1.

SPRENGER van EIJK

Jacobus SPRENGER van EIJK (1842) IX-B.5.

SPRONG, van der

Paulus Aelberts (?) III-A.

SPRUIJT

Heijltie Leenderts (?) V-E.12.

STUMPHUIS

Elisabeth (?) VI-A.

SWAEN, van der

Bartholomeus (?) III-E.3.

SWOLL, van

Giliana (?) IV-I.5.

TAAIJ

Willemina Hendrika Elisabeth (?) IX-A.

TAERLINGH

Maria (?) III-F.

TEMPEL, van den

Aerland Thijsse (?) IV-G.

TEMPLEMAN van der HOEVEN

Catharina Margaretha TEMPLEMAN van der HOEVEN (?) XI.

THOLEN, van

Pieter (?) IV-J.1.

TOL, van

Adriaantje (1672) V-E; Claes Teunisz (?) V-E.

TORANT

Jan Christoffel (1687) IV-I.5; Jan (?) IV-I.5.

TREDZESS

S. W. (?) X.

VAL

Pleuntje (?) VII-B.

VENTE

Elsje Coene (?) IV-L.

VERDION

Godard (1640) IV-C.1.

VERHOEF

Aaltie (?) VI-B.1, VI-C.2, VII-A.

VERRIER, du

Jean (?) VI-E.2.

VINK

Beata (?) V-K.

VISSER

Jan Rochusse (1643) IV-B.7; Rochus Jans (?) IV-B.7.

VLIET, van

Cornelis Arendsz (1646) III-D.7; Willem (?) III-F.2.

VOS, de

Metgen Gerrits (?) IV-K.

WESTERBAAN

Odilia (?) IV-J.4; Philippus (?) IV-J.3.

WEYTSENS

Elisabeth (?) III-F.4.

WIJK, van

Wilhelmina (?) VII-C.5.

ZAS

Sebastiana (?) V-B.

ZEEMAN

Angenietje (?) VI-G.

ZIJL, van der

Francina Simonsdr (?) V-E; Francina Simonsdr (?) V-D.4.

zonder achternaam

(?) V-A.1; Aaltge (?) III-A.1; Aaltje Machielsdr (?) VI-D.2; Aefje Pieters (?) V-E; Aeghjen Jans (?) III-B; Aeltje Aelbrechts (?) IV-G.3; Agneta (1680) IV-L.3; Anna (?) IV-B.5; Anna (1697) VI-C; Anna Andries (?) IV-C; Annigje Stoffels (?) IV-B.7; Anthonis Jansz (?) III-I.2, IV-K; Aryaentje Jans (?) IV-E.1; Baertje Jans (?) IV-G.5; Claes Claesz (?) II-A.12, II-A.13; Cornelia Marinus (?) IV-F; Cornelia Marinus (?) V-D.1, V-D.2; Cornelis Arentse (?) IV-G.3; Dirck Claesz (?) III-J; Dirckje Pieters (?) IV-B; Frederick Arijensz (?) III-C; Geertie Willems (?) IV-N.1; Geertje Jans (?) IV-G.3; Grietgen Ariens (?) II-A.9; Guillaem (1567) II-A; HEIJ (?) III-H; Hester Jans (?) II-A.15; IJsbrant Huijbrechtsz (?) III-D.2; Jaapge (?) III-E.3; Jaepje (?) III-E.3; Jan Leendertsz (?) IV-G; Jannetje Beunts (?) IV-F; Joanna Cornelisse (?) III-J; Jobge (?) III-J.1; Joppie Joppen (?) III-J; Lijsbeth Engels (?) III-D; Maartgen Crijnsen (?) III-K; Maartgen Crijnsen (?) IV-N.1; Maertge Jans (?) III-I.1; Maertie Cornelisdr (?) IV-N; Margrieta Pieters (?) II-A.15; Marij Daniels (?) III-I.2, IV-K; N.N. (?) III-B.1, IV-A, VII-C.5; N.N. (1641) III-K.4; N.N. (1751) VII-C.1; Neeltge Dircks (?) IV-G; Neeltgen Huijbrechts (?) III-D.2; Paschijntie (1632) IV-A; Pieter Theunisz (?) III-I.1; Pieter Tobiasz (?) IV-H.1, V-G; Pieternella (1616) III-G; Roelof Jansz (?) II-A.12, II-A.13; ROTTEVEEL (?) III-E; Sara Heijndricks (?) IV-G.5; Soetgen Fredericxdr (?) III-C; SOUTHY (?) III-H; SOWTHEIJ (?) III-H; Thomas Gerritsz (?) IV-E.1; Trijntgen Jans (?) III-G.1; Trijntje Jans (?) III-G.2.