KWARTIERSTAAT VAN ABRAHAM DE ROO

Generatie I

1  Abraham de ROO (Bram), Documentalist, Leraar VWO-Havo en Bibliotheekmedewerker, is geboren op donderdag 14 juni 1934 te 's-Gravenhage (ZH), is gedoopt op zondag 24 juni 1934 te Scheveningen (ZH).

Abraham gaat in ondertrouw op dinsdag 21 februari 1961 te 's-Gravenhage (ZH) of gaat in ondertrouw op dinsdag 21 februari 1961 aldaar, trouwt op vrijdag 21 juli 1961 aldaar of trouwt op vrijdag 21 juli 1961 aldaar, trouwt (kerk) op vrijdag 21 juli 1961 aldaar of trouwt (kerk) op vrijdag 21 juli 1961 aldaar (1) met Anna WOLTERS (Annie), dochter van Hendrik Arnoldus Dirk WOLTERS en Anna Margareta van VEENENDAAL. Anna, zonder beroep, is geboren op maandag 8 juni 1936 te 's-Gravenhage (ZH), is gedoopt op zondag 3 april 1938 aldaar, is overleden op woensdag 18 maart 1981 te Amsterdam (NH), is begraven op maandag 23 maart 1981 te Hardenberg (OV). Abraham gaat in ondertrouw op donderdag 3 februari 1983 te Hardenberg (OV), trouwt op vrijdag 25 februari 1983 aldaar (huwelijksgetuigen waren Johanna WOLTERS en Aaltje WILHELM), trouwt (kerk) op vrijdag 25 februari 1983 te Heemse (OV) (2) met Maria van ELSWIJK (Rie), dochter van Johannes Nicolaas van ELSWIJK en Janske Peterke van den BURGT. Maria is geboren op woensdag 8 april 1936 te Nieuwer-Amstel (NH), is gedoopt op zondag 31 mei 1936 te Amstelveen (NH) (Gedoopt door Ds. J. Fokkema).

Maria was eerder gehuwd (1) met Johan Friedrich Robert WILHELM (Rob).

Generatie II

2  Mees de ROO, Leraar, is geboren op zaterdag 30 maart 1907 te 's-Gravenhage (ZH), is gedoopt op zondag 28 april 1907 te Scheveningen (ZH), is overleden op donderdag 27 juli 1995 te Apeldoorn (GE), is gecremeerd op dinsdag 1 augustus 1995 aldaar.

Mees trouwt op woensdag 5 juli 1933 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op woensdag 5 juli 1933 aldaar met

3  Philippina Maria de JONG, zonder beroep, is geboren op maandag 9 maart 1908 te Leiden (ZH), is gedoopt, is overleden op zondag 22 november 1998 te Apeldoorn (GE), is gecremeerd op vrijdag 27 november 1998 aldaar.

Generatie III

4  Abraham de ROO, Meubelmaker, wonende te Delft (ZH) en te Scheveningen (ZH), is geboren op vrijdag 29 april 1864 te Delft (ZH), is gedoopt, is overleden op woensdag 28 mei 1930 te Scheveningen (ZH), is begraven op zaterdag 31 mei 1930 te 's-Gravenhage (ZH).

Abraham trouwt op woensdag 16 augustus 1893 te Delft (ZH), trouwt (kerk) met

5  Angenieta de JONG, zonder beroep, wonende te Delft (ZH) en te Scheveningen (ZH), is geboren op woensdag 21 augustus 1872 te Delft (ZH), is gedoopt, is overleden op woensdag 27 juli 1949 te Scheveningen (ZH), is begraven op maandag 1 augustus 1949 te 's-Gravenhage (ZH).

6  Albert de JONG, Tekenleraar en Directeur PCOV, wonende te IJlst (FR), is geboren op zondag 16 mei 1875 aldaar, is gedoopt, is overleden op vrijdag 13 juni 1958 te 's-Gravenhage (ZH), is begraven te Voorburg (ZH).

Albert trouwt op woensdag 20 juli 1904 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) met

7  Jeanne Antoinette de JAGHER, zonder beroep, wonende te Gaast (Wonseradeel) (FR)) en te Leiden (ZH), is geboren op donderdag 3 april 1879 te Gaast (Wonseradeel) (FR)), is gedoopt, is overleden op maandag 2 oktober 1967 te Oegstgeest (ZH), is begraven op vrijdag 6 oktober 1967 te Voorburg (ZH).

Generatie IV

8  Mees de ROO, Scheepstimmerman, is geboren op dinsdag 27 juni 1826 te Delft (ZH), is gedoopt, is overleden op donderdag 17 maart 1892 aldaar.

Mees trouwt op woensdag 15 mei 1850 te Delft (ZH), trouwt (kerk) met

9  Angenieta Louisa Johanna de RAAD, zonder beroep, is geboren op dinsdag 13 juli 1824 te Delft (ZH), is gedoopt, is overleden op zaterdag 11 oktober 1913 aldaar, is begraven op dinsdag 14 oktober 1913 aldaar.

10  Frederik Willem de JONG, Barbier en Geweermaker, is geboren op zondag 20 mei 1832 te Assen (DR), is gedoopt, is overleden op maandag 30 december 1878 te Delft (ZH).

Frederik trouwt op woensdag 17 augustus 1859 te Delft (ZH), trouwt (kerk) met

11  Angenieta van den BOSCH, zonder beroep, is geboren op donderdag 24 november 1836 te Delft (ZH), is gedoopt, is overleden op woensdag 26 augustus 1891 aldaar.

12  Evert de JONG, Scheepmaker en Koster, is geboren op vrijdag 18 januari 1839 te IJlst (FR), is gedoopt, is overleden op maandag 28 december 1914 te Leiden (ZH).

Evert trouwt op zondag 17 mei 1863 te IJlst (FR), trouwt (kerk) met

13  Grietje POSTMA, zonder beroep, is geboren op donderdag 23 mei 1839 te Lemmer (FR), is gedoopt, is overleden op vrijdag 18 oktober 1912 te Leiden (ZH).

14  Jules François Louis Auguste de JAGHER, Predikant, is geboren op zaterdag 15 maart 1845 te Oosterbeek (GE), is gedoopt, is overleden op maandag 15 maart 1897 te IJsselmonde (ZH), is begraven op vrijdag 19 maart 1897 aldaar.

Uit "de Nederlander" van 17 Maart 1897
Een zware slag trof 15 maart de Herv: Gemeente te IJsselmonde door het overlijden van haar Herder en Leeraar Ds J.F.L.A. de Jagher. Na eene ongesteldheid van slechts een paar dagen, ging hij juist op zijn 52en verjaardag de eeuwige ruste in.
Zondag, 7 maart, mocht hij de gemeente nog zeer nadrukkelijk wijzen op de broosheid des levens en de vraag stellen, of het niet wellicht voor één onzer de laatste maal zou zijn. - Opmerkelijk is het, dat juist in den laatsten tijd de gemeente hoe langer hoe trouwer opkwam en met name dien laatsten Zondag de kerk zeer vol was als in geen jaren tevoren.
Hij was een waardig en geliefd leraar, die door zijn onbevlekten en oprechten wandel de goede belijdenis versierde.- Van 1882 af heeft hij de gemeente trouw gediend; zijne nagedachtenis zal in zegening zijn. Die gedachte trooste de treurende weduwe met haar achttal kinderen.

Uit "de Nederlander" van 18 Maart 1897
Tot diepe droefheid van de gansche gemeente ontsliep heden in zijn Heere en Heiland, onze zeer geliefde Herder en Leeraar, Ds J.F.L.A. de Jagher in den ouderdom van 52 jaar.
Sedert 1882 heeft hij met de meeste liefde en trouw in dit deel van 's Heeren wijngaard gearbeid, waarvan vooral in den laatsten tijd de vruchten duidelijk merkbaar waren. Zijne nagedachtenis zal in zegening blijven.
De kerkeraad der Ned. Herv. Gem.
G. Kruithoff. Preas:
P. van Immerzeel. Scriba
IJsselmonde 15e Maart 1897

Uit "de Nederlander" van 22 Maart 1897
Onder vele blijken van belangstelling had 19 Maart de begrafenis plaats van Ds J.F.L.A de Jagher. Een zeer grote stoet volgde het stoffelijk overschot van den geliefden leeraar naar den doodenakker. Bij het graf werd allereerst het woord gevoerd door den Ambachtsheer, opperkerkmeester en Eere-voorzitter der Chr: School Hr: C.J.A. Bichon van IJsselmonde en voorts door Ds Tichelman, Ds de Klerk van Charlois en door het hoofd der burgerlijke gemeente, waarna een der familieleden een woord van hartelijken dank sprak tot allen.
De kinderen van de hoogste klassen der Chr: School zongen Psalm 103 vers 8 en 9, terwijl de aandoenlijke plechtigheid besloten werd met het zingen van een der lievelingsversen van den ontslapene: Psalm 23 : 1
Mogen de goede woorden bij deze gelegenheid gesproken op de talrijke schare een blijvenden indruk gemaakt hebben, opdat ook uit dit verlies nog winste zij voor velen!

Jules trouwt op woensdag 11 februari 1874 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) met

15  Philippina Maria SLOT, zonder beroep, is geboren op zaterdag 19 februari 1848 te 's-Gravenhage (ZH), is gedoopt, is overleden op vrijdag 27 februari 1925 te Sint-Michielsgestel (NB), is begraven op dinsdag 3 maart 1925 te IJsselmonde (ZH).

Generatie V

16  Willem de ROO, Vletter, is gedoopt op zondag 26 november 1780 te Delft (ZH) (doopgetuige was Pieternella VALKENBURG (zie 67)), is overleden op woensdag 6 februari 1828 aldaar.

Testament op 6-2-1828 2730, fol 12

Schipper op Zeeland
Begin negentiende eeuw woonde in Delft schippersknecht, varensgezel en vletter Willem de Roo. In 1820 kocht hij het woonpandje aan het Achterom 67 om er te gaan wonen met zijn tweede echtgenote Ida Elizabeth Valk uit IJzendijke. Hij voer met zijn schip voornamelijk op Zeeland. Daar had hij ook zijn eerste vrouw Jacoba Stroosnijder uit Middelburg leren kennen. In de Delftse woning werden meerdere kinderen geboren. In 1828 overleed Willem aan het Achterom. Zijn weduwe Ida verdiende daarna, als moeder van een aantal kinderen, nog vele jaren de kost als winkelierster in het pand, tot zij in 1837 overleed. Daarnaast had zij inkomsten (en zorgen) uit de verhuur van een aantal huizen die zij van haar man had geërfd. (Achter de gevels bvan Delft)

Willem gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 1 maart 1807 te Middelburg (ZE) (1) met Jacoba STROOSNIJDER, dochter van Jan STROOSNIJDER en Maria de NUT. Jacoba, zonder beroep, is geboren in 1774 te Middelburg (ZE), is overleden op zondag 13 februari 1814 aldaar.

Jacoba was eerder gehuwd (1) met Hendricus Jacobus HARDUS.

Willem trouwt op zondag 30 april 1815 te Schiedam (ZH) (2) met

17  Ida Elisabeth VALK ook genaamd Ida Elizabeth VALK, Koopvrouw in turf, is geboren op zondag 30 maart 1794 te IJzendijke (ZE), is gedoopt op zondag 6 april 1794 aldaar, is overleden op vrijdag 20 oktober 1837 te Delft (ZH).

Ida trouwt op woensdag 10 april 1833 te Delft (ZH) (2) met Cornelis van HEUSDEN, zoon van Jacob van HEUSDEN en Emmigje de VOGEL. Cornelis is geboren in 1795 te Zegveld (UT), is overleden op zaterdag 29 maart 1862 te Delft (ZH).

Cornelis was later gehuwd (2) met Joanna BOSHUIJER.

18  Rokus de RAAD ook genaamd Rookus en Rochus, Koopman in aardewerk, is geboren op woensdag 29 november 1797 te Delft (ZH), is gedoopt op zondag 3 december 1797 aldaar, is overleden op woensdag 8 augustus 1832 aldaar.

Tesamen met vrouw en twee kinderen op dezelfde dag aan cholera overleden.
Jannetje Mulder overleed om 6.00 uur in het huis Doelenstraat W VI, 610, tesamen met haar zoon Rochus van 12 jaar die om 5.30 uur overleed.
Rokus overleed om 16.30 uur in de Cholerabarak van het Gasthuis aan de Koornmarkt, W II, 117 tesamen met zijn zoon Hendrik die om 14.00 uur overleed.

Rokus trouwt op woensdag 6 mei 1818 te Delft (ZH), trouwt (kerk) met

19  Jannetje MULDER, zonder beroep, is geboren op zondag 22 januari 1797 te Delft (ZH), is gedoopt op zondag 29 januari 1797 aldaar, is overleden op woensdag 8 augustus 1832 aldaar.

20  Jan de JONG, Schoenmaker, is geboren op zondag 25 maart 1804 te Rotterdam (ZH), is gedoopt op donderdag 5 april 1804 aldaar, is overleden op vrijdag 12 februari 1869 te Amsterdam (NH).

Jan trouwt op woensdag 22 maart 1843 te Amsterdam (NH) (2) met Helena Louisa WOUT, dochter van Pieter WOUT en Johanna Catharina STRAUS. Helena, zonder beroep, is geboren rond 1820 te Maastricht (LI). Jan trouwt op woensdag 2 augustus 1826 te Zuidlaren (DR) (1) met

21  Cornelia Gerhardina van PORTMAN, zonder beroep, is gedoopt op maandag 17 maart 1788 te Tholen (ZE), is overleden op vrijdag 30 december 1842 te Amsterdam (NH).

22  Christoffel van den BOSCH is gedoopt op vrijdag 4 mei 1804 te Delft (ZH), is overleden op maandag 12 augustus 1867 aldaar.

Christoffel trouwt op woensdag 22 juli 1835 te Delft (ZH), trouwt (kerk) met

23  Catharina Clazina LEEUWENSTEIN is geboren op maandag 7 juni 1813 te Delft (ZH), is gedoopt, is overleden op zondag 17 februari 1878 aldaar.

24  Sjoerd Gerbens de JONG, Scheepstimmerknecht, is geboren op dinsdag 17 september 1793 te IJlst (FR), is gedoopt op zondag 22 september 1793 aldaar (doopgetuige was Claaske Gerbens (zie 97)), is overleden op zaterdag 6 april 1867 aldaar.

naam: (In 1811 werd de naam de JONG aangenomen)

Sjoerd trouwt op donderdag 20 mei 1819 te IJlst (FR), trouwt (kerk) met

25  B(j)efke Alberts de BOER is geboren op zondag 5 november 1797 te IJlst (FR), is gedoopt, is overleden op zaterdag 19 februari 1876 aldaar.

naam: (Ook SCHUILENBURG)

26  Sikke Sikkes POSTMA, Schoenmaker, is geboren op maandag 7 mei 1810 te Lemmer (FR), is gedoopt op woensdag 16 mei 1810 aldaar, is overleden op woensdag 26 december 1888 aldaar.

Sikke trouwt op zondag 28 april 1833 te Lemsterland (FR), trouwt (kerk) met

27  Aaltje Sytzes DIJKSTRA is geboren op donderdag 24 februari 1814 te Follega (FR), is overleden op maandag 2 juni 1890 te Monnickendam (NH) (Ingeschreven in Lemsterland, 29-6-1890).

28  Francois Louis Auguste de JAGHER, Ambtenaar Min.v.Financien, is geboren op zaterdag 11 juni 1814 te Brugge (BE), is overleden op woensdag 15 december 1886 te 's-Gravenhage (ZH).

François Louis Auguste de JAGHER, letterkundige en dichter, 11 Juni 1814 te Brugge geb., en 15 Dec. 1886 in den Haag overl. Op jeugdigen leeftijd wees geworden, werd hij te Rijssel
groot gebracht en ontving hier zijn onderwijs op een door Jezuïeten bestuurd college. 24 jaar oud, kwam hij in Nederland, waar hij drie jaar later huwde en zich metterwoon vestigde te Oosterbeek. Kneppelhout was hier zijn buurman. Vermogend als deze, hield hij zich in de morgenuren bezig met de beoefening van letteren en kunst; vooral vertaalde hij graag verzen van nederl. dichters in het fransch. Zijn eerste bundel gedichten zag in 1846 het licht, onder den titel: Imitations de quelques Fleurs de poésie Hollandaise, door Kneppelhout in de Gids van dat jaar zeer gunstig beoordeeld. Latere bundels volgden: Boutons de fleurs; Inspirations morales dediées à la jeunesse; Chants et soupirs enz. Naar het schijnt moest hij wegens geldelijk verlies, na een tienjarig verblijf te Oosterbeek (1842-52), van levenswijs veranderen; althans hij werd in laatstgenoemd jaar ambtenaar op het departement van financiën te 's Gravenhage, waar hij werkzaam bleef tot 1880, toen hij gepensionneerd werd. 27 jaren was hij daar op verdienstelijke wijze werkzaam geweest bij de liquidatie der voormalige Wees- en Momboirkamers. J.J. Cremer, R. Bennink Janssonius en Eliot Boswel behoorden tot zijn letterkundige vrienden in den Haag. Uit zijn letterkundige nalatenschap blijkt ten duidelijkste, dat de J. was een fijn bewerktuigd mensch, in hooge mate zenuwachtig en zeer ontvankelijk voor indrukken. Nog op hoogen ouderdom hield hij zich bezig met fransche vertalingen en navolgingen van Vondel, Bilderdijk, da Costa, Potgieter, ter Haar, Schaepman, de Génestet en Piet Paaltjens. Lang niet alles is echter gedrukt, veel enkel in handschrift bewaard gebleven. In 1872 werd de Jagher door de Maatschappij der Ned. Letterkunde tot haar medelid benoemd.
Zie: Ned. Spect. 1886, 438, en Levensber. Letterk. 1888, 167.
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. 2

Francois trouwt op donderdag 1 september 1842 te Leiden (ZH), trouwt (kerk) met

29  Jeanne Antoinette de BOCK is geboren op zondag 14 februari 1819 te Antwerpen (BE), is overleden op woensdag 17 augustus 1898 te 's-Gravenhage (ZH).

30  Lodewijk SLOT, Spiegelfabrikant, is geboren op vrijdag 30 november 1821 te Amsterdam (NH), is gedoopt, is overleden op donderdag 10 juli 1884 te 's-Gravenhage (ZH).

Lodewijk trouwt op woensdag 30 juni 1847 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) met

31  Geertruida van der SPEK, zonder beroep, is geboren op vrijdag 22 oktober 1824 te 's-Gravenhage (ZH), is gedoopt, is overleden op dinsdag 5 maart 1907 aldaar.

Generatie VI

32  Hendrik de ROO ook genaamd van ROON, Vletter, is gedoopt op maandag 15 april 1754 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Maria van HOUTEN en Heinderik Jansz van ROIJEN), is overleden op woensdag 13 december 1826 aldaar (Overleden in het Agterom, wijk 1, nr. 335).

testament no. 3353 fol. dd 20-8-1786

Hendrik gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 9 december 1775 te Delft (ZH) met

33  Willemina van der STRUIJF ook genaamd Willemijntje van der STRUIJF is gedoopt op dinsdag 21 november 1752 te Delft (ZH) (doopgetuige was Barber VALKENBURG), is overleden op vrijdag 11 januari 1822 aldaar.

34  Abraham Floris VALK, Militair en Timmerman, is gedoopt op vrijdag 6 oktober 1741 te Leeuwarden (FR), is overleden op vrijdag 20 april 1810 te Schiedam (ZH).

(Op 18-jarige leeftijd aangenomen als soldaat 7 mei 1755; corporaal-sergeant
15 juli 1774 in plaats van sergeant Brants op 50 stuivers per week)

Abraham was eerder gehuwd (1) met Alida GROENEVELT. Abraham gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 15 februari 1782 te Maastricht (LI), trouwt (kerk) op zondag 3 maart 1782 aldaar (2) met

35  Catharina Elisabeth KLOUHOLT, Groenvrouw en Naaister, is gedoopt op maandag 20 oktober 1760 te Maastricht (LI), is overleden op dinsdag 26 oktober 1852 te Schiedam (ZH).

Catharina trouwt op zondag 28 augustus 1814 te Schiedam (ZH) (2) met Arie van der LINDE, zoon van Pieter van der LINDE en Santje TROMP. Arie is gedoopt op zondag 25 december 1763 te Schiedam (ZH) (doopgetuigen waren Neeltje TROMP, Pieternelletje KOOL en Gerrit van der WAAL).

Arie was eerder gehuwd (1) met Petronella KOOL.

36  Rookus de RAAD, Koopman in aardewerk, is gedoopt op zondag 19 oktober 1766 te Delft (ZH) (doopgetuige was Corstina KUNST), is overleden op woensdag 14 augustus 1844 aldaar.

Rookus trouwt (kerk) op zondag 10 juni 1787 te Delft (ZH) met

37  Angenieta ROZIER, Winkelierster, is geboren op zondag 15 april 1764 te Delft (ZH), is gedoopt op donderdag 26 april 1764 aldaar, is overleden op vrijdag 31 mei 1850 aldaar.

38  Johannes Jacob MULDER, Koopman en Tuinder, is gedoopt op zondag 26 april 1767 te Delft (ZH) (doopgetuige was Johannis BORGHART), is overleden op zaterdag 21 februari 1846 aldaar.

Johannes trouwt op woensdag 16 februari 1825 te Delft (ZH) (2) met Theodora LANGELAAN, dochter van Jacob LANGELAAN en Maria DAME. Theodora is gedoopt op zaterdag 9 april 1796 te Leiden (ZH), is overleden op donderdag 25 april 1833 te Delft (ZH). Johannes trouwt op woensdag 3 september 1834 te Delft (ZH) (3) met Maria HEEMEL, dochter van Frederik HEEMEL en Cornelia BUBBERMAN. Maria is gedoopt op vrijdag 7 november 1806 te Schiedam (ZH), is overleden op zaterdag 17 december 1881 te Delft (ZH). Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 15 oktober 1791 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 30 oktober 1791 aldaar (1) met

39  Louisa WILHELMI, zonder beroep, is gedoopt op dinsdag 14 augustus 1764 te 's-Gravenhage (ZH), is overleden op maandag 28 juli 1823 te Delft (ZH).

40  Willem de JONG is overleden op woensdag 24 juli 1805 te Rotterdam (ZH), is begraven op zaterdag 27 juli 1805 aldaar.

Willem gaat in ondertrouw op donderdag 27 oktober 1803 te Cool (ZH) Gaarder Cool pro deo met

41  Zusanna HEEMSHUIJZEN, Winkelierster, is geboren op woensdag 23 november 1774 te Maastricht (LI), is overleden op maandag 18 juli 1842 te Amsterdam (NH).

Zusanna trouwt op woensdag 8 augustus 1827 te Amsterdam (NH) (2) met Conrad Heinrich LEHING, zoon van Anton Heinrich LEHING en Henriëtte Louise SCHMETMANN. Conrad, Bakkersknecht, is geboren op dinsdag 15 september 1795 te Lübeck (DU), is overleden op vrijdag 14 november 1845 te Ommen (OV) In Ommerschans.

Conrad was later gehuwd (2) met Geertie RAVEN.

42  Johannes Angelis Henrikus van PORTMAN, Militair, wonende te Maastricht (LI), te Sas van Gent (ZE), te Groningen (GR), te Coevorden (DR), te Axel (ZE), te Tholen (ZE), te 's-Hertogenbosch (NB), te Breda (NB) en te Utrecht (UT), is geboren rond 1753 Wellicht in Namen geboren; het regiment (Regiment Nationalen van Dopf nr.3 (Evertsen) Namen 1750 - 1754 IR701e) van zijn vader was in die tijd in Namen gelegerd, is overleden op zondag 27 januari 1811 te Coevorden (DR).

Belijdenins in Emlichheim voorjaar 1774

Baron van Portman (Nederlandsch Geslacht- Stam- en Wapen-Boek: Volume 1)
24 maart 1784 Vaandrig-effectief in de compagnie van kolonel De Quaij, onder het 2de bataljon van het regiment van generaal-majoor Van Dopff
21 november1790 Luitenant in de lijfcompagnie van het regiment van luitenant-generaal van Dopff
juni 1798 met pensioen

Johannes trouwt (kerk) op donderdag 27 april 1786 te Dalen (DR) met

43  Zwaantjen NIETERINK, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 22 januari 1766 te Coevorden (DR), is overleden op dinsdag 8 februari 1831 te Hoogeveen (DR).

Voor verder voorgeslacht zie ook de site Coevorder stambomen

Met attestaie van THolen december 1789

44  Jan Willem van den BOS, Sjouwer, is gedoopt op dinsdag 20 december 1774 te Delft (ZH), is overleden op woensdag 9 december 1829 aldaar.

Jan trouwt (kerk) op maandag 13 mei 1799 te Delft (ZH) met

45  Angenieta VILEERS ook genaamd Niesie, zonder beroep, is gedoopt op donderdag 22 september 1774 te Delft (ZH) (doopgetuige was Johanna de VREE (zie 65)), is overleden op donderdag 1 augustus 1833 aldaar.

46  Carel LEEUWENSTEIN, Metselaarsknecht, is gedoopt op zondag 21 oktober 1787 te Delft (ZH), is overleden op vrijdag 26 juni 1840 aldaar.

Carel trouwt op woensdag 14 april 1813 te Delft (ZH), trouwt (kerk) met

47  Clazina GARNAAT ook genaamd Klasina, Dienstmeid, is gedoopt op dinsdag 5 juni 1787 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Dirk OVERING en Johanna Abigaël SMIT), is overleden op zaterdag 16 december 1837 aldaar.

48  Gerben Sjoerds, Scheepstimmerbaas, is gedoopt op zondag 4 juli 1762 te IJlst (FR), is overleden in mei 1802 aldaar.

Gerben trouwt (kerk) op zondag 27 mei 1792 te Goenga (FR) met

49  Geertje Pieters, zonder beroep, is afkomstig uit Rauwerd (FR), is gedoopt op zondag 15 maart 1767 te Goenga (FR), is overleden op vrijdag 8 mei 1812 te IJlst (FR).

50  Albert Taekes SCHUILENBURG, Arbeider, is gedoopt, is overleden op dinsdag 9 april 1805 te IJlst (FR).

Albert gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 12 december 1784 te Bozum (FR), trouwt (kerk) op zondag 2 januari 1785 aldaar (1) met Jouke Hielkes ook genaamd Joukje Hyltjes. Albert trouwt op zondag 25 april 1802 te IJlst (FR), trouwt (kerk) op zondag 25 april 1802 aldaar (3) met Lijsbeth MARTENS ook genaamd Elisabeth. Albert trouwt op zaterdag 11 juli 1795 te IJlst (FR), trouwt (kerk) op zondag 11 januari 1795 aldaar (2) met

51  Gatske Fetzes, zonder beroep, is gedoopt op zondag 27 december 1767 te IJlst (FR), is overleden te Sneek (FR), is begraven op zaterdag 11 juli 1801 aldaar.

52  Sicce Siccesz POSTMA, Beurtschipper, is geboren op maandag 8 maart 1773 te Lemmer (FR), is gedoopt aldaar, is overleden op maandag 24 juni 1839 te Lemsterland (FR).

1809 Lemmer, notaris J.H. de Carpentier Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 999 - Wypkje Pekema te Lemmer, weduwe van de Heer Dijk, schuldeiser - Sikke Sikkes Postma te Lemmer, gehuwd met Catharina Hazekamp, schuldenaar - Nanne Jouwerts Stapert te Lemmer, gehuwd met Foekjen Pekema, schuldenaar Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 98001 Repertoirenr.: 3 d.d. 24 augustus 1809

Sicce trouwt (kerk) op zondag 26 mei 1799 te Lemmer (FR) met

53  Catharina Elisabeth HAZEKAMP, zonder beroep, is geboren op woensdag 13 april 1774 te Leeuwarden (FR), is gedoopt op zondag 17 april 1774 aldaar (doopgetuige was Catharina Elisabeth KEUNING (zie 215)), is overleden op maandag 20 december 1852 te Lemsterland (FR).

1849 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau Veiling en finale toewijzing Betreft de verkoop van een huis en erf te Lemmer, koopsom fl. 649 - Catharina Hazekamp te Lemmer, weduwe van Sikke Sikkes Postma, verkoper - Johannes Sikkes Postma te Lemmer, verkoper - Sikke Sikkes Postma te Lemmer, verkoper - Aaltje Sikkes Postma te Lemmer, gehuwd met Wiebe Gerrits Osinga, verkoper - Dirk Roelofs Nolles te Lemmer, koper Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 97036 Repertoirenr.: 11 en 18 d.d. 10 februari 1849
1849 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau Verkoping Betreft de verkoop van enige meubelen, opbrengst fl. 96 - Catharina Hazekamp te Lemmer, weduwe van Sikke Sikkes Postma, verkoper Bron: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 97036 Repertoirenr.: 25 d.d. 27 februari 1849

54  Sijtse Bouwes DIJKSTRA, Meester-Schoenmaker, is geboren op vrijdag 6 juli 1787 te Follega (FR), is gedoopt op zondag 29 juli 1787 te Lemmer (FR), is overleden op maandag 16 november 1835 te Lemsterland (FR).

Sijtse trouwt op donderdag 3 december 1812 te Oosterzee (FR), trouwt (kerk) met

55  Kobusje Gerrits KOK, zonder beroep, is geboren op maandag 19 mei 1783 te Harlingen (FR), is gedoopt op dinsdag 3 juni 1783 aldaar, is overleden op maandag 24 september 1855 te Lemsterland (FR).

56  Franciscus Ludovicus de JAGHER, Koninklijk Notaris, is gedoopt op donderdag 21 februari 1771 te Brugge (BE) Gedoopt in de St. Jacobskerk., is overleden op dinsdag 11 augustus 1829 aldaar.

Franciscus gaat in ondertrouw op dinsdag 13 september 1796 te Rotterdam (ZH), trouwt op zondag 2 oktober 1796 aldaar met

57  Louize Juliana HUMME, zonder beroep, is geboren op dinsdag 14 juli 1778 te Rotterdam (ZH), is gedoopt op dinsdag 21 juli 1778 aldaar (doopgetuige was Johanna Elisabeth van DUIJDEN (zie 231)), is overleden op maandag 25 juli 1831 te Brugge (BE).

58  Arnoldus Johannis de BOCK, Militair, is geboren op vrijdag 9 september 1774 te Woerden (ZH), is gedoopt, is overleden op zondag 19 februari 1832 te 's-Hertogenbosch (NB).

Kapitein der Infanterie.

Arnoldus gaat in ondertrouw op vrijdag 30 november 1804 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt op zaterdag 22 december 1804 aldaar, trouwt (kerk) met

59  Wilhelmina Antonia PARAVICINI DI CAPELLI, zonder beroep, is geboren op maandag 23 oktober 1780 te Zutphen (GE), is gedoopt op woensdag 25 oktober 1780 aldaar, is overleden op vrijdag 13 februari 1857 te Haarlem (NH).

60  Johannes SLOT, Beeldhouwer, is gedoopt op woensdag 21 augustus 1776 te Amsterdam (NH) (doopgetuigen waren Marta Elisabeth SLOT en Johannes Lodewijk SLOT), is overleden op donderdag 24 juli 1834 aldaar.

Johannes gaat in ondertrouw op vrijdag 9 juli 1802 te Amsterdam (NH), trouwt op zondag 1 augustus 1802 aldaar met

61  Maria MULDER, zonder beroep, is gedoopt op dinsdag 8 januari 1782 te Amsterdam (NH) Thuis gedoopt. (doopgetuigen waren Jan van der LAAN en Maria POPTA (zie 245)), is overleden op donderdag 2 februari 1837 aldaar.

62  Johannes Christianus van der SPEK, Bloemist, is gedoopt op woensdag 16 december 1795 te 's-Gravenhage (ZH), is overleden op donderdag 16 november 1871 aldaar.

Johannes trouwt (kerk) op woensdag 31 oktober 1832 te 's-Gravenhage (ZH) (2) met Anna Maria de JONG, natuurlijke dochter van Jan Baptist van OPSTAL en Jannigje de JONG. Anna is gedoopt op dinsdag 10 augustus 1784 te Utrecht (UT) (doopgetuige was Letje de BRUIJN), is overleden op zaterdag 28 januari 1854 te 's-Gravenhage (ZH).

Anna was eerder gehuwd (1) met Jacobus JANSEN.

Johannes trouwt op woensdag 19 mei 1819 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) (1) met

63  Philippina de NIJS, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 25 april 1798 te 's-Gravenhage (ZH), is overleden op dinsdag 22 november 1831 aldaar.

Generatie VII

64  Abram Jansz van ROIJEN ook genaamd van ROO, van ROOJEN, van ROON, van ROOIJ, de ROO, Abraham en Abram Jansz de ROO, Vletter en Turfdrager, wonende te Delft (ZH), is gedoopt op zondag 9 januari 1718 aldaar (doopgetuigen waren Catrijna VERMEER, Isaäck Janszn van ROIJEN (zie 256) en Neeltje van WESEL (zie 257)), is begraven op zaterdag 16 februari 1805 aldaar (Impost begraven pro deo 12-2-1805; begraven met 12 busdragers, nalatende 7 meerderjarige kinderen).

Bij de dopen van zijn kineen wordt hij meestal genoemd Van Roon, waarschijnlijk een samentrekking van van Roijen.

Abram gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 7 september 1743 te Delft (ZH) Impost trouwen 3 gulden, trouwt (kerk) op zondag 22 september 1743 aldaar met

65  Johanna de VREE ook genaamd Jansje en Jannetje, zonder beroep, is gedoopt op dinsdag 21 augustus 1725 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Simon Amen de VREE (zie 260) en Krijna de VREE), is begraven op dinsdag 7 januari 1806 aldaar (Begraven aan de noordzijde van de Rozemarijnpoort aan de OZ van 't Agterom).

66  Willem van der STRUIJF, Tuinder, is gedoopt op donderdag 26 juli 1725 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Gerrittie Willems van WOU OF VAN THIELT (zie 265) en Willem Poulusz van der STRUIJF (zie 264)), is begraven op vrijdag 23 juni 1775 aldaar.

Willem gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 25 februari 1751 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zaterdag 27 februari 1751 aldaar met

67  Pieternella VALKENBURG ook genaamd STRUIJS, zonder beroep, is gedoopt op zondag 22 augustus 1728 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Jacob van VLIET en Dora van der STRUIJF), is overleden aldaar, is begraven op zaterdag 17 november 1804 te Overschie (ZH) te Delft overleden en vandaar vervoerd naar Overschie; in de kerk; 't midd:kleed; 1 uur geluid.

68  Jacob VALK, Bode bij de Staten van Friesland, is gedoopt op zondag 24 maart 1720 te Leeuwarden (FR).

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 30 oktober 1739 te Leeuwarden (FR), trouwt (kerk) op zondag 15 november 1739 aldaar met

69  Yetske SIPMA, zonder beroep, is gedoopt op zondag 10 november 1715 te Leeuwarden (FR).

70  Johannes KLOUHOLT is afkomstig uit Hessen (DU).

(Corporaal in het Reg. van Lt.Gen Grave van Nassau van Lecq)

Johannes gaat in ondertrouw op vrijdag 16 mei 1760 te Maastricht (LI), trouwt (kerk) op zondag 1 juni 1760 aldaar met

71  IJda van EERDEN, zonder beroep, is afkomstig uit Embden (DU), is gedoopt in 1734, is overleden op dinsdag 25 januari 1814 te Maastricht (LI).

72  Alexander de RAAD(T) (Sander), Plateelbakkersknecht, is gedoopt op donderdag 1 januari 1733 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Hendrik BREMMERS en Johanna BREMMERS).

(Op zee overleden)

Alexander gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 16 september 1780 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 1 oktober 1780 aldaar (2) met Anna van der SPAA. Alexander gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 17 mei 1760 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 1 juni 1760 aldaar Getrouwd in de Gasthuiskerk (1) met

73  Jansje KUNST, zonder beroep, is gedoopt op donderdag 30 mei 1737 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Angenietje van BLEIJSWIJK en Adam SALIJN), is begraven op zaterdag 29 augustus 1778 aldaar.

74  Adrianus ROSIER, Metselaar, is gedoopt op zondag 6 september 1733 te Dordrecht (ZH), is overleden te IN (Overleden Oost-Indie, weet niet waar).

Gegevens van Adrianus Rosier uit Dordregt
Datum indiensttreding:  30-12-1771  Datum uit dienst:  02-09-1773
Functie bij indiensttreding:  Soldaat  Reden uit dienst:  Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip:  Woestduin  Waar uit dienst:  Woestduin
Maandbrief:  Nee  Schuldbrief:  Ja
Herkomst: Dordrecht Rang: Metselaar Datum einde verbintenis: 24/04/1777 Einde verbintenis: Weggelopen Plaats einde verbintenis: Azie
Gegevens van de vaart Schip: Herstelder Inventarisnr.: 14045 Kamer: Delft Folio: 23 Uitreis: 26/07/1774 Bestemming: Batavia DAS- en reisnr 4207.2 Aankomst: 04/11/1775

Adrianus gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 27 april 1782 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 12 mei 1782 aldaar (2) met Hermina KRUIJT. Adrianus gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 12 maart 1757 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 27 maart 1757 aldaar (1) met

75  Johanna BLOEMER(S)WAART is gedoopt op vrijdag 27 december 1737 te Delft (ZH) (In huis gedoopt) (doopgetuigen waren Johannes GRENSTEEN en Johanna FRIEN), is overleden voor 1782.

76  Hendrik Willem MULDER ook genaamd Heinrich is gedoopt op zondag 11 augustus 1720 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Hans Willem MULDER (zie 304) en Marijtie van EIJCK), is overleden op dinsdag 28 mei 1811 aldaar.

Hendrik gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 19 mei 1764 te Delft (ZH) (Gaarder 28-5-1764 PD), trouwt (kerk) op zondag 3 juni 1764 aldaar met

77  Johanna van SPRANKHUIJSEN ook genaamd van SPRENGHUIJSEN, SPRENCKHUISEN en Jannetje, zonder beroep, is gedoopt op dinsdag 24 maart 1733 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Matijs KOERS en Jannetje van der LAAN (zie 309)), is begraven op zondag 3 september 1809 aldaar.

78  Johannes WILHELMI, Metselaarsknecht, is geboren rond 1732 (Uit Nassau-Weilburg), is overleden op maandag 1 september 1794 te 's-Gravenhage (ZH).

Johannes trouwt (kerk) op zondag 5 maart 1758 te 's-Gravenhage (ZH) met

79  Louisa KNIERIEM ook genaamd KNIERIN, zonder beroep, is geboren (Uit Graafschap Hooch-Solms), is overleden te 's-Gravenhage (ZH).

82  Isaäc HEEMSHUIJZEN ook genaamd HEEMSHUIJSEN en HEEMSHUIS is gedoopt op vrijdag 3 juni 1729 te Zutphen (GE), is begraven op donderdag 10 juli 1783 aldaar.

Isaäc gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 19 augustus 1753 te Zutphen (GE), trouwt (kerk) op zondag 2 september 1753 aldaar met

83  Johanna Elisabeth JANSEN is begraven op dinsdag 12 juli 1796 te Deventer (OV).

84  Johannes Conradus van PORTMAN, Militair, is geboren op donderdag 18 november 1700 te Huize Lantfort, is gedoopt op zondag 21 november 1700 te Gendringen, is overleden voor 1792.

Bij zijn huwelijk genoemd: Van Lamfort in het Geldersche

Anno 1769 Den 13 Maart De WelEdele Heer Johan Coenraat van Poortman en MeVrouw Alida Johanna Bouwiers, Echtelieden met attest: van Coevorden tot ons (Emlichheim) overgekomen. De boven genoemde Heer is overleden de Mevrouw met attestaat weder na Coevorden 1792 22 Febr:


18 augustus 1747 Luitenant in de compagnie van luitenant-kolonel De la Milliere in het 2de bataljon Evertsen, in het regiment van kolonel Du Verge ; Kapitein

Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 23 februari 1749 te Venlo (LI), trouwt (kerk) op donderdag 13 maart 1749 aldaar met

85  Alijda Johanna BOWIERS is gedoopt op donderdag 13 oktober 1729 te Venlo (LI) (doopgetuige was Anna SCHERPINGH), is overleden op maandag 9 december 1805 te Coevorden (DR) Op het Laar bij Coevorden.

86  Hendrik NIETERINK, Commijs, is gedoopt op woensdag 8 juli 1739 te Coevorden (DR), is overleden op zaterdag 10 januari 1795 aldaar.

Hendrik gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 6 augustus 1763 te Coevorden (DR), trouwt (kerk) op zondag 21 augustus 1763 aldaar met

87  Frederica Willemina WEGGEMANS is gedoopt op woensdag 16 januari 1743 te Coevorden (DR), is overleden op donderdag 28 mei 1801 aldaar.

88  Jan van den BOS, Kleermaker, is gedoopt op zondag 28 oktober 1731 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Simon MENSTERT en Geertrui CLOETING), is begraven op zaterdag 29 januari 1780 aldaar.

Jan gaat in ondertrouw op zaterdag 10 oktober 1761 te Delft (ZH), gaat in ondertrouw (kerk) Op 11 oktober 1761 ondertrouwd te 's-Gravenhage, trouwt (kerk) op zondag 25 oktober 1761 aldaar met

89  Willemina Jacoba SCHINDELAARS ook genaamd SCHENDELAAR, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 4 juli 1731 te 's-Gravenhage (ZH) (doopgetuigen waren Maria Elisabeth ABERDAANS en Willem van ALPHEN), is begraven op donderdag 3 januari 1811 te Delft (ZH).

90  Christoffel VILEERS, Turfdrager, Jagtslager en Vletter, is gedoopt op dinsdag 25 december 1742 te Delft (ZH) (doopgetuige was Maria REGEER), is begraven op donderdag 8 mei 1794 aldaar.

Christoffel gaat in ondertrouw op zaterdag 13 mei 1769 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 28 mei 1769 aldaar met

91  Angenieta de ROO ook genaamd Angeniesje, van ROON en Niesie, zonder beroep, is gedoopt op donderdag 8 september 1746 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Johannes Isaäcksz van ROIJEN (zie 128) en Angenietie Teunis WESTHOOREN (zie 131)), is overleden op vrijdag 11 september 1835 aldaar (Overleden aan 't Agterom, wijk 1, nr. 161).

92  Arij LEEUWENSTEIN, Mattenmaker, is gedoopt op zondag 23 augustus 1750 te Delft (ZH), is overleden op zaterdag 19 juli 1817 aldaar.

(Voor voorgeslacht zie: Kwartierstatenboek Prometheus, dl. IV, blz. 116 e.v.en kwartierstaat van der Krogt)
verkreeg klein burgerrecht van Schiedam op 7 augustus 1779 (G.A.S., nr. 395), op attestatie van Delft gekomen op 14 juni 1780 (G.A.S., Reg. van Att.), overl. 1817 (in de 2e Nieuwe Steeg, wijk 2, nr. 259).

Arij gaat in ondertrouw op zaterdag 19 juli 1777 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 3 augustus 1777 te Schiedam (ZH) met

93  Aagje Reiniers STAALWIJK, zonder beroep, is gedoopt op vrijdag 1 oktober 1751 te Schiedam (ZH), is overleden op zaterdag 25 december 1819 te Delft (ZH).

op belijdenis 23-11-1775 lidmaat van de Gereformeerde gemeente te Schiedam, won. in de Lange Kerkstraat ald., overl. Delft 25-12-1819 (op de Gasthuislaan, wijk 2, nr. 259); bij haar huwelijk geassisteerd door haar moeder de weduwe Reinier Staalwijk.
Resolutie van 17-4-1784: Op verzoek van Aagje Staalwijk, huisvrouw van Ary Leeuwesteyn is aan haar en haar twee kinderen Evert (4 jaar) en Rijnier (2 jaar) readmissie verleend ten behoeve van de armbezorgers van Delft (G.A.S. Besogneboek van Burgemeesteren, nr. 384). Op 18-4-1784 zijn beiden met attestatie vertrokken naar Delft. Op 26-4-1786 zijn te Delft geadmitteerd Aagje Staalwijk met haar twee kinderen (G.A.D., lidm.reg. Herv. Gem.).

94  Abraham GARNAAT, Bierkruier, Lakenwever en Sluiswachter, is gedoopt op zondag 17 oktober 1756 te Leiden (ZH), is overleden op zondag 25 mei 1823 te Delft (ZH).

(Sluiswachter bij 't Duivelsgat)

Abraham gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 16 mei 1778 te Leiden (ZH) (huwelijksgetuigen waren Jannetje VIJON en Cornelia HEUSDEN) met

95  Jannetje den HAAN, zonder beroep, is geboren te Leiden (ZH), is overleden op zondag 27 oktober 1816 te Delft (ZH).

96  Sjoerd Sjouwkes is gedoopt te Oppenhuizen (FR).

Sjoerd trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1749 te Oppenhuizen (FR) met

97  Claaske Gerbens, zonder beroep, is gedoopt op zondag 6 mei 1725 te Offingawier (FR).

98  Pieter Doedes.

Pieter was gehuwd met

99  Elisabeth Gerbens, zonder beroep.

102  Fetze Rienks.

Fetze gaat in ondertrouw op zondag 29 april 1759 te IJlst (FR), trouwt (kerk) op donderdag 17 mei 1759 aldaar met

103  Biefke Ynzes, zonder beroep.

104  Sikke Johanneszn is gedoopt op zondag 8 oktober 1747 te Lemmer (FR).

Sikke trouwt (kerk) op zondag 26 april 1767 te Lemmer (FR) met

105  Aaltje Gerbens is gedoopt op zondag 17 maart 1748 te Lemmer (FR), is overleden op dinsdag 30 september 1834 te Lemsterland (FR).

Aaltje was later gehuwd (2) met Hein Feddriks MOLENMAKER.

106  Johannes Freerks HAZEKAMP ook genaamd HASEKAM, HASEKAMP en Johannes Frederiks is geboren op woensdag 13 januari 1740 te Leeuwarden (FR), is overleden op vrijdag 6 oktober 1826 te Lemsterland (FR).

In 1823 genoemd als gepensioneerde

Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 3 april 1772 te Leeuwarden (FR), trouwt (kerk) op maandag 20 april 1772 aldaar met

107  Hiltje Andries GEYS is gedoopt op zondag 13 april 1749 te Leeuwarden (FR) (doopgetuigen waren Hieltje KUPRICHS (Vrouw van KUPRICH) en Jophann Joost KUPRICH), is overleden op donderdag 30 januari 1823 te Lemsterland (FR).

108  Bouwe Sybolts DIJKSTRA is geboren in 1755, is overleden op maandag 15 juni 1829 te Lemsterland (FR).

Bouwe trouwt (kerk) op zondag 9 april 1780 te Langweer (FR) (1) met Sytske Jans. Bouwe gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 20 juni 1789 te Langweer (FR), trouwt (kerk) op zondag 12 juli 1789 aldaar (3) met Geertje Meines ZIJLSTRA, dochter van Meinte Douwes en Swaantje Reinderts. Geertje is geboren op zaterdag 7 november 1761 te Terkaple (FR), is overleden op maandag 9 februari 1829 te Lemsterland (FR). Bouwe trouwt (kerk) op zondag 3 oktober 1784 te Lemmer (FR) (2) met

109  Aaltje Jans KNOL, zonder beroep, is geboren op dinsdag 19 oktober 1762 te Follega (FR), is gedoopt op donderdag 21 oktober 1762 aldaar, is overleden op maandag 3 november 1788 te Oosterzee (FR).

110  Gerrit Klases KOK is geboren rond 1749, is overleden op dinsdag 5 december 1826 te Lemsterland (FR).

Gerrit neemt de naam KOK aan in 1811.

Gerrit was gehuwd met

111  Grietje Jans is geboren rond 1749, is overleden op maandag 10 september 1827 te Lemsterland (FR).

112  Franciscus Johannis Angelus de JAGHER, wonende te Brugge (BE), is gedoopt op zaterdag 6 mei 1741 aldaar Gedoopt in de St.Jacobskerk. (doopgetuigen waren Joannes de JAGHER en Augustus SEYNAEVE), is overleden op vrijdag 23 januari 1829 aldaar, is begraven op maandag 26 januari 1829 aldaar Uitvaartdienst in de St. Annakerk..

Franciscus trouwt (kerk) op donderdag 12 mei 1768 te Brugge (BE) Getrouwd in de St.Jacobskerk. (huwelijksgetuigen waren Franciscus de JAGHER en Johanna ARENTS) met

113  Joanna Francisca BOSSAERT, zonder beroep, is gedoopt op donderdag 12 mei 1746 te Elverdinge (BE), is overleden op woensdag 18 oktober 1826 te Brugge (BE).

114  Ernst Christoffel HUMME, Korenmeter en Stempelaar aan het wijnkantoor, is gedoopt in 1726 te Goldhausen (DU), is overleden op vrijdag 9 augustus 1811 te Rotterdam (ZH), is begraven op maandag 12 augustus 1811 aldaar.

Afkomstig uit Goldhausen in het Sticht Hildersheim; 25-12-1754 ingeschreven als lid van Evang. Lutherse gemeente, waarbij hij knecht van een zekere heer Prins wordt genoemd
Begraven Grote kerk; overledene was korenmeter en stempelaar aan 't Wijnkantoor en liet na 5 meerderjarige kinderen; G. Draaysteg A N 101

Ernst gaat in ondertrouw op donderdag 5 mei 1763 te Rotterdam (ZH), trouwt op zondag 22 mei 1763 aldaar Ieder 6gld, trouwt (kerk) op zondag 8 mei 1763 aldaar met

115  Margaretha Elegonda EBERLEIN, zonder beroep, is gedoopt op dinsdag 16 oktober 1742 te Rotterdam (ZH) (doopgetuigen waren Margaretha BITTER (zie 463) en Johan van DUIJDEN (zie 462)), is overleden op woensdag 1 maart 1815 aldaar.

116  Arnoldus Johannis de BOCK, Militair, is gedoopt op zaterdag 25 juni 1740 te Grave (NB), is overleden op donderdag 18 juni 1807 te 's-Gravenhage (ZH), is begraven te Scheveningen (ZH) Begraven op "Ter Navolging" in Scheveningen..

Luitenant Kolonel der Infanterie; Groot Majoor van Klundert; Directuer Generaal van de Hollandse fortificaties.

Arnoldus trouwt (kerk) op maandag 13 december 1773 te Alphen a/d Rijn (ZH) (is gescheiden op zaterdag 20 maart 1784 te Oudshoorn (ZH) Not.Archief Oudshoorn nr. 341 ARA) met

117  Suzanna Johanna de BOCK, zonder beroep, is gedoopt op zondag 21 mei 1752 te Oudshoorn (ZH) (doopgetuige was Arnoldus Johannis de BOCK (zie 116)), is overleden op zondag 16 augustus 1818 te 's-Gravenhage (ZH), is begraven In de Kloosterkerk begraven.

118  Johan Caspar PARAVICINI DI CAPELLI, Militair, is geboren op vrijdag 28 april 1752 te Zutphen (GE), is gedoopt, is overleden op maandag 9 mei 1825 te 's-Hertogenbosch (NB).

Op 17-jarige leeftijd was hij reeds onderluitenant in de compagnie van zijn vader; in 1774 werd hij 1e luitenant; in 1781 kapitein-luitenant; in 1787 kapitein; in 1793 majoor; in 1795 luitenant-kolonel en Inspecteur-generaal over de geschutgieterijen en de magazijnen. Hij was minder Oranjegezind dan zijn vader. In 1803 werd hij benoemd tot kolonel-chef van het wapen der Artillerie. In 1806 werd hij generaal-majoor wat hij tot 1807 bleef. Na enige maanden non-actief te zijn geweest, werd hij bij de reorganisatie van 1808 aangesteld tot Inspecteur van de Artillerie der marine. Kort daarna ging hij met pensioen.

Johan trouwt (kerk) op maandag 30 oktober 1775 te Delft (ZH) met

119  Johanna Christoffelina Jacoba van HEEMSKERCK, zonder beroep, is geboren op donderdag 24 mei 1759 te Delft (ZH), is gedoopt op zondag 27 mei 1759 aldaar (doopgetuigen waren Jan Christoffel van HEEMSKERCK en Jacoba KEIJSER), is overleden op dinsdag 5 oktober 1824 te 's-Hertogenbosch (NB).

Zie voor voorgeslacht de site van Heemskerck Duker en de genealogie Heemskerck van Huijdecoper-Mulder.

120  Johannes SLOT is geboren rond 1743 te Siegenheim (DU) Is thans Ziegenhain (Hessen), is overleden op donderdag 10 februari 1803 te Amsterdam (NH), is begraven op zondag 13 februari 1803 aldaar Karthuizer Kerkhof.

( Ook SCHLOTT, SLOTT )

Johannes gaat in ondertrouw op donderdag 23 april 1767 te Amsterdam (NH), trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1767 aldaar met

121  Maria PEYPERS ook genaamd PIJPERS, zonder beroep, is gedoopt op maandag 17 december 1736 te Amsterdam (NH) Thuis gedoopt. (doopgetuigen waren Maria WORMS en Dirk WORMS), is overleden op vrijdag 3 april 1795 aldaar, is begraven op woensdag 8 april 1795 aldaar St. Anthonis Kerkhof.

Maria gaat in ondertrouw op vrijdag 6 juli 1759 te Amsterdam (NH) (1) met Pieter HINSEN. Pieter is geboren rond 1725, is begraven op donderdag 31 mei 1764 te Amsterdam (NH).

122  Jan MULDER, Timmerman, is gedoopt op maandag 18 november 1754 te Enkhuizen (NH) (doopgetuige was Lijsbeth BURGERS Ipv Cathrijna SCHEEPENS), is overleden op woensdag 19 maart 1828 te Amsterdam (NH) Woonde voor zijn overlijden in het Luthers Diaconessenhuis.

Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 14 december 1781 te Amsterdam (NH), trouwt (kerk) op dinsdag 1 januari 1782 aldaar met

123  Femmetje ANSEN ook genaamd ANSEM, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 4 juni 1760 te Amsterdam (NH) (doopgetuigen waren Femmetje ANSENS en Jan van der LAAN), is overleden op woensdag 6 juli 1825 aldaar.

124  Johannes Christianus van der SPEK, Baardscheerder, is gedoopt op zondag 6 januari 1765 te 's-Gravenhage (ZH), is overleden op vrijdag 25 november 1831 aldaar.

Johannes trouwt (kerk) op zondag 1 mei 1803 te 's-Gravenhage (ZH) (2) met Joanna TROJEL, dochter van Pieter TROJEL en Willemina WALTERS. Joanna is gedoopt op zondag 5 juni 1763 te 's-Gravenhage (ZH), is overleden op zaterdag 27 oktober 1821 aldaar. Johannes gaat in ondertrouw op zondag 22 juni 1788 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 6 juli 1788 aldaar (1) met

125  Geertruij SNEIJDERS, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 18 oktober 1769 te 's-Gravenhage (ZH), is overleden op donderdag 18 februari 1802 aldaar.

126  Pieter de NIJS is gedoopt op woensdag 19 september 1753 te 's-Gravenhage (ZH), is overleden op zaterdag 17 november 1804 aldaar.

Pieter gaat in ondertrouw op zondag 25 april 1779 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 9 mei 1779 aldaar met

127  Dirkje NIKS(NICKS), zonder beroep, is gedoopt op dinsdag 1 januari 1760 te 's-Gravenhage (ZH) (doopgetuige was Dirkje REGOUW), is overleden op zaterdag 12 december 1829 aldaar.

Dirkje trouwt op woensdag 15 september 1813 te 's-Gravenhage (ZH) (2) met Simon ROOR, zoon van Rudolf ROOR en Anna Elisabeth QUARTIER. Simon, Metselaar, is geboren in 1759.

Simon was eerder gehuwd (1) met Maria VELTHUJZEN.

Generatie VIII

128  Johannes Isaäcksz van ROIJEN (Jan) ook genaamd van ROIJ, van ROOIJ, van ROON en de ROO is geboren rond 1690, is begraven op zaterdag 29 februari 1772 te Delft (ZH) (Impost begraven pro deo 26-2-1772; begraven met 12 busdragers, nalatende 5 meerderjarige kinderen).

Jan de Roij lidmaat november 1709 ??????? Buitenwatersloot Voorlopig groot vraagteken

Tamboer onder de gardes (Blauwe Garde te Delft??)

Op 4 september 1733 ter weeskamer testament van Jan van Roijen en Jenneke Walschot getoond (AR0072_00478_Comparitieregister_na_1618_deel 21, 1731-1737 juni)
Dit testament is op 23 juli 1733 gemaakt voor notaris Jacob van der Werff. (Minuutakten nr 2619)

Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 29 augustus 1733 te Delft (ZH) dit 1ste gebod op te houden omdat de bruid nog geen 6 maanden weduwe was; 19 september 1733 weer laten gaan, trouwt (kerk) op zondag 4 oktober 1733 aldaar (2) met Elisabeth BLOCK ook genaamd BLOK en BLOOK. Elisabeth, zonder beroep, is begraven op vrijdag 17 februari 1775 te Delft (ZH) (begraven met 12 busdragers, nalatende 5 meerderjarige kinderen).

Elisabeth was eerder gehuwd (1) met Jacobus van EGMOND.

Johannes trouwt (kerk) rond 1715 (1) met

129  Jenneke WALSCHOT ook genaamd Sijmeke, zonder beroep, is gedoopt rond 1695, is begraven op vrijdag 31 juli 1733 te Delft (ZH) (Impost begraven pro deo 31-7-1733; begraven met 12 dragers uit een bos, nalatende 5 minderjarige kinderen).

130  Arij Simonsz de VREE ook genaamd Arent is gedoopt op zondag 8 juni 1692 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Marija LEFEVRE, Lijsbeth Jans van EPENHUIJSEN en Jacobus LEFEVRE), is overleden op zaterdag 21 januari 1736 aldaar.

Arij gaat in ondertrouw op zaterdag 3 september 1718 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 18 september 1718 aldaar met

131  Angenietie Teunis WESTHOOREN ook genaamd Agniessje, zonder beroep, is gedoopt op zondag 5 december 1683 te Delft (ZH), is overleden op donderdag 29 december 1757 aldaar.

Angenietie gaat in ondertrouw op zaterdag 2 juni 1708 te Delft (ZH), trouwt (kerk) (1) met Dirck ACKERSDIJK.

132  Willem van der STRUIJF is gedoopt op zondag 5 augustus 1685 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Grietje Willems, Willempje Pouwels en Johannes Hendrikse), is begraven op vrijdag 13 juni 1749 aldaar.

Willem gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 9 mei 1716 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 24 mei 1716 te Delfshaven (ZH) met

133  Marta Jans van GOMPE ook genaamd GOMPEL.

134  Mees Dircksz VALKENBURG is gedoopt op vrijdag 7 januari 1695 te Delft (ZH) (doopgetuige was Japie MEESE), is overleden na 1745.

Mees gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 14 januari 1719 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 29 januari 1719 aldaar met

135  Barbera Willems van der STRUIJF is gedoopt op zondag 7 februari 1694 te Delft (ZH) (doopgetuige was Cornelis Hendrix), is overleden na 1769.

naam: Barbertje STRUIJS

136  Frans VALCK.

Frans gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 21 december 1709 te Leeuwarden (FR), trouwt (kerk) op zondag 5 januari 1710 aldaar met

137  Antje Sjoerdts.

138  Abraham Isaacz SIPMA is gedoopt op donderdag 1 september 1678 te Dokkum (FR), is begraven op vrijdag 3 februari 1730 te Leeuwarden (FR).

Abraham trouwt (kerk) op zondag 5 oktober 1721 te Leeuwarden (FR) (2) met Rinske Pieters WARTENA. Rinske is gedoopt op donderdag 15 november 1696 te Leeuwarden (FR), is begraven op woensdag 2 november 1729 aldaar. Abraham gaat in ondertrouw op vrijdag 10 augustus 1714 te Leeuwarden (FR), trouwt (kerk) op zondag 2 september 1714 te Dokkum (FR) (1) met

139  Cornelia BENOY is geboren rond 1690 te Leeuwarden (FR).

144  Dirck de RAAD is gedoopt op zondag 19 juli 1705 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Jan de VRIES en Caatie de VRIES), is begraven op maandag 22 oktober 1787 aldaar.

Dirck gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 16 april 1729 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 1 mei 1729 aldaar met

145  Anna Maria BREMMERS ook genaamd Johanna Maria BREMMERS en BREEMER, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 23 januari 1704 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Geertruij SWARTHOFF en Maria HEHOUWER), is begraven op zaterdag 7 juli 1770 aldaar.

146  Rokus KUNST is gedoopt op donderdag 13 februari 1710 te Delft (ZH), is overleden op woensdag 4 maart 1767 aldaar.

Rokus gaat in ondertrouw op zaterdag 3 november 1731 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 18 november 1731 aldaar met

147  Christina BOXMEER ook genaamd Cristijntie, zonder beroep, is gedoopt op dinsdag 2 augustus 1707 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Jacobis Willense van AL, Jannitje GASTENHORS en Lijntie Dircks BOXMEER), is overleden op zaterdag 24 december 1785 aldaar.

148  Willem ROSIER is afkomstig uit Tiel, is begraven op woensdag 10 december 1794 te Dordrecht (ZH).

Willem gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 19 april 1726 te Dordrecht (ZH), trouwt (kerk) op zondag 21 april 1726 aldaar met

149  Dingena van der GRAAFF ook genaamd Digna van de GRAEF is begraven op woensdag 17 december 1794 te Dordrecht (ZH).

150  Jacobus BLOMMERWAART is begraven op vrijdag 15 juni 1742 te Delft (ZH).

Jacobus was eerder gehuwd (1) met Marija OUWENS. Marija is begraven op maandag 30 december 1720 te Rotterdam (ZH). Jacobus gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 29 augustus 1723 te Rotterdam (ZH), trouwt (kerk) op zondag 12 september 1723 aldaar (2) met Cornelia CLINKANT ook genaamd KLINQUANT. Cornelia is begraven op zaterdag 24 juni 1724 te Rotterdam (ZH). Jacobus gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 27 augustus 1724 te Rotterdam (ZH), trouwt (kerk) op zondag 10 september 1724 aldaar (3) met

151  Geertruij STAKELBEEK ook genaamd Geertje, Wolnaaier, is gedoopt op zondag 14 augustus 1701 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Johannes BLANKENBURG en Geertruid ONCHUISEN).

Geertruij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 13 november 1745 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 12 december 1745 aldaar (2) met Jan van der HORST.

152  Evert MULDER ook genaamd MULLER is gedoopt op zondag 6 oktober 1680 te Woudrichem (doopgetuige was Christoffel van der STEEN), is overleden in 1748.

Belijdenis november 1707

Evert gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 7 maart 1710 te Leiden (ZH), trouwt (kerk) op maandag 17 maart 1710 aldaar (1) met Belia Franse van EIJCK, zie 153. Evert gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 18 maart 1712 te Amsterdam (NH) Hij geassisteerd met Hendrick~Hanrmensz, omdat zijn vader Hans Willem Mulder in Oost Indien is Het derde gebod opgehouden tot 17 april 1712 omdat zij gescheiden vrouw eerst toestemming moest krijgen om weer te trouwen (2) met

153  Belia Franse van EIJCK ook genaamd Beletje is gedoopt op vrijdag 7 oktober 1678 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Rachel Jans en Belitje Jans), is begraven op vrijdag 24 oktober 1749 aldaar.

Belijdenis 5-1697

Trouwt in 1710 met Evert Mulder in Leiden (op dat moment reeds zwanger) en pleegt zodoende bigamie. Haar eerste man, teleurgesteld gaat bijna onmiidelijk weer naar In die. Belia houdt tot 1712 stil dat zij getrouwd is tot haar huwelijk met Evert in Amsterdam in 1712. Daar blijkt dat zij gescheiden is.
Zie ook in de Digitale Arens haar attestatie in 1710. (Op de boot van Rotterdam voor hoer uitgemaakt)

beroep Verkoopt Haering, Vis en Fruit
adresaanduiding De Cameretten
verkoopster van vis en fruit
opmerkingen Evert Mullers Wed:e; In de marge: overleden in Octob: 1748; kan volgens ordre met de bet: 3/m: volstaen
status weduwe
Register van namen van personen die zijn aangeslagen voor lands- en stadsimposten 1749

Belia trouwt (kerk) op zaterdag 18 mei 1697 te Delft (ZH) (is gescheiden aldaar) (1) met Anthonij Theunisz de LICHT ook genaamd van der LIGT. Anthonij, Varentgezel. Belia gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 7 maart 1710 te Leiden (ZH), trouwt (kerk) op maandag 17 maart 1710 aldaar (2) met Evert MULDER, zie 152.

154  Willem Joosten van SPRANCKHUIJZEN is gedoopt op zaterdag 1 september 1708 te Delft (ZH) thuis gedoopt., is begraven op zaterdag 1 januari 1746 aldaar.

Willem was later gehuwd (2) met Aagje van den BERG. Aagje is begraven op zaterdag 20 mei 1780 te Delft (ZH). Willem gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 3 mei 1732 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1732 aldaar (1) met

155  Maria KOETS is gedoopt op zondag 14 augustus 1707 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Poules Bortelsen van der SEE, Katrijn Gerrits KOETS en Josijntie WESTERBAAN).

naam: (Marijtje; KOETS,KOERS,COES)

158  Johannes KNIERIEM ook genaamd KNIERIN.

Johannes was gehuwd met

159  Maria SCHUTZELAAR.

164  Abraham HEEMSHUIJSEN, Militair.

Canonier onder de comp. van Majoor en Baron de Verschuer

Abraham gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 27 april 1704 te Zutphen (GE) met

165  Barbera van PRAAT ook genaamd PRAET en Barber is gedoopt op donderdag 22 juli 1683 te Zutphen (GE), is begraven op maandag 2 januari 1758 aldaar.

5 augustus 1709 attestatie naar Den Briel Opm: Uijt 't leger

166  N.N. JANSEN.

N was gehuwd met

167  N.N..

168  Johan Wilhelm van PORTMAN ook genaamd Van POORTMAN tot LANDFORT en Johann Wilhelm van PORTMAN, wonende te Huize Lantfort, is geboren op maandag 19 december 1661 te Emmerich, is gedoopt op dinsdag 27 december 1661 aldaar Getuigen bij de doop waren de grootouders en een tante van moederskant, is overleden op woensdag 23 november 1735 aldaar.

23 augustus 1678 met de havezathe Landfort beleend

17 Mei 1698 verscheen de HoochWelgeb. Heer Johan Wilhelm van Portman tot de Landfort en die ook Hoogwelgeb. Vrouwe Gerhardina Agnes van der
Lawijck ende hebben beleden deugdelijker w e t t e l i j ck schuldig te wezen aan den HoogWelgeb Heer Hendrich van Middachten eene somme van duijsent
g u l d e n h o l l.

15 november 1723
HARDENBERG - De erfgenamen van Margaretha van Asewijn, waaronder Lucia Frederica van Keppel, weduwe Van Baexen tot Nieuwenbroeck in Beesel, verkopen het goed genaam Radewijk in het kerspel Hardenberg.

"Ick Johan Molckenbour bij Commissie van Hoger Overigheijt, in der tijt Scoltus van den Herdenbergh, Heemse en Gramsberge, doe condt en certificere voor de opreghte waerheijt dat voor mij Scholtus en Ceurnoten hier nae benoempt, personelyck is erschenen en gecompareert Arnold Voltelen, procurator admissus, in qualiteijt als gesubstitueerde volmaghtiger van de Heer Johan Willem van Portman, Heer tot Landsvoort als vaeder en vooght van sijne kinderen geprocureert bij wijlen sijn ehevrouw Garhardina Agnis van der Lauwick en als vooght en oom van de kinderen van wijlen de Heer Gosewijn Carel van der Lauwick en vrouw Margarieta Maria van Portman, te saemen erfgenaemen van wijlen vrouw Henrietta Scharlotte Vijgh, douariere van wijlen de Heer Jan Albert van Portman, in leven Drost der Heerlyckheijt Gendringen en Etten, voorts als gesubstitueerde volmaghtiger van vrouw Agnis Vijgh van Ubberge, vrouw van Slijdreght, dourariere van de Heer Joan Tedingh van Berckhoudt, in leven Hooft Officier etc. der Stadt Munnekedam, wijders als gesubstitueerde volmaghtiger van Gijsbarta Vijgh, douariere van wijlen den Heere van Marhuls, vrouwe van Griet en Wardensteijn, en nogh als gesubstitueerde volmaghtiger van de Heer Jacob van de Rijth tot Brochem, Heer van Woestwesel, Wesdoorn en Endelgeest en van de Heer Joannes van de Rijth, te saemen voor haer selven, en dan nogh als vervangende hun starck maekende, en de rato caverende voor de Heer Pieter de Deckere en voor Jonckvrouw Isabella de Deckere, kinderen van wijlen haer suster Wilhelmina van de Rijth, douariere van de Heer Peter Pasqual de Deckere. Verders nogh als gesubstitueerde volmaghtiger van de Heere Carel Frans van Waghtendonck tot Germerzeel, Dom Scholaster van Osnabrugge en Dom Heer tot Munster als cessionaris en het reght hebbende van de Heer Johan Bertram van Tengenagel en van de Weledele Juffer Catarina Margarieta van Tengenagel, Chanonnesse tot Vlasheijm, ingevolge procuratie voor de Heeren van de Magistraat en 't Segel der Stadt Zwolle op den 8 januari deses jaer 1723 op comparant gepasseert in de ter Edelen Gerighte vertoont, gelesen en tot deser saeke in waarden erkent. Verders als volmaghtiger van de Weledele Juffer Anna Geertruit van Tengenagel, Chanonnesse tot Fijlick, volgents vertoonde volmaght den 7 januar 1723 voor de Heeren van de Magistraaten 't Segel den Stadt Zwol behoorlijck op comparant gepasseert, vertoont, gelesen en oock voor goet erkendt. Wijders als gesubstitueerde volmaghtiger van de vrouw Weduwen van Heerdt van Tienen en Kijlighbergh en van de Heer Maximiliaen Jacob van Renesse en desselfs gemalinne Susanna Geertruit van Bodeck, Heer en Vrouw van Ter Aa, volgents vertoonde, gelesene en van waerden erkende procuratie voor de Heeren van de Magistraat en Stadts Segel van Deventer op den 10 januani 1723 op de comparant behoorlyck gepasseert en uitgegaen. Eindelyck als gesubstitueerde volmaghtiger van de Hoogh Welgeboren Heer Diderick Frederick van Keppel van Westerholt, de Heeren Keppel tot Odinck en Morrien tot Calbeeck ende Haer Hooghwelgeboren gemalinnen de Vrouwen Mechtelt Catarina en Anna Geertruit van Wijlick tot Probstingh, de Freulyn Geertruit van Tengenagel tot Gellakum, mitsgaeders de Vrouw Lucia Frederika van Baaxen Vrouw tot Nienbroeck, volgents procuratie voor de Heeren Magistraat den Stadt Deventer op comparant gepasseert den 10 januar 1723, alhier mede in desen Gerighte vertoont, gelesen en tot deser saeke in vollen waerde erkent.

Sijnde alle voorschreven erfgenaemen van Vrouw Margrieta van Asewijn, douariere van Munster tot Ruinen en Gramsberge, en bekende hij comparant in voorverhaelde qualiteijt als continuerende alle voornoemde procuratien om cessien en transport te doen en in specie om het Erve en Goedt Radewijck, gelegen in de Boerscap Radewijck desen Carspele Hardenbergh over te draagen, dat hij Procurator Arnold Voltelen in sijn qualiteijt als voren en craght deses cedeerde, transporteerde en overdroegh, aen Eghbert Arents en Derckien Arents sijn huisvrouw, en haerer erfgenaemen, het Erve ende Goedt Radewijck in de Boerschap Radewijck gelegen, soo als gebruckt wort bij Broeck Eghbert en dus sonder het geen Klinge van dit Erve gebruickt en bij Klingen Erve geleght is, en dat voor een somma van penningen, die aen voorschreven Heeren en Vrouwen verkopers den eersten met den laesten penninck ten genoege en aller dancke is voldaen en betaalt en dat met alle sijn reght en gereghtigheijt, raet en onraat, op- en dependentie, Heeren- en Boerlasten, als daer toe gehoort en in comformite de voorwaerden conditien soo den 8 october 1722 ten overstaan van mij Scholtus is verkoft, aennemende en belovende hij comparant en transportant qqua. voorbenoempt arve en goet Radewijck, sijnde vrij allodiael goedt en vrij van Fidei Commis of diergelijx, en onbeswaert van uitgangen, tinsen of tijnden met alle derselver reght en gereghtigheden in sijn voorverhaelde qualiteijt, nae maniere en coustume locaal, altijt te sullen staen, waghten en waaren, als men nae reghten of Landrecht van Overijssel, schuldigh is te doen. Alles sonder argelist en in waarheijts oirconde daer dit aldus geschiede, waeren neffens mij Scholtus tot deser Saecke aan en over als Ceurnoten Jan Goossens Hanecamp en Jasper Sweerts, wien ten gevolge tot meerdere vestenisse, ick richter deesen neffens den Heer Comparant en Transportant qqua. eijgenhandigh hebben geteijckent en gesegelt. Actum Hardenbergh, den 15 november 1723."

Bron: http://www.historiekamer.nl/geschiedenis/publicatie/roke/radewijk.htm (Schoutambt Hardenberg, rechterlijk archief inv.nr. 13 fol. 141-142; origineel in particuliere collectie familie Broekroelofs).

Merk op dat Lucia van Keppel nog steeds de titel van Vrouwe van Nieuwenbroeck draagt, hoewel ze dit goed al in 1712 heeft verkocht.

Johan gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 27 april 1708 te Leiden (ZH), trouwt (kerk) op dinsdag 22 mei 1708 aldaar (2) met Adriana VISSCHER, dochter van Philippus Carolus VISSCHER en Everdina HEERMA. Adriana is geboren te Sliedrecht (ZH), is overleden op vrijdag 9 februari 1742 te Emmerich, is begraven Begraven in het familiegraf in Emmerich. Johan trouwt (kerk) rond 1691 (1) met

169  Gerardina Agnes van LAWICK ook genaamd van der LAWIJCK, LAUWICK en Gerridina Agnies is gedoopt in oktober 1658 te Bredevoort (doopgetuigen waren Johanna+Sophia FRENCK en Joseph van APPELTOORN), is overleden op vrijdag 21 december 1703 te Huize Lantfort, is begraven te Gendringen In het koor van de kerk.

Gerardina gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 25 mei 1679 te Maurik (GE) Proclamaties ook te Waardenburg en Ingen (1) met Diderik van BRONCKHORST. Diderik is overleden op zaterdag 21 mei 1689.

Heer tot Weerdenburgh, Kieren en Neerijnen

170  Frans Jacob BOWIERS ook genaamd BOWIER is gedoopt op zondag 27 oktober 1709 te Voorburg (ZH), is begraven op maandag 20 oktober 1738 te Venlo (LI).

Frans gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 27 maart 1729 te Venlo (LI) met

171  Ida Cornelia van der SPYK ook genaamd van der SPIJCK is gedoopt op zondag 28 november 1706 te 's-Gravenhage (ZH) (doopgetuigen waren Anna VERLOO en Angelus van WIKHUIJSEN).

Voor voorgeslacht zie Site Eric van der Linden op Geneanet.org
Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende ..., Volume 6;1746 pag. 542Resolutie van de kerkenraad van Venlo inz. onwettige samenleving.

Ida gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 4 september 1740 te Venlo (LI) De geboden ingehouden op last van de Kekrenraad zie Groot Placaatboek, vervattende de placaaten, ordonnantien en edicten van de Hooig Mogenden Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden etc. Deel 6 1746, trouwt (kerk) op vrijdag 16 maart 1742 aldaar (2) met Jan Willem BACHMAN. Jan is geboren te Duisburg.

Jan was eerder gehuwd (1) met Anna Elisabeth WIERS.

172  Harmen NIETERINK is gedoopt op zondag 13 mei 1703 te Coevorden (DR).

Harmen trouwt (kerk) op woensdag 25 februari 1739 te Coevorden (DR) met

173  Bernardina COK ook genaamd Berendina Dyna is gedoopt op dinsdag 21 december 1706 te Coevorden (DR).

174  Jan WEGGEMANS, Mulder, is gedoopt op zondag 18 december 1718 te Dalen (DR), is overleden op vrijdag 8 april 1791 te Coevorden (DR).

Etstoel 14 dl. 46 fol 135 dd 4-12-1739: Jan Weggemans tot Dalen ontslaat zijn mombers. Jan Hammink in Sleen is hoofdmomber

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 6 november 1740 te Dalen (DR), trouwt (kerk) op vrijdag 18 november 1740 te Coevorden (DR) met

175  Swaantijn ALBIJN is geboren rond 1715 te Coevorden (DR), is overleden op maandag 30 mei 1796 aldaar.

176  Adriaan van den BOS is gedoopt op donderdag 2 april 1699 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Joannis van den BOS en Dirckie van den BRANT), is begraven op vrijdag 28 januari 1763 aldaar.

Adriaan gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 23 april 1729 te Delft (ZH) met

177  Johanna MENSTERT is gedoopt op zondag 19 mei 1697 te Delft (ZH), is begraven op vrijdag 28 maart 1783 aldaar.

178  Johannis Jurrien SCHINDELAARS.

Johannis gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 25 april 1728 te 's-Gravenhage (ZH) met

179  Elisabeth ABERDAANS.

180  Pieter VILEERS is gedoopt op dinsdag 8 januari 1709 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Pieter RAVEN, Marija de GROOT, Marijtge Arije van RIJSELBERCH (zie 723) en Corstiaen de GROOT), is begraven op dinsdag 28 maart 1775 aldaar.

Pieter gaat in ondertrouw op zaterdag 26 november 1729 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 11 december 1729 aldaar met

181  Hendrijntje FERREE, Viskruijer, is begraven op dinsdag 11 januari 1785 te Delft (ZH).

182  Abram Jansz van ROIJEN is gedoopt op zondag 9 januari 1718 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Catrijna VERMEER, Isaäck Janszn van ROIJEN (zie 256) en Neeltje van WESEL (zie 257)), zie 64.

Abram gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 7 september 1743 te Delft (ZH) Impost trouwen 3 gulden, trouwt (kerk) op zondag 22 september 1743 aldaar met

183  Johanna de VREE is gedoopt op dinsdag 21 augustus 1725 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Simon Amen de VREE (zie 260) en Krijna de VREE), zie 65.

184  Evert LEEUWENSTEIN, Waardgelder, is gedoopt op donderdag 9 november 1724 te Delft (ZH) (doopgetuige was Jannetie VIELEERS), is begraven op dinsdag 25 maart 1800 aldaar.

woonde bij huwelijk in 1743 in de Vlamingstraat, later aan het Oosteinde OZ, begr. Delft (Oude Kerk) 25 maart 1800 (hij verbleef toen in 't Charitaathuijs en werd van de Armen begraven).

Evert trouwt (kerk) op zondag 10 maart 1776 te Delft (ZH) (2) met Johanna van den BOSCH. Evert gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 30 november 1743 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 15 december 1743 aldaar (1) met

185  Anna BOLKESTEIJN, zonder beroep, is gedoopt op zondag 16 februari 1721 te Delft (ZH) (doopgetuige was Annetie van ELLENBURGH), is begraven op zaterdag 12 mei 1770 aldaar.

Weeskamer na 1618, dl. 26, f. 105 (G.A.D.): Op 7 juli 1770 aanwezig Evert Leeuwensteijn, wedr. van Johanna Bolkesteijn, over de minderjaririge kinderen Arij, 20 jaar, Dirk 17 jr., Evert 14 jaar, Elisabeth 11 jaar en Jacobus 7 jaar allen van voorn. huisvrouw worden als voogden aangesteld Dirk Bronkhorst, oom maternel, en Matthijs Roos, oom paternel. Hij heeft geen schrijvenswaardige goederen.

186  Reinier Pietersz STAALWIJK is gedoopt op zondag 24 mei 1711 te Delfshaven (ZH) (doopgetuigen waren Lijsbeth JANS en Abram NOBEL), is begraven op donderdag 2 juni 1774 aldaar.

werd op 19 augustus 1766 lid van gilde als leerknecht bij Allardis Burgerhout (G.A.S., OAA 3077); hij kreeg een deel van de erfenis van de vader van Aagje Cool, zijn eerste vrouw op 12 februari 1737 (G.A.S., Not. Arch. 902, f. 442), zij testeerden 23 januari 1738 (idem 672, f. 615), op 30 januari 1746 had hij een schuld van f. 125:3:- bij Jean Fichet, korenbrandewijnbrander en koopman, die overl. eind 1745 (idem 841, f. 74); huwde 2e Schiedam 11 januari 1747 (attestatie van Delfshaven 8 januari 1747):

Reinier gaat in ondertrouw op zaterdag 5 mei 1736 te Schiedam (ZH), trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1736 aldaar (1) met Aagje Leendertsdr COOL. Aagje, zonder beroep, is gedoopt te Schiedam (ZH). Reinier gaat in ondertrouw op zaterdag 7 januari 1747 te Schiedam (ZH), trouwt (kerk) op woensdag 11 januari 1747 aldaar (2) met

187  Catrina STAALWIJK, zonder beroep, is gedoopt op zondag 30 juni 1720 te Delfshaven (ZH) (doopgetuigen waren Grietje de MUNK, Neeltje BOUTER en Leendert de MUNNIK).

naam: (Caatje)

188  Wijnand GARNAAT, Lakenwerker, is gedoopt op vrijdag 10 juli 1733 te Leiden (ZH), is begraven tussen zaterdag 29 december 1764 en zaterdag 5 januari 1765 aldaar.

naam: (Ook GERRENAARD)

Wijnand gaat in ondertrouw op vrijdag 19 april 1754 te Leiden (ZH) met

189  Cornelia HEUSEN is gedoopt op woensdag 1 juni 1729 te Leiden (ZH), is overleden na zaterdag 16 mei 1778.

190  N.N..

N was gehuwd met

191  Jannetje VIJON.

194  Gerben Jenties?.

Gerben was gehuwd met

195  N.N..

204  Rients Feytes is gedoopt op zondag 16 september 1708 te Hommerts (FR).

Rients trouwt (kerk) op zaterdag 25 augustus 1731 te IJlst (FR) met

205  Gatske Kornelis, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 4 juli 1708 te IJlst (FR).

208  Johannes Binderts.

Johannes was gehuwd met

209  Swaantje Sickes.

210  Gerben Hanses.

Gerben was gehuwd met

211  Afke Harings.

212  Freerk Johannes HASEKAMP, Soldaat, is begraven op woensdag 8 april 1789 te Leeuwarden (FR) op het Oldehoofsterkerkhof.

Freerk gaat in ondertrouw op zaterdag 13 mei 1747 te Leeuwarden (FR), trouwt (kerk) op zondag 11 juni 1747 aldaar (2) met Wietske COLE ook genaamd CARRE. Freerk gaat in ondertrouw op zaterdag 25 april 1739 te Leeuwarden (FR), trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1739 aldaar (1) met

213  Trijntje Heins is begraven op maandag 14 december 1744 te Leeuwarden (FR) begraven bij de Oldehoofsterkerk.

214  Andries Freerkes GEYS, Soldaat.

Andries gaat in ondertrouw op zaterdag 14 februari 1739 te Leeuwarden (FR), trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1739 aldaar met

215  Catharina Elisabeth KEUNING is afkomstig uit Katzenelnbogen (DU).

216  Siebolt Pieters DIJKSTRA is geboren in 1729, is overleden in 1815 te Doniawerstal (FR).

Siebolt was gehuwd met

217  Foekje Bouwes SAMPLONIUS is overleden voor 1766.

Foekje was eerder gehuwd (1) met Douwe Sippes, zoon van Sippe Douwes en Gatske Jetses. Douwe is overleden in 1748.

218  Jan Jansse KNOL.

Jan trouwt (kerk) op zondag 8 februari 1750 te Lemmer (FR) met

219  Pietertje Attes VISSER is geboren in 1726, is overleden op zondag 2 juni 1811 te Lemsterland (FR).

220  Klaas Tymens.

Klaas was gehuwd met

221  Liesbeth.

222  Jan Hendriks.

Jan was gehuwd met

223  Jacoba Tjeerds.

224  Franciscus Jacobus de JAGHER, Schoenmaker, is geboren op woensdag 15 november 1713 te Brugge (BE), is gedoopt op woensdag 15 november 1713 aldaar Gedoopt in de St. Salvatorkerk. (doopgetuigen waren Franciscus CLAEREBOUT en Jacoba BRULÉ), is overleden op donderdag 4 maart 1779 aldaar.

Franciscus trouwt (kerk) op zondag 3 juli 1740 te Brugge (BE) Getrouwd in de St. Jacobskerk. (huwelijksgetuigen waren Joannes de JAGHER en Franciscus van de PUTTE) met

225  Godelieva Joanna SEYNAEVE ook genaamd SINNAVE en SENHAVE, zonder beroep, is gedoopt op zondag 30 december 1708 te Brugge (BE) Gedoopt in de St. Salvatorkerk (doopgetuigen waren Carolus de FRANCE en Maria SEYNAEVE).

226  Ludovicus Franciscus BOSSAERT, Landbouwer, is overleden op maandag 16 april 1764 te Elverdinge (BE).

Ludovicus trouwt (kerk) op dinsdag 14 maart 1741 te Elverdinge (BE) met

227  Maria Catharina de MOOR, zonder beroep, is gedoopt, is overleden op woensdag 24 februari 1751 te Elverdinge (BE).

230  George Nicolaas EBERLEIN is afkomstig uit Ummerstadt (DU).

Ummerstadt über Heldburg in het Hertogdom Hildburghausen, Eisenbahn Coburg in Thüringen.

George trouwt (kerk) op donderdag 1 mei 1738 te Rotterdam (ZH) met

231  Johanna Elisabeth van DUIJDEN, zonder beroep, is geboren op zaterdag 27 februari 1717 te Utrecht (UT), is gedoopt op maandag 29 februari 1717 (sic) aldaar, is overleden op woensdag 29 december 1779 te Zeist (UT).

toegangsnr.1004 Evangelische broedergemeente te Zeist, predikant en oudstenraad
Bijlagen:Levenslopen, daarin: Eberlein, Johanna Elisabeth, geb. van Duijden, (1717, Utrecht - 1779, Zeist)

232  Arnoldus de BOCK, Militair, is geboren te Empel (NB), is gedoopt op woensdag 4 juli 1708 te Engelen (NB), is overleden op zondag 22 november 1778 te Breda (NB), is begraven op zaterdag 28 november 1778 aldaar.

Op 19 juli 1740 was hij kapitien van het 1e bataillon van Zijn Exc. Luitenant Generaal van Kinschot op repartitie van Holland;
Van 18-03-1766 tot aan zijn overlijden had hij de rang van Luitenant-Kolonel

Arnoldus trouwt (kerk) op donderdag 7 juni 1736 te Breda (NB) met

233  Johanna Cornelia CYRIACI, zonder beroep, is geboren te Luxemburg (LUX), is gedoopt in 1708, is overleden op vrijdag 15 oktober 1762 te Breda (NB), is begraven op woensdag 20 oktober 1762 aldaar.

234  Thomas Burchardus de BOCK, Schout, Secretaris en Notaris, is gedoopt op dinsdag 23 januari 1720 te 's-Hertogenbosch (NB) of is gedoopt op zondag 23 juni 1720 aldaar, is begraven op vrijdag 22 februari 1788 te Oudshoorn (ZH).

Thomas gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 23 juni 1746 te Leiden (ZH), trouwt (kerk) op dinsdag 12 juli 1746 te Oudshoorn (ZH) met

235  Suzanna LOOPWIJK ook genaamd Susanna LOOPWIJK, zonder beroep, is gedoopt op zondag 2 maart 1727 te Ossendrecht (NB) (doopgetuigen waren Jan BARDIJN(de JONGE) en Martha BARDIJN), is overleden op vrijdag 14 maart 1788 te Oudshoorn (ZH).

236  Bartholomeus Eduardus PARAVICINI DI CAPELLI, Militair, is gedoopt op zondag 20 februari 1724 te Breda (NB), is overleden op zaterdag 22 december 1810 te 's-Gravenhage (ZH) Verval van krachten.

17-3-1744 deed hij in Breda belijdenis:
Op zeer jonge leeftijd in militaire dienst getreden werd hij in 1742 bombardier; op 14-12-1744 onderluitenant; op 6-12-1746 1e luitenant; op 7-4-1749 kapitein-luitenant; op 24-10-1770 kapitein; op 30-8-1779 majoor; op 18-1-1785 luitenant-kolonel; op 13-10-1787 kolonel; op 5-2-1788 Chef der Artillerie; op 29-1-1794 Generaal-Majoor. In dat jaar had hij het bevel over de voorhoede van het leger, dat onder de Prins van Oranje op 20 april het versterkte kamp der Fransen bij Landrecies overmeesterde. In 1795 verliet hij de dienst. Onder zijn directie heeeft het wapen der Artillerie belangrijke vorderingen gemaakt. Hij had o.a. het directe toezicht op de geschutgieterij. Hij verkreeg 11-9-1789 vernieuwing van het burgerrecht van Chur, dat zijn voorvaderen hadden.

Bartholomeus trouwt (kerk) op dinsdag 8 september 1750 te Almen (GE) met

237  Josina de FUMAL, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 16 augustus 1730 te Zutphen (GE), is begraven op woensdag 15 augustus 1770 te Doetinchem (GE) In de tekst staat Mevrouw Fumal. Vermoedelijk is dit Josina.

Lidmaat te Lent 22-11-1757

238  Willem Cornelis van HEEMSKERCK VAN BEEST, Militair en Schepen, is geboren op zaterdag 28 augustus 1723 te Delft (ZH), is gedoopt op zondag 29 augustus 1723 aldaar (doopgetuigen waren Willem van der LELY en Alijda van HEEMSKERCK VAN BEEST), is overleden op donderdag 18 juli 1782 te 's-Hertogenbosch (NB).

Luitenant-Kolonel van de gardes te voet; Schepen en Raad van 's-Hertogenbosch; Rentmeester en gever der geestelijke goedren in de Meijerij aldaar.

Willem trouwt (kerk) op zondag 8 augustus 1751 te Oegstgeest (ZH) met

239  Antonia Petronella ELSEVIER ook genaamd Jkvr. Antonia Petronella ELSEVIER, zonder beroep, is geboren op vrijdag 10 februari 1730 te Rotterdam (ZH), is gedoopt op dinsdag 14 februari 1730 aldaar (doopgetuigen waren Pieter van MANSVELT, Antonia ROOSTERMAN en Maria Jacoba van SCHOONHOVEN), is overleden op maandag 7 oktober 1799 te Delft (ZH), is begraven op vrijdag 11 oktober 1799 aldaar.

Zie voor verder voorgeslacht Genealogie van Elsevier

Antonia gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 10 oktober 1745 te Rotterdam (ZH), trouwt op woensdag 27 oktober 1745 aldaar (1) met Anthony van HEEMSKERCK. Anthony is begraven op vrijdag 8 november 1748 te Rotterdam (ZH) dhr.. van Heemskerk was Mr.;overledene liet na 1 minderjarig kind; Leuvehaave; vervoert na Amsterdam, in de kerk.

240  N.N. SLOT.

N was gehuwd met

241  N.N..

242  Pieter PEYPERS ook genaamd PIEPERS is geboren rond 1704 te Buttforde In de akte staat Botvoorden.

Pieter gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 17 januari 1766 te Amsterdam (NH) (2) met Grietje Jans PRAK. Grietje is begraven op zondag 5 januari 1777 te Amsterdam (NH). Pieter gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 16 april 1734 te Amsterdam (NH) Hij geassisteerd met Willem van Gulik en zij met haar zuster Maria Worms (1) met

243  Neeltje WORMS is geboren rond 1704 en afkomstig uit Sliedrecht (ZH), is begraven op zondag 8 januari 1764 te Amsterdam (NH).

244  Harmanus MULDER is gedoopt op vrijdag 16 februari 1731 te Enkhuizen (NH) (doopgetuige was Lijsabet Pieters), is begraven op maandag 9 juni 1788 te Amsterdam (NH).

Harmanus Mulder trad op 29 oktober 1759 in dienst van Verenigde Oostindische Compagnie
Maakte een reis als ziekentrooster bij kamer Enkhuizen. Vertrek van het schip Vrouwe Petronella op weg naar Batavia

Harmanus gaat in ondertrouw op zaterdag 29 april 1752 te Enkhuizen (NH) Impost trouwen 6,-,-, trouwt (kerk) op zondag 14 mei 1752 aldaar (huwelijksgetuigen waren Weijert Harmensz MULDER (zie 488) en Elisabeth SCHEEPENS (zie 491)) met

245  Maria POPTA, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 26 oktober 1729 te Amsterdam (NH) Thuis gedoopt. (doopgetuigen waren Catharina SCHEPENS en Hendrik POPTA), is overleden op zondag 31 oktober 1790 aldaar.

246  Johannes AMSENS ook genaamd ANSENS is gedoopt op zondag 25 januari 1728 te Amsterdam (NH) (doopgetuigen waren Anna Goosens ter WIJS en Harmanus van EIJK).

Johannes gaat in ondertrouw op vrijdag 12 november 1751 te Amsterdam (NH), trouwt (kerk) op zondag 28 november 1751 aldaar met

247  Beletje MADEN ook genaamd Belitje en Beelie, zonder beroep, is geboren rond 1725 te Hannover (DU), is overleden na maandag 16 juni 1783.

248  Antoni van der SPEK is gedoopt op woensdag 8 april 1733 te 's-Gravenhage (ZH) (doopgetuige was Johanna Davids (zie 993)), is begraven op maandag 29 maart 1784 aldaar (Impost f. 3,-).

Antoni gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 5 juli 1772 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 19 juli 1772 te Scheveningen (ZH) (2) met Geertruid van NOORDHOVEN.

Geertruid was eerder gehuwd (1) met Adrianus van den AKKER.

Antoni gaat in ondertrouw op zondag 15 april 1759 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 29 april 1759 aldaar (1) met

249  Anna Maria WINDEMOET, zonder beroep, is gedoopt op dinsdag 21 april 1733 te 's-Gravenhage (ZH), is overleden op donderdag 6 februari 1772 aldaar.

250  Johannes SNEIJDERS is gedoopt op woensdag 5 maart 1738 te 's-Gravenhage (ZH) gedoopt op Bededag (doopgetuige was Margreta GROOTENROIJ).

Johannes gaat in ondertrouw op zondag 20 april 1766 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 4 mei 1766 aldaar met

251  Johanna SMIDT, zonder beroep, is gedoopt op zondag 15 april 1742 te 's-Gravenhage (ZH) (doopgetuige was Catrijna TRUWEELS (zie 1.007)), is overleden op maandag 22 juli 1805 aldaar.

252  Maximiliaan de NIJS is geboren rond 1724, is gedoopt, is overleden op maandag 14 december 1767 te 's-Gravenhage (ZH) Overleden aan de tering, is begraven Te Rijswijk begraven.

Maximiliaan gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 13 juni 1745 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 27 juni 1745 aldaar (1) met Anna Catharina HOOFTMANS. Maximiliaan gaat in ondertrouw op zondag 4 april 1751 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 18 april 1751 aldaar (2) met

253  Johanna GIEBERT ook genaamd GIBERT, zonder beroep, is geboren rond 1726, is gedoopt, is overleden op dinsdag 29 juni 1779 te 's-Gravenhage (ZH) Overleden aan de tering, is begraven Te Rijswijk begraven.

254  Ari NIKS(NIX) is gedoopt op woensdag 1 januari 1727 te 's-Gravenhage (ZH), is overleden op vrijdag 14 februari 1794 aldaar.

Ari gaat in ondertrouw op zondag 23 april 1752 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 7 mei 1752 aldaar met

255  Maria REGOUW, zonder beroep, is gedoopt op zondag 1 december 1726 te 's-Gravenhage (ZH) In de Nieuwe Kerk (doopgetuigen waren Grietje de RUIJTER en Dirkje de RUIJTER), is overleden op dinsdag 19 april 1796 aldaar.

Generatie IX

256  Isaäck Janszn van ROIJEN ook genaamd van ROIJ, van ROIJE en de ROO is geboren tussen 1660 en 1665, is begraven op donderdag 20 november 1721 te Delft (ZH) (Impost pro deo 19-11-1721).

Notaris Willem Vlaardingerwoud, Inventarisnummer 2582A, Folio 62 Openbare Veiling 2 februari 1713
Koopt een huis aan de zuidzijde van het Rietvelt in het Bagijnhof op 30 januari 1713
Hij verkoopt het huis op 25 juli 1721 aan Hendrik van LEEUWEN voor f. 65,== (ORA Delft 0013 inv 225 fol 10°.).

Isaäck gaat in ondertrouw op zaterdag 19 juli 1721 te Delft (ZH), gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 3 augustus 1721 te Delfshaven (ZH), trouwt (Impost trouwen pro deo 18-7-1721) (2) met Grietje Hendriks THUIJNSLOOT, dochter van Hendrik THUIJNSLOOT.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Arij Dircksz van DALEN. Grietje was later gehuwd (3) met David van DAM.

Isaäck trouwt (kerk) rond 1684 (1) met

257  Neeltje van WESEL, zonder beroep, is begraven op maandag 28 april 1721 te Delft (ZH) (Impost pro deo 26-4-1721; begraven van de armen Zij laat 4 meerderjarige kinderen na; In 't Rietvelt op 't Bagijnhof).

260  Simon Amen de VREE is gedoopt op zondag 25 augustus 1658 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Jacomijntje Jans en Liedewij Simons), is overleden na 1732.

Simon gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 30 november 1680 te Delft (ZH) met

261  Jannetje Ariens SWARTEVELT.

262  Teunis Dircksz WESTHOORN ook genaamd Thonis, Varensgezel, is gedoopt op zondag 5 juni 1644 te Delft (ZH), is begraven op woensdag 21 februari 1714 aldaar.

Teunis gaat in ondertrouw op zaterdag 1 november 1670 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 16 november 1670 te Schipluiden (ZH) met

263  Pietertje Vrancken van der GRAEFF ook genaamd Pijetertge, zonder beroep, is begraven op zondag 12 oktober 1698 te Delft (ZH).

264  Willem Poulusz van der STRUIJF, Tuinman, is gedoopt op dinsdag 10 januari 1662 te Delft (ZH) (doopgetuige was Lijsbeth Joosten), is begraven op dinsdag 18 november 1732 te Overschie (ZH).

Willem gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 17 april 1683 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 2 mei 1683 aldaar met

265  Gerrittie Willems van WOU OF VAN THIELT is begraven op woensdag 30 oktober 1737 te Overschie (ZH).

268  Dirck Meese VALKENBURG, Boer, is gedoopt op zondag 24 april 1661 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Jaepjen Meese en Cornelis van der LAEN).

Dirck gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 27 augustus 1689 te Delft (ZH) met

269  Maria Jans IMMERSEEL is gedoopt op zondag 6 april 1670 te Zoetermeer (ZH) (doopgetuigen waren Abraham van ALPHEN, Gerrit Willems, Maertje Jacobs en Willempje Willems), is begraven op woensdag 26 oktober 1757 te Pijnacker (ZH).

270  Willem Poulusz van der STRUIJF is gedoopt op dinsdag 10 januari 1662 te Delft (ZH) (doopgetuige was Lijsbeth Joosten), zie 264.

Willem gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 17 april 1683 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 2 mei 1683 aldaar met

271  Gerrittie Willems van WOU OF VAN THIELT, zie 265.

276  Isaac Jansen SIPMA, Chirurgijn.

Isaac trouwt (kerk) op donderdag 18 december 1670 te Dokkum (FR) (1) met Grietje Ypes. Isaac trouwt (kerk) op donderdag 16 maart 1673 te Dokkum (FR) (2) met

277  Ytske Clases HABBEMA ook genaamd Eetske is gedoopt op zondag 20 februari 1650 te Dokkum (FR).

288  Jacobus Dirkszn de RAAD is gedoopt op donderdag 5 november 1671 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Jacobus Lambrechtsz van der LINDE, Maertje Lambrechts van der LINDE en Martijntje Jacobsdr (zie 1.155)).

Jacobus gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 25 april 1693 te Delft (ZH) met

289  Jannetje BOEYEVAL ook genaamd BOIJEVAE en BOEYEVALER, zonder beroep.

290  Alexander BREMMER ook genaamd BREMER en Sander is overleden op donderdag 12 juni 1732 te Delft (ZH).

Alexander gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 29 juli 1713 te Delft (ZH) (2) met Catharina PAASSCHE. Alexander was gehuwd (1) met

291  Aletta van der LINDE ook genaamd Aeltije, zonder beroep, is begraven op zaterdag 6 juni 1711 te Delft (ZH).

292  Adriaan KUNST, Plateelschilder, is gedoopt op woensdag 1 september 1666 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Jacob HOPPESTEYN, Jannetje Claes en Barbar Jacobs), is begraven op vrijdag 9 juni 1724 aldaar.

Adriaan gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 18 april 1699 te Delft (ZH) met

293  Aegje Theunis WESTHOORN, zonder beroep, is gedoopt op vrijdag 7 augustus 1671 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Arijen Dircxz, Maertje Dirckx en Aechje Wouters (zie 525)), is overleden op vrijdag 14 november 1727 aldaar.

Aegje gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 25 april 1693 te Delft (ZH) (1) met Cornelis HOPMAN. Cornelis is begraven op vrijdag 22 januari 1694 te Delft (ZH).

294  Dirck Leendertszn BOX(CK)SMEER.

Dirck was gehuwd met

295  Jannetie Dircksdr BOXMEER, zonder beroep.

296  Arij ROSIER.

Arij was gehuwd met

297  Aegt Jansse.

298  Fredrick van der GRAAFF.

Fredrick gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 15 april 1708 te Dordrecht (ZH), trouwt (kerk) op zondag 29 april 1708 aldaar (2) met Neeltje van der KROON. Fredrick was gehuwd (1) met

299  N.N..

302  Harmanus Caspersz STAKELBEEK ook genaamd Herman, Schoenmaker, is gedoopt op zondag 26 maart 1662 te Delft (ZH) (doopgetuige was Geertruijt BODE), is begraven op vrijdag 9 december 1701 aldaar.

Opmerkingen bij DTB: benauwde borst te bed gelegen hadde

Harmanus gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 6 maart 1688 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 21 maart 1688 aldaar met

303  Catharina BLANKENBURG is begraven op woensdag 29 april 1716 te Delft (ZH).

304  Hans Willem MULDER ook genaamd MULLER is afkomstig uit Wesel (DU), is begraven op maandag 18 november 1743 te Woudrichem F. 3,00 begrafenisrecht.

Hans gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 30 januari 1699 te Woudrichem, trouwt (kerk) op zondag 15 februari 1699 aldaar (2) met Johanna Elisabet van DAM.

Johanna was eerder gehuwd (1) met Anthonij LUCHTMAN.

Hans gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 13 oktober 1679 te Woudrichem, trouwt (kerk) op zondag 29 oktober 1679 aldaar (1) met

305  Geertruijt van der STEEN is begraven voor 1699 te Woudrichem.

306  Frans Pietersz van EIJCK is gedoopt op donderdag 11 mei 1651 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Sentje Fransdr, Catarijn Huybregtx en Aryen Jans).

Frans was gehuwd met

307  Maria Pieters HEECKE is gedoopt op vrijdag 21 januari 1650 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Annetje Willems en Claes Pieterse).

308  Joost van SPRANCHUIJSEN ook genaamd SPRINCHUIJSEN is gedoopt op zondag 15 juni 1681 te Delft (ZH), is begraven op dinsdag 22 juli 1738 aldaar.

Hij was vaarschipper van Delft op Rotterdam en woonde in het Suideinde buiten de ketelpoort.

Joost gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 7 mei 1707 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 22 mei 1707 aldaar Beiden van buiten de Ketelpoort. met

309  Jannetje van der LAAN is gedoopt op donderdag 6 augustus 1682 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Anna Jacobs de HEIJDE, Agniesie Dircks van der SLOP en Samual Hermens van der SLOP), is begraven op maandag 26 oktober 1750 aldaar.

310  Matthijs Gerritsz KOERS is gedoopt op dinsdag 27 augustus 1675 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Lijsbeth Wouters, Geertruijd Pieters en Jacbo Janse STULIJN), is begraven op woensdag 12 januari 1746 aldaar.

Matthijs gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 13 november 1706 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 28 november 1706 aldaar met

311  Heijnderickje Goris WESTERBAAN is gedoopt op dinsdag 21 juli 1682 te Delft (ZH).

330  Kristiaan van PRAAT.

Kristiaan was gehuwd met

331  Susanna VERHEEKEN.

336  Johannes Conradus van PORTMAN ook genaamd Johan Coenraad is geboren op dinsdag 3 september 1624 te Düsseldorf, is overleden op dinsdag 4 februari 1676 te Gendringen.

Op 13 juli 1643 op de Universiteit van Leiden

Heer van Lantfort

Oorlogsschade in de heerlijkheden Gendringen en Etten in het rampjaar 1672 34 gld. en 10 st.

B r i e f van Johan von Portman uit B a i j r e u t h van 25 October 1655 aan den raad van den vorst v a n Salm met verzoek om toezending van verschillende stukken, i n het bijzonder van den koopbrief van w i j l e n Beinoldt von Assewin aan den heer Dietherich von Bronckhorst, heer te Batenberg, Anholt, Warnsfeld en Bingenberg, omdat de advocaat-fiscaal der G r a v i n z um B e r g eene actie tegen zijn zoon en diens dienaar heeft ingesteld wegens het uitoefenen der jacht te Gendringen zonder daartoe gerechtigd te zijn.
B r i e f van Johan Conradt von Portman uit E m b r i ch van 4 A p r i l 1658 aan bovengenoemden met verzoek om den leenbrief van 1588 en 1589 en den daarin vermelden koopbrief.

Johannes trouwt (kerk) op dinsdag 22 februari 1661 te Aurich met

337  Elisabeth Clara van HUGENPOTH is geboren rond 1635.

338  Goswin Wilhelm van LAWICK ook genaamd LAUWICK, Militair, is geboren te Geldermalsen, is begraven in juni 1665 te Bredevoort.

Voor genealogische gegevens van voor en nageslacht zie site Familie Stoppendaal

Lidmaat 9-10-1657 te Zoelen
Op 23 februari 1661 werd hij benoemd tot drost van Bredevoort, als opvolger van zijn vader. Drost en Richter van Bredevoort

Goswin gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 2 mei 1657 te Zoelen (GE) Ook ondertrouwd in mei 1657 in Bredevoort, trouwt (kerk) op zondag 27 mei 1657 aldaar met

339  Henriette Charlotte VIJGH is geboren in 1635 te Zoelen (GE), is overleden maandag 10 augustus 1711 of 1712.

Voor verder voorgeslacht Zie http://genwiki.nl/gelderland/index.php?title=Vijgh

Henriette trouwt (kerk) na 1665 (2) met Johannes Albertus van PORTMAN ook genaamd Johan Albert, zoon van Johannes von PORTMAN (672) en Anna PASTOR (673). Johannes, Drost van Gendringen en Etten, is geboren op zaterdag 29 december 1635 te Emmerich, is overleden op woensdag 5 januari 1701 te Gendringen.

Studeerde op z'n 17e i Duisburg; E classe prima Duisburgensi nuper promotus et huic albo nomen dedit 12 Maii.---

Actum in de Heerlickheijt Lightenbargh den 7 junij 1692
Coram HERMAN SMEKINCK Righter,
gerightspersonen JAN KONINCK ende WILLEM WIJGHERS
Compareert den Welgeboren Heer JOHAN AELBERT VAN PORTMAN, Hoogh Graeffelicke Berghse Drost der Heerlickheden Gendringen ende Etten, ende die oock Welgeboorene Vrouwe HENRIETTE CHARLOTTE VIJGH eheluijden, ende becanden gecedeert transporteert ende opgedraeghen te hebben, gelijck sij craght ende mits deesen, omni meliori modo, via ac forma juris, sijn cederende, transporterende ende opdraeghende aen JURRIEN LENSINCK een timmerman sijnde, ende in Gendringhen woonende, wegens arbeijtsloon voor ende naer op verscheijdene tijden verdient, in solutum de somma van 73 gld. 1 st. Hollants, sijnde de helffte van 147 gld. 10 st. Hollants (affgetrocken onder defalcatis t' geene daer op moghte sijn betaelt) ------ wegens houtgewas, van drie stucks Elsenpassen neffens seecker …. van WILLEM aen de straet op Santwijck van ARIAEN GERRITSEN ..ECKELL (:ofte nu dessen kinder ende erffgenaemen:) sijn competerende, ……. Coopcedule, daer van in dato den 22 januarij 1683 opgeright, daer toe comparanten sigh refererende, renuntieren comparanten respective cedenten, ten behoere ende tot erfflick voordeel, van voorschreven JURRIEN LENSINCK van boven gespecificeerde summehelffte der cooppenninghen ende van alle reght ende pretensie, respective comparant uijt craght van voorgemelte coopcedule ….bende, ende daer van affstandt doende dijen aengaende nae raede bij meergemelte JURRIEN LENSINCK voor genomen te ….. te doen ende te laeten, nae sijnen ……. ende welgevallen, cum presentatione ….oblatione, pro ut juris moris ac stijli op gestipuleert als reghtens.
Notandum
De welgeborene Vrouwe HENRIETTE CHARLOTTE VIJGH heeft bovenstaende acte in ……. ende qualiteijt op den 9 junij 1692 in Heerlickheijt Gendringhen (:Waer van aen mij righter
de ….aerde verleent bij hanttastinge geconse…
(Rechterlijk Archief van de Heerlijkheid Lichtenberg - Protocol van contentieuse en voluntaire akten - Periode 1691-1723) ..

In de toren van de Hervormde kerk te Gendrngen hangt een klok van 78 cm middellijn, welke in de Tweede Wereldoorlog+ als alarmklok is overgebracht uit het torentje van de Hervormde kerk van Mechelen (gem. Gendringen). Deze klok is door een projectiel getroffen en gescheurd. Het opschrift luidt: Iohan Albet (sic) V Portman drost der heerlickheden Gendringen en Etten en Mechelen Ao 1685. Derck Empelman Gerrit Homan Kerkckmeisters Hendrick Clus Rutger Peckel me fecit.

340  Frans BOWIER, Militair, is geboren in 1687 te Olst (OV), is begraven op vrijdag 18 mei 1736 te 's-Gravenhage (ZH).

luitenant ter zee bij de verovering van Gibraltar, luitenant bij de Hollandse garden in de slag bij Malplaquet (zwaar gewond), kapitein van een compagnie Mariniers in het regiment van Leefdael.

Frans gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 27 februari 1729 te Voorburg (ZH) (2) met Alida de MILLY.

Alida was eerder gehuwd (1) met Jan Frederik van STARRENBURGH.

Frans gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 26 december 1706 te Voorburg (ZH), trouwt (kerk) op zaterdag 1 januari 1707 te Deventer (OV) (1) met

341  Aletta Cornelia van der MEER is gedoopt op zondag 20 februari 1689 te 's-Gravenhage (ZH), is overleden op woensdag 11 februari 1728 te Voorburg (ZH) 1728 is juist, is begraven op vrijdag 20 februari 1728 aldaar Gaarder 3-0-.

342  Johannes Gijsbertus van der SPIJCK is gedoopt op woensdag 16 maart 1672 te 's-Gravenhage (ZH).

Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 14 februari 1706 te 's-Gravenhage (ZH) Trouwgeld Middelburg 8-2-1706, trouwt (kerk) op dinsdag 2 maart 1706 aldaar met

343  Anna van WIJKHUIJSEN ook genaamd Anna van WIJKHUIJS is gedoopt rond 1675, is begraven rond 1733.

344  Hindrik NIETERINK is geboren rond 1665 te Coevorden (DR).

Hindrik trouwt (kerk) op dinsdag 4 maart 1698 te Coevorden (DR) met

345  Swaentien LIPMANS is gedoopt op donderdag 22 oktober 1671 te Coevorden (DR).

346  Jan(nes) COK, Apotheker.

Jan(nes) was gehuwd met

347  Eva HOOFTMAN.

348  Jan WEGGEMANS is geboren rond 1690, is overleden rond 1750.

Te Dalen genoemd met een vol erf in 1742.
SP 44 dl 1. Hindrik Duilinge en zijn huisvrouw Altym Duilenge te Noord- Sleen nemen op rente van Willem Hammink als hoofdmomber over de minderjarige kinderen van Jan Weggemans tot Dalen en zijn overleden huisvrouw Jantyn Hamminge 200 gulden.
Sp 38 dl 1 fol 235 dd 6-2-1731: Geesje, weduwe van Jan Hofman te Dalen voor haar en haar kinderen verklaart geld schuldig te zijn aan de mombers over de kinderen van Jan Weggemans en Jantien Hamming. De mombers zijn Willem Hamming, Jan Hamming, Hindrik Tiesinge en Jan ten Velde.
Op 16-12-1734 zijn de mombers over de 3 kinderen van Jan Weggemans en Jantien Hamming: Jan Hamming als hoofdmomber, i.p.v. de overleden Willem Hamming; Roelof Oldenbandering; Hindrik Tiesinge en Jan ten Velde. Bij deze momberrekening zijn er ontvangsten van Jantje, de weduwe van Hindrik Weggens. (SP 42 deel 1 folio 41)
Fennegien Berends is de 2e vrouw van Jan Weggemans. Zijn 1e vrouw is Jantien Hammink, moeder van Berend, Jan Hammink en Jan. (27-11-1753, etstoel 14/51/54vo)
Sp 38 dl 1 fol 227 dd 28-5-1731. Jan Strijks te Noordsleen leent geld van zwager Jan Weggemans. Het is niet duidelijk welke Jan Weggemans hier bedoeld wordt. Mogelijk was Fennichje Berends en Santing dochter, maar het zou ook kunnen slaan op de vader van Jan Weggemans.
SP 39 fol 30 dd 27-1-1804: Verkoop van land door Lambertus Weggemans, Jan Weggemans, gevolmachtigde van zijn moeder Fennechien, wed. Berent Weggemans te Dalen, Willem Weggemans te Coevorden, oud scholtes .... , als gevolmachtigden van Jannes Weggemans te Groningen, Tonnis Rutgers, Jantien Weggemans te Amsterdam.

Jan trouwt (kerk) in 1728 (2) met Fennegien Berends. Jan trouwt (kerk) rond 1716 (1) met

349  Jantien HAMMING-TEN-RODENGATE is geboren rond 1690 te Sleen (DR), is overleden voor 1728.

Te Dalen genoemd met een vol erf in 1742.
SP 44 dl 1. Hindrik Duilinge en zijn huisvrouw Altyn Duilenge te Noord-Sleen nemen op rente van Willem Hammink als hoofdmomber over de minderjarige kinderen van Jan Weggemans tot Dalen en zijn overleden huisvrouw Jantyn Hamminge 200 gulden.
Sp 38 dl 1 fol 235 dd 6-2-1731: Geesje, weduwe van Jan Hofman te Dalen voor haar en haar kinderen verklaart geld schuldig te zijn aan de mombers over de kinderen van Jan Weggemans en Jantien Hamming. De mombers zijn Willem Hamming, Jan Hamming, Hindrik Tiesinge en Jan ten Velde.
Op 16-12-1734 zijn de mombers over de 3 kinderen van Jan Weggemans en Jantien Hamming: Jan Hamming als hoofdmomber, i.p.v. de overleden Willem Hamming; Roelof Oldenbandering; Hindrik Tiesinge en Jan ten Velde. Bij deze momberrekening zijn er ontvangsten van Jantje, de weduwe van Hindrik Weggens. (SP 42 deel 1 folio 41)
Fennegien Berends is de 2e vrouw van Jan Weggemans. Zijn 1e vrouw is Jantien Hammink, moeder van Berend, Jan Hammink en Jan. (27-11-1753, etstoel 14/51/54vo)
Sp 38 dl 1 fol 227 dd 28-5-1731. Jan Strijks te Noordsleen leent geld van zwager Jan Weggemans. Het is niet duidelijk welke Jan Weggemans hier bedoeld wordt. Mogelijk was Fennichje Berends en Santing dochter, maar het zou ook kunnen slaan op de vader van Jan Weggemans.
SP 39 fol 30 dd 27-1-1804: Verkoop van land door Lambertus Weggemans, Jan Weggemans, gevolmachtigde van zijn moeder Fennechien, wed. Berent Weggemans te Dalen, Willem Weggemans te Coevorden, oud scholtes .... , als gevolmachtigden van Jannes Weggemans te Groningen, Tonnis Rutgers, Jantien Weggemans te Amsterdam.

350  Frederik Willem ALBIEN, Militair.

Frederik was gehuwd met

351  N.N..

352  Joris Jansz van den BOS, Stoffenwerker, is gedoopt op zaterdag 24 januari 1665 te Delft (ZH), is begraven op woensdag 6 december 1752 aldaar.

Joris gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 23 april 1689 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 8 mei 1689 aldaar met

353  Grietge Pouwels PINGAART ook genaamd Margrieta en Margaretha is gedoopt op zondag 19 augustus 1663 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Pieter PINGART, Marijtge HAVERLING en Barber Dircks), is begraven op zaterdag 31 december 1757 aldaar.

354  Johannes MENSERT (Jan), IJzercramer, is gedoopt op zondag 24 december 1651 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Jan Sijprianusz van der SLEIJDEN, Esther Jans van der SLEIJDEN, Jan Sijprianusz van der SLEIJDEN (zie 1.418) en Pietertgen Cornelisdr (zie 1.419)), is begraven op dinsdag 27 november 1714 aldaar.

Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 14 september 1675 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 29 september 1675 te Wilsveen (ZH) (1) met Petronella KEESKES. Petronella is begraven op woensdag 24 juni 1693 te Delft (ZH). Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 26 mei 1696 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 10 juni 1696 aldaar (2) met

355  Geertruijt KLOETING is gedoopt op woensdag 26 augustus 1665 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Maria van der LAAR en David van RASSENBURG), is begraven op vrijdag 12 februari 1740 aldaar.

360  Gillis Aalberts VILEERS is gedoopt op dinsdag 18 mei 1666 te Delft (ZH), is begraven op zaterdag 20 maart 1717 aldaar.

Gillis gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 11 maart 1690 te Delft (ZH), trouwt (kerk) (1) met Johanna van BELLAERT. Johanna is gedoopt op dinsdag 16 april 1669 te Delft (ZH). Gillis was gehuwd (2) met

361  Dirckje RAVEN ook genaamd RAWENS is gedoopt op dinsdag 7 januari 1687 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Elisabeth van RIJSSELBERGH, Machtelt van der SCHERM en Hermanus van RIJSSELBERGH).

368  Arij Evertsz LEEUWENSTEIJN, Metselaar, Buscoolendrager en Turfdrager, is gedoopt op woensdag 26 oktober 1661 te Delft (ZH), is begraven op maandag 21 september 1739 aldaar.

In 1684 turfdrager en sedert 28 juni 1713 turfdrager aan de stadsschuur tot 29 juni 1736, toen hij dit ambt moest neerleggen wegens ouderdom, woonde in de Rijsselstraat (voormalige zijstraat van de Gasthuislaan),

Arij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 26 mei 1685 te Delft (ZH) (1) met Annetge Vrerix de HEUITER. Annetge is begraven op woensdag 19 januari 1689 te Delft (ZH). Arij gaat in ondertrouw (kerk) op maandag 30 mei 1689 te Delft (ZH) (2) met Dirckge Jansdr van NOORDEN. Dirckge is begraven op vrijdag 5 december 1721 te Delft (ZH). Arij gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 25 april 1722 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 17 mei 1722 aldaar (3) met

369  Grietje Teunis van der ZANDE ook genaamd Margrieta van der SANDE, Turftonster, is begraven op zondag 22 september 1743 te Delft (ZH) kerkhof. 1 minderjarig kind en 2 minderjarige kindskinderen.

Zij was in 1724 waarnemend turftonster. Na Arij's overlijden bleek bij de boedelscheiding dat de lasten groter waren dan de effecten (o.a. twee huizen, maar geen contanten), zodat de voogden besloten hun pupil (Evert, 7) en de 'innocente' (1) van de boedel te onthouden.
[zie ook: Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen].

Grietje gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 11 november 1713 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 26 november 1713 aldaar (1) met Wouter Hendrickx van der GAAG.

370  Arij BOLCKESTEIJN.

Arij was gehuwd met

371  Lijsbeth Joosten.

372  Pieter Jansz STAALWIJK is begraven op zaterdag 2 december 1719 te Delfshaven (ZH).

Pieter gaat in ondertrouw op donderdag 5 november 1705 te Delfshaven (ZH) (Gaarder, klasse pro deo), gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 8 november 1705 aldaar, trouwt (kerk) op zondag 22 november 1705 aldaar met

373  Leena Christiaansen HOPMAN ook genaamd Lijntje, zonder beroep, is gedoopt op donderdag 17 september 1671 te Utrecht (UT).

374  Reijnier Pietersz STAALWIJK is gedoopt op zondag 22 oktober 1684 te Delfshaven (ZH) (doopgetuigen waren Claes Reijne, Macchelt Reijne en Ante Maertens), is overleden op donderdag 2 juni 1746 aldaar.

Reijnier Pieterse Staelwijk, op 3 januari 1704 in dienst van Verenigde Oostindische Compagnie

Heenreis
1704
donderdag 3 januari
Reijnier Pieterse Staelwijk (uit Delfshaven) in dienst als bootsgezel bij kamer Delft. Vertrek van het schip Bogaard op weg naar Batavia
woensdag 30 juli
209 dagen na vertrek uit Nederland
Aankomst van het schip Bogaard in Batavia
Terugreis
1706
zondag 26 december
879 dagen na aankomst in Batavia
Vertrek van het schip Ham met kamer Amsterdam vanuit Batavia
1707
dinsdag 8 maart
72 dagen na vertrek uit Batavia
Aankomst van het schip Ham op de Kaap
vrijdag 29 april
52 dagen na aankomst op de Kaap
Vertrek van het schip Ham van de Kaap met bestemming Nederland
maandag 19 september
143 dagen na vertrek van de Kaap, 267 dagen na vertrek uit Batavia
Aankomst van het schip Ham in Nederland
1355 dagen na indiensttreding
Uitdiensttreding Reijnier Pieterse Staelwijk (Ham), reden: gerepatrieerd


Begunstigde
Pieter Staelwijk, vader
Catarina Visser, stiefmoeder

Reijnier gaat in ondertrouw op vrijdag 13 april 1708 te Delfshaven (ZH) (Gaarder, klasse pro deo), gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 15 april 1708 aldaar, trouwt (kerk) op zondag 29 april 1708 aldaar met

375  Sara Leenderts de MUNNICK ook genaamd Sara Leenderts de MUNNIK, zonder beroep, is gedoopt op zondag 5 december 1683 te Delfshaven (ZH) (doopgetuigen waren Jacob Jorisse de MUNNICK, Lourens MATSON, Geertje Floris en Volkje Leenderts), is overleden op dinsdag 4 september 1742 aldaar (Gaarder, klasse pro deo).

376  Willem GARNAAT ook genaamd GERNASEN.

Willem was gehuwd met

377  Jacomijntje VERLAAT.

378  Abraham HEUSEN, Lakenwerker, is gedoopt op zaterdag 10 april 1688 te Leiden (ZH), is begraven aldaar.

Abraham gaat in ondertrouw op vrijdag 19 maart 1706 te Leiden (ZH), trouwt (kerk) op woensdag 3 november 1706 aldaar (1) met Anna van LEUVEN. Anna is begraven in februari 1713 te Leiden (ZH). Abraham gaat in ondertrouw op zaterdag 28 april 1714 te Leiden (ZH), trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1714 aldaar (2) met

379  Maria Joostendr van TENDELOO is geboren rond 1690, is begraven in 1759 te Leiden (ZH).

432  Pyter Douwes, Boer, is geboren in 1696, is overleden rond 1743.

Pyter was gehuwd met

433  Aafke Jolles, oekh, is overleden na 1763.

434  Bouwe SAMPLONIUS is gedoopt op vrijdag 27 maart 1693 te Tjerkgaast (FR), is overleden rond 1753.

Bouwe was gehuwd met

435  Fem Hessels ANSKEMA is gedoopt op dinsdag 20 maart 1696 te Tjerkgaast (FR), is overleden op maandag 31 juli 1769 te Sloten (FR).

448  Joannes de JAGHER ook genaamd DEJAGERE en DEJAGHERE.

Joannes trouwt (kerk) op donderdag 24 februari 1707 te Brugge (BE) Getrouwd in de St.Jacobskerk. (huwelijksgetuigen waren Anthonius HOYMANS en Franciscus FRANÇOIS) met

449  Joanna VANMULEM is gedoopt op donderdag 25 januari 1685 te Brugge (BE) Gedoopt in de St. Salvatorkerk., is overleden Mogelijk begraven Brugge St. Salvator 30-1-1717.

450  Carolus SEYNAEVE.

naam: SENHAVE, SINNAVE, SENHAGEL

Carolus trouwt (kerk) op dinsdag 1 mei 1696 te Brugge (BE) Getrouwd in de St. Salvatorkerk (2e) (huwelijksgetuige was Ludovicus de FRANCE) met

451  Godeleva DEFRANCE ook genaamd La FRANCE is gedoopt op zondag 27 september 1676 te Brugge (BE) Gedoopt in de St. Gilliskerk. (doopgetuigen waren Anthonius de FRANCE en Godeleva VERMUELEN).

452  Elias BOSSAERT.

Elias was gehuwd met

453  N.N..

462  Johan van DUIJDEN ook genaamd van DUIJN en van DUDEN is begraven op maandag 13 maart 1752 te Rotterdam (ZH) Nieuwe kerk huur; Hooimarkt naast Wagenmaker; overledene liet na 3 meerderjarige kinderen..

Johan trouwt op zaterdag 23 mei 1716 te Utrecht (UT) met

463  Margaretha BITTER is begraven op donderdag 22 juli 1762 te Rotterdam (ZH) overledene liet na 3 meerderjarige kinderen; overledene was vervoerd naar Charlois in de kerk..

464  Adriaan de BOCK, Brouwer en Schout, is geboren op donderdag 10 mei 1674 te Driel (GE), is gedoopt op woensdag 16 mei 1674 aldaar, is overleden op woensdag 24 november 1728 te Empel (NB), is begraven op maandag 3 januari 1729 te Engelen (NB).

naam: Noemt zich eerst BOCK, later de BOCK.
Brouwer te Empel en Schout van Engelen en Vlijmen.

Adriaan trouwt (kerk) op zondag 15 augustus 1694 te Babiloniënbroek (NB) met

465  Alittea VOLTELEN ook genaamd Alithea, zonder beroep, is gedoopt op zaterdag 3 januari 1671 te Zwolle (OV), is overleden op vrijdag 31 maart 1752 te Rijswijk (NB).

466  Johannis Salomon CYRIACI, Militair.

Vaandrig van de Compagnie van de Majoor de Leefdael in garnisoen te Brielle

Johannis trouwt (kerk) op zondag 9 september 1703 te Nieuwenhoorn (ZH) met

467  Cornelia KEIJSER, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 25 maart 1676 te Brielle (ZH) (doopgetuigen waren Catharina KEIJSER en Everwijn van BENTHEM), is begraven op donderdag 5 januari 1730 aldaar.

Willem Keijzer nagelaten zoon en voor 1/4 mede erfgenaam van zijn moeder Eva van Kouwenhoven weduwe van Willem Keijzer, burgemeester van den Briel, heeft van zijn zuster Kornelia Keijzer gehuwd met Johan Salomon Ciriacij
2 brieven ontvangen, de laatste van 20/02/1726 waaruit blijkt dat Albertus Nauta, predikant te Doornik, gehuwd met zijn andere zuster Maria Keijzer een procedure is gestart over de verdeling van de nalatenschap van zijn moeder voor baron van Pallandt Gouverneur en de Krijgsraad van de Citadel van Doornik jegens Kornelia Keijzer en dat het mogelijk zou zijn dat de predikant dat ook uit zijn naam doet en geeft de eerste notaris opdracht namens hem aan zijn twee zusters en hun echtgenoten mede te delen dat hij zich als mede-erfgenaam van zijn moeder voor 1/4e beschouwt en wil dat de andere erfgenamen dit erkennen. Getuigen Arij Klos en Gerrit Vos. Not. arch. Brielle, 25-2-1726, inv. 1038
Kornelia Keijzer huisvrouw van Johannes Cyriaci kapitein in het regiment van de kolonel Buchwits verklaart namens haar zelf en haar man en namens haar broer Eeuwout Keijzer vendrig in het regiment van de heer Berkhoffer last en procuratie te geven aan Johan Albert Gravius om namens haar en in kwaliteit op te dragen aan haar broer Willem Keijzer een tuin en lijnbaan alhier welke door haar moeder Eva van Kouwenhoven lang geleden aan haar broer Willem is verkocht voor 600 gld alsmede te compareren voor het gerecht van Nieuwenhoorn en daar aan dezelfde op te dragen een waalweitje hetgeen aan hem was verkocht voor 300 gld. Getuigen Kornelis Poortermans en Maarten Mens Aktedatum 03/08/1725 Aard van de akte attestatie Naam notaris Cornelis van Ysendoorn Toegangsnummer 110 Notarissen Inventarisnummer 1038
03-08-1725
Cornelia Kayser, huisvr. van Johannes Cyriaci, kapitein in het regiment van kolonel Buchwits, tegenwoordig in Brielle, voor zichzelf en pp. (akte van 4-7-1725 voor Cornelis van IJsendoorn, notaris in Brielle) voor haar broer Ewout Kaiser, vaandrig in het regiment van de heer Berkhoffer, machtigt voor voorn. notaris Johan Albert Gravius, won. in Brielle, om namens haar aan haar broer Willem Kaiser, oud-schepen van Brielle, te transporteren een tuin en lijnbaan in Brielle, die door haar moeder Eva van Kouwenhoven al lang geleden aan haar broer is verkocht voor 600 g., en land in Nieuwenhoorn.
799 Willem Keijser transporteert aan Cornelia Keijsers huisvr. van Johan Salomon Cyriaci 3 G 216 R in de Waalhoek in nr. 87 en 88, 2 G 159 R aldaar nrs. 42, 43 en 44, 2 G 200 R in de Grotenhoek nr.24 en 1 G 263 R op de Vlieger nr. 36, alles onder Abbenbroek.

468  Adriaan Burchardus de BOCK, Brouwer, is gedoopt op zondag 29 mei 1695 te Engelen (NB), is overleden te Empel (NB).

Adriaan gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 19 december 1716 te 's-Hertogenbosch (NB), trouwt (kerk) op zondag 3 januari 1717 aldaar met

469  Jacoba Elisabeth van der AA is gedoopt op vrijdag 7 oktober 1695 te 's-Hertogenbosch (NB), is overleden te Empel (NB).

470  Johannes LOOPWIJK (Jan), Predikant, is gedoopt op zondag 28 februari 1694 te Leiden (ZH) (doopgetuigen waren Maria van ACKEREN en Cornelis PLEMPER), is overleden op vrijdag 19 september 1738 te Ter Aar (ZH).

Compareerde ter secretarije van 'der Aar' Cornelis Janse van der Laan, woonende aan de Bergh de welke bekende verkogt, ende heer Johannes Loopwijk bedienaar des Goddelijken Woords alhier bekende gekogt te hebben respc. seekere huijsinge en erve staande ende gelegen in de UijtEijndse polder, 26 weer, contribueert in ider consent der huijsverpondingen tot f -¸10¸-; belent oost . . . ., west . . . ., zuijd . . . ., en ten noorden . . . . met alle 'tgeene aard en nagelvast is, ende dat omme en voor de somme van sestigs guldens gereed bij 't doen van den opdragt dewelkde sal geschieden bij de eerste gelegentheijd. Den verkooper sal het voors: verkogte suijveren van alle lasten tot den jaare 1736 incl. Den cooper sal nog boven sijne uijteloovene cooppenn: moeten betalen het regt competereende schout, secretaris en schepenen mitsgaders den 40 penn: en Vhoogh aan den collecteur. Aldus de coop aangegeven en bij ons wederzijds getekend, heeden den 17 meij 1737

Johannes trouwt (kerk) op donderdag 10 april 1721 te Leiden (ZH) (huwelijksgetuigen waren Johanna TEERINCK (zie 943) en Lambert BLEIJKLAND) met

471  Suzanna BARDIJN ook genaamd BARDIN, zonder beroep, is gedoopt op zondag 11 oktober 1693 te Leiden (ZH) (doopgetuigen waren Maria de LANGE, Elisabet PANHUISEN en Albertus TEERING), is begraven tussen woensdag 9 en woensdag 16 maart 1774 aldaar.

472  Johan Caspar PARAVICINI DI CAPELLII, Militair, is geboren op vrijdag 2 april 1660 te Chur (CH), is overleden op vrijdag 2 oktober 1761 te 's-Gravenhage (ZH) Verval van levensgeesten Impost 3-0-0 Zegel 0-4-0.

Zijn weduwe verkoopt op 12-11-1761 een huis met tuin en bleekveld in de Brouwerijstraat te Breda.
Johan Caspar is de eerste Paravicini die men in Nederland aantreft. Hij was kapitein bij het Garderegiment Zwitsers van d'Encie in Statendienst.

Johan trouwt (kerk) op zaterdag 29 november 1704 te 's-Hertogenbosch (NB) (1) met Alegonda van BREUGEL, dochter van Herman van BREUGEL en Helena ten HAGEN. Alegonda is gedoopt op zaterdag 9 oktober 1677 te 's-Hertogenbosch (NB), is overleden op dinsdag 29 januari 1709 te Lille. Johan gaat in ondertrouw op donderdag 24 september 1716 te Breda (NB), trouwt op zondag 11 oktober 1716 aldaar (2) met

473  Isabella Maria van WOENSEL, zonder beroep, is gedoopt op donderdag 28 augustus 1698 te Breda (NB) getuige 2 ipv peter getuige 4 ipv meter (doopgetuigen waren Eleonora TUIJNSLUIJPER, Joannes van WOENSEL, Catharina van WOENSEL en Gisbertus van ENGELEN), is overleden na 1761.

Vermoedelijk is dit Isabella. In de doopinschrijving wordt zij Elisabeth Maria gedoopt. Haar moeder heet daar ook Elisabeth, terwijl die ook Isabella heet. Waarschijnlijk heeft de pastoor het verkeerd verstaan.

474  Willem Richard de FUMAL ook genaamd Wilhelm Richard de FUMALE, Militair, is geboren rond 1690, is begraven op zaterdag 29 april 1747 te Sas van Gent (ZE).

Op 29-9-1722 tot lidmaat aangenomen te Hengelo (GE)
Lieutenant sedert 15-8-1709 in het regiment van den H. Gen. Maior de Villegas in het garnizoen te IJperen.(Inf.Rgt. 668a)
In 1721 aangesteld tot majoor bij het Regiment te voet de la Gadelliere (Inf.Rgt. 668a) ; 19-9-1742 tot Luitenant-Kolonel t.t. Majoor bij laatst genoemd Regiment Gesneuveld bij het beleg op de wallen van Sas van Gent.

Willem gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 22 september 1715 te Zutphen (GE), trouwt (kerk) op maandag 7 oktober 1715 te Almen (GE) met

475  Theodora Aleyda CREMER ook genaamd KREMER en Adaleyda, zonder beroep, is gedoopt op zondag 8 februari 1693 te Doetinchem (GE) (doopgetuige was Jacobus CREMER (zie 950)), is overleden rond 1788.

Magescheid tussen Th.A. de Fumal-Cremer en Johan Cremer om de nalatenschap van W.R. de Fumal, 1752. Afschrift van Johan Cremer.
In. Archief geslacht Cremer nr 415

ORA toeg. 0217 inv. 648 (transcriptie J.D. Lettink en S. Postma)

Op den 26. februarij 1750

Coram de heer Joost Schomaker, stadholder,
Gerigtsluiden Jan Kranenborg en Jan Gesink

Compareerden Theod[ora] Aleida Cremer, wed[uwe] erffuitersche en boedelhouderse van wijlen d'heer Willem de Fumal in leven l[uitenan]t collonel ten dienste deeser landen, de l[uitenan]ts Jacob en Peter de Fumal, de moeder met haeren soon Jacob de Fumal geadsisteert als regtens, voorts de l[uitena]nt Jan Hubert van den Heuvel en juffr[ouw] Petronella de Fumal egtelieden, als mede juffr[ouw] Josina de Fumal, de twee laastgenoemde mede met haeren eheman en broeder geadsisteert als regtens, respective meerderjarige kinderen van voors[eide] vrouw Theo[dora] Aleida Cremer en heer l[uitenan]t collonel de Fumal, en bekenden in eenen steden vasten en onwederroepelijken effcoop, euwiglijk en erffelijk gedurende gecedeert, getransporteert, op- en overgedragen te hebben, gelijk cedeeren transporteren, draegen op en over kragt en mitsdezen aan den eerwaarden heer Philip Jacob Snethlage, bedienaar des Goddelijken woords in de gereformeerde gemeente te Hengelo en juffrouw Maria Beeuw egtelieden en haer erven, haar comparanten en transportanten gereghte halffscheijt met zijn regt en toebehoren aen het erve en goed; Groot Sessink genaamd, waar van de wederhelfte is toekomende de kinderen van de heer oud burgemeester Arnold Wentholt in egt verwekt bij wijlen vrouw Swanida van Munster, in sijne kennelijke limiten gelegen in den landrosten ampte der Graafschap Zutphen kerspel Hengelo op off onder 't Gooij, zijnde de geheele plaatze met geenerhande lasten bezwaart als 's heeren verpondinge drie schepel rogge en veertiende halve stuiver en een paar hoenders en vorders als bij de coopcedulle van den 7. janu[arij] 1749 met meerderen is gespecificeert.

Verklarende sij transportanten daer aan geen het minste regt off eijgendom meer te hebben off te behouden, maar daar van nu en ten euwigen dage te zijn ontervet en ontgoedet, met belofte van dit
transport te zullen staan waghten en wharen jaer en dagh als erffcoopsregt is, voorts allen hinder en voorkommer aff te doen, voor den geenen die des toe regten comen wilde. S.A.L (Sonder Arg of List)

(In de kantlijn:)
Opdragt van de helft van het goed Groot Sessink onder Hengelo op het Gooij.

Geregistreert.

476  Jan Dirkzn van HEEMSKERCK VAN BEEST, Thesaurier, is geboren op dinsdag 7 augustus 1674 te Delft (ZH), is gedoopt op zondag 19 augustus 1674 aldaar (doopgetuigen waren Michiel van HEEMSKERCK VAN BEEST en Margareta La FAILLE), is overleden op donderdag 25 december 1732 aldaar, is begraven op woensdag 31 december 1732 aldaar.

815 Akte waarbij Jan van Heemskerk van Beest en zijn echtgenote Emmerentia de Winter, aan de stad Delft obligaties ter waarde van 30.000 gulden overdragen, ter borgstelling ter borgstelling voor het ambt van stadsthesaurier van de eerstgenoemde, 1715; met bijlagen. 1 omslag (inv. archief Stadsbestuur van Delft, ie afdeling 1246-1795)
Veertigraad van Delft 1712, thesaurier aldaar 1715-1728, fiscaal op de Westkust.

Jan trouwt (kerk) op zondag 25 juni 1702 te Batavia met

477  Emmerentia de WINTER, zonder beroep, is gedoopt op zaterdag 27 november 1683 te Brielle (ZH), is overleden op woensdag 12 december 1742 te Delft (ZH), is begraven op dinsdag 18 december 1742 aldaar.

478  Isaäc ELSEVIER, Schepen, is geboren op zaterdag 29 april 1690 te Rotterdam (ZH), is gedoopt op vrijdag 5 mei 1690 aldaar (doopgetuigen waren Otto van MAERSE en Marija ELSEVIER), is overleden op maandag 31 juli 1747 aldaar, is begraven op zaterdag 5 augustus 1747 aldaar.

Isaäc trouwt (kerk) op donderdag 22 mei 1721 te Rotterdam (ZH) (1) met Wilhelmina Adriana van HOOGENDORP, dochter van Willem van HOOGENDORP en Wendilia ROOSMALE. Wilhelmina is geboren op dinsdag 16 november 1694 te Rotterdam (ZH), is gedoopt op vrijdag 19 november 1694 aldaar, is overleden op vrijdag 13 juli 1725 aldaar, is begraven op woensdag 18 juli 1725 aldaar. Isaäc trouwt (kerk) op donderdag 3 juli 1727 te Rotterdam (ZH) (2) met

479  Maria van MEEL, zonder beroep, is gedoopt op zaterdag 29 maart 1710 te Rotterdam (ZH), is overleden op dinsdag 28 januari 1794 aldaar.

488  Weijert Harmensz MULDER is overleden op dinsdag 13 januari 1778 te Enkhuizen (NH), is begraven op maandag 19 januari 1778 aldaar.

Weijert gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 7 april 1725 te Enkhuizen (NH), trouwt (kerk) op zondag 22 april 1725 aldaar (1) met Ytjen Henriks. Weijert gaat in ondertrouw op zaterdag 25 maart 1730 te Enkhuizen (NH) impost 6,-,-, trouwt (kerk) op woensdag 19 april 1730 aldaar (2) met

489  Aeltje Pieters.

490  Jan POPTA is geboren rond 1694.

Jan gaat in ondertrouw op donderdag 26 oktober 1724 te Amsterdam (NH) met

491  Elisabeth SCHEEPENS ook genaamd SCHEEPERS is geboren rond 1699, is gedoopt te Amsterdam (NH), is begraven op maandag 11 februari 1754 aldaar.

492  Johannes ANSOM ook genaamd AMSOM en AMSENS is gedoopt op woensdag 9 januari 1697 te Amsterdam (NH), is begraven op zondag 9 mei 1745 aldaar.

Johannes gaat in ondertrouw op vrijdag 23 juli 1723 te Amsterdam (NH), trouwt (kerk) op zondag 8 augustus 1723 aldaar met

493  Helena Goosens TERWIJS, zonder beroep, is gedoopt op zondag 28 februari 1700 te Amsterdam (NH) (doopgetuigen waren Jannetie de WIJS en Frans Dircksz MOIJ), is begraven op zondag 28 april 1754 aldaar.

494  Jan MADEN.

Jan was gehuwd met

495  N.N..

496  Antonij van der SPEK is gedoopt op zondag 7 januari 1703 te 's-Gravenhage (ZH) (doopgetuigen waren Joris WITTE en Margrita WITTE), is begraven op zaterdag 3 juni 1780 aldaar (borstkwaal; 3e klasse F 6.-.-.).

Antonij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 13 juli 1738 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 27 juli 1738 aldaar (2) met Adriana HALVERHOUT, dochter van Philippus Gerrits HALVERHOUT (998) en Mayke Arijsen van ASSELEN (999). Adriana is gedoopt op vrijdag 23 november 1703 te 's-Gravenhage (ZH), is overleden op vrijdag 14 september 1759 aldaar (3e klasse F 6.-.- impost. Teering.). Antonij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 19 oktober 1760 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 2 november 1760 te Scheveningen (ZH) (3) met Maria STEENBERGEN. Maria is geboren in 1716 te Driel (GE), is overleden op vrijdag 8 december 1786 te 's-Gravenhage (ZH) (Maria van Steenbergen, 70 jaar, borstkwaal, 3e klasse F 6.-.- impost.).

Anthony van der Spek, weduwnaar en Maria van Steenbergen, JD van Driel, beiden wonende alhier. De Bruidegom bewijst zijn 4 minderjarige kinderen F 1400 gld. Acte notaris Leonards Bijland, 15-10-1760.
Antonij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 25 april 1723 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 9 mei 1723 aldaar (1) met

497  Kornelia BOSKOOP, zonder beroep, is gedoopt op zondag 26 oktober 1692 te 's-Gravenhage (ZH) (doopgetuigen waren Johannes de GRANIE en Maria BOSKOOP), is overleden op dinsdag 18 februari 1738 aldaar.

498  Johannes Christianus WINDEMOET is gedoopt op dinsdag 18 september 1703 te 's-Gravenhage (ZH) (doopgetuigen waren Willebrand WINDEMOET en Jasmijntje Elisabeth SCHOLT).

Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 24 september 1724 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 8 oktober 1724 aldaar met

499  Johanna HALVERHOUT is gedoopt op donderdag 1 december 1701 te 's-Gravenhage (ZH) (doopgetuigen waren Leendert HALVERHOUT, Apolonia HALVERHOUT en Kristina van HARPEN), is begraven op donderdag 11 augustus 1763 aldaar (Impost f 3,==).

500  Johannes SNEIJDERS ook genaamd SNIJDERS is gedoopt te 's-Gravenhage (ZH).

Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 4 april 1728 te 's-Gravenhage (ZH) met

501  Geertruijd van LEUSEN, zonder beroep.

502  Christiaan SMIDT.

(afkomstig uit Zwitserland)

Christiaan gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 5 mei 1737 te 's-Gravenhage (ZH) met

503  Elisabeth BEUKHUIJSEN, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 5 januari 1718 te 's-Gravenhage (ZH) (doopgetuigen waren Elisabeth BEUKHUIJSEN en Kristiaan VELTHUIJSEN).

508  Matthijs NIKS is afkomstig uit Breda (NB).

Matthijs gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 20 augustus 1713 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 3 september 1713 te Scheveningen (ZH) met

509  Annetje van OOSTERLING, zonder beroep.

510  Johannes REGOUW ook genaamd REGOU en REGOO is gedoopt op woensdag 16 juli 1704 te 's-Gravenhage (ZH), is overleden op donderdag 20 november 1800 aldaar Verval van krachten.

Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 30 januari 1724 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 13 februari 1724 te Loosduinen (ZH) met

511  Maria Willemsdr de RUIJTER, zonder beroep.

Generatie X

512  Jan van ROIJEN.

Jan was gehuwd met

513  N.N..

520  Aem Jansz de VREE, Herbergier, is gedoopt op zondag 16 mei 1632 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Baertge Aemen, Claes Jacobs en Pleuntge DAMMISDR (zie 2.083)), is begraven op maandag 22 mei 1673 aldaar.

Aem gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 19 augustus 1656 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op woensdag 6 september 1656 aldaar met

521  Maartge Sijmons PRINS is begraven op zondag 15 oktober 1702 te Delft (ZH).

522  Arent Engelen SWARTEVELT ook genaamd Arien is geboren te Delfshaven (ZH).

Arent trouwt (kerk) op maandag 16 april 1640 te Delfshaven (ZH) met

523  Neeltje Jacobs is geboren te Delfshaven (ZH).

524  Dirk Thonis van WESTHOORN, Varentman, is geboren voor 1616, is overleden voor maandag 10 april 1673.

Dirk gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 2 april 1633 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op maandag 18 april 1633 aldaar met

525  Aechje Wouters, zonder beroep, is begraven op donderdag 28 augustus 1681 te Delft (ZH).

526  Frans Janszn van der GRAEFF is begraven op zondag 24 februari 1726 te Delft (ZH).

Frans gaat in ondertrouw op vrijdag 13 december 1652 te Delft (ZH), trouwt op woensdag 1 januari 1653 aldaar (2) met Magdalena Jansdr VERDUIJN, dochter van Jan Heijndricksz VERDUIJN en Ida Dominicus. Magdalena, zonder beroep. Frans was gehuwd (1) met

527  N.N..

528  Poulus Willemse van der STRUIJF is begraven op donderdag 24 juni 1717 te Delft (ZH).

Poulus gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 7 oktober 1684 te Delft (ZH) (2) met Jannetge Carels~Pouwels. Jannetge is begraven op vrijdag 14 juli 1730 te Delft (ZH). Poulus trouwt (kerk) rond 1661 (1) met

529  Dorothea Jans BOLGERSTIJN ook genaamd Dorathea is gedoopt op dinsdag 7 februari 1640 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Dorethea de ROIJ en Niclaes van BOLGERSTEIJN), is begraven op maandag 21 september 1682 aldaar.

Belijdenis 11-1666

Zij testeert 27 febr. 1670, ziekelijk te bedde, en noemt Arent, Willem en Lysbet haar broers en zuster, neef Abram Abram
(Swaenhals) en nicht Maritgen Arents (van Bolgersteyn). Erfgename is haar zuster Aechje Jans Bolgersteyn.

536  Mees Cornelisz VALKENBURG ook genaamd Bartholomeus, Landbouwer, is gedoopt op zondag 31 januari 1621 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Tryntje Huijgen en Dirck Meeusen), is overleden tussen maandag 22 april 1652 en woensdag 23 augustus 1673.

Landbouwer in het Zuideinde van Delfgauw in Ruiven

Mees gaat in ondertrouw op zaterdag 16 januari 1644 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 31 januari 1644 te Pijnacker (ZH) met

537  Grietje Jansdr van BLEYSWIJK, zonder beroep, is gedoopt op maandag 28 december 1620 te Pijnacker (ZH), is overleden na donderdag 8 oktober 1682.

538  Jan Jacobs IMMERSEEL is gedoopt op zondag 14 november 1638 te Zoetermeer (ZH) (doopgetuigen waren Jannetie Aryens, Jonas Jans en Cornels Jans), is overleden op woensdag 21 februari 1685.

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 20 maart 1659 te Zoetermeer (ZH), trouwt (kerk) op maandag 14 april 1659 aldaar (1) met Maartje Willems. Maartje is gedoopt op zondag 24 januari 1638 te Zegwaart (ZH), is overleden voor 1667. Jan trouwt (kerk) op vrijdag 30 december 1667 te Zoetermeer (ZH) (2) met

539  Aaltje Willems van REEWIJCK is gedoopt op zondag 24 oktober 1638 te Zegwaart (ZH), is overleden na april 1682.

554  Nicolaas HABBEMA ook genaamd Niclaes.

Nicolaas was gehuwd met

555  N.N..

576  Dirk Jacobsz de RAET ook genaamd RAAD, Varensgezel, is begraven op zondag 1 december 1680 te Delft (ZH).

Dirk gaat in ondertrouw op zaterdag 1 februari 1670 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 16 februari 1670 te Nootdorp (ZH) met

577  Grietje Lambrechtsdr van der LINDE, zonder beroep, is begraven op zondag 8 maart 1699 te Delft (ZH).

Grietje gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 3 januari 1682 te Delft (ZH) (2) met Bartholomeus Willemse van SWIETEN ook genaamd Bortel. Bartholomeus, Timmerman, is gedoopt op dinsdag 28 november 1656 te Delft (ZH), is begraven op zaterdag 15 maart 1732 aldaar.

578  Jan Robberechtszn BOEYEVAL is gedoopt op zondag 27 juli 1653 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Anna a MASEUR en Robert BOYAVAL).

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 23 december 1673 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 14 januari 1674 te Nootdorp (ZH) met

579  Grietje Jansdr van EIJNSPICK ook genaamd Van ES, zonder beroep.

584  Cornelis Janszn KUNST is gedoopt op zondag 17 januari 1638 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Neeltje Cornelis, Barber Jacobs en Aryen Cornelis), is begraven op zaterdag 25 februari 1673 aldaar.

Cornelis gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 17 april 1660 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 2 mei 1660 aldaar met

585  Emmerentia HOPPESTEYN ook genaamd Emerensge, zonder beroep, is gedoopt op zondag 29 januari 1634 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Krijntge Ariens en Maerten Rochusz), is begraven op zaterdag 21 februari 1722 aldaar.

586  Teunis Dircksz WESTHOORN is gedoopt op zondag 5 juni 1644 te Delft (ZH), zie 262.

Teunis gaat in ondertrouw op zaterdag 1 november 1670 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 16 november 1670 te Schipluiden (ZH) met

587  Pietertje Vrancken van der GRAEFF, zie 263.

588  Leendert Dircksz BOXMEER ook genaamd BOCKSMEER, Plateelschilder, is gedoopt op donderdag 14 november 1658 te Delft (ZH), is begraven op zondag 25 maart 1714 aldaar.

Leendert gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 7 augustus 1706 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 29 augustus 1706 aldaar (2) met Jannetge Abrams.

Jannetge was eerder gehuwd (1) met Cornelis van STRALEN.

Leendert gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 13 maart 1683 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 11 april 1683 aldaar (1) met

589  Marijtje Davidsdr, zonder beroep, is begraven op zaterdag 23 januari 1706 te Delft (ZH).

604  Casper Heijndricksz STAKELBEEK, Verwersknecht.

Casper gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 16 juli 1633 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 31 juli 1633 te Rijswijk (ZH) (1) met Gryetgen Jans. Casper gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 1 december 1657 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 16 december 1657 16 december 1657 attestatie gegevn op Noordwijkerhout (2) met

605  Maria Christiaens.

606  Louris BLANKENBURG ook genaamd Lourens en Louwrens BLANCKENBURGH is begraven op vrijdag 8 augustus 1704 te Delft (ZH).

Louris was gehuwd met

607  Maritie Dircks ook genaamd Maarijtije is begraven op woensdag 14 april 1700 te Delft (ZH).

612  Pieter Jansz van der EIJCK, Mandenmaker, is gedoopt op dinsdag 4 mei 1621 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Cornelis Adriaens en Christina Davits).

Pieter gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 13 februari 1644 te Delft (ZH) met

613  Maertje Jans van PROEF.

614  Pieter Pietersz HEECKE.

Pieter gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 14 november 1648 te Delft (ZH) met

615  Belijtgen Jans is gedoopt op dinsdag 25 januari 1628 te Delft (ZH).

616  Willem Joosten van SPRINCKHUIJSEN, Schoenmaker, is gedoopt voor 1653, is overleden op dinsdag 17 juli 1703 te Delft (ZH).

Willem gaat in ondertrouw op zaterdag 22 oktober 1678 te Delft (ZH) (is gescheiden op maandag 22 januari 1685 aldaar) met

617  Maria Pieters van der BURGH is gedoopt op dinsdag 11 februari 1659 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Marij Pieters, Maertge Heijndricx en Cornelis Jacobs van der BURCH).

Maria vertrok voor de scheiding al naar Tricht in het graafschap Buren

618  Johannes Huigen van der LAEN, Plateelschilder, is gedoopt op maandag 20 januari 1653 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Dirckje Cornelis en Aeltje Harmens), is begraven op zondag 25 juni 1719 aldaar 12 dragers; laat 5 meerderjarige kinderen na.

Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 16 maart 1715 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 31 maart 1715 te Delfshaven (ZH) (2) met Anna van der WOEST.

Anna was eerder gehuwd (1) met Gerrit de LANGE.

Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 21 november 1671 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 6 december 1671 aldaar Attestatie van Schipluiden (1) met

619  Catharina Jacobs de HEIJDE is gedoopt op zondag 19 augustus 1646 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Annetje Jans, Reyer Gerrits en Grietje Dircx), is begraven op donderdag 21 juni 1714 aldaar 12 dragers; laat 5 meerderjarige kinderen na.

620  Gerrit COETS, Militair, is begraven voor 1687 te Delft (ZH).

Soldaet onder de comp van Capt. Limborgh, garnisoen houdende alhijer (Delft)

Gerrit gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 18 december 1666 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zaterdag 8 januari 1667 aldaar met

621  Marijtgen Thijssen ook genaamd LENIJ is gedoopt op zondag 19 oktober 1636 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Jaqemiijntgen Jacobs en Barbera Jans).

Marijtgen gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 31 mei 1687 te Delft (ZH) (2) met Johannes Jansz BOUWDIJCK ook genaamd BRUIJNDIJCK.

622  Goris Abrahams WESTERBAAN is gedoopt op dinsdag 8 februari 1656 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Gleijn Gleijnsz en Leentgen Tijsen), is begraven op maandag 6 december 1728 aldaar.

Goris gaat in ondertrouw op zaterdag 7 december 1680 te Delft (ZH) met

623  Marijtje Ariens VERSTEEGH is gedoopt op dinsdag 12 augustus 1659 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Willemtg GOORIS, Maertge Ariens en Gijsbrecht Ariensen), is begraven op vrijdag 12 februari 1734 aldaar.

672  Johannes von PORTMAN ook genaamd Johann en PORTMANN is geboren op vrijdag 4 augustus 1595 te Ratingen, is overleden op donderdag 20 augustus 1665 te Emmerich.

Kurbrandenburgiscger Geheimer Rat, Erbsass (Grondbezitter) zu Steinenhaus und Landfort); Dr. jur.in Düsseldorf
Er wurde am 1. Dezember 1653 wegen seiner diplomatischen Verdienste als brandenburgischer Bevollmächtigter auf dem Reichstag zu Regensburg mit seinen sieben Söhnen von Kaiser Ferdinand III. in den Reichsadelstand erhoben.

Johannes trouwt (kerk) in 1622 te Düsseldorf met

673  Anna PASTOR is geboren op dinsdag 24 juni 1603 te Aken (DU), is overleden op zaterdag 2 december 1673 te Emmerich.

674  Wilhelm von HUGENPOTH ZU GOSEWINKEL is geboren rond 1593, is overleden op vrijdag 29 augustus 1664.

Heer van Gosewinkel, Hemmerde, Hilbeck en Horst

Wilhelm was gehuwd met

675  Elisabeth Leonora Frelin von RIPPERDA is geboren rond 1591, is overleden in 1639 te Mainz.

voor verder voorgelacht zie www.huisripperda.nl en http://www.marceltettero.nl/rijkvanripperda/Genealogie.html

676  Georg Nicolaes van LAWICK ook genaamd Jurrien Nicolaes van LAUWICK, Militair, is geboren rond 1594, is begraven op vrijdag 4 april 1664 te Bredevoort.

Heer van Geldermalsen, Wolfskule en Oldenbarnsfeld.
Sinds 1637 was Georg in het bezit van het borgmanshuis de Barnsveld in Bredevoort. Op 15 augustus 1646 werd hij aangesteld als drost van Bredevoort, als opvolger van de bij de kruittorenramp omgekomen Wilhelm van Haersolte (Bron Wikipedia)

Georg trouwt (kerk) voor 1651 (2) met Mechtelt van RAESFELT, dochter van Jodocus Hendrik van RAESFELT (1.358) en Gijsberta van AESWIJN (1.359). Mechtelt is begraven op zondag 30 oktober 1661 te Bredevoort. Georg was gehuwd (1) met

677  Gerhardina Judith van HAMBROEK is geboren rond 1595.

678  Arend VIJGH is geboren in 1598 te Tiel (GE), is overleden op vrijdag 1 januari 1666 te Zoelen (GE).

Ook wel Aarnd Vijgh tot Ubbergen, in FS Irend Vijgh
1524: Schepen van Tiel; 1626-1665 lid der ridderschap in Nijmegen;
heer van Zoelen (Zuylen), daarmee beleend 1627 en Aldenhage;
graaf van Ubbergen dat hij aan zijn broer Nicolaas overdraagt;
1627 scholtis en richter van Tiel en Zandwijk en ambtman van Neder Betuwe
1643 opnieuw richter van Tiel, dijkgraaf en ambtman.
Zijn naam prijkt nog op een steen aan de buitenzijde der Kleibergsche Waterpoort te Tiel

Zie voor verder voorgeslacht Karel de Grote reeks 92

Arend gaat in ondertrouw (kerk) op maandag 10 april 1628 te Zoelen (GE), trouwt (kerk) op donderdag 22 juni 1628 aldaar Gelders Archief 0447 Huis Soelen Inventaris Gevonden archiefstukken 405 Huwelijksvoorwaarden in minuut en concept tussen: Aerndt Vijgh heer tot Soelen en Agnes van Raesfelt (26 maart 1628) met

679  Agnes van RAESFELT is overleden in 1661 te Zoelen (GE).

Zij is getrouwd met Arend Vijgh op 22 juni 1627.Bron 1

Getuigen:
Johan van Boineburgh, genaamd van Honstein
Klaas Vijgh van Ubbergen
Heilwich Vijgh

680  Jan BOWIER ook genaamd BOIWIER is gedoopt op donderdag 13 augustus 1654 te Doesburg (GE), is overleden rond 1687.

Voor voorgelsacht Diverse sites op Geealogie Online (wel met beleid hanteren)
Luitenant regt von Bülow, later luitenant in Staatse dienst..

Jan trouwt (kerk) op donderdag 7 november 1680 te Zutphen (GE) met

681  Anna Maria Margaretha van der WALL is geboren rond 1663, is overleden na 1715.

682  Cornelis Franken van der MEER is gedoopt op dinsdag 9 mei 1634 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Maria van BLEIJSWIJCK en Ewout van DEER DUSSEN), is overleden op zondag 16 december 1696 te 's-Gravenhage (ZH), is begraven op donderdag 20 december 1696 aldaar.

Auditeur bij de rekenkamer van Holland.

Cornelis trouwt (kerk) op donderdag 21 april 1667 te 's-Gravenhage (ZH) met

683  Anna Maria TESSEMAKER.

684  Hendrick Albertsen van der SPIJCK, Decoratieschilder, is geboren rond 1640.

vermoedelijk degene waar Spinoza tijdelijk woont
In mei 1671 verhuist Spinoza naar de Paviljoensgracht; huurt bij decoratieschilder Henderyck van der Spyck (Hendrik van der Spijck) en z'n gezin.

Hendrick trouwt (kerk) op zondag 8 augustus 1666 te 's-Gravenhage (ZH) met

685  Ida Margaritha KETTINGH is geboren rond 1645.

686  Engel van WIJKHUIJSEN is gedoopt rond 1650, is begraven op vrijdag 15 oktober 1723 te Middelburg (ZE).

Engel was gehuwd met

687  Cornelia van WOUW is gedoopt rond 1650, is begraven rond 1701.

690  Harmen LIPMANS, Gemeensman, is geboren rond 1640, is overleden in 1680.

Harmen trouwt (kerk) rond 1667 met

691  Janna BRUMPE is geboren rond 1640, is begraven op donderdag 7 april 1712 te Coevorden (DR).

Janna was eerder gehuwd (1) met Jan BRUNA.

696  Jan WEGGEMANS is geboren rond 1665.

Genoemd te Dalen in de collecte van 1699 voor 1-2-0 (OSA 1029).
SP 38 deel 1, ca 1688: Jan Weggemans, Hindrik Jansen en Hendrik Haekinge zijn momber over de kinderen van wijlen Geert en Hille Keers.

Jan was gehuwd met

697  N.N..

698  Jan HAMMING-TEN-RODENGATE is geboren rond 1640 te Sleen (DR).

Vermeld in haardsteden register te Zuid Sleen 1672 als Hamming Roenges voor 1 paard. In 1693 voor 2 paarden. Hij ondertekende het haardstedenregister van 1691-1693.
Hij is, evenals zijn broer Willem (Vc), waarschijnlijk overleden voor 1697 en zeker voor 1699. Hun namen wordenvermeld in de collecte van 1687 (OSA 1028), maar niet meer in de collecte van 1699 (OSA 1029), die de weduwe Hamminks vermeldt. Ook het hierboven genoemde huwelijkscontract van hun nicht Lutgertien wordt niet door hen, maar door hun jongere broer Roelof ondertekend.

Jan was gehuwd met

699  Jantien OLDENBANNING.

700  Berend ALBIJN, Militair.

Berend was waarschijnlijk gehuwd met

701  N.N..

704  Jan Willemsz van den BOS is begraven op zaterdag 6 november 1677 te Delft (ZH).

Jan was gehuwd met

705  Aryaentje Jans.

706  Paulus PINGAART ook genaamd Pouwelks PIJNGAERT is begraven op donderdag 21 september 1673 te Delft (ZH).

Paulus gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 23 september 1651 te Delft (ZH) met

707  Catherintge Arents.

708  Anthony Markusz MENSAERT, Slotenmaker en Smid, is gedoopt op woensdag 16 december 1620 te Bergen op Zoom (NB), is begraven op zaterdag 3 januari 1654 te Delft (ZH).

Anthony gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 22 april 1646 te Loosduinen (ZH), trouwt (kerk) op zondag 6 mei 1646 aldaar (1) met Arkie Willems van den HOUFF. Arkie is afkomstig uit 's-Gravenhage (ZH), is begraven op vrijdag 4 juni 1649 te Delft (ZH).

naam: Erckgen
Anthony gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 29 oktober 1650 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 13 november 1650 aldaar (2) met

709  Marijtge Jans van der SLEIJDEN is begraven op dinsdag 18 september 1657 te Delft (ZH).

Marijtge gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 9 januari 1655 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 24 januari 1655 aldaar (2) met Anthoni van BIJSTERVELT.

710  Sijmon CLOETINGH is gedoopt op woensdag 19 december 1618 te Delft (ZH), is overleden op woensdag 29 juli 1676 aldaar, is begraven op zaterdag 1 augustus 1676 aldaar.

Sijmon gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 3 september 1644 te Delft (ZH) (1) met Geertruijt van WASSENBURCH. Geertruijt is begraven op zaterdag 6 januari 1646 te Delft (ZH). Sijmon gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 7 november 1648 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op woensdag 25 november 1648 aldaar (2) met

711  Jannetge DISSIUS is gedoopt op zondag 25 april 1627 te Schipluiden (ZH), is overleden op zaterdag 6 juni 1676 te Delft (ZH), is begraven op maandag 8 juni 1676 aldaar.

720  Aelbregt Gillisz VILEERS, Zwaardveger, is begraven op dinsdag 12 november 1726 te Delft (ZH).

Aelbregt gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 11 juli 1665 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 26 juli 1665 aldaar met

721  Cornelia Vrancken GROENEVELT ook genaamd GROENPUT en GROEN is gedoopt op dinsdag 2 februari 1638 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Josijntgen Cornelis, Neeltgen Cornelis en Jost Wouten), is begraven op vrijdag 20 november 1699 aldaar.

722  Sander Pietersz RAVEN, Schoenmaker, is overleden voor zaterdag 20 juni 1705.

Sander gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 3 april 1683 te Delft (ZH) met

723  Marijtge Arije van RIJSELBERCH is gedoopt op dinsdag 22 augustus 1662 te Delft (ZH), is begraven op vrijdag 8 juli 1729 aldaar.

Marijtge gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 20 juni 1705 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 5 juli 1705 aldaar (2) met Corstiaen de GROOT.

736  Evert Ariensz LEEUWENSTEIJN, Klapwaker, Turfdrager en Buscoolendrager, is gedoopt op donderdag 26 december 1641 te Delft (ZH), is overleden op dinsdag 31 december 1720 aldaar, is begraven op vrijdag 3 januari 1721 aldaar.

Zijn beroepen door van der Krogt aangegeven als: noot-coolweger, geswoore clapwaker,
buscoolendrager van de goud- en zilversmeden en turffdrager aen stadsschuijer'

Evert gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 2 december 1673 te Delft (ZH) (2) met Maertgen Claes WESTLANDER. Maertgen is begraven op dinsdag 1 maart 1689 te Delft (ZH). Evert gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 16 juli 1689 te Delft (ZH) (3) met Neeltie Pieters van DIJCK. Neeltie is begraven op maandag 21 januari 1715 te Delft (ZH). Evert gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 2 september 1660 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 19 september 1660 te Schipluiden (ZH) (1) met

737  Cornelia Joris MOOLENBEECK is gedoopt op maandag 29 september 1631 te Delft (ZH), is overleden tussen zondag 17 juli 1672 en zaterdag 2 december 1673.

738  Teunis van der ZANDE.

Teunis was gehuwd met

739  N.N..

744  Jan Reijnierse STAELWIJK is gedoopt op zondag 19 april 1654 te Delfshaven (ZH).

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 4 december 1687 te Schoonhoven (ZH), trouwt (kerk) op zondag 4 januari 1688 aldaar (2) met Lijsbeth Janse BOESVELT. Jan trouwt (kerk) op zondag 4 juni 1679 te Hillegersberg (ZH) (1) met

745  Jacomine Pieters van PASE ook genaamd Paschiers.

746  Christiaen Hermansz HOPMAN.

Christiaen was gehuwd met

747  Nellichjen BOSVELT.

748  Pieter Reijnierse STAELWIJK ook genaamd STAEL is geboren rond 1647 te Delfshaven (ZH).

Pieter trouwt (kerk) te Overschie (ZH) (1) met Aagtie Willems STAALMAN, dochter van Willem Ariesz STAALMAN en Arentje Jans. Pieter trouwt (kerk) op zondag 31 mei 1693 te Delfshaven (ZH) (3) met Catharina Cornelisdr VISSCHER. Pieter trouwt (kerk) op zondag 8 februari 1682 te Delfshaven (ZH) (2) met

749  Geertje Maartens is gedoopt op zondag 26 oktober 1653 te Delfshaven (ZH) (doopgetuigen waren Maertje Jans en Willemtje Gerridts).

Geertje trouwt (kerk) op zondag 24 mei 1671 te Delfshaven (ZH) (1) met Gerrit Gerritse KRIECK.

750  Leendert Joris de MUNNICK, Varensgezel.

Leendert gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 26 april 1670 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 11 mei 1670 te Overschie (ZH) met

751  Trijntje Engelendr van der LIJCK.

756  Anthonis Jansz HEUS, Lakenwever, is geboren te Leiden (ZH).

Anthonis trouwt (kerk) op zondag 22 augustus 1683 te Leiden (ZH) met

757  Maria van den BERGH is gedoopt op zondag 3 november 1658 te Leiden (ZH).

758  Joost van TENDELOO.

Joost was gehuwd met

759  N.N..

864  Douwe Pyters is geboren in 1654, is overleden rond 1712.

Douwe was gehuwd met

865  Antje Bottes.

866  Jolle Murks, Boer.

Jolle was gehuwd met

867  Bregt (Heins?).

868  Gerhardus Johannes SAMPLONIUS, Predikant, is geboren rond 1658 te Haskerhorne (FR), is overleden op zaterdag 27 september 1738 te Tjerkgaast (FR).

Gerhardus trouwt (kerk) op donderdag 14 augustus 1687 te Tjerkgaast (FR) met

869  Foekjen Seerps SWERMS is geboren rond 1669 te Harlingen (FR).

870  Hessel ANSKEMA is geboren rond 1664, is overleden rond 1735.

Hessel was gehuwd met

871  Angenieta Oenes is geboren rond 1670.

898  Vincentius VANMULEM is gedoopt op donderdag 30 december 1660 te Brugge (BE) Gedoopt in de St. Salvatorkerk., is begraven op vrijdag 17 oktober 1704 aldaar.

Vincentius was gehuwd met

899  Joanna LANCKHOORE ook genaamd Van LANCKHOORE, LANGAERE, LANGAERT en LANKHAERE.

naam: (LANCKAERE, LANGAERT, LANGAERE)

902  Ludovicus de FRANCE.

Ludovicus trouwt (kerk) op woensdag 7 januari 1660 te Brugge (BE) (huwelijksgetuigen waren Anthonius de FRANCE en Joannes de BADTS) met

903  Maria BADTS.

928  Goossen Ariensz BOCK, Brouwer en Drossaard, is geboren rond 1643 te Driel (GE), is gedoopt.

Goossen gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 12 september 1669 te Hedel (GE) ondertrout van D. Temmingh volgens acte overgeleevert en getrout mit onse acte elders men seght in den Haege., trouwt (kerk) op zaterdag 28 september 1669 te Loosduinen (ZH) met

929  Sara van ECK, zonder beroep, is afkomstig uit Hedel (GE), is gedoopt.

930  Thomas Burchardus VOLTELEN, Predikant, is gedoopt op woensdag 7 maart 1640 te Vollenhove (OV) (doopgetuige was Remur Boldewijn SLOET), is overleden op woensdag 13 juli 1678 te Zwolle (OV), is begraven op woensdag 20 juli 1678 aldaar.

Thomas gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 22 september 1669 te Giessen (NB), trouwt (kerk) op woensdag 9 oktober 1669 aldaar met

931  Maria PUS, zonder beroep, is geboren rond 1645, is gedoopt, is overleden na vrijdag 13 januari 1708 te Sint-Michielsgestel (NB), is begraven aldaar.

934  Willem Jansz KEIJSER ook genaamd KAISER, Burgemeester, is gedoopt in 1643 te Brielle (ZH), is overleden rond 1689 aldaar.

5 july 1664: "Op 't versouck gedaen bij Willem Keyser out 21 jaeren, soone van Johan Keyser poorter en burger deser stede omme te mogen hebben voor schrijvens en recommandatie aan de Ed. Gr. Mo. Heeren Staten van Hollant ende West Vrijeselant tot becominghe van bryeven van venia aetatis es hem 't selve versouck toegestaen." (Uit: de Brielsche Vroedschap door G. de Jager.)
18-05-1726
Willem Keijser transporteert aan Cornelia Keijsers huisvr. van Johan Salomon Cyriaci 3 G 216 R in de Waalhoek in nr. 87 en 88, 2 G 159 R aldaar nrs. 42, 43 en 44, 2 G 200 R in de Grotenhoek nr.24 en 1 G 263 R op de Vlieger nr. 36, alles onder Abbenbroek.

Uit: REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HEERLIJKHEID HEENVLIET, 1307-1725
door A.A. Arkenbout ; Gepubliceerd in 'Ons Voorgeslacht', jrg. 26 (1971),

36C. 2 gemet 150 roeden land in Gouwershouck no. 4, belend ten westen no. 8 en gedeeltelijk de meeldijk, ten noorden: 's Heerenwech en de erfgenamen van Olert Jansz. Arkenbout, ten oosten: no. 3 en 2, ten zuiden: no. 5. Heergewaad 1661 een rode sperwer of 5 schellingen hollands.

18-5-1684: Willem Keysser, oud-burgemeester van Brielle, na overdracht door Johan Keysser
te Brielle als Gemachtigde van Gilles Rees te Dordrecht, gehuwd met Maria van Couwenhoven.
1-6-1690: Willem Keyser, hulde door Leendert de Voocht van Camnen, secretaris van Heenvliet als gemachtigde van zijn moeder Eva van Couwenhoven, bij dode van zijn vader Willem Keyser.
27-10-1701: Jacob Frederik baron van Schaagen, heer van Heenvliet, na overdracht door Joris
van Eekeren, notaris te Brielle als gemachtigde van Eva van Kouwenhoven, voor haar zoon Willem Keyser.

Willem gaat in ondertrouw op woensdag 13 april 1672 te Rotterdam (ZH), gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 17 april 1672 te Brielle (ZH), trouwt (kerk) op zondag 22 mei 1672 te Overschie (ZH) met

935  Eva van COUWENHOVEN, zonder beroep, is gedoopt op zondag 17 december 1651 te Rotterdam (ZH) (doopgetuigen waren Willem van COUWENHOVEN, Agata ARCKENBOUT en Catarijna van COUWENHOVEN).

12-04-1709
Eva van Couwenhove, wed. en boedelhoudster van Willem Kaiser, transporteert aan Eeuwout Kaiser 4 gem. 222 r. land in de Grootenhoek nr. 3, 5 gem. 23 r. aldaar in nr. 4, 2 gem. 246 r. in de Gaerhoek nr. 8 en 3 gem. 140 r. land aldaar in nr. 9 en dit in minderering van hetgeen voorn. Eeuwout Kaiser wegens zijn vaders legitieme portie toekomt.
16-03-1714
Eva van Couwenhove, wed. van Willem Kaiser, raad en vroedschap van Brielle, transporteert voor haar zoon Eeuwout Kaiser (onderhandse akte van 31-10-1713) aan haar dochter Maritie Kaiser 4 gem. 222 r. land in de Grootenhoek nr. 3, 5 gem. 23 r. aldaar in nr. 4, 2 gem. 246 r. in de Gaerhoek nr. 8 en 3 gem. 140 r. aldaar in nr. 9, zijnde voldoende voor hetgeen Maritie Kaiser vanwege haar vader legitieme portie toekomt.
28-05-1702
Mr. Iemand Jongejan, chirurgijn, won. in Nieuwenhoorn, transporteert aan Eva van Couwenhove, wed. van Wilm Kaiser, een schuur achter de kerk in Nieuwenhoorn voor 120 g.
17-02-1707
Jan Krijg, won. in Nieuwenhoorn, bekent aan Eva van Couwenhove, wed. van Wilm Kaiser, won. in Brielle, een schuld van 2400 car. g. wegens koop van een huis, schuur en erf in Nieuwenhoorn, belend: n. de wed. van Leendert Lodder, z. Teunis Hollaer, w. de weg en o. Wilm van Dijk, van een hofje of tuintje bezuiden de Nieuwenhoornse kerkmuur, een schuurtje en erf ten zuidwesten van de kerktoren en van beesten, hooi, stro, zaad en koren te velde volgens koopcontract van 14-2-1707. Hij belooft 315 g. gereed te betalen en de rest jaarlijks af te lossen met 100 g. en de rente onder verband van het gekochte.
Eva van Kouwenhoven, weduwe van Willem Keiser, in leven burgemeester van Brielle, machtigt Johan Pesser, raad etc. van Schiedam, tot invordering van een hypothecaire schuld van f 1612 van de eigenaars van de brouwerij De Twee Klimmende Leeuwen te Rotterdam, verzekerd op deze brouwerij.
14-05-1709
Eva van Kouwenhoven, wed. van burgemeester Willem Kaiser, transporteert (in mindering van zijn vaderlijk deel) aan haar zoon Willem Kaiser, secretaris van Nieuwenhoorn 3 G 218 R in de Waalhoek nrs. 87 en 88, 2 G 169 R aldaar nrs. 42, 43 en 44 , 3 G 286 R in de Bieshoek nr. 29, 62 R in het Oudeland nr. 13, 2 G 200 R in de Grotenhoek in nr. 24, 6 G 16 R in de Monnikenhoek nrs. 4 en 5 en 1 G 263 R op de Vlieger nr. 36, alles onder Abbenbroek.

936  Adriaan de BOCK is geboren op donderdag 10 mei 1674 te Driel (GE), is gedoopt op woensdag 16 mei 1674 aldaar, zie 464.

Adriaan trouwt (kerk) op zondag 15 augustus 1694 te Babiloniënbroek (NB) met

937  Alittea VOLTELEN is gedoopt op zaterdag 3 januari 1671 te Zwolle (OV), zie 465.

938  Daniël van der AA, Koster, is gedoopt op vrijdag 25 oktober 1658 te 's-Hertogenbosch (NB) (doopgetuigen waren Anna CLETCHER en Alida van CATTENBURGH (zie 3.755)).

Testament 1-8-1718 in 's-Hertogenbosch

Daniël gaat in ondertrouw op zaterdag 22 december 1685 te 's-Hertogenbosch (NB), trouwt (kerk) in januari 1686 aldaar met

939  Anna Margaretha van HAEFF ook genaamd Anna Margriet, zonder beroep, is afkomstig uit Gemert (NB).

940  Jan Bastiaansz LOOPWIJK, Timmerman, is geboren te Montfoort (ZH).

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 8 mei 1676 te Leiden (ZH), trouwt (kerk) met

941  Judith van ACKEREN, zonder beroep.

942  Jan BARDIJN, Winkelier, is begraven tussen zaterdag 26 juli en zaterdag 2 augustus 1727 te Leiden (ZH).

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 27 november 1688 te Leiden (ZH), trouwt (kerk) Waalse Kerk. De bruidegom is met behoorlijke attestatie gecompareerd met

943  Johanna TEERINCK ook genaamd TEERING, zonder beroep, is gedoopt op donderdag 17 oktober 1669 te Arnhem (GE).

944  Johannes PARAVICINI DI CAPELLI is geboren rond 1636 te Chur (CH), is begraven op donderdag 13 februari 1710 aldaar.

Johannes was later gehuwd (2) met Catharina PARAVICINI, dochter van Nicolaus PARAVICINI DI DAVID en Martha Maria COSTA. Johannes was later gehuwd (3) met Margaretha WALSER. Margaretha is afkomstig uit Haldenstein (DU), is begraven op woensdag 26 april 1730 te Chur (CH). Johannes trouwt (kerk) te Chur (CH) (1) met

945  Margaretha JANETTI, zonder beroep.

946  Adriaan Jansz van WOENSEL, Tavernier, wonende te Breda (NB), is gedoopt rond 1647 te Princenhage (NB), is overleden op dinsdag 15 december 1722 te Breda (NB), is begraven op zaterdag 19 december 1722 aldaar Begraafboeken Breda Grote Kerk 1693-1745 2x geluid en 3 poos..

Adriaan gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 14 december 1669 te Breda (NB) (1) met Angela Michielsen RUBBENS ook genaamd Engelina. Angela is begraven op vrijdag 24 augustus 1691 te Breda (NB).

Angela was eerder gehuwd (1) met Severijn Adriaansz PEIJNENBURGH.

Adriaan gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 30 augustus 1692 te Breda (NB), trouwt op maandag 15 september 1692 te 's-Hertogenbosch (NB) (2) met

947  Isabella Adams van HEESWIJCK ook genaamd van EYSEWIJCK, van EIJSWIJCK en van YSEWIJK, zonder beroep, wonende te 's-Hertogenbosch (NB) en te Breda (NB), is gedoopt op zaterdag 4 augustus 1668 te 's-Hertogenbosch (NB) (doopgetuigen waren Maria van HEESWIJCK en Henricus van HEESWIJCK), is overleden op zaterdag 19 november 1746 te Breda (NB), is begraven op woensdag 23 november 1746 aldaar.

948  Pieter de FUMAL, Militair.

Vaandrig; luitenant;
Adjudant van het Regiment van Kolonel Hendrick van Weede 3-1-1690;
Schrijver van Capt. Bronckhorst

Pieter gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 19 november 1676 te Utrecht (UT), trouwt (kerk) op zondag 13 december 1676 aldaar met

949  Geertruydt van AETH ook genaamd van AERD en van AART.

Lidmaat te Breda 1703 genoemd als huisvrouw van de Fumal

Geertruydt was eerder gehuwd (1) met Lambert van SANTEN.

950  Jacobus CREMER, Burgemeester, is gedoopt op dinsdag 4 mei 1649 te Zutphen (GE), is overleden op vrijdag 10 juni 1695 te Doetinchem (GE).

Na advocaat-fiscaal te zijn geweest van de garnizoenen van Gelderland,
bekleedde Jacob Cremer de functies van secretaris van Zutphen en secretaris en
burgemeester van Doetinchem.
Oud Rechterlijk Archief Scholtambt Lochem
Vrijwillige Rechtspraak / Protocol van Opdrachten en Vestenissen
Gelders Archief / Archiefblok: 0177 - Inventarisnummer 135 - Periode 1690-1698
fol. 136 Jacob Cremer der R.Dr., en Secr. der Stad Doetinchem, voorts Frans Henr. Engelen,
der R.Dr. en Herman Georg Tellinckhuijsen, capt. onder 't reg. van den Heer Overste
Welderen, resp. geh. met Juffr. Margareta en Theodora Cremers, gelijk mede comp.
als conj. pers. van hun ongetr. zusters en broeders met namen Hester Agneta,
Elisabeth Helena, Adam en Anna Cremers; disp. van w. hun moeder Juffr. Aleida
van Essen, wed. van w. de secr. Theodorus Cremer, gepasseerd voor het Stadgericht
van Zutphen, 29 Dec. 1679; de helft van de goederen Groot en Klein Brinckerinck,
Scholtambt Lochem, boerschap Barchem, 8 Febr. 1697.

Jacobus gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 17 april 1681 te Zutphen (GE), trouwt (kerk) op donderdag 1 mei 1681 te Hengelo (GE) met

951  Josina WEENINCK, zonder beroep, is gedoopt op zondag 31 januari 1655 te Zutphen (GE), is overleden op donderdag 27 mei 1745 aldaar.

952  Dirk Johansz van HEEMSKERCK VAN BEEST, Havenmeester, is geboren op vrijdag 26 mei 1634 te Delft (ZH), is overleden op dinsdag 12 juni 1685 aldaar, is begraven op vrijdag 15 juni 1685 aldaar.

15) Zijn doop is te Delft niet te vinden,, vermoedelijk doordat hij Remonstrant was en de registers dier secte uit dien tijd niet bewaard zijn
gebleven. De datum zijner geboorte blijkt evenwel uit het Comparitieregister No. 6 der Weeskamer te Delft, alwaar men de volgende inschrijving
vindt : „Johan van Beest, weduwenaar van za : Maria Michielsdr. van Mierevelt, ter eenre, mitsgaders Dirck van Beest ende
Michiel van Mierevelt grootvaders ende Willem Jacobsc. Delff behoudoom ende mitsdien bloetvoochden van Dirck van Beest, geboren den
26"" Mey 1634 ende Michiel Jansz.van Mierevelt van Beest, geb. den 24" February 1636, naegelaten weeskinderen van de voors. Maria
van Mierevelt aen den voornoemden Johan van Beest geprocreert, ter andere zijde".
Lid van de ridderlijke broederschap genaamd "De Confrerie van de Handbusch binnen Delft" 1664, veertigraad van Delft 1665-1672, havenmeester op Delfshaven 1667-1670, (Dettlftse Biografieën)

Dirk gaat in ondertrouw op zaterdag 3 mei 1664 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op donderdag 22 mei 1664 aldaar met

953  Geertruyt DELFF, zonder beroep, is gedoopt op vrijdag 12 mei 1645 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Johan van RUIJVEN en Geertruyt van SANTEN), is overleden op dinsdag 24 januari 1696 aldaar, is begraven op zaterdag 28 januari 1696 aldaar.

954  Pieter Pietersz de WINTER.

fiscaal en sabandaar van de westkust op Padang

Pieter trouwt (kerk) op zaterdag 20 november 1677 met

955  Emma Adriaansdr HOPCOOPER, zonder beroep, is geboren op vrijdag 27 oktober 1656, is overleden op dinsdag 11 mei 1723.

956  Abraham ELSEVIER, Burgemeester, Schepen en V.O.C.bewindhebber te Rotterdam, is geboren op donderdag 17 december 1654 te Rotterdam (ZH), is gedoopt op zondag 27 december 1654 aldaar, is overleden op dinsdag 12 april 1707 aldaar.

V.O.C. bewindhebber ter kamer te Rotterdam Vroedschap van Rotterdam 1689, woonde op 11-02-1680 opt Westnieuwland te Rotterdam.

Abraham gaat in ondertrouw op zondag 28 januari 1680 te Rotterdam (ZH), trouwt (kerk) op zondag 11 februari 1680 te Hillegersberg (ZH) met

957  Antonia ROOSTERMAN, zonder beroep, is geboren op woensdag 3 november 1660 te Rotterdam (ZH), is gedoopt op donderdag 4 november 1660 aldaar, is overleden op zaterdag 24 juni 1741 te Utrecht (UT).

958  Jan van MEEL, Burgemeester, is geboren op maandag 23 juni 1670 te Rotterdam (ZH), is gedoopt op zondag 29 juni 1670 aldaar (In huis gedoopt) (doopgetuigen waren Ida HEINENBERGH en Lucretia van MEEL), is overleden op maandag 8 juni 1744 aldaar, is begraven op zaterdag 13 juni 1744 aldaar.

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 16 november 1698 te Rotterdam (ZH), trouwt op donderdag 4 december 1698 aldaar met

959  Maria Catharina van SCHOONHOVEN, zonder beroep, is gedoopt op dinsdag 11 november 1681 te Rotterdam (ZH), is overleden op zaterdag 28 maart 1761 aldaar.

980  Hendrik POPTA.

Hendrik was gehuwd met

981  N.N..

982  Engelbregt SCHEEPENS ook genaamd Engelbert, Zilversmid, is afkomstig uit Norden, is begraven op donderdag 6 november 1727 te Amsterdam (NH).

Engelbregt gaat in ondertrouw op vrijdag 14 maart 1698 te Amsterdam (NH) met

983  Eva SJAMMERS ook genaamd ZSCHAMMER en SIAMMERS is begraven op woensdag 3 augustus 1746 te Amsterdam (NH).

984  Govert Jansz ANSOM, Verfmaler, is gedoopt op woensdag 11 december 1669 te Amsterdam (NH).

Govert gaat in ondertrouw op zaterdag 23 mei 1693 te Amsterdam (NH), trouwt (kerk) op dinsdag 9 juni 1693 aldaar met

985  Trijntje Pieters BISSCHOP, zonder beroep, is gedoopt op zondag 18 januari 1671 te Amsterdam (NH), is begraven op vrijdag 14 november 1738 aldaar.

986  Jan Gosses TERWIJS ook genaamd Jan Goossens en ter WIJS, Stoelenmaker en Chirurgijn, is geboren rond 1665 te Werth, is begraven op zondag 28 september 1721 te Amsterdam (NH).

Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 7 maart 1698 te Amsterdam (NH) met

987  Femmetje SCHRAPPER ook genaamd SCHEPERS en SCHRAPPERS, zonder beroep, is gedoopt op woensdag 12 december 1674 te Amsterdam (NH), is begraven op vrijdag 13 augustus 1723 aldaar.

992  Anthonij van der SPECK, Schoenmaker, is geboren rond 1672 te 's-Gravenhage (ZH), is overleden voor 1769.

Anthonij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 27 november 1695 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 11 december 1695 aldaar met

993  Johanna Davids is gedoopt op zondag 3 december 1673 te 's-Gravenhage (ZH) (doopgetuigen waren Andries THOMASSEN, Pieternel Jacobs en Helena Andries), is begraven op dinsdag 21 november 1769 aldaar (Weduwe van de schoenmaker Anthony van der Spek, zonder luiden, ten half vier. De quit. Op de Langegracht in de Witte Schoentjes. Met kinderen. Pro deo, 98 jaar, verval van krachten.).

994  Jakobus BOSKOOP is overleden op vrijdag 9 november 1736 te 's-Gravenhage (ZH).

Jakobus gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 6 juli 1687 te 's-Gravenhage (ZH) met

995  Catrina MINNEBEEK ook genaamd Catharijna.

996  Coenradus WINDEMOET is afkomstig uit Hessen (DU).

Coenradus gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 15 april 1691 te 's-Gravenhage (ZH) (1) met Anna WUIJVEL. Coenradus gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 10 juli 1701 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 31 juli 1701 aldaar (2) met

997  Barta EECKHOFF is afkomstig uit Zwolle (OV), is overleden op woensdag 24 januari 1725 te 's-Gravenhage (ZH).

998  Philippus Gerrits HALVERHOUT is gedoopt op zondag 10 maart 1675 te 's-Gravenhage (ZH) (doopgetuigen waren Cornelis van der BURCH en Gertje Cornelis).

Philippus gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 23 oktober 1701 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 6 november 1701 aldaar met

999  Mayke Arijsen van ASSELEN.

Mayke was eerder gehuwd (1) met Frans Claessen.

1.006  Johannes BEUKHUIJSEN ook genaamd BEECKHUIJSEN.

Johannes gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 11 september 1701 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op zondag 25 september 1701 aldaar met

1.007  Catrijna TRUWEELS.

1.020  Jan REGOUW ook genaamd REGOO, REGAUT en Jean REGO, Soldaat.

Afkomstig uit Zwitserland; soldaat onder de Compagnie van de heer Capiteijn Verdunt

Jan trouwt (kerk) op zondag 30 september 1703 te 's-Gravenhage (ZH) met

1.021  Anna LEGER ook genaamd LEGAT en LEGA is afkomstig uit Luik (BE).

Generatie XI

1.040  Jan Gerritsz VREE, Tuinman, is geboren te Schie (ZH), is begraven op dinsdag 3 maart 1671 te Delft (ZH).

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 19 juli 1625 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 3 augustus 1625 aldaar met

1.041  Aeltge Aemensdr van der BURG is geboren te Schie (ZH), is begraven op zaterdag 12 februari 1678 te Delft (ZH).

1.052  Jan Gillisz van der GRAEFF, Lindewever.

Jan was eerder gehuwd (1) met N.N.. Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 29 maart 1625 te Delft (ZH) (2) met

1.053  Marijtge Arents.

Marijtge was eerder gehuwd (1) met Jan Sijmonsz.

1.056  Willem STRUIJF.

Willem was gehuwd met

1.057  N.N..

1.058  Jan Arents van BOLGERSTEIJN, Meester Bakker, is geboren in 1615 te Delft (ZH), is begraven op donderdag 8 juni 1673 aldaar.

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 5 april 1636 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 20 april 1636 aldaar met

1.059  Judith Willems van PERSIJN is begraven op donderdag 8 december 1672 te Delft (ZH).

1.072  Cornelis Meese VALKENBURG, Landbouwer, is geboren rond 1575 te Valkenburg (ZH), is begraven op zaterdag 22 mei 1649 aldaar.

(wonende en gegoed onder Hof van Delft.)

Cornelis trouwt (kerk) op zondag 26 december 1599 te Valkenburg (ZH) Leiden 1599/12/06: Huwelijkse voorwaarden: Cornelis Meesz: "1000 gulden en een bed met toebehoren"; Lijsbeth Bruinsdr.: "1/4 deel van 17 hond weiland, 1/4 deel van ±14 hond maailand (gelegen op te Zijl in Oegstgeest), de helft van ruim 1000 gulden hoofdsom met zeven vierendeels jaars verloop vandien, de helft van 300 gulden en nog 25 gulden in 't geheel". met

1.073  Elizabeth Bruynen van der MORSCH, zonder beroep, is geboren rond 1578 te Rijnsburg (ZH), is begraven op woensdag 7 december 1650 te Delft (ZH).

(Zie voor voorgeslacht o.a. Kwartierstaat E.M. Habben-Jansen)

1.074  Jan Thymanszn BLEYSWYCK is geboren rond 1595 te Delft (ZH), is overleden na maandag 22 april 1652.

Jan was gehuwd met

1.075  Adriaantje Jansdr, zonder beroep, is overleden tussen vrijdag 8 december 1634 en maandag 30 mei 1650.

1.076  Jacob Gerritsz IMMERSEEL is geboren rond 1610 te Zegwaart (ZH), is overleden na mei 1675 aldaar.

Jacob trouwt (kerk) op zondag 29 april 1635 te Zoetermeer (ZH) (huwelijksgetuigen waren Lieve Jans LINNEWEVER en Adriaen Jans FLOYT) met

1.077  Jannetje Jans van DRIESSEN is geboren te Zoetermeer (ZH), is overleden na mei 1675.

1.078  Willem Jorisz van REEWIJCK is overleden in 1648.

Willem was gehuwd met

1.079  Neeltje Floren.

1.152  Jacob Dirckszn de RAET, Lakendrapier, is begraven op maandag 14 januari 1664 te Delft (ZH).

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 2 november 1647 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 17 november 1647 aldaar met

1.153  Dirckgen Cornelisdr van ALTENA, zonder beroep, is begraven op zondag 17 oktober 1666 te Delft (ZH).

Dirckgen was eerder gehuwd (1) met Matthijs GOEVREE.

1.154  Lambrecht Meeszn van der LINDE is begraven op woensdag 13 mei 1671 te Delft (ZH).

Lambrecht gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 14 juli 1629 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 29 juli 1629 aldaar met

1.155  Martijntje Jacobsdr, zonder beroep, is begraven op woensdag 18 september 1680 te Delft (ZH).

1.156  Robbert BOEYEVAL ook genaamd BOYAVAL is begraven op zaterdag 7 december 1669 te Delft (ZH).

Robbert gaat in ondertrouw op zaterdag 7 december 1647 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 22 december 1647 aldaar met

1.157  Maria LEMARE ook genaamd LIMAGE en la MARE, zonder beroep.

1.168  Jan Corneliszn KUNST, Scheepstimmerman, is begraven op zaterdag 29 oktober 1661 te Delft (ZH).

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 29 december 1635 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 13 januari 1636 aldaar met

1.169  Aaltje Claesdr van RAVESTEYN, zonder beroep, is begraven op woensdag 1 augustus 1674 te Delft (ZH).

Aaltje gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 13 november 1627 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 28 november 1627 aldaar (1) met Maerten Jacobsz. Maerten, Plateelbakker.

1.170  Wemmer Jacobsz HOPPESTEYN, Kuiper, is geboren voor 1605, is begraven op vrijdag 13 november 1665 te Delft (ZH).

Wemmer trouwt op zondag 8 juni 1625 te Delft (ZH) met

1.171  Aerlant Ariensdr ROLLEBUIJCK, zonder beroep, is geboren voor 1605, is begraven op vrijdag 13 april 1685 te Delft (ZH).

1.176  Dirck Leendertsz BOXMEER, Metselaar, is geboren voor 1635 te Gorinchem (ZH), is overleden voor woensdag 27 februari 1709.

Dirck gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 13 november 1655 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 28 november 1655 aldaar met

1.177  Stijntje Jacobs van der GRAEF is geboren voor 1635, is begraven op woensdag 27 februari 1709 te Delft (ZH).

1.224  Jan Davidsz van der EIJCK, Mandenmaker.

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 18 april 1610 te Delft (ZH) met

1.225  Centgen Franssen.

1.230  Jan Willems.

Jan was gehuwd met

1.231  Grietje Jansdr.

1.232  Joost Leendertsz van SPRANCKHUIJSEN, Schoenmaker, is gedoopt in 1610 te Delft (ZH), is overleden op zondag 8 juli 1640 aldaar.

Joost gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 22 maart 1636 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 13 april 1636 aldaar met

1.233  Grietie Pieters is gedoopt in 1610 te Delft (ZH), is begraven op zondag 10 augustus 1692 aldaar.

1.234  Pieter Cornelisse van der BURGH.

Pieter gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 1 juli 1673 te Delft (ZH) (2) met Maria Marcus TOESSIJN. Pieter gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 1 juni 1658 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 16 juni 1658 aldaar (1) met

1.235  Jannetge Thijs KOOL is gedoopt op donderdag 28 november 1630 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Lijsbeth Jans, Immetge Hillebrants en Willem Willemsz), is overleden in 1672.

1.236  Huijgh Jansz van der LAEN, Blokmaker en Inslager, is begraven op woensdag 3 juni 1671 te Delft (ZH).

Huijgh gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 8 april 1645 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 23 april 1645 aldaar met

1.237  Maertgen Joosten van HELBURCH is begraven op donderdag 5 oktober 1673 te Delft (ZH).

1.238  Jacob Gerritsz de HEIJDE.

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 7 juli 1640 te Delft (ZH) Attestatie gegeven op Leijdschendam 22-7-1640, trouwt (kerk) op zondag 22 juli 1640 te Leidschendam (ZH) met

1.239  Lijsbet Jans van der HAER ook genaamd VERHAER en Elisabeth.

1.242  Mathijs Jansz, Metselaar.

Mathijs was gehuwd met

1.243  Maertgen Jans.

1.244  Abram Gorisz (WESTERBAAN) is gedoopt op zondag 23 november 1631 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Trijntgen Tijssen, Leentgen Tijssen en Dirrick Cornelisz), is begraven op vrijdag 23 november 1708 aldaar.

naam: SUIJDERBAEN

Abram gaat in ondertrouw op zaterdag 1 juni 1652 te Delft (ZH) met

1.245  Joosgen Jacobs van BANCKEN is gedoopt op donderdag 30 april 1626 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Arien Dircxsz en Maertgen Poolen), is begraven op dinsdag 23 oktober 1708 aldaar.

1.246  Arijen Gijsbrechtsz VERSTEEGH ook genaamd Ijen Gijsbrechtsz VERSTEEGH, Kuiper, is gedoopt op zondag 28 november 1632 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Maarten Jansz, Maarten Tijssen en Thonis Jansz), is begraven op zondag 2 mei 1700 aldaar.

Arijen trouwt (kerk) in maart 1687 te Delft (ZH) (2) met Aeffje Meijnderts. Arijen gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 2 november 1658 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 17 november 1658 aldaar (1) met

1.247  Heijndrickgen Corstiaens van HULSENDONCK is gedoopt op donderdag 16 december 1632 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Trijntjen Coenen, Willemtge Dircksdr en Willem Matthijsz), is begraven op donderdag 26 december 1686 aldaar.

1.344  Johann PORTMAN is geboren rond 1570 te Ratingen, is overleden rond 1600.

Johann trouwt (kerk) rond 1592 te Ratingen met

1.345  Anna von SCHÖNEN.

1.346  Johannes PASTOR is geboren rond 1565 te Aken (DU), is gedoopt.

Johannes was gehuwd met

1.347  Anna von der HORST is gedoopt.

1.348  Johann von HUGENPOTH ZU GOSEWINKEL is geboren rond 1560, is overleden op zaterdag 23 april 1633.

Heer van Gosewinkel

Johann was gehuwd met

1.349  Clara Anna von PENTLINCK ZU HILBECK is geboren rond 1567, is overleden op woensdag 11 augustus 1604.

Erfvrouwe van Hilbeck en Hemmerde

1.350  Balthasar RIPPERDA ook genaamd Bathasar Baron RIPPERDA is geboren rond 1549, is overleden op dinsdag 20 december 1616.

Baron, Heer van Oosterwijdwerd en Dijkhuixen

Balthasar trouwt in 1586 Op Schloss Venhaus met

1.351  Sophia von VALCKE is geboren rond 1560, is overleden voor 1635.

Geb. SChloss Venhaus; Erfvrouwe van Venhaus

1.352  Gooswijn van der LAWICK ook genaamd Goosen van der LAUWICK, Militair, is geboren rond 1547 te Diepenheim, is overleden op zaterdag 23 juni 1629 te Bredevoort.

Heer van Geldermalsen, leenman van ter Hegge en ten Velde en drost van Bredevoort, lid van ridderschap van Zutphen en Nijmegen.

Gooswijn van der Lawick heeft zich beroemd gemaakt tijdens het beleg en ontzet van Bredevoort in 1606. Nadat de Spanjaarden Bredevoort wisten te overrompelen kon de burgerij en garnizoen het kasteel Bredevoort op vluchten om daar de verdediging van de stad voort te zetten in afwachting van een ontzet van omliggende Staatse legers. De Spanjaarden hadden echter niet de beschikking over kruit en kogels, die waren toevallig daags tevoren door Gooswijn van der Lawick binnen het kasteel gebracht. Daardoor lukte het de Spanjaarden niet om het stadje succesvol in te nemen, ze raakten zonder munitie. Van der Lawick nam als bevelhebber ook deel aan de Inname van Wesel (1629) samen met Wolf Mislich.
Ook beleend met kasteel en heerlijkheid Buckhorst.
(Bron Wikipedia)

Gooswijn was gehuwd met

1.353  Joanna BENTINCK is geboren in 1565 te Diepenheim, is overleden in 1630.

voor verder voorgeslacht zie https://www.genealogieonline.nl/geneologie-kreijkes/

Joanna was eerder gehuwd (1) met Floris van BUCKHORST. Floris is overleden in 1587 kinderloos.

Heer van Zalk

1.354  Herman van HAMBROEK.

Herman was gehuwd met

1.355  Christina van NECHTERSHEIM.

1.356  Karel VIJGH is geboren rond 1570, is overleden op woensdag 10 februari 1627 te Zoelen (GE).

heer van Zoelen, schepen van Tiel in 1586, 25 januari 1594 ordinaris raad in het Hof van Gelderland, sedert 1604 gesubstitueerde ambtman en dijkgraaf van Nederbetuwe namens zijn vader, moet toen ook heemraad van Nederbetuwe geweest zijn, sedert 1615 ambtman, richter en dijkgraaf van Nederbetuwe en richter van Tiel en Zandwijk. In de Ridderschap van Nijmegen 1591-1626, gecommitteerde ter generaliteit.

Karel trouwt op zaterdag 9 november 1596 te Tiel (GE) met

1.357  Johanna van BOINENBURG GENAAMD HONSTEIN is geboren in 1580, is overleden op dinsdag 24 maart 1620.

Gravin van Ubbergen, daarmee beleend

1.358  Jodocus Hendrik van RAESFELT ook genaamd Johan is overleden in 1625.

Jodocus was gehuwd met

1.359  Gijsberta van AESWIJN is geboren rond 1580, is overleden in 1644.

1.360  Frans BOWIER, Ritmeester, is geboren in 1614 te Doesburg (GE), is overleden op zaterdag 9 april 1678 aldaar.

In 1670 schepen en burgemeester van Doesburg.
Overleden in 1678; Vermoord in de herberg De Pauw te Doesburg

Frans gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 12 oktober 1639 te Zwolle (OV), trouwt (kerk) in 1639 te Doesburg (GE) met

1.361  Anna de BUISSONNET is geboren in 1620 te Zwolle (OV), is overleden na 1678 te Doesburg (GE).

1.362  Johan Caspar van der WALL is geboren in 1625, is overleden voor zaterdag 23 mei 1699.

Zie verder voorgeslacht in De Nederlandsche Leeuw 1938 pag 16 e.v/
Genoot vanaf 1636 een praebende, een doctorale studiebeurs, van Zutphen.

Johan gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 17 augustus 1679 te Zutphen (GE) (2) met Johanna Margaretha BETTINCK. Johan gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 12 augustus 1655 te Zutphen (GE) (1) met

1.363  Margaretha Maria van MEHREN.

1.364  Frank Pietersz van der MEER ook genaamd Franco is gedoopt op vrijdag 31 juli 1587, is begraven op maandag 5 maart 1663 te Delft (ZH).

Raad en Schepen van Delft.

Frank gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 27 mei 1623 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 11 juni 1623 aldaar met

1.365  Maria GRASWINCKEL is gedoopt in juli 1600 te Delft (ZH), is overleden op woensdag 4 maart 1665 aldaar, is begraven op maandag 9 maart 1665 aldaar.

1.366  Rutger TESSEMAKER.

Rutger was gehuwd met

1.367  Maria STEUR.

1.370  Jacob KETTINGH is geboren rond 1590 te Delft (ZH), is begraven op zondag 2 oktober 1689 aldaar.

Jacob trouwt (kerk) op zondag 15 april 1618 te 's-Gravenhage (ZH) met

1.371  Johanna Pieterssdr van EGMONT is geboren rond 1595.

1.374  Jan Cornelisz van WOUW is geboren rond 1620, is overleden rond 1667.

Jan was gehuwd met

1.375  N.N..

1.380  Hindrik Geerlichs van der LIPPE is geboren rond 1610.

Hindrik was gehuwd met

1.381  N.N..

1.392  Berent WEGGEMANS is geboren rond 1640 te Dalen (DR), is overleden na 1708.

In de goedschatting van 1694 voor 1900 gulden, 1704 voor 1400 gulden en in 1705 voor 700 en obligatie 1400 (OSA 818).

In 1689 is hij getuige bij een geldlening (SP 38 deel 1 fol 102).

Op 16-3-1693 staat hij borg voor Jacob Schilts van Coevorden die 300 gulden leent van Jan Weggemans van Den Hool (SP 38 dl 1 fol 183).

SP 38 dl 1 fol 221 dd 18-5-1708: Luchien Schutten en zijn vrouw Lutgertien lenen van Berent Weggemans en zijn erfgenamen te Dalen 620 gulden.

Gezien de naam van zijn zoon Jan was hij mogelijk een zoon van de Jan Weggemans die in het grondschattingsregister van Dalen in 1654 genoemd werd.

Berent was gehuwd met

1.393  N.N..

1.396  Roelof ten RODENGATE is geboren rond 1615 te Sleen (DR).

Een Ten Rodengate heeft nageslacht zoals blijkt op 13 december 1763 als:
Jan Hammink Rosinge, Jan Rosinge van Exloo, Roelof Rosing te Sleen, en de gesworene J. Bosma te Kropswolde, ex uxoris Jantien Rosinge, kinderen van wijlen Willemtijn ten Rodengate en Harm Rosinge te Exloo gewoond hebbende;
Meerten Oldenbanninge te Oosterhesselen, Hindrik Huisinge te Wesup gehuwd aan Margijn Oldenbanninge, kinderen van wijlen Lutgertien ten Rodengate en Roelof Oldenbanninge te Oosterhesselen;
Jan Hammink Willems ten Rodengate te Zuidsleen, Jantien ten Rodengate wed. Albert Vrijlinge te Noordbarge, Jan Schuuringe te Aalden gehuwd met Wilmina ten Rodengate, kinderen van wijlen Willem ten Rodengate en Hindrikje Lussing te Zuidsleen;
Jan Weggemans te Coevorden, Jan Hammink Weggemans te Schoonebeek, Berent Weggemans te Dalen, kinderen van wijlen Jantien ten Rodengate en Jan Weggemans te Dalen;
tesamen nakinderen van wijlen hun grootvader Jan Hammink Rogens of ten Rodengate te Sleen;

Willem Weggemans op den Hool gehuwd met Margijn Weggemans, Roelof Rosinge te Sleen gehuwd met Hendrikje Weggemans, kinderen van wijlen Lutgertien ten Rodengate en Jan Weggemans te Sleen;
nakinderen van hun overleden grootvader Roelof Rogens of ten Rodengate te Sleen;

Marchien Weggemans weduwe van Harmen Schaange te Bonnevelde; Jan Weggemans en voornoemde Willem Weggemans op den Hool, kinderen van wijlen Roelofje ten Rodengate en Lambert Weggemans van den Hool;
nakinderen van hun overleden grootvader Willem ten Rodengate,

samen 17 van 18 in de zesde graad verwant van de moederzijde tot wijlen Harmanna Nijsing, weduwe van wijlen de heer gedeputeerde A. Nijsing. De klagers eisen teruggave van de goederen die Harmanna Nijsing van moeders zijde aangeërfd heeft. Harmanna was een dochter van F. Nijsing te Beilen en Lutgertien ten Rodengate. Lutgertien had een zuster Jantien ten Rodengate, gehuwd met Harm Hidding. Blijkbaar had Harmanna de goederen van Jantien en Lutgertien ten Rodengate geërfd. De klagers eisen dat deze erfenis onder alle 18 verdeeld wordt.

Vermeld in haardstedenregister te Zuidsleen 1672 voor 2 gld.
Ondertekend haarstedenregister 1691/1692?
Op 21 november 1676 (Etstoel dl 22 fol 489) eist Roelof Roenges van Jan Buiter tot Buinen als medeerfgenaam van zijn zalige oom Willem Hamming in de Veenhof terugbetaling van een vierde deel van 1100 gulden, die gedaagde wegens gepretendeerde zijtval van zijn zalige zuster Geessien ten Rodengate, en een kwart van de kleding en het zilverwerk, plus rente van het kapitaal over 17 jaar.

Roelef Roonges wordt in het haardstedenregister Sleen aangeslagen voor 2 peerden, zijn meijer Roelof voor vol.

Roelof was gehuwd met

1.397  Lutgertien HAMMING is geboren rond 1610.

1.416  Marcus Cornelisz MENSAERT.

Marcus was gehuwd met

1.417  Neelthien Henricsdr.

1.418  Jan Sijprianusz van der SLEIJDEN is begraven op dinsdag 20 mei 1653 te Delft (ZH).

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 29 juni 1608 te Delft (ZH) met

1.419  Pietertgen Cornelisdr is overleden na 1651.

1.420  Joris Andriesz CLOETINGH, Boekverkoper.

Joris gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 14 februari 1610 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 14 februari 1610 aldaar met

1.421  Barbara Heyndricksdr van LENT is begraven op maandag 11 september 1662 te Delft (ZH).

1.422  Jacobus Arentsz DISSIUS, Predikant, wonende te 't Woudt, is begraven op woensdag 26 augustus 1665 te Delft (ZH).

Jacobus gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 25 mei 1624 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 9 juni 1624 aldaar met

1.423  Maria Jansdr van STARBERGEN is begraven op woensdag 29 maart 1684 te Delft (ZH) gevoert na 't Wout.

1.442  Vranck Pietersz GROENEVELT ook genaamd Franck en GROENEWECH, Plateelbakker, is begraven op vrijdag 2 augustus 1658 te Delft (ZH).

Vranck gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 27 oktober 1635 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 11 november 1635 aldaar met

1.443  Meijnsgen Cornelisdr is begraven op dinsdag 30 september 1664 te Delft (ZH).

1.444  Pieter Adolfsz RAVEN is gedoopt op zondag 8 november 1643 te Delft (ZH), is begraven op zondag 29 juni 1687 aldaar.

Pieter trouwt (kerk) op zondag 15 juni 1664 te Delft (ZH) met

1.445  Willempge Everts.

1.446  Arien Harmensz van RIJSELBERCH is gedoopt op zondag 23 april 1634 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Jacobmijntge Ariens, Neeltge Joosten en Dirck Ariens), is begraven op zaterdag 22 maart 1687 aldaar.

Arien trouwt (kerk) op zondag 25 oktober 1654 te Delft (ZH) met

1.447  Heijltgen Cornelis van der BURCH is gedoopt op donderdag 1 januari 1626 te Delft (ZH) (doopgetuigen waren Coen Jacobsz, Ariaentge Jacobs en Barbara Gerrits), is begraven op woensdag 18 oktober 1713 aldaar.

1.472  Arij Jansz LEEUWENSTEIJN, Knoopmaker en Viskoper, is begraven op woensdag 6 november 1686 te Delft (ZH).

Hij testeerde 24-5-1659, waarbij hij vermeld is als Arij Jansz. Loevesteijn woonde aan de Susterslaan (= Gasthuislaan) ‘naest de ‘t Roo koe’,

Arij was eerder gehuwd (1) met N.N.. Arij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 3 januari 1638 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zaterdag 16 januari 1638 aldaar (2) met

1.473  Jannetge Jans is begraven op donderdag 12 mei 1667 te Delft (ZH).

Jannetge was eerder gehuwd (1) met Teunis Dircksz.

1.474  Joris Maertensz BUPER ook genaamd Joris Maertensz (BUTER?) is begraven op zondag 19 oktober 1642 te Delft (ZH).

Joris gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 27 maart 1621 te Delft (ZH) met

1.475  Lijsbeth Everts.

1.488  Reijn Pieters ook genaamd STAEL is afkomstig uit Delfshaven (ZH).

Reijn trouwt (kerk) op zondag 26 februari 1645 te Delfshaven (ZH) met

1.489  Neeltje Ewoutsdr is afkomstig uit Nieuwerkerk (ZH), is overleden in 1682 te Delfshaven (ZH).

Op 23-12-1682 worden de condities en voorwaarden opgesteld waarnaar Pieter Reijne Stael en Stoffel Abrahamsz. de Wilde als executeurs van het testament van zal. Neeltje Euwouts, in haar leven wed. van Reijn Pietersz. Stael, openbaar vier huizen te Delfshaven zullen verkopen, nl. 1e in den Groenendael, belend N Jannetie Willems, Z een vrije in en uitgang tussen het slop van Jan Jansz., strekkende voor van de straat oostwaarts op tot de halve sloot van het land van de heer Ruwaert van Putten (verkocht voor f. 304 aan Pieter Reijne); 2. aan de oostzijde van de Delfseschie, belend Z de verkopers en N Gerrit van Noeien, strekkende voor van de straat oostwaarts tot aan Banck Claesz. de Wit (verkocht voor f270 aan Jan Reijne); 3. aan de oostzijde van de Delftse Schie in het slop, belend O Aert Tijsse en W Banck Claesz., strekkend voor uit het voors. slop tot ... [niet ingevuld]; 4. aan de oostzijde van de Delfsche Schie, belend N de verkopers en Z het slop, strekkende voor van de straat oostwaarts tot aan ... [niet ingevuld] (G.A.R., Not. Arch. 3854, nr. 108-111).

1.496  Reijn Pieters is afkomstig uit Delfshaven (ZH), zie 1.488.

Reijn trouwt (kerk) op zondag 26 februari 1645 te Delfshaven (ZH) met

1.497  Neeltje Ewoutsdr is afkomstig uit Nieuwerkerk (ZH), zie 1.489.

1.498  Maerten Janse.

Maerten was gehuwd met

1.499  Maertje Gerridts.

1.514  Cornelis Jansz van den BERGH.

Cornelis was gehuwd met

1.515  Catharina Andriesdr de BRUIJN.

1.728  Pyter Lieuwes is geboren in 1618, is overleden na 1661.

Pyter trouwt (kerk) in 1644 met

1.729  Syoerdtje Uylckes.

1.732  Murk Jeltes.

Murk was gehuwd met

1.733  N.N..

1.736  Jan Gerets SAMPLONIUS, Predikant, is geboren op donderdag 18 november 1621 te Leeuwarden (FR), is gedoopt op donderdag 16 december 1621 aldaar, is overleden op woensdag 1 oktober 1687 te Heerenveen (FR).

Jan trouwt (kerk) op donderdag 3 maart 1644 te Goïngaryp (FR) met

1.737  Jancke Douwes is geboren rond 1623.

1.738  Seerp Lammerts SWERMS is gedoopt op vrijdag 12 september 1625 te Harlingen (FR).

Seerp trouwt (kerk) op zondag 1 juni 1659 te Harlingen (FR) met

1.739  Fokeltje Buwes FARX is geboren rond 1638.

1.740  Anske Hessels is geboren rond 1632, is overleden rond 1675.

Anske was gehuwd met

1.741  Fem Epkes is geboren rond 1638.

1.796  Adrianus VANMULEM ook genaamd Adriaen is gedoopt op donderdag 21 maart 1619 te Brugge (BE).

Adrianus trouwt (kerk) op zaterdag 12 juli 1642 te Brugge (BE) Gehuwd in de St. Jacobs (1) met Margaretha DENYE, dochter van Judocus DENYE en Margarita GODSCHALCK. Margaretha is gedoopt op dinsdag 20 december 1616 te Brugge (BE). Adrianus gaat in ondertrouw (kerk) op dinsdag 3 juni 1659 te Brugge (BE), trouwt (kerk) op zondag 15 juni 1659 aldaar (2) met

1.797  Joanna DECOCK ook genaamd KOCKX is gedoopt op donderdag 16 januari 1620 te Brugge (BE).

1.856  Arien Goossensz BOCK, Landeigenaar, is geboren rond 1616 te Driel (GE), is gedoopt, is overleden rond zaterdag 1 januari 1667 aldaar.

In de 50er en 60er jaren Diaken.

Buurmeester van Driel (1650), gegoed te Hoenzadriel en lid van de kerkenraad (1650)

Arien trouwt (kerk) in 1643 te Driel (GE) met

1.857  Jenneken Roelofsen, zonder beroep.

Jenneken was eerder gehuwd (1) met Jan Willemsen.

1.858  Cornelis van ECK, Schepen, is begraven in 1654 te Hedel (GE).

1654 Begraeffenis van Cornelis van Eck in sijn leven schepen der Baronije Hedel ..... en Elisabeth de Kock sijn huijsvrou sterft den 28 november anno 1668

Cornelis trouwt (kerk) met

1.859  Elisabeth de KOCK is begraven op woensdag 28 november 1668 te Hedel (GE).

1.860  Salomon VOLTELEN, Predikant, is geboren op woensdag 2 februari 1600 te Ootmarsum (OV), is gedoopt, is overleden op zondag 20 mei 1663 te Vollenhove (OV), is begraven aldaar.

Salomon trouwt (kerk) op zondag 22 maart 1626 met

1.861  Clasina Hendriks ROETERINK, zonder beroep, is geboren op zondag 30 maart 1608 te Hasselt (OV), is gedoopt, is overleden op zondag 20 februari 1661 te Vollenhove (OV).

1.862  Adriaan Petersz PUS, Schout, is geboren 1612 of 1613 te Giessen (NB), is overleden op donderdag 24 november 1689 aldaar.

wordt 28.5.1661 voor de dorpen Andel en Giessen als sterfman beleend met de visrechten op de Alm ,
schout van Giessen 1655-1689, diaken 1656, ouderling 1660,1667,1673 en 1680,
hoogdijkheemraad van Altena 1676,1677 en 1686,

Adriaan trouwt te Giessen (NB) met

1.863  Eeltje Anthonis HEUVELCAMP, zonder beroep, is geboren rond 1620.

1.868  Johan KEIJSER ook genaamd Jan is begraven op dinsdag 29 mei 1685 te Brielle (ZH).

Johan gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 10 februari 1641 te Rotterdam (ZH), trouwt (kerk) op dinsdag 5 maart 1641 te Brielle (ZH) Attestatie gegeven van Rotterdam op Briel den 02-03-1641 met

1.869  Cornelia van EGMOND, zonder beroep, is geboren rond 1620 en afkomstig uit Rotterdam (ZH), is begraven op dinsdag 22 november 1650 (Volgens Mormonen).

1.870  Ewoud van COUWENHOVEN is begraven op zondag 21 oktober 1668 te Rotterdam (ZH).

Uit: REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HEERLIJKHEID HEENVLIET, 1307-1725
door A.A. Arkenbout ; Gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 26 (1971),

36C. 2 gemet 150 roeden land in Gouwershouck no. 4, belend ten westen no. 8 en gedeeltelijk de meeldijk, ten noorden: ‘s Heerenwech en de erfgenamen van Olert Jansz. Arkenbout, ten oosten: no. 3 en 2, ten zuiden: no. 5. Heergewaad 1661 een rode sperwer of 5 schellingen hollands.
7-9-1654: Ewout van Couwenhoven na overdracht door Pieter Bordels, man van Machtelt Arens van der Meer.
30-12-1661: Ewout van Couwenhoven met ledige hand.
11-9-1669: Maria van Couwenhoven, voogd Mr. Allert van Couwenhoven, bij dode van haar vader. Dit land is haar volgens testament van haar vader en haar moeder Cornelia Erckenbout, bij loting uit de erfenis toegewezen.
39. Huis en hofstad ‘Blijdesteyn’ met de leenmannen, lanen en verder toebehoren, het overhof, nederhof, boomgaarden, singels en grachten, ambacht en heerlijkheid, groot 3 gemet. Van de zuidzijde van de middeldyk noordwaarts tot de Ee, die door de Bornisse stroomt en van de watering achter Jacob Heinrix soens de wever westwaarts tot de heul in, Comanwaert met het ‘weerdekyn’ genaamd ‘Clarenlant’ tot aan de dijksloot. Alle goederen en heerlijkheden, leen en eigen in Heenvliet, gronden zowel als opstanden, hoge en lage ambacht, tienden, jaarschoten, water- en windmolens,
vogelvangst, visserij, zwaandrift en veren. (1584: 3 gemet 2 lijnen land met de visserij in de grachten en sloten, 1592: de hofstad ‘Blijdesteyn’ met 3 gemet 2 lijnen en 5 roeden land. 1661: Gouwershouck no. 8, 1701: de gewezen hofstade ‘Bleijesteyn’, belend ten westen: 1612: heer van Cruiningen met de puttewye, 1641: Hendrick Lucasz. no. 4, jonkheer van der Planits no. 5, de Heilige Geest no. 6, 1661: Henrycus Grijps no. 9, 1669: Heynderick Grijps erfgenamen no. 9, ten noorden: 1612: de meeldijck; ten oosten 1612: de erfgenamen van Geertje Claes, 1641: Abram Graswinckel no. 9; ten zuiden en oosten 1661: Pieter Huygensz. en Gerrit Jansz. Brouwer no. 5, armen van Heenvliet no. 6, 1669: Ary Pietersz. en Jan Cornelisz. Coper en de armen van Heenvliet no. 6, 1684: no. 5 en 6.) (1641: met 1 19 gemet 289 roeden, met het voorgaande land gemeen liggende. 1684: met 2 gemet 115
roeden gouwershouck no. 4.) Heergewaad 1684: 15 lb. van 40 groten.
17-7-1641: Willem van Kouwenhoven burgemeester van Rotterdam, na overdracht door de erfgenamen van Geertruyt van der Aa, weduwe van Cornelis van Coolwijck.
30-12-1661: Eeuwout van Couwenhoven, bij dode van zijn vader Willem van Couwenhoven .
11-9-1669: Maria van Couwenhoven, voogd Allert van Couwenhoven, secretaris van Rotterdam, bij dode van haar vader Eeuwout van Couwenhoven. Het land is haar toegewezen bij loting, volgens bepalingen in het testament, door haar vader en haar moeder Cornelia
Erckenbout opgemaakt. Haar eerste voogd was Nicolaes Erckenbout.

Ewoud gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 15 januari 1651 te Rotterdam (ZH), trouwt (kerk) op zondag 29 januari 1651 aldaar met

1.871  Cornelia ARCKENBOUT is begraven op zondag 15 maart 1665 te Rotterdam (ZH).

1.876  Abraham van der AA, Notaris, is gedoopt op zaterdag 6 december 1631 te Rotterdam (ZH) Op deze datum wordt een N.N. gedoopt; waarschijnlijk is dit Abraham; de naam is niet ingevuld..

Poorter te Rotterdam 23-11-1654
Testament 15-2-1664 in 's-Hertogenbosch Testateur is ziek

Abraham gaat in ondertrouw op zondag 8 november 1654 te Rotterdam (ZH), trouwt (kerk) op zondag 22 november 1654 te 's-Hertogenbosch (NB) met

1.877  Gratia CLETCHER.

naam: CLITSERT

1.878  Jacob van HAEFF.

Jacob was gehuwd met

1.879  Elisabeth Le MAIRE, zonder beroep.

1.882  N.N..

N was gehuwd met

1.883  Grietgen Aelberts.

1.886  Frederick TEERINCK.

Frederick was gehuwd met

1.887  Margriet van HARN.

1.888  Caspar PARAVICINI, Militair, is geboren rond 1607 te Gaspano (IT), is begraven op maandag 22 oktober 1696 te Chur (CH).

Hij kocht op 6-6-1644 in Chur het huis "Gauggeli".

Caspar trouwt (kerk) in 1635 te Chur (CH) met

1.889  Violanda CAPELLI, zonder beroep, is geboren in 1607 te Chur (CH), is begraven in 1670 aldaar.

1.892  Jan Jansen van WOENSEL.

Jan was gehuwd met

1.893  N.N..

1.894  Adam van HEESWIJCK, Chirurgijn, wonende te 's-Hertogenbosch (NB), is gedoopt op donderdag 6 april 1645 aldaar Gedoopt St.Jacob. (doopgetuigen waren Judith Hendrickx van LIEBERGEN en Pauwels WIjnantsz van REESANCK).

Adam trouwt (kerk) op donderdag 4 januari 1691 te Brussel (BE) Parochie Notre-Dame du Finistère (2) met Henriëtte van CRAENENBROECK ook genaamd Hendrina en Henrica. Adam trouwt (kerk) voor woensdag 4 december 1669 (1) met

1.895  Isabella van GOOR is geboren na 1642, is overleden na vrijdag 29 december 1684.

1.896  François de FUMAL, Militair.

François was gehuwd met

1.897  N.N..

1.900  Theodorus CREMER ook genaamd CRAEMER, Secretaris, is geboren rond 1612 te Zutphen (GE), is overleden op zondag 17 september 1662 aldaar.

Ingeschreven student rechten Leiden 23 feb 1633 (21 jaar); Groningen 26 aug 1634;
Secretaris van Zutphen 25 feb 1637 tot zijn dood 19 -9-1662.

Theodorus gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 16 april 1637 te Zutphen (GE), trouwt (kerk) op donderdag 7 mei 1637 met

1.901  Aeltjen van ESSEN ook genaamd Adelheid en Aleida, zonder beroep, is gedoopt op zaterdag 25 juni 1611 te Zutphen (GE), is overleden op dinsdag 26 januari 1677 aldaar.

1.902  Jan WEENINCK.

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 16 augustus 1646 te Zutphen (GE) met

1.903  Tonnisken BRUGGINCK ook genaamd Toeneken.

1.904  Johan Dircksz van BEEST(VAN HEEMSKERCK), Notaris, is geboren op vrijdag 22 maart 1602 te Delft (ZH), is gedoopt op vrijdag 17 januari 1721 te Rotterdam (ZH), is overleden op vrijdag 3 januari 1648 te Delft (ZH), is begraven op woensdag 8 januari 1648 aldaar.

Opperklerk te Schiedam 1621-1622, notaris e Schiedam 1622-1624, daarna te Delft 1624-1648, curator 16251648, landmeter 1627-1648, scheepsmeter 1631-1648.
(Delftse Biografieën)

Johan gaat in ondertrouw op zaterdag 22 augustus 1637 te Delft (ZH), trouwt op zondag 6 september 1637 aldaar (2) met Meinsje Cornelisdr van DRIEBERGEN, dochter van Cornelis Jansz van DRIEBERGEN. Meinsje is geboren op zaterdag 14 januari 1612 te Rijnsburg (ZH), is begraven op maandag 10 augustus 1671 te Delft (ZH). Johan trouwt op zondag 1 juli 1629 te Delft (ZH) (opmerking Stadhuis) (1) met

1.905  Maria van MIEREVELT, zonder beroep, is geboren op vrijdag 27 januari 1595 te Delft (ZH), is overleden op dinsdag 26 februari 1636 aldaar, is begraven op vrijdag 29 februari 1636 aldaar.

1.906  Jacob Willemsz DELFF, Havenmeester en Veertigraad, is gedoopt op donderdag 24 januari 1619 te Delft (ZH), is overleden op zondag 12 juni 1661 aldaar, is begraven op vrijdag 17 juni 1661 aldaar.

kunstschilder, wonend aan het Oude Delft 1643, lid van de ridderlijke broederschap genaamd "De Confrérie van de Handbusch binnen Delft" 1638, waarvan
schutterskoning 1652, veertigraad van Delft 1654, regent van het weeshuis 1654, havenmeester binnen en buiten 1657,

Jacob gaat in ondertrouw op zaterdag 4 januari 1642 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op woensdag 22 januari 1642 aldaar met

1.907  Anna van HOOGENHOUCK, zonder beroep, is geboren op woensdag 12 oktober 1622 te Delft (ZH), is gedoopt op vrijdag 14 oktober 1622 aldaar (doopgetuigen waren Heijndrick Maertensz STORM en Geertruijt Jans van SANTEN), is overleden op vrijdag 9 september 1678 aldaar.

Anna gaat in ondertrouw op zondag 21 oktober 1663 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op woensdag 7 november 1663 aldaar (2) met Dirck van der DUSSEN.

1.908  Pieter Pietersz de WINTER is overleden op zaterdag 30 november 1675.

Pieter was gehuwd met

1.909  Emmerentia Jorisd ANTHOM.

1.910  Adriaan Willemsz HOPCOOPER is overleden op woensdag 29 december 1666 te Delft (ZH).

Adriaan trouwt (kerk) op zondag 19 december 1655 te Delft (ZH) met

1.911  Agatha Cornelisdr van EIJCK is overleden op vrijdag 27 mei 1667 te Delft (ZH).

1.912  Isaäc Abrahams ELSEVIER, Schepen en Koopman, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op vrijdag 26 maart 1627 te Leiden (ZH), is gedoopt op woensdag 31 maart 1627 aldaar, is overleden op zondag 3 september 1684 te Rotterdam (ZH), is begraven op donderdag 7 september 1684 aldaar.

Isaäc gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 6 maart 1650 te Rotterdam (ZH), trouwt op dinsdag 22 maart 1650 aldaar met

1.913  Anna Willems van der MAST, zonder beroep, is geboren rond 1631 te Rotterdam (ZH) (Gegevens Mormonen), is overleden op woensdag 15 november 1679 aldaar, is begraven op vrijdag 17 november 1679 aldaar.

1.914  Ludolph Reiniersz ROOSTERMAN, Zeepzieder en Schepen, is geboren op donderdag 24 augustus 1623 te Rotterdam (ZH), is overleden op maandag 17 september 1708 aldaar, is begraven aldaar Franse kerk eigen; 3½ uur beluid; overledene was weduwnaar en liet na 1 meerderjarig kind;.

Kapiteinvan de schutterij; zeepzieder in de Olifant op de Hoogstraat; Leuvehaven bij de brouwerij van de Twee Leeuwen

Ludolph trouwt op dinsdag 30 november 1649 te Utrecht (UT) met

1.915  Anna van MANSVELT, zonder beroep, is geboren op maandag 17 februari 1625 te Utrecht (UT), is overleden op donderdag 18 augustus 1678 te Rotterdam (ZH), is begraven op maandag 22 augustus 1678 aldaar Fransse kerck 3 uren belut;.

Zie voor voorgeslacht ook de homepage van Bernard Jeroen Harterink

1.916  Hendrik van MEEL is geboren rond 1640 te Tiel (GE), is overleden op donderdag 7 september 1702 te Rotterdam (ZH).

Hendrik gaat in ondertrouw op vrijdag 7 december 1663 te Rotterdam (ZH), trouwt (kerk) te Hillegersberg (ZH) met

1.917  Maria Gijsbertsdr de LEEUW, zonder beroep, is geboren rond 1646 te Rotterdam (ZH), is begraven op dinsdag 16 maart 1723 aldaar.

1.918  Thijmon van SCHOONHOVEN is geboren op zaterdag 13 december 1653 te Nantes, is begraven op zaterdag 23 mei 1716 te Rotterdam (ZH).

Handschriftenverzameling (Rotterdam) 
Stukken betreffende panden aan de Boompjes  
5548  Akte van transport van een huis met achterhuis aan de Boompjes (Stadsprotocol 4245) door mr. Cornelis Speelman als erfgenaam van mr. Johan Speelman en Debora Kievit aan Thijmon van Schoonhoven, raad en vroedschap van Rotterdam, perkament 
Datering 1708 mei 19
Franse kerk 4½ uur beluid; overledene was burgemeester en mr en liet na 4 meerderjarige kinderen; Boompjes

Thijmon trouwt op donderdag 7 oktober 1677 te F met

1.919  Agnita Pieters van HERZEELE, zonder beroep, is geboren op woensdag 24 november 1660, is begraven op maandag 22 januari 1742 te Rotterdam (ZH).

1.966  Sigismundus ZSCHAMMER, Zilversmid, is geboren rond 1630.

Uit Bohemen

Sigismundus gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 20 juli 1661 te Amsterdam (NH) met

1.967  Elisabeth Matthysdr WAN ook genaamd Lijsbeth is geboren rond 1635.

1.968  Johannes AMSENS, Verfmaler en Blauwverver, is geboren te Haarlem (NH).

Johannes gaat in ondertrouw op zaterdag 25 juli 1665 te Amsterdam (NH) met

1.969  Stijntje Hendricx, zonder beroep, is gedoopt op zondag 1 juni 1636 te Amsterdam (NH).

1.970  Pieter Egbertsz BISSCHOP is gedoopt op dinsdag 14 oktober 1636 te Amsterdam (NH).

Pieter gaat in ondertrouw op vrijdag 13 november 1665 te Amsterdam (NH) met

1.971  Selitje Barents, zonder beroep.

1.974  Harmen SCHRAPPER, Barbier, is geboren in 1642 te Bocholt, is begraven op zaterdag 25 december 1694 te Amsterdam (NH).

Harmen gaat in ondertrouw op zondag 3 augustus 1670 te Amsterdam (NH) met

1.975  Hillegonda van TEIJLINGEN, zonder beroep, is gedoopt op zondag 29 juni 1636 te Amsterdam (NH).

Hillegonda gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 25 juni 1655 te Amsterdam (NH), trouwt (kerk) op dinsdag 13 juli 1655 aldaar (1) met Jan van ARENSBERCH ook genaamd ARENTSBERGEN. Jan, Chirurgijn, is geboren rond 1628 te Leiden (ZH).

1.984  Anthony Jans van der SPECK, Kaarder, is geboren tussen 1645 en 1650.

1.986  Abraham Davidtsen.

Abraham was gehuwd met

1.987  Susanna THOMASSEN.

1.996  Gerrit Leendertsz HALVERHOUT.

Gerrit gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 7 april 1669 te 's-Gravenhage (ZH) met

1.997  Annetie Philips van der BURCH is gedoopt op zondag 4 maart 1635 te 's-Gravenhage (ZH), is overleden in 1714.

Annetie trouwt (kerk) in 1663 (1) met Gerrit Leendertsz de WILDE.

Generatie XII

2.080  Gerrit Jansz VREE, Schipper en Tuinman, is begraven op donderdag 29 november 1640 te Delft (ZH).

wonend: Suyteijnde over de brouwerie van De Kroon

Gerrit gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 5 augustus 1595 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 20 augustus 1595 aldaar met

2.081  Heyltgen Jans.

2.082  Adam Heijndricks van der BURCH is geboren rond 1566 te Delfgauw (ZH), is overleden voor donderdag 10 april 1631.

landman op de Schie buiten Delft

Adam gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 31 oktober 1587 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 15 november 1587 aldaar met

2.083  Pleuntge Dammisdr ook genaamd Dammas is geboren rond 1570 te Delfgauw (ZH), is begraven rond 1638 te Delft (ZH).

2.116  Arent Arents van BOLGERSTEIJN, Notaris, is geboren te 's-Gravenhage (ZH), is begraven op zondag 27 juli 1636.

Arent gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 15 maart 1625 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op maandag 31 maart 1625 te 's-Gravenhage (ZH) (2) met Cornelia Philips. Arent trouwt (kerk) op zondag 7 mei 1606 te Leiden (ZH) (huwelijksgetuigen waren Geertgen Harmensdr (zie 4.233) en Geryt Claes van BIJWECH) (1) met

2.117  Aechtgen Jansdr van BIJWECH is geboren te Leiden (ZH), is begraven op donderdag 5 september 1624 te Delft (ZH).

2.144  Mees Jacobszn van der SLUIJS is geboren rond 1540, is overleden na zondag 6 juli 1614, is begraven op donderdag 31 juli 1614 te Valkenburg (ZH) (Volgens Mormonen).

Mees erfde de boerderij van zijn vader, verder bezat hij nog diverse stukjes grond. Zijn vrouw bezat 10 honden teelland in de Langewaerd te Rijnsburg, welke zij vermoedelijk van haar ouders had geerfd. In 1602 werd Mees voor de 200e penning aangeslagen voor 35 gulden, en is daarmee de één na hoogst aangeslagene van de de 15 aangeslagenen te Valkenburg. Op 31 Juli 1614, als Mees "sieckelijk te bedde leggende"was, werd de Leidse notaris Van der Laen verzocht naar Valkenburg te komen, naar het huis aan de Hoge Rijndijk bij de Wassenaarse Wetering, voor het maken van een testament (helaas zeer moeilijk te lezen). Vermoedelijk is Mees kort hierna overleden. In 1623 is hij in ieder geval overleden, wat mag blijken uit het hoofdgeld der Rijnlandse dorpen. Onder Valkenburg treffen we: "Catharina Huygensdr., weduwe Mees Jacobsz. met Dirck haer kint, item Pieter Florisz. van Wassenaer ende Dignem Maertensdr. van Noortwijck, heur knecht ende meyt."

Mees was gehuwd met

2.145  Catharina Huigendr, zonder beroep, is geboren rond 1548 en afkomstig uit Rijnsburg (ZH), is overleden voor dinsdag 10 oktober 1634.

2.146  Bruin Jansz van der MORSEN is geboren rond 1553 en afkomstig uit Oegstgeest (ZH), is overleden voor zondag 5 december 1599 aldaar.

Woonde of verbleef te de Hoge Mors in Oegstgeest

Bruin gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 16 november 1577 te Leiden (ZH) met

2.147  Marijtje Simonsdr van der CODDE, zonder beroep, is geboren rond 1556 te Rijnsburg (ZH), is begraven op zondag 5 december 1599 te Oegstgeest (ZH).

Marijtje trouwt (kerk) op dinsdag 3 maart 1587 (2) met Joest Adriaensz van WASSENAER.

2.148  Thymen Henricxszn BLEYSWIJCK.

Thymen was gehuwd met

2.149  Jaepgen Reyersdr, zonder beroep, is overleden voor woensdag 7 oktober 1643.

2.150  Jan Roelantsz is overleden tussen vrijdag 1 december 1606 en vrijdag 8 december 1634.

(Of is de dochter van Leentge Severts?)

Jan trouwt (kerk) na zondag 13 september 1592 (2) met Leentge Severts. Jan trouwt (kerk) voor woensdag 20 juni 1584 (1) met

2.151  N.N..

2.152  Gerrit Jacobsz IMMERSEEL is gedoopt rond 1570, is overleden voor 1623.

Mogelijk afkomstig van het in Vlaanderen gelegen landgoed Immerseel , wellicht is de naam van Immerseel zodoende overgegeven.

Gerrit was gehuwd met

2.153  Maritge Jeroensdr is overleden op donderdag 18 augustus 1633.

Maritge was later gehuwd (2) met Adriaen Jans FLOYT.

2.154  Jan van DRIESSEN.

Jan was gehuwd met

2.155  Machteld Hendriks van DOEN.

2.156  Joris Claes van REEWIJCK.

Joris was gehuwd met

2.157  N.N..

2.338  Claes Hendrikszn van RAVESTEYN.

Claes trouwt op zondag 6 april 1603 te Delft (ZH) met

2.339  Aeltje Gerritsdr SLAGTOE, zonder beroep.

2.342  Adriaan Janszn ROLLEBUIJCK, Kuiper, is begraven op zaterdag 17 februari 1629 te Delft (ZH).

Adriaan gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 4 mei 1591 te Delft (ZH), trouwt op zondag 19 mei 1591 aldaar, trouwt (kerk) met

2.343  Emmechien Rochusdr ook genaamd Heemsgen, zonder beroep.

2.450  Frans Cornelis, Groenemandenmaecker, is begraven op maandag 26 december 1524 te Delft (ZH).

Frans was gehuwd met

2.451  N.N..

2.464  Leendert Joppe van SPRINCKHUIJSEN ook genaamd Lenert Joppen van SPRINCKHUIJSEN in 't Bree is geboren in 1580, is overleden voor woensdag 26 januari 1639.

Leendert trouwt (kerk) rond 1610 met

2.465  Willempie Jans ROORIJS is overleden voor donderdag 3 augustus 1656.

2.468  Cornelis Jacobsz van der BURGH, Plateelbakker.

Cornelis trouwt (kerk) op zondag 24 september 1623 te Delft (ZH) met

2.469  Maertge Pieters ook genaamd Maertjen.

2.470  Matthijs Jansz KOOL, Harnasmaker.

Matthijs gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 15 november 1625 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 30 november 1625 aldaar met

2.471  Anneken Hermansz.

2.488  Goris Tijssen (WESTERBAAN), Lijndraaier, is begraven op donderdag 30 juni 1650 te Delft (ZH).

Goris gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 8 september 1629 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 23 september 1629 aldaar met

2.489  Jannetgen Ariens.

2.490  Jacob POOLLEN, Plateelbakker, is begraven op woensdag 8 juni 1644 te Delft (ZH).

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 2 augustus 1625 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 17 augustus 1625 aldaar met

2.491  Neeltgen Dircx.

2.492  Gijsbrecht Arijensz VERSTEEGH, Kleermaker, is geboren rond 1605, is begraven op maandag 1 juli 1675 te Delft (ZH).

Gijsbrecht gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 29 mei 1666 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op maandag 14 juni 1666 aldaar (2) met Aeltge Joosten van STAVEREN. Aeltge is begraven op maandag 6 april 1671 te Delft (ZH). Gijsbrecht gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 26 september 1671 te Delft (ZH) (3) met Trijntge Heijndricx. Gijsbrecht gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 16 juni 1629 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 1 juli 1629 aldaar (1) met

2.493  Geertgen Thijssen is geboren te Venlo (LI), is begraven op donderdag 1 april 1666 te Delft (ZH).

2.494  Corstiaen Coenraatsz van HULSENDONCK, Scheepstimmerman.

Corstiaen gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 5 november 1622 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 20 november 1622 aldaar met

2.495  Maertge Ariens.

2.688  Johann PORTMAN is geboren rond 1540 te Ratingen, is overleden na 1608 aldaar.

Ratsherr in Ratinge, 1582 en 1608 Burgemeester in Ratingen

Johann was gehuwd met

2.689  Christine MÜLLEMAN.

2.692  Wilhelm PASTOR, Textielfabrikant, is geboren in 1522, is overleden in 1579.

Wilhelm was gehuwd met

2.693  Maria von ZEVEL is geboren rond 1532, is overleden na 1593.

2.694  Albrecht von der HORST.

Albrecht was gehuwd met

2.695  Magdalena von NAEL.

2.700  Unico RIPPERDA is geboren in 1503, is overleden op woensdag 10 juli 1566, is begraven te Wesepe.

Baron, Heer van Boxbergen, Weldam, Olidam, Boekelo, Oosterwijdwerd, Dijkhuizen, Holwierde en Uitwierde

Unico was gehuwd met

2.701  Judith van TWICKELO is geboren rond 1510, is overleden op vrijdag 23 november 1554 Op Kasteel Boxbergen.

erfvrouwe van Weldam en Boekelo

2.702  Herman (von VALCKE).

Heer van Venhaus en Rockel

Herman was gehuwd met

2.703  Johanna von SCHELE ZU SCHELENBURG.

2.704  Goossen van der LAWICK.

heer van Geldermalsen en drost van Buren
(Bron Wikipedia)

Goossen was gehuwd met

2.705  Anna van ASPEREN VAN VUEREN.

2.706  Eusebius BENTINCK is geboren rond 1540, is overleden in 1585.

Heer van Ter Velde

Eusebius trouwt rond 1560 met

2.707  Sophia van ITTERSUM is geboren rond 1540 te Zwolle (OV), is overleden op vrijdag 13 september 1624 aldaar.

Vrouwe van Werkeren

2.712  Derk VIJGH ook genaamd Diederik is geboren in 1532 te Tiel (GE), is overleden in 1615 aldaar.

Heer van Zoelen, Aldenhage en de Snor, burgemeester Nijmegen, 1556 schepen van Tiel, sedert 1557 substituut-richter of schout vanwege zijn vader, sedert 1559 schout. In 1566 nam hij in vereniging met de raad der stad ongeveer 50 of 53 krijgsknechten, meerendeels uit de burgers aan. In 1573 was hij commandant of chef van Buren namens den Prins van Oranje, hij was bijgenaamd "de koning van Tiel" nadat hij in 1577 zijn gronden op de Spanjaarden heroverde en kasteel Soelen herbouwde, dat drie jaar eerder door de Spanjaarden was platgebrand. In 1578 of misschien reeds vroeger ambtman, richter en dijkgraaf van Nederbetuwe, werd hij 15 september 1578 beëedigd als scholtis van Tiel. 12 juni 1579 werd hij door Jan van Nassau, stadhouder van Gelderland, aangesteld tot commandant of gouverneur der stad Tiel, welke plaats hij in 1594 voor de Staten wist te behouden. Hij verscheen het eerst op de riddercedul van Nijmegen van 1578, ook 1591-1609, als ambtman van Nederbetuwe 1592-1607, werd in 1594 met het veer te Wamel beleend, met Thedingswaard te Avezaath in gemeenschap met zijn vrouw in 1572, met Avezaath in 1602,

Derk trouwt op vrijdag 31 mei 1566 met

2.713  Heilwig van ROSSEM is overleden in 1593.

2.714  Arend van BOINENBURG GENAAMD HONSTEIN.

Arend was gehuwd met

2.715  Cornelia van de POLL.

2.720  Nicolaas BOWIER ook genaamd BOYER is geboren in 1590, is overleden in 1644 te Doesburg (GE).

Nicolaas trouwt (kerk) in 1614 met

2.721  Helena GYGINCK ook genaamd Hylwig is overleden in 1646 te Doesburg (GE).

2.722  Berent de BUISSONNET ook genaamd Bernard is overleden op dinsdag 2 november 1627.

Berent trouwt (kerk) op maandag 26 april 1610 te Zwolle (OV) met

2.723  Catharina van WREDE is gedoopt op maandag 3 maart 1586, is overleden op zaterdag 13 juni 1643 te Zwolle (OV).

2.724  Derk van der WALL is geboren op dinsdag 6 februari 1565 te Zutphen (GE), is overleden op woensdag 21 september 1639 aldaar.

Raadsvriend te Zutphen 1606; Burgemeester van Zutphen.

Derk gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 8 augustus 1624 te Zutphen (GE), trouwt (kerk) op zondag 1 september 1624 aldaar met

2.725  Anna MOM ook genaamd Genaamd BAERSDONK is overleden op zondag 15 juni 1631 te Zutphen (GE).

2.726  Ellard van MEHREN.

Ellard was gehuwd met

2.727  Grete van ECK.

2.730  Jacob Abrahamsz GRASWINCKEL is geboren rond 1570, is begraven op zaterdag 4 januari 1620 te Delft (ZH).

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 22 juni 1591 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 7 juli 1591 aldaar (1) met Maritgen Jacobs van der DUSSEN, dochter van Jacob Euwout Bruijnsz van der DUSSEN en Alida van HOOGENHOUCK. Maritgen is geboren op zondag 11 februari 1571 te Delft (ZH), is overleden op vrijdag 8 augustus 1597 aldaar.

8 jaar oud in 1579 bij verkoop van lijfrenten
Jacob trouwt (kerk) op zondag 23 mei 1599 te Delft (ZH) (2) met

2.731  Maritghe Pieters BERCKELS is afkomstig uit Sommelsdijk.

2.740  Leonard Jacobs KETTINGH ook genaamd Leendert is geboren rond 1564 en afkomstig uit Strijen ZH, is begraven op zaterdag 21 juli 1640 te 's-Gravenhage (ZH).

Leonard gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 29 april 1589 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 14 mei 1589 aldaar met

2.741  Lijsbet Cornelis is geboren rond 1570, is overleden op vrijdag 4 mei 1640 te 's-Gravenhage (ZH).

2.748  Cornelis Jacobs van WOUW is geboren rond 1595.

Cornelis was gehuwd met

2.749  N.N..

2.760  Geerlich van der LIPPE is geboren rond 1580.

Geerlich trouwt (kerk) rond 1600 met

2.761  Geessien is geboren rond 1580.

2.792  Jan ten RODENGATE is geboren rond 1590 te Sleen (DR), is overleden rond 1665.

Jan was gehuwd met

2.793  N.N..

2.794  Jan HAMMING is geboren rond 1575 te Veenhof (DR).

De oudste vermelding van deze Jan Hamming, is vermoedelijk de vermelding in het register van ingezaaide landen uit 1612 (OSA 621). Hij is dan dezelfde, die in 1615 een wilkeur van de Bonner boeren mede-ondertekende. Hij zal voor 1630 overleden zijn, toen namelijk in De Veenhof zijn zoon Willem Hamming met zijn moeder en zusters werd genoemd. De laatsten zijn niet bij name genoemd. In het nageslacht van een van Willems zusters, gehuwd met Roelof ten Rodengate, komt naast een Jan ten Rodengate ook een Jan Hamming ten Rodengate voor. Deze zal volledig naar zijn grootvader zijn genoemd.
Het huwelijk tussen Jan Hamming en Johanna Eling zal niet eerder dan 1603 gesloten zijn, aangezien in dat jaar Johanna Eling werd beleend met het Avinge-goed te Anderen en daarbij haar stiefvader Luitien Campinge meenam. Als zij gehuwd zou zijn geweest, zou ze zich zeker hebben laten vertegenwoordigen door haar man.

Jan trouwt (kerk) na 1603 met

2.795  Johanna ELING.

2.832  Cornelis Anthonisz MENSAERT.

Cornelis was gehuwd met

2.833  N.N..

2.836  Cijprianus Jansz van der SLEIJDEN.

Cijprianus was gehuwd met

2.837  N.N..

2.844  Arent Martensz DISSIUS.

Arent gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 5 oktober 1597 te Delft (ZH) met

2.845  Pietertje Jacobsdr VOSSENHOL.

2.888  Adolf Pietersz, Lijndraaier.

Adolf trouwt (kerk) op zondag 5 augustus 1640 te Delft (ZH) met

2.889  Annetge Pietersdr.

2.892  Harmen Ariensz RIJSSELBERCH, Kuiper, is begraven op dinsdag 27 oktober 1671 te Delft (ZH).

Harmen trouwt (kerk) op maandag 29 mei 1651 te Delft (ZH) (2) met Aegchen Cornelis. Harmen gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 2 oktober 1632 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 17 oktober 1632 aldaar (1) met

2.893  Geertge Ariensdr.

2.894  Cornelis Jacobs van der BURCH, Plateelbakker, is begraven voor juni 1631.

Cornelis gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 9 september 1623 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 24 september 1623 aldaar met

2.895  Maertge Pietersdr is begraven op woensdag 11 juni 1631 te Delft (ZH).

2.978  Eeuwout.

Eeuwout was gehuwd met

2.979  N.N..

3.472  Geert Hessels, Kleermaker, is geboren rond 1586 te Leeuwarden (FR), is overleden rond maandag 12 juni 1656.

Geert trouwt (kerk) op zondag 25 januari 1609 te Leeuwarden (FR) met

3.473  Impck Kienes is geboren geboren in Groningerlant, bij Groot Auwert..

3.474  Douwe is geboren rond 1591.

Douwe was gehuwd met

3.475  N.N..

3.476  Lammert Gijsberts SWERMS.

Lammert trouwt (kerk) in 1624 met

3.477  Afke Seerps.

3.478  Bouwe Tomis FARX.

Bouwe was gehuwd met

3.479  Foekjen Stevens is geboren in 1607, is overleden in 1688.

3.480  Hessel.

Hessel was gehuwd met

3.481  N.N..

3.482  Epke.

Epke was gehuwd met

3.483  N.N..

3.592  Pieter van MULEM.

Pieter was gehuwd met

3.593  Jacoba HEYNKENS ook genaamd Jacquemijncken.

3.712  Goossen Arienszn BOCK.

Wapen de BOCK: In zilver een groene boom (soms afgebeeld met drie kronen) op grasgrond, vergezeld rechts van een op de grond rustende zwarte ladder tegen de stam van de boom en links van een op de grond rustende klimmende zwarte bok met de voorpoten tegen de stam van de boom; helmteken: zwarte uitkomende bok.

Goossen was gehuwd met

3.713  Lijsken.

3.720  Henricus VOLTELEN is geboren rond 1549 te Dülmen, is overleden op donderdag 24 oktober 1624 te Burg-Steinfurt (DU).

Schrijver van de landscommandeur van het Duitsche Huis te Ootmarsum en Verwaltend Richter aldaar
vermeld als schrijver van Bernard de Bever, landcommandeur van het Duitsche Huis te Ootmarsum 1573 6 ) , vestiqt zich te
Neuenhaus omstr. 1580, burger ald. 9 Sept. 1582, burger te Ootmarsum 1588 (blijft echter vermoedelijk voorloopig
te Neuenhaus wonen), vermeld als notaris te Ootmarsum 1604 (zegel van 1600), als gerichtsschrijver ald. 1604,
1616, als gerichtsverwalther7 ) (subsituut richter, d.i. plaatsvervangend schout) ald. 1602, 1603, 1604, 1612,
1613, 1614, keurnoot 1617, als burgemeester van Neuenhaus 1619, als burgemeester van Ootmarsum 1620,
.

Henricus trouwt (kerk) op zondag 25 september 1580 (1) met Anna HOPPERS. Anna is overleden op vrijdag 7 september 1590. Henricus trouwt (kerk) in 1591 (2) met Elisabeth KARTEN. Henricus trouwt (kerk) op donderdag 1 februari 1596 te Assen (DR) (3) met

3.721  Christina BOTHEEKER is overleden op dinsdag 15 december 1615 te Ootmarsum (OV).

3.722  Hendrik ROETERINK.

Hendrik was gehuwd met

3.723  N.N..

3.724  Peter Hermansz PUS, Waard, is geboren rond 1575 te Giessen (NB), is overleden op zaterdag 18 maart 1656 aldaar.

Peter trouwt te Giessen (NB) met

3.725  Heyltje Jan~Engebrechtsdr, zonder beroep, is overleden voor vrijdag 17 maart 1662 te Giessen (NB).

3.726  Anthonis Cornelisz HEUVELCAMP, Schepen, is geboren rond 1592, is overleden op donderdag 11 december 1659 te Giessen (NB).

Akte van 12.4.1635 (Heusden R468) Anthonis Cornelisz transporteert,als voogd van zijn huisvrouw Maricken,dochter van Adriaen Joosten Wijflith,de helft van 9 morgen land in Veen op de Waesheuvel en een hofstad groot 14 morgen op de Zijtacker ten behoeve van Adriaen Woutersz. en zijn weeskinderen
verwekt bij Joostgen Adriaensdochter. Dat het hier om Anthonis Heuvelcamp gaat blijkt uit een akte van 3.5.1646 (Heusden R479) waarbij Anthonis Cornelisz, wonende tot Giessen en Adriaen Anthonisz, zijn soone, mede voor de andere kinderen van Anthonis Cornelisz en wijlen Maricken Adriaensdr van Wijflith zijn huisvrouw, 10 hond land in Veen transporteren ten behoeve van Adriaen Wouterszoon van de Biesheuvel, die dus waarschijnlijk een zwager van Anthonis is.

Anthonis was gehuwd met

3.727  Mariken Adriaansdr van WIJFLITH is geboren rond 1598.

3.740  Willem Allertsz van COUWENHOVEN, Burgemeester van Rotterdam, is gedoopt op zondag 21 juni 1592 te Brielle (ZH) (doopgetuigen waren Maritge Jacobs, Jacob Allerts en Claes Pietersz), is overleden op zaterdag 19 juli 1659 te Rotterdam (ZH).

Uit: REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HEERLIJKHEID HEENVLIET, 1307-1725
door A.A. Arkenbout ; Gepubliceerd in 'Ons Voorgeslacht', jrg. 26 (1971),
39. Huis en hofstad ‘Blijdesteyn’ met de leenmannen, lanen en verder toebehoren, het overhof, nederhof, boomgaarden, singels en grachten, ambacht en heerlijkheid, groot 3 gemet. Van de zuidzijde van de middeldyk noordwaarts tot de Ee, die door de Bornisse stroomt en van de watering achter Jacob Heinrix soens de wever westwaarts tot de heul in, Comanwaert met het ‘weerdekyn’ genaamd ‘Clarenlant’ tot aan de dijksloot. Alle goederen en heerlijkheden, leen en eigen in Heenvliet, gronden zowel als opstanden, hoge en lage ambacht, tienden, jaarschoten, water- en windmolens, vogelvangst, visserij, zwaandrift en veren. (1584: 3 gemet 2 lijnen land met de visserij in de grachten en sloten, 1592: de hofstad ‘Blijdesteyn’ met 3 gemet 2 lijnen en 5 roeden land. 1661: Gouwershouck no. 8, 1701: de gewezen hofstade ‘Bleijesteyn’, belend ten westen: 1612: heer van Cruiningen met de puttewye, 1641: Hendrick Lucasz. no. 4, jonkheer van der Planits no. 5, de Heilige Geest no. 6, 1661: Henrycus Grijps no. 9, 1669: Heynderick Grijps erfgenamen no. 9, ten noorden: 1612: de meeldijck; ten oosten 1612: de erfgenamen van Geertje Claes, 1641: Abram Graswinckel no. 9; ten zuiden en oosten 1661: Pieter Huygensz. en Gerrit Jansz. Brouwer no. 5, armen van Heenvliet no. 6, 1669: Ary Pietersz. en Jan Cornelisz. Coper en de armen van Heenvliet no. 6, 1684: no. 5 en 6.) (1641: met 1 19 gemet 289 roeden, met het voorgaande land gemeen liggende. 1684: met 2 gemet 115 roeden gouwershouck no. 4.) Heergewaad 1684: 15 lb. van 40 groten.
17-7-1641: Willem van Kouwenhoven burgemeester van Rotterdam, na overdracht door de erfgenamen van Geertruyt van der Aa, weduwe van Cornelis van Coolwijck.
30-12-1661: Eeuwout van Couwenhoven, bij dode van zijn vader Willem van Couwenhoven.
11-9-1669: Maria van Couwenhoven, voogd Allert van Couwenhoven, secretaris van Rotterdam, bij dode van haar vader Eeuwout van Couwenhoven. Het land is haar toegewezen bij loting, volgens bepalingen in het testament, door haar vader en haar moeder Cornelia Erckenbout opgemaakt. Haar eerste voogd was Nicolaes Erckenbout.
14-5-1684: Willem Keyser, oud raad en vroedschap van Brielle, na overdracht door Johan Keysser te Brielle, als gemachtigde van Gilles van Rees te Dordrecht, gehuwd met Maria van Couwenhoven.
Willem Couwenhoven was lid van gecomiteerde Raedt van het Collegie der E.M. Heeren Staten van Hollant en West Vrieslant.

Op 27 oktober 1617 is door Cornelis en Huych Jacobsz van Coudenhoven en Willem Allertsz van Coudehoven, nagelaten zoon van Allert Jacobsz, voorzoons van Jacob Allertsz van Coudenhoven, in zijn leven burgemeester van Den Briel, Jacob Jacobsz van Coudenhoven voor zichzelf en vervangende Dammis Jansz Presser als man en voogd van Marytgen Jacobsdr van Coudenhoven, en Eynout van Coudenhoven, nakinderen van voors. Jacob Allertsz, gepr. bij Elisabeth Aertsdr, voors. Eynout van Coudenhoven vervangende Cornelis Lodewijcxsz Arckenbout, nagelaten zoon van Marytgen Jacobsdr van Coudenhoven, te bode gesteld een huis en erf aan de noordzijde van het Maarland, met 2 pond gr. vl. per jaar uytgaende, zoals Jacob Allertsz van Coudenhoven het in zijn leven bezeten heeft. Koper: Huych Jacobsz van Coudenhoven

Willem gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 24 maart 1624 te Rotterdam (ZH), trouwt (kerk) op dinsdag 9 april 1624 aldaar (2) met Aeffgie Cornelisdr WELHOVEN ook genaamd Eva. Aeffgie is begraven op zondag 10 september 1651 te Rotterdam (ZH).

Aeffgie was eerder gehuwd (1) met Eewout Pieterssen van der HORST.

Willem was gehuwd (1) met

3.741  Maddaleentje Jacobs.

3.752  Jacob Adriaenszn van der AA, Glaskoper.

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 11 september 1630 te Rotterdam (ZH), trouwt (kerk) op dinsdag 1 oktober 1630 te Dordrecht (ZH) met

3.753  Aeltje Baerentsdr STORMS, zonder beroep.

3.754  Daniël CLETCHER ook genaamd Dennel, Ingenieur, is begraven op donderdag 25 november 1632 te 's-Gravenhage (ZH).

cartograaf en kwartiermeester in dienst van de Graaf van Solms.

Daniël gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 30 april 1628 te Rotterdam (ZH), trouwt (kerk) op maandag 12 juni 1628 aldaar Volgens Digitale stamboom Rotterdam: Datum is fictief. Trouwdatum staat niet vermeld in de akte. met

3.755  Alida van CATTENBURGH ook genaamd Aeltge.

3.756  van HAEFF, Lakenkoper.

van HAEFF was gehuwd met

3.757  ÉPE.

3.758  Benoit Le MAIRE, Militair.

Frans refugié en kapitein in staatse dienst

Benoit trouwt op zaterdag 26 september 1609 te Nijmegen (GE) met

3.759  Willemke Arentsen HOYMAKER, zonder beroep.

Willemke was eerder gehuwd (1) met Jan Jochems TERINDE.

3.776  Franciscus PARAVICINI is overleden op zaterdag 24 februari 1646 te Chur (CH).

Het dorp Paravicini ligt 15 km. van Como aan het meer van Alserio. Er zijn nog ruïnes van het kasteel. Dominus Paravicini verliet tijdens de oorlogen van de Welfen en Ghibelijnen het kasteel en vertrok in 1250 naar Gaspano. Hij stierf daar in 1287. Franciscus is een nazaat van hem. Hioj was kapitein der Ligue des Grisons.

Franciscus was gehuwd met

3.777  N.N. is overleden op dinsdag 30 mei 1645 te Chur (CH).

3.788  Cornelis Jasparsz van HEESWIJCK, Cremer, wonende te 's-Hertogenbosch (NB), is geboren na 1590, is overleden tussen 1657 en 1663.

Cornelis trouwt (kerk) voor 1627 (1) met Josina Jans~Pouwelsz COLEN. Josina, wonende te 's-Hertogenbosch (NB), is geboren na 1584, is overleden tussen zaterdag 27 januari en vrijdag 4 mei 1635. Cornelis trouwt (kerk) op maandag 30 juli 1635 te Schijndel (NB) (2) met

3.789  Isabella Hendrickx van LIEBERGEN, wonende te 's-Hertogenbosch (NB), is geboren voor 1620, is overleden voor donderdag 8 april 1666.

3.800  Jacob Hendricksz CREMER, Koopman in zijden lakens, is geboren te Amsterdam (NH), is gedoopt op zaterdag 15 augustus 1587 aldaar, is overleden op vrijdag 5 maart 1649 te Zutphen (GE).

Tot burger aangenomen te Zutphen 8 juni 1605; lid van het kramersgilde 1605; onderrentmeester van Zutphen 29 feb 1616
gecommitteerde in de weeskamer 1624; serviesmeester 16 okt 1624 tot 2 nov 1625; provisor van het gasthuis 1633
koopman in zijdelakens etc. 1637; kerkmeester te Zutphen 1645

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 20 december 1607 te Zutphen (GE), trouwt (kerk) op donderdag 10 januari 1608 aldaar met

3.801  Elisabeth Dircks van ELSBROECK, zonder beroep, is overleden na woensdag 28 oktober 1654.

3.802  Jan van ESSEN is overleden op maandag 3 februari 1659 te Doetinchem (GE).

Rentmeester St Annagilde 1617; rentmeester der St.Walburgkerk te Zutphen 1604-59 ; onderrentmeester 1622-24; beleend met die Lakeke bij Vierakker 1637

Jan trouwt (kerk) op donderdag 11 mei 1600 te Zutphen (GE) met

3.803  Hendrika KALDENBACH, zonder beroep, is overleden op zondag 25 februari 1635 te Zutphen (GE).

3.804  Bernt WEENINCK ook genaamd Berend.

Bernt was gehuwd met

3.805  N.N..

3.806  Joost BRUGGINCK.

Joost was gehuwd met

3.807  N.N..

3.808  Dirck Jansz van BEEST(VAN HEEMSKERCK), Tinnegieter, is geboren op donderdag 14 augustus 1572 te Delft (ZH), is gedoopt, is overleden op zondag 17 januari 1644 aldaar, is begraven op woensdag 20 januari 1644 aldaar.

Op 13 september 1650 werd voor not. Johan van Ruiven zijn nalatenschap gescheiden. ONA Delft 1961d 117

Dirck trouwt op zondag 16 januari 1600 te Delft (ZH) met

3.809  Margaretha Jansdr van RUIJVEN ook genaamd Grietgen, zonder beroep, is geboren op dinsdag 11 september 1582 te Delft (ZH), is gedoopt, is overleden op zaterdag 23 juli 1650 aldaar, is begraven op woensdag 27 juli 1650 aldaar.

Op 25 november 1644 testeerde Grietgen voor de Rotterdamse notaris Delphius. Zij benoemde haar vier kinderen en de kinderen van haar dochter Maria tot haar erfgenamen. De laatstgenoemde dochter mocht ook uit de kleding en inboedel 'trekken' tot de kinderen mondig waren. Tot executeurs en voogden benoemde zij Jan en Franck van Beest en haar schoonzoon Jan Pietersz. Storm. Zij werden gemachtigd haar woonhuis in de Wijnstraat te verkopen. GAR, Rotterdam NA. 355. 198/543

3.810  Michiel Jansz van MIEREVELT, Schilder, is geboren op donderdag 1 mei 1567 te Delft (ZH) 1566 ook al geboortejaar vermeld, is gedoopt, is overleden op donderdag 27 juni 1641 aldaar.

Wapen: Doorsneden: 1 In zilver drie palen van rood, de laatste paal vergezeld van drie boven elkaar geplaatste sterren van zwart; 2 In goud een molenijzer van blauw, vergezeld van drie belletjes van hetzelfde.

Hij wordt een van de succesvolste portretschilders in de Noordelijke Nederlanden genoemd. Zelfs Carel van Mander, die de historieschilderkunst boven alles stelde en het portretschilderen een "zijweg van de kunst" noemde, verklaart in zijn Schilderboek dat men "moeilijk iemand vinden zal die het hem verbetert". Van Mierevelt was enkele jaren leerling van de Utrechtse schilder Blocklandt, maar keerde reeds in 1583 terug naar Delft. Zijn werk vond zoveel aftrek, dat hij spoedig een groot atelier kon houden (Oude Delft nr. 71), waar hij door leerlingen talrijke kopieën van veel gevraagde portretten op voorraad liet maken. Het feit dat hij deze kopieën met zijn eigen naam tekende, verklaart het vaak grote kwaliteitsverschil in de door Van Mierevelt gesigneerde portretten. Zijn schoonzoon W.J. Delff heeft van vele van Van Mierevelts portretten gravures gemaakt, waardoor diens werk nog groter bekendheid kreeg. Rond 1607 wordt Van Mierevelt hofschilder van de Oranjes en bouwde een indrukwekkende klantenkring op. Prominente personen uit de politiek, religie en literatuur waaronder Johan van Oldenbarnevelt, P.C. Hooft, Jacob Cats, Hugo de Groot en Maerten Harpertsz. Tromp kwamen naar Delft om te poseren. Uiteaard ook veel vooraanstaande (Delftse) burgers werden vaste klant van zijn atelier. Bron: Delftse Biografieen.

Michiel trouwt (kerk) op vrijdag 9 januari 1632 te Delft (ZH) (2) met Anna Hugosdr HUISSENS. Michiel gaat in ondertrouw op zaterdag 25 maart 1589 te Delft (ZH), trouwt op dinsdag 11 april 1589 aldaar (1) met

3.811  Christina Pieters van der PES ook genaamd Stijntje, zonder beroep, is geboren op maandag 21 februari 1558 te Delft (ZH), is gedoopt, is overleden op donderdag 2 maart 1628 aldaar, is begraven op zondag 5 maart 1628 aldaar.

3.812  Willem Jacobsz DELFF, Graveur en Plaatsnijder, is geboren op zaterdag 19 november 1580 te Delft (ZH), is gedoopt, is overleden op zondag 11 april 1638 aldaar, is begraven op woensdag 14 april 1638 aldaar.

graveur. Schoonzoon van Michiel Van Miereveldt.
Wapen: Doorsneden: I gedeeld, a In goud beurtelings een gekantelde dwarsbalk van rood, b in rood een korenschoof van goud; II In goud drie raven van zwart.

Willem trouwt (kerk) op zondag 14 januari 1618 te Delft (ZH) met

3.813  Geertruyd van MIEREVELT, zonder beroep, is geboren op woensdag 2 februari 1594 te Delft (ZH), is overleden op zondag 30 oktober 1639 aldaar.

3.814  Abraham Maertensz van HOOGENHOUCK, Brouwer, is geboren op dinsdag 5 april 1580 te Delft (ZH), is overleden op vrijdag 12 juli 1641 aldaar.

Brouwer in Den Eenhoorn en in de Dubbelle Sleutel, wonend aan de Koornmarkt te Delft 1607, 1641, gasthuismeester van Delft 1614-1633, veertigraad aldaar 1638-1641, schepen 1639, weesmeester 1640. ridder des H.R. Rijks

Abraham trouwt (kerk) op zondag 2 september 1607 te Delft (ZH) (1) met Clara Pietersdr van der BURCH, dochter van Pieter Reijersz van der BURCH en Maria van SANTEN. Clara is overleden op maandag 7 april 1614 te Delft (ZH). Abraham trouwt (kerk) op zondag 22 februari 1615 te Delft (ZH) (2) met

3.815  Margaretha Jansdr van SANTEN, zonder beroep, is geboren rond 1589 te Delft (ZH), is gedoopt aldaar, is overleden op maandag 28 december 1648 aldaar, is begraven op maandag 4 januari 1649 aldaar.

3.824  Abraham Matthijsz ELSEVIER is geboren op zaterdag 4 april 1592 te Leiden (ZH), is gedoopt op dinsdag 14 april 1592 aldaar, is overleden op woensdag 14 augustus 1652 aldaar.

Kapitein in politiedienst d.w.z. provoost geweldige van de Admiraliteit op de Maas

Abraham trouwt op vrijdag 21 mei 1621 te Rotterdam (ZH) met

3.825  Catharina van WAESBERGHE, zonder beroep, is geboren op zaterdag 5 april 1597 te Rotterdam (ZH), is gedoopt op zondag 20 april 1597 aldaar, is overleden op zaterdag 25 oktober 1659 te Leiden (ZH).

(Voor verder voorgeslacht zie: L.Lapikas, Kwartierstaat van Schothorst, version 7.6, Muiden, 1999; zie ook Homepage van WAESBERGHE)

3.826  Willem Dircksz van der MAST is geboren rond 1599 te Rotterdam (ZH) (Gegevens Mormonen).

In 1636 bekent Willem 40 gulden schuldig te zijn aan chirurgijn Johannis Hartmans wegens geleverde medicijnen.Hij woont op dat moment 'buiten het Hofpoortje'.

Willem trouwt (kerk) op dinsdag 12 november 1630 te Rotterdam (ZH) met

3.827  Anna RAMMELMAN, zonder beroep, is geboren rond 1603 te Rotterdam (ZH) (Gegevens Mormonen).

Anna trouwt (kerk) op zondag 16 februari 1625 te Rotterdam (ZH) (1) met Govert Dircksz THOEN.

3.828  Reinier ROOSTERMAN is overleden rond 1624.

Reinier trouwt rond 1611 met

3.829  Johanna BRUIJNS, zonder beroep, is geboren rond 1590, is overleden rond 1663.

Johanna was later gehuwd (2) met Werner TESCHENMACHER. Werner, Predikant, is geboren te Elberfeld (DU), is overleden op vrijdag 2 april 1638 te Xanten.

3.830  Antony van MANSVELT, Lakenverkoper, is geboren op dinsdag 22 augustus 1595 te Utrecht (UT), is overleden op dinsdag 11 oktober 1661 aldaar.

Antony trouwt (kerk) op donderdag 1 januari 1626 te Utrecht (UT) (2) met Barbara van den HOVEN. Barbara is geboren op zondag 16 december 1590 te IJsselstein (UT), is overleden op woensdag 18 september 1630 te Utrecht (UT). Antony trouwt (kerk) op zondag 22 mei 1633 te Doesburg (GE) (3) met Elisabetha HEYENDAALS. Elisabetha is geboren op dinsdag 10 september 1602 te Doesburg (GE), is overleden op dinsdag 30 januari 1663 te Utrecht (UT). Antony trouwt op zaterdag 14 november 1615 te Utrecht (UT) (1) met

3.831  Anna van NIJENRODE, zonder beroep, is overleden op dinsdag 18 februari 1625 te Utrecht (UT).

3.832  Johannes van MEEL is geboren rond 1606.

Johannes was gehuwd met

3.833  Christina OUWENS, zonder beroep, is gedoopt in 1605.

3.834  Gijsbert de LEEUW, Kapitein, is begraven op zondag 19 januari 1659 te Rotterdam (ZH).

Gijsbert was eerder gehuwd (1) met N.N.. Gijsbert gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 13 november 1633 te Rotterdam (ZH), trouwt (kerk) op dinsdag 29 november 1633 aldaar (2) met

3.835  Johanna le PETIT, zonder beroep, is begraven op zondag 4 november 1663 te Rotterdam (ZH).

3.934  Matthys Gerartsz WAN.

Matthys was gehuwd met

3.935  Lijsbeeth MAGNUS.

3.938  Hendrik Hendriksz.

Hendrik was gehuwd met

3.939  N.N..

3.940  Egbert Egbertsz BISSCHOP, Droogscheerder.

Egbert gaat in ondertrouw op zaterdag 28 december 1630 te Amsterdam (NH) met

3.941  Aechie Cornelisdr ook genaamd Aagjje Cornelis, zonder beroep.

3.950  Augustijn van TEIJLINGEN, Apotheker, is gedoopt op zondag 25 september 1605 te Amsterdam (NH), is begraven op dinsdag 9 mei 1673 aldaar.

Augustijn gaat in ondertrouw op donderdag 5 november 1626 te Amsterdam (NH), trouwt (kerk) op zondag 22 november 1626 aldaar met

3.951  Femmetje Barents van WIJKEN, zonder beroep, is gedoopt op dinsdag 13 december 1605 te Amsterdam (NH).

3.968  Jan Franszn van der SPECK is geboren tussen 1612 en 1620 te Rijswijk (ZH).

Het is niet zeker dat Neeltje Staels de moeder is van Anthony.

Jan trouwt (kerk) op woensdag 2 januari 1647 te 's-Gravenhage (ZH) (2) met Grietje Willems. Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 12 mei 1641 te 's-Gravenhage (ZH) (1) met

3.969  Neeltje STAELS.

Neeltje was eerder gehuwd (1) met Jan Leenderts WEIJMAN.

3.992  Leendert Wijnantsz HALVERHOUT.

Leendert was gehuwd met

3.993  N.N..

3.994  Philip Pietersz van der BURCH is geboren rond 1606, is overleden rond 1655.

Philip was gehuwd met

3.995  Margaretha Gerritsdr ook genaamd Grietje is geboren rond 1610, is overleden rond 1659.

Generatie XIII

4.164  Hendrick Jacobs van der BURCH is geboren rond 1525 te Delfgauw (ZH), is overleden na 1597.

won. te Delfgauw in Abtsrecht

Hendrick trouwt (kerk) voor 1559 met

4.165  Maritge Cornelis.

Maritge was eerder gehuwd (1) met Huijbrecht N.N..

4.232  Arent Henricxs van BOLGERSTEIJN, Kleermaker, is geboren rond 1550 te 's-Gravenhage (ZH), is begraven op donderdag 24 maart 1622 te Delft (ZH).

Arent was gehuwd met

4.233  Geertgen Harmensdr.

4.288  Jacob Meeszn van der SLUIJS ook genaamd Van der SLUIJS, Landbouwer en Visser, is geboren rond 1505 te Valkenburg (ZH), is overleden rond 1574 aldaar.

Jacob Meesz. van EGMOND alias van der Sluys. Jacob Meesz. was van beroep landbouwer te Valkenburg en huurde vooral land in het nabijgelegen Voorschoten. Misschien was hij ook wel visser; immers hij komt in de quohieren der 10e penning over de jaren 1556 en 1561 voor te Valkenburg met de aantekening "Jacob Meessen tot Valckenburgh bruict van den huysse van Wassenaer den Rijn twissen Leyden ende Valckenburgh ende geeft Jaers hiervan te huyr 31 pond 10 st." In Valkenburg woonde hij aan de Hoge Rijndijk bij de sluis in de Wassenaarse Wetering: vandaar dat enige nakomelingen zich ook wel van der Sluys noemden. In 1573 was Jacob Meesz. met zijn koeien naar Delft gevlucht, daar zijn boerderij door de "spaense troubelen" was afgebrand. Zijn erfgenamen zullen in 1576 dan ook aan de rentmeester van de abdij van Leeuwenhorst, waarvan land gehuurd was, vermindering van pacht vragen, daar zij hun bedrijf gedurende enige tijd niet normaal hadden kunnen uitoefenen. In het quohier van de 10e penning Ao 1544 komt hij niet voor. Wel vinden we in het quohier van de 10e penning van Oegstgeest Ao 1544 onder het hoofd "Deese navolgende personen wonen tot Valckenburgh of ander Waddinge en gebruycken tot Oegstgeest"o.a. Jacob Meesz. bruyct 3 mergen lands sjaers om 18 gld. Aangezien Jacob Meesz. niet in Valkenburg woonde, zal hij dus aan de Wadding gewoond hebben. (De Wadding was toendertijd het gebied van de Hoge Rijndijk tussen de mond van de Vliet en de Haagsche Schouw in Voorschoten.) In het quohier van de 10e penning van Zoeterwoude Ao. 1544 wordt een Jacob Meesz. Backer ter Wadding genoemd. Mogelijk was hij identiek met onze Jacob Meesz. Als vader van onze Jacob Meesz. komt in aanmerking ene Mees Dirksz. alias Mees Jansz., ook wel Mees, Jan Vossen stiefzoon. Deze woonde eerst te Zoeterwoude mogelijk Voorschoten, bij de monding van de Vliet in de Rijn (thans omgeving spoorwegovergang de Vink). Later, in 1566 woonde hij te Valkenburg. De eventuele familierelatie is echter moeilijk aan te tonen. In het eerder genoemde 10e penning quohier van Zoeterwoude Ao. 1544 treffen we verder nog aan Jan Gerritsz. Vos en Willem Meesz. Vos.

Jacob trouwt (kerk) rond 1530 met

4.289  Marijtje Cornelisdr van EGMOND, zonder beroep, is geboren rond 1509, is overleden na woensdag 20 april 1575.

4.290  Huich Janszn, Bouwman, is geboren rond 1516, is overleden tussen dinsdag 26 juli 1580 en zaterdag 19 december 1587.

Huich was gehuwd met

4.291  Neeltje Jansdr, zonder beroep, is geboren rond 1517, is overleden voor donderdag 23 juni 1588.

4.292  Jan Lijclaesz, Landbouwer, wonende te Oegstgeest (ZH), is overleden voor 1575.

Op de Hoge Morsch te Oegstgeest

Jan was gehuwd met

4.293  Dieuwertje Sijmons is overleden tussen woensdag 8 maart 1581 en woensdag 21 mei 1586.

4.294  Sijmon Gijsberts van der CODDE, Landbouwer, is geboren tussen 1528 en 1530, is overleden rond 1599.

naam: (Simon Koster Gijs)
kerkmeester (1586-1588), schepen van Rijnsburg (1588-1590), leenman van de abdij Rijnsburg.

Sijmon trouwt (kerk) rond 1555 met

4.295  Lijsbeth Pieters is geboren rond 1534, is overleden na 1587.

4.300  Roelant Dircksz is overleden voor zondag 10 maart 1577.

Roelant was gehuwd met

4.301  Annetje Mees, zonder beroep, is overleden voor zondag 10 maart 1577.

4.928  Jop Joosten van SPRINCKHUIJSEN is geboren rond 1560.

Welgeboren man te Rijswijk 1607

Jop trouwt (kerk) op vrijdag 23 oktober 1609 te 's-Gravenhage (ZH) (2) met Maertge Pauwelse. Jop was gehuwd (1) met

4.929  N.N..

4.936  Jacob Coenen van der BURGH, Metselaar.

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 26 september 1587 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 11 oktober 1587 aldaar met

4.937  Barber Gerrijts is begraven op woensdag 20 juni 1635 te Delft (ZH).

4.940  Jan Evertsz KOOL, Harnasmaker, is afkomstig uit Wesel (DU).

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 13 augustus 1595 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 13 augustus 1595 aldaar met

4.941  Jannetgen Willems.

4.976  Mathijs Abrahamsz, Lijndraaiersgezel.

Mathijs trouwt (kerk) op zondag 29 augustus 1604 te Delft (ZH) met

4.977  Willemtgen Jans.

4.988  Coenraet Heijndriksz, Tijkwever en Tyckwercker.

Bij zijn huwelijk vermeld: "jongeman uit Hulst in Vlaanderen", waarschijnlijk is dit het gehucht Hulsdonk bij Rozendaal.

Coenraet gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 21 juli 1590 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 5 augustus 1590 aldaar met

4.989  Trijntgen Govaerts is afkomstig uit Rotterdam (ZH), is overleden in mei 1604.

5.376  Johan PORTMAN.

Johan was gehuwd met

5.377  Catharina PANTALEON.

5.378  Johann MÜLLEMAN.

Johann was gehuwd met

5.379  Sophia von SCHÖNEBECK.

5.386  Adam von ZEVEL is geboren op vrijdag 21 april 1497 te Valkenburg, is overleden op woensdag 28 maart 1565 te Würselsn-Bardenberg.

Zwischen 1534 und 1559 sechsmal Bürgermeister von Aachen (Aken), der bei den politischen Unruhen als Parteiführer der Neugläubigen eine großen Rolle spielte, bis er aus der Stadt entweichen mußte. Er zog sich auf sein Gut Steinenhaus in Bardenberg (n. Aachen im Herzogtum Jülich) zurück, das er wieder aufgebaut hatte, und wo er starb, geboren op 21.4.1497 te Inden (In het Valkenburgse ?).
Geboren im Valkenburgischen 1497, gestorben auf dem Zevelsgut zu Bardenberg am 28 März 1565, kam 1519 nach Aachen, wo er die Tuchfabrikation betrieb. Er war Ratsverwandter, Neumann, Baumeister, Provisor der Armen, Rentmeister und 1534,35, 53, 54, 55, 56 und 1559 Bürgemeister. Overleden op 28.3.1565 te Bardenberg op 67-jarige leeftijd, begraven 1565 te Bardenberg. In de kerk.
Vanaf circa 1540 beschermde hij in Aken de nieuwe lutherse leer.

Adam was later gehuwd (2) met von INDEN, dochter van Peter von INDEN.

Dochter van de burgemeester van Inden
Adam trouwt (kerk) rond 1520 te Würselsn-Bardenberg (1) met

5.387  Barbara BESTOLZ is geboren rond juni 1496 te Würselsn-Bardenberg, is overleden op zondag 21 juni 1562 aldaar.

5.400  Eggerik RIPPERDA is geboren rond 1460, is overleden in 1537.

Baron, Heer van Oosterwijdwerd, Boxbergen, Dijkhuizen, Herwen, Holwierde en Uitwierde. Hoofdeling te Godlinze.

Eggerik trouwt rond 1485 (1) met Tryntie Tho SICKINGHE, dochter van Evert SICKINGHE en Frouke ter BORCH. Tryntie is geboren rond 1465, is overleden tussen 1491 en 1500.

Erfvrouwe van Godlinze
Eggerik trouwt in 1500 (2) met

5.401  Aleyt van BUCKHORST is geboren rond 1480, is overleden voor zondag 9 november 1511.

Erfvrouwe van Boxbergen

5.402  Johan (van TWICKELO).

Heer van Twickel, drost van Twente

Johan was gehuwd met

5.403  Jutte STICKE.

Erfvrouwe van Weldam

5.412  Willem BENTINCK is geboren rond 1500 te Heerde (GE), is overleden in 1576.

Heer van Ter Velde

Willem trouwt rond 1536 met

5.413  Geertrui de GROEF VAN ERKELENS is geboren rond 1504.

Vrouwe van Staverden

5.414  Johan van ITTERSUM is geboren rond 1514 te Zuijlen (UT).

Heer van Werkeren

Johan trouwt in 1535 met

5.415  Anna van BUCKHORST is geboren rond 1510 te Zuijlen (UT).

5.424  Claes VIJGH is geboren in 1505 te Nijmegen (GE), is overleden in 1581 te Tiel (GE).

heer van Est vanaf 1538 door koop, kocht ook in 1538 de heerlijkheid Aldenhagen te Zoelen, ambtman, richter en dijkgraaf in de Neder-Betuwe, ridder Gulden Vlies vanaf 1559,
Zoals veel edelen in die tijd, verbond Vijgh zich aanvankelijk met het vorstengeslacht Habsburg dat over Spanje en Portugal heerste. In de Chronicon Tielense beschrijft de Tielse pastoor Peter van Teeffelen dat Claes Vijgh in 1559 door Filips II werd opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies. In verband met de functie van ambtman hadden ze ook een huis in de Tielse binnenstad: Claes Vijgh en Anna van Gelre waren de eerste bewoners van het Ambtmanshuis. In 1559 begon de gezondheid van Vijgh achteruit te gaan en droeg hij veel van zijn functies over aan zijn zoon Derik of Diederik. In 1578 werd de calvinistische broer van Willem van Oranje, graaf Jan van Nassau stadhouder van Gelre. Hij ontsloeg de katholieke Claes Vijgh en benoemde Diederik tot ambtman.

Claes trouwt (kerk) in 1530 te Vorden (GE) met

5.425  Anna van EGMONT ook genaamd Anna van GELRE is geboren in 1505, is overleden in 1568.

Zij was een bastaarddochter
wordt door haar vader verbannen naar de Wildenborch bij Vorden 1527

5.426  Karel van ROSSEM.

Karel was gehuwd met

5.427  Anna TORCK.

5.440  Raphaël BOWYER is geboren in 1560, is overleden op maandag 9 januari 1623 te Doesburg (GE).

Luitenant in het regt Cecil.
Hij is in 1585 in nederland aangekomen in het regt Cecil; was in 1590 Korporaal onder de engelse ritmeester Parker; tot zijn overlijden ritmeester in het regiment kurassiers Cecil te Doesburg

Raphaël gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 5 september 1590 te Bergen op Zoom (NB), trouwt (kerk) op zondag 23 september 1590 aldaar met

5.441  Geertruid Cornelisdr BAERKEN is geboren te Helmond (NB), is overleden in april 1622 te Doesburg (GE), is begraven Begraven in de Grote Kerk te Doesburg.

5.442  Johan GYGINCK.

Johan trouwt (kerk) voor 1590 te Doesburg (GE) met

5.443  Ermgard van ROUWENOORT.

5.444  Andries de BUISSONNET ook genaamd BUSSONET is overleden voor woensdag 18 november 1609.

Leentafelmeester te Arnhem, op 28 oct 1595 wordt een overeenkomst gesloten tussen de stad Arnhem en de leentafelhouder Andries Bussonet.

Andries was gehuwd met

5.445  Henrisken van ERP.

5.446  Melchior van WREDE ook genaamd Joncker tot Frónsberch is geboren rond 1560.

Melchior was gehuwd met

5.447  EIsabeth van SPEULDE is geboren rond 1560.

Zie voor verder voorgeslacht o.a. Stamboom Martens IJsselstreek op Genealogie Online

5.448  Arent van der WALL is geboren in 1533 te Zutphen (GE), is overleden op vrijdag 10 januari 1603 aldaar.

Raad, Schepen en burgemeester van Zutphen 1565-1567; herbenoemd 31 5 1591..

Arent was gehuwd met

5.449  Geertruid SWAEFKEN is overleden op dinsdag 10 januari 1612 te Zutphen (GE).

5.450  Jasper IV BAERSDONK GENAAMD MOM.

Jasper was gehuwd met

5.451  Elisabeth van ULFT.

5.460  Abraham Jansz GRASWINCKEL is geboren rond 1545, is begraven op zaterdag 19 mei 1607 te Delft (ZH).

Schepen van Delft; burgemeester; weesmeester; kerkmeester; regent nieuwe gasthuis in 1584.

Abraham trouwt (kerk) op zaterdag 18 december 1574 te Delft (ZH) (2) met Jannetgen Ariens BERKEL ook genaamd Johanna van BERKEL. Jannetgen is geboren rond 1550.

26-3-1623: Geeft gift Dirck Barentsz. aan Cornelis Lenertsz. Kouckebacker als last hebbende van Jannetgen Arijens Berckels wed. van zal. Abraham Jansz. Graswinckel in zijn leven oud-burgemeester van Delft, van omtrent 4 morgen vrij hofland leggende in en achter zijn woning.
(Giftboek Hof van Delft 1621-1645
Abraham was gehuwd (1) met

5.461  Anna Maria COOLS is geboren rond 1550, is overleden rond 1570.

5.520  Harmen van der LIPPE is geboren rond 1550, is overleden rond 1625.

Harmen trouwt (kerk) rond 1580 met

5.521  Claeske PANDERS is geboren rond 1550.

Claeske was eerder gehuwd (1) met Pier DOMNA.

5.584  Jan ten RODENGATE is geboren rond 1570 te Sleen (DR).

Het register van de bezaaide landen 1612 vermeldt Jan ten Rodengate. In hetzelfde register wordt dan ook nog een Hindrik ten Rodengate genoemd, mogelijk een broer van hem.

Jan was gehuwd met

5.585  N.N..

5.588  Willem HAMMING is geboren rond 1535 te Veenhof (DR).

Op de goorsprake van 15 april 1573 eiste hij teruggave van de rogge, die Barolt Hovinge van zijn landerijen in Bonnen had afgestolen (Goorspraken, 1573. p. 87). Een jaar later, op de goorsprake van 15 maart 1574, had Willem blijkbaar zijn rogge zelf gehaald, want Warmelt Hovinge eiste rogge terug, die Willem had gehaald bij Jan Nissinck. (Goorspraken 1574, p. 107). Willem had in 1578 wederom problemen in het kader van ingezaaid koren. Hij eiste op de goorsprake van 5 augustus 1578 te Borger het koren terug, dat zijn voormalige meyer Jan Jansen Kleyn had weggevoerd. Hij werd echter in het ongelijk gesteld (Goorspraken 1578, p. 54).
Met wie Willem is gehuwd geweest, is onbekend. Uit het huwelijkscontract van 1627 kan worden geconcludeerd dat de beide Jannen Hamming broers moeten zijn geweest van Heino Hamming. Hun vader zou elk van de vier broers in de voorgaande generatie kunnen zijn geweest. Aangezien ze alledrie een zoon Willem krijgen, moeten we in deze Willem hun vader zien. Hij zal mogelijk relatief jong overleden zijn, waardoor Boele wellicht de ouderlijke boerderij heeft voortgezet, samen met zijn neven. Hij zal dan in 1612 als oude hoofdbewoner zijn genoemd.

Willem was gehuwd met

5.589  N.N..

5.590  Johan ELING.

Johan was gehuwd met

5.591  Roelofje.

5.690  Jacob VOSSENHOL.

Jacob was gehuwd met

5.691  Marritgen van der BURCH ook genaamd Maertie is geboren rond 1545, is begraven op zaterdag 22 mei 1632 te Delft (ZH).

Zie voor meer informatie en voorgeslacht op www.tjoelker.org

5.784  Aryen RIJSSELBERCH.

Aryen was gehuwd met

5.785  N.N..

5.786  Arij Pietersz.

Arij was gehuwd met

5.787  Neeltje Joosten.

5.788  Jacob Coenen van der BURCH, Metselaar, is overleden op zondag 31 augustus 1625 te Delft (ZH).

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 26 september 1587 te Delft (ZH), trouwt (kerk) op zondag 11 oktober 1587 aldaar met

5.789  Barber Gerrits.

6.944  Hessel Sytses.

Hessel was gehuwd met

6.945  Wyts Lolles.

7.184  Jooris van MULEM.

Jooris was gehuwd met

7.185  N.N..

7.440  Henricus VOLTELEN ook genaamd Heinrich is geboren rond 1520 te Osnabrück, is overleden na 1585.

vestigt zich te Duimen vóór 1549, vermeld aldaar als kanunnik van het Stift St. Victor 1571, 1572, 1582, wordt kanunnik van het Stift Borchorst in Bentheim-Steinfurt

Henricus was gehuwd met

7.441  Catharina KRIETERS.

7.448  Herman Jansz.

Herman was gehuwd met

7.449  N.N..

7.450  Jan Engebrechtsz.

Jan was gehuwd met

7.451  Aleyd Aert~Brienendr, zonder beroep, is overleden in 1610.

7.454  Adriaen Joosten van WIJFLITH ook genaamd Adriaen Joosten van WIJTVLIET is geboren rond 1545 of is geboren rond 1545, is overleden tussen 1631 en 1635 of is overleden tussen 1631 en donderdag 12 april 1635.

Hij draagt op 10 december 1570, samen met zijn zuster Borch, bezittingen over aan Jan Wolf Arnoutsz; met de verkoop van de hofstede in 1570 lijken de Van Wijtvliets uit Dussen te verdwijnen; uit de volgende twintig jaar zijn geen gegevens over hen bekend, maar in de jaren negentig begint de naam Van Wijtvliet, nu verbasterd tot Van Wijflith, op te duiken in de Heusdense aktes, vrijwel in verband met bezittingen in Veen. Overleden tussen 23 augustus 1631 (ORA Heusden inv.nr. 463), als zijn naam voorkomt onder de belenig van een perceel op de Swaensheuvel en 12 april 1635 (ORA Heusden inv.nr. 468), als zijn erfgenamen compareren om in twee aktes een aantal zaken betreffende de erfenis te regelen.

Adriaen was gehuwd met

7.455  Hendriken Henderix is geboren rond 1547, is overleden tussen 1631 en donderdag 12 april 1635.

7.480  Allert Jacobz van COUWENHOVEN.

Allert was gehuwd met

7.481  Ariaentge Willems.

7.508  Thomas CLETCHER ook genaamd Sr., Wijnkoper.

Thomas was later gehuwd (2) met Janneken van den HEUVEL. Thomas was later gehuwd (3) met Judith HENNINCX. Thomas trouwt (kerk) in 1597 (1) met

7.509  Tanneken van BREEN.

7.510  Willem van CATTENBURGH, Tapper en Pachter van het zijdenwerk te Tiel.

Willem was gehuwd met

7.511  Maria Arensd van PELT.

7.576  Jaspar Willemsz van HEESWIJCK, Cremer, wonende te 's-Hertogenbosch (NB), is geboren na 1550, is overleden tussen mei 1627 en juni 1631.

Sch.prot. Den Bosch Reg.1407 folkio 224 15.1.1592:
Jasper, zoon wijlen Willem Adriaensz vH verkoopt aan Heyliger Goessenen wonend te Venlooon (= Loon op Zand) een stuk land van 14 hont gelegen te Capl\elle aan het Lappegat (=Labbegat)

Sch.prot.Den Bosch Reg.1424 folio218 13.1.1601:
Zijn broer Peter staat borg voor hem "voer de meublen ende gereden goedens ter somme van 800 carolus gulden.

Schepenprot. Den Bosch Reg.1429, fol.131 29.11.1621
Jasper heeft samen met Dierck van Berckel en Jan van der Borcht de rechten verpacht "der licenten tot Maestricht"voor 3 jaar voor een jaarlijkse som van 59000 gulden !

Reg. 1456, folio 14 9.10.1610
Jasper, cremer, zoon wijlen Willem, verkoopt een stuk land, 14 hont, genaamd het Pauwels Jansz Kampken te Geffen aan Jan van den Bogaert uit Schijndel.

Reg. 1459 folio 327 22.2.1613
Jasper woont in de "Corte Cameren"te Den Bosch

Reg. 1489 29.10.1613
Jasper heeft een zuster Catharina gehuwd met Johannes van Ham. Samen transporteren zij een 1/2 mud rogge uit land te Dinther aan Daniel Rovers. Is op 15.5.1627 nog getuige bij de doop in de St.Jan van zijn kleindochter Maria, dochter van Cornelis VH en Josina Colen.

Volgens Schepenprot. Den Bosch Reg. 1560 folio 376 18.2.1642 had op 2.12.1608 Jasper, zoon Willem Adriaens van Heeswijck de helft van een jaarlijkse en erfelijke cijns van 50 gulden florijnen opgedragen aan Peter, zoon Jan Symonsz van Heeswijck. Het famileverband tussen deze twee is tot nu toe niet bekend. (Deze verkoopacte staat volledig in Reg. 1452, folio 99 2.12.1608)
Jaspar was gehuwd met Marijken Cornelissen POELMANS, geboren ± 1560 (?), overleden n sep 1649. Wordt genoemd als weduwe van Jasper Willems van Heeswijck en moeder van Cornelis in Bosse Sch.prot Reg.1571 folio 658 Sept. 1649.

Jaspar was gehuwd met

7.577  Marijken Cornelissen POELMANS is geboren na 1560, is overleden na september 1649.

7.578  Henrick van LIEBERGEN.

Henrick was gehuwd met

7.579  Heijlke Adams~Floris van OS.

7.600  Hendrick Hendricksz, wonende te Amsterdam (NH), is overleden voor 1600.

Hendrick was gehuwd met

7.601  Claer Pieters.

7.602  Derck van ELSBROEK is overleden voor dinsdag 23 december 1586.

Burger van Zutphen 1575; vermeld 1580

Derck was gehuwd met

7.603  Marieke van BOMMEL, zonder beroep.

7.604  Jan van ESSEN is overleden voor zaterdag 26 september 1598.

Burger van Zutphen 1565; koopt de wahre No 127 in 1568.

Jan was gehuwd met

7.605  Margrieta STAKEBRANDT is overleden voor zaterdag 26 september 1598.

7.606  Adam KALDENBACH is geboren te Juchen (Gulikerland (DU)), is overleden op vrijdag 10 september 1610 te 's-Gravenhage (ZH).

Voorspraak (stadsprocurator) te Zutphen 1575; burger van Zutphen 1575; landschrijver der graafschap Zutphen 1581-82, 1592, 1600 woont te Kampen 1583-92; ontvanger generaal van de landen van Overmaas; oldeman St.Anna Gilde 1592-1601;
weesmeester 1596; policiemeester 1597-1605; timmermeester 1599-1602; 1607-08; opziener van het klooster IJzendoorn 1600;
beleend met die Lakeke in Vierakker onder Warnsveld 1600; hopman der burgermilitie 1600-09; scholarch 1600-05;
ouderling 1592-1607 en gecommitteerde der synode 1601; overkerkmeester 1601; provisor Admanshuis 1603; richter 1608;
schepen en burgemeester van Zutphen 1593-1610; gecommitteerde ter Staten Generaal voor Gelderland 1609-10.

Nog over het leen Lakeke: Vereniging Gelre, Registers op Leenacten, LEENACTEN ZUTPHEN
22.WARNSFELD. (blz. 49)
Dat goet,genoomt id Rieve,gelegen in den kerspel van Warnsfeld,in der buyrschap van Vieracker, na quijtscheldinge eeniger twivelachtiger echt ofte horicheyt ontfengt te leen, tot Zutphenschen rechten, meyster ...
Afgespleten van 22. 22 § 1. (blz. 51 -52)
Een stuck lants, gênant die Lakeke, in de Vierackerstege tusschen den weg ende de Lake gelegen, an d'een sijde schietende an 't Capittelslant, afgesplit uut den goede ten Rieve, liggende in der graeffschap Zutphen, in den kerspel van Warnsfeld, in der buerschap van Vieracker, ende opgedragen bij joffrou Mechtelt van Steenre, weduwe Johan Fredricks, tot Zutphenschen rechten op
Adam Kaldenbach, raetsfrund der stat ende landschriver der graefschap Zutphen, 31 Maii 1600.
Margriet in de Wuest, na dode hares mans Adam Kaldenbachs beleent; haer soon Johan Kaldenbach, raedt, doet hulde ende eed, 8 Januarii 1621.
Johan van Essen, erve sijnner schoonmoeder Margriet in de Wuest, als hem bij maegescheyt toegedeylt sijnde, (beleent), den 10 Junij 1637.
Johan van Essen, erve sijnes vaders Johans, beleent, den 25 Martii 1659.
Idem maeckt hetselve leen onder sijne kinderen deilbaer, den l Nov.1661.
Hendrik van Essen, soon van Johan v.E., laet approberen het maeggescheid van den 27 Martii 1696, waerbij dit leen juffr. Margareta van Essen, sijn suster, is toegedeelt in sijn vaders boedel, en dat van den 25 Sept.1712, waerbij dit leen uit sijn susters Margareta boedel is te deel gevallen aen hem, en is daermede na afgemaekt versuim beleent, 13 Maert 1713. Hulder sijn soon Johan v.E.
Johanna Wilhelmina van Essen, weduwe Schas, laet approberen het maeggescheid over den boedel van haer ouders Hendrik van Essen en Helena Catharina van Diem (Blijkens de akte is de naam van Diemen.), egtelieden, van 12 Maert 1723, waerbij haer dit leen is aengekomen, 26 Oct.1729.
Deselve, erfgenaem haers vaders Hendrick v.E. en uit kragt van het geapprobeerde maeggescheid, beleend, eodem die. Hulder Johan van Essen, haer broeder.
Engelbert Willem Schas, erfuyter van den boedel en nalatenschap van wijlen sijn moeder Johanna Wilhelmina van Essen,beleent,16 Oct.1751.
Idem draagt dit leen op aan Hendrik Gerritsen, die daar weder mede beleent is, eodem die.
Idem draagt dit leen op aan Elbertus Stokebrand en Margaretha Gerritsen, ehelieden, die daar weder mede beleend sijn, 2 April 1779. Hulder E.Stokebrand voorn.
Margaretha Gerritsen steld nae dode van haar man E.Stokebrand tot hulder Gerrit Elderink, 8 Julij 1783.
Deselve draagt dit leen (onder voorbehoud van het vrugtgebruyk haar leven lang) op aan haar soon Hendrik Jan de Vroon, die daar weder mede beleend is, 14 Maart 1787.

Adam was gehuwd met

7.607  Margrieta in der WUEST is overleden op woensdag 17 maart 1627 te Zutphen (GE).

7.616  Jan Cornelisz van BEEST(VAN HEEMSKERCK), Schepen, is geboren op dinsdag 29 mei 1526 te Delft (ZH), is overleden op vrijdag 15 mei 1573 aldaar.

Jan trouwt (kerk) op dinsdag 10 maart 1562 te Delft (ZH) met

7.617  Machteld Cornelisdr GROENEWEGEN-VAN-BLEISWIJK, zonder beroep, is geboren te Delft (ZH), is gedoopt, is overleden op dinsdag 18 april 1600 aldaar, is begraven op donderdag 20 april 1600 aldaar.

7.618  Jan Jansz van RUIJVEN is geboren rond 1544 te Delft (ZH), is gedoopt, is overleden op dinsdag 25 oktober 1605 aldaar.

Jan trouwt (kerk) op donderdag 22 juli 1568 te Delft (ZH) met

7.619  Maria Leenderts van BRANTWIJK, zonder beroep, is geboren rond 1542, is overleden op zaterdag 6 augustus 1605 te Delft (ZH).

7.620  Jan Michielsz van MIEREVELT is geboren op zondag 2 februari 1528 te Delft (ZH), is gedoopt, is overleden op vrijdag 27 april 1612 aldaar.

Jan trouwt (kerk) in 1563 met

7.621  Maria Cleophasdr van MEDENBLIK, zonder beroep, is geboren rond 1527 te Delft (ZH), is gedoopt, is overleden rond 1577 aldaar.

7.622  Pieter Gillisz van der PES is geboren rond 1517 te Delft (ZH), is overleden op donderdag 6 juni 1596 aldaar.

Pieter was gehuwd met

7.623  Geertruijd Jansdr VOSWINKEL, zonder beroep, is geboren rond 1515, is overleden op maandag 20 december 1593 te Delft (ZH).

7.624  Jacob Willemsz DELFF, Schilder, is geboren rond 1540 te Gouda (ZH), is overleden op zaterdag 5 mei 1601 te Delft (ZH), is begraven op maandag 7 mei 1601 aldaar.

werd 1582/83 burger van Delft, woonde aan de Burgwal te Delft, "uitmuntend portrettist", vervaardigde ook Bijbelse voorstellingen en schutterstukken (in
de Stadsdoelen hingen diverse werken van hem). Volgens Houbraken werd een schuttersstuk door de kruitontploffing te Delft van 1654 beschadigd doch door Delff's kleinzoon hersteld. Hij schilderde zichzelf op het familiestuk met zijn vrouw en drie zoons aanwezig in het Rijksmuseum te Amsterdam, (Delftse Biografieën)

Jacob trouwt (kerk) voor 1571 (1) met N.N.. N is overleden voor 1594. Jacob was gehuwd (2) met

7.625  Maria Joachimsdr NAGEL, zonder beroep, is overleden in februari 1622 te Delft (ZH).

7.626  Michiel Jansz van MIEREVELT is geboren op donderdag 1 mei 1567 te Delft (ZH) 1566 ook al geboortejaar vermeld, is gedoopt, zie 3.810.

Michiel trouwt (kerk) op vrijdag 9 januari 1632 te Delft (ZH) (2) met Anna Hugosdr HUISSENS, zie 3.810. Michiel gaat in ondertrouw op zaterdag 25 maart 1589 te Delft (ZH), trouwt op dinsdag 11 april 1589 aldaar (1) met

7.627  Christina Pieters van der PES is geboren op maandag 21 februari 1558 te Delft (ZH), is gedoopt, zie 3.811.

7.628  Maerten Jansz van HOOGENHOUCK is overleden op woensdag 24 juli 1613 te Delft (ZH).

Ridder van het Heilige Romeinse Rijk, buitenhavenmeester, vroedschap, schepen, en veertigraad van Delft, thesaurier, weesmeester en burgemeester van Delft. Regent van het oude gasthuis aldaar. Wapen: In rood drie adelaarspoten van goud, de klauwen naar onderen; gasthuismeester 1580, 1581, veertigraad 1586, schepen 1581, thesaurier 1593 en burgemeester 1598 van Delft,

Maerten trouwt (kerk) op dinsdag 8 juni 1563 te Delft (ZH) (1) met Margriet Sasbouts van der DUSSEN, dochter van Sasbout Cornelisz van der DUSSEN en Elisabeth Jansdr van SANTEN. Margriet is geboren rond 1541, is overleden op dinsdag 10 september 1566 te Delft (ZH). Maerten trouwt (kerk) op zondag 16 september 1576 te Delft (ZH) (2) met

7.629  Catharina Ariens van der DUSSEN ook genaamd Trijntgen Adrijaensdr, zonder beroep, is geboren rond 1555, is overleden op vrijdag 17 februari 1617 te Delft (ZH).

(8 jaar oud in 1564 bij verkoop van lijfrente),
testeert Delft 9-1-1612, Op 5-5-1617 wordt de inventaris van
haar nagelaten goederen opgemaakt. (huw. voorwaarden 1-9-1576)

7.630  Jan Sebastiaensz van SANTEN is geboren op dinsdag 16 december 1561 te Delft (ZH), is overleden rond 1603 aldaar.

Jan trouwt (kerk) in 1583 te Delft (ZH) met

7.631  Anna Maertensdr STORM ook genaamd Annetgen, Brouwster, is geboren rond 1554.

Voor verder voorgeslacht zie Gens Nostra mei/juni 2017 bla140 ev. Artikel Hans Nagtegaal

7.648  Matthijs ELSEVIER is geboren in 1565 te Antwerpen (BE), is overleden op donderdag 6 december 1640 te Leiden (ZH), is begraven op maandag 10 december 1640 aldaar.

Matthijs was later gehuwd (2) met N.N.. Matthijs trouwt (kerk) op woensdag 9 januari 1591 te Leiden (ZH) (1) met

7.649  Barbara Honesta LOPEZ DE HARO, zonder beroep, is geboren rond 1573 te Leuven (BE), is overleden op zaterdag 27 juli 1624 te Leiden (ZH), is begraven op donderdag 1 augustus 1624 aldaar.

7.650  Jan van WAESBERGHE, Drukker, is geboren rond 1556 te Antwerpen (BE), is overleden op dinsdag 26 mei 1626 te Amsterdam (NH).

Begraven in de grote kerk te Rotterdam, graf nr. 104, "Hier leit begraven Jan van Waesberghe out 70 jaeren en sterf 25 Mey 1626", de grafzerk met wapen is bijna ongeschonden bewaard gebleven, lid van het St. Lucasgilde te Antwerpen (1577), in 1583 nog vermeld als boekdrukker in "De Waekenden Haen", vroeger "Het Schild van Vlaenderen"in de Korte Kammerstraat te Antwerpen, Boekdrukker en boekverkoper op de Markt in "De Fame".("De Faam"had voordien nog als stadhuis dienst gedaan.) en in het Westnieulant in "De Leeu"te Rotterdam (1590-1626), drukker der Admiraliteit op de Maze en stadsdrukker (1587-1626). Hij gaf ruim 120 werken uit, waaronder theologische, stichtelijke en letterkundige, maar vooral schoolboeken. Via zijn familie had hij ook veel contacten in boekdrukkers en onderwijskringen : zijn schoonzuster Barbara van Bracht was gehuwd met Philips de Grave, boekdrukker, zijn dochter Elisabeth was getrouwd met Felix(II) van Sambix, boekdrukker, en zijn dochter Catharina met Abraham Elsevier, boekdrukker. Zijn schoonzuster Maria van Bracht was gehuwd met Jan van den Velde van Antwerpen, beroemd Frans schoolmeester en calligraaf. "Rotterdam werd decennia lang gedomineerd door het Antwerpse drukkersgeslacht van Waesberghe (1587-1661) dat zich vooral bezighield met het drukken en uitgeven van letterkundige werken en schoolboeken."Hij is reeds ca. 1587 naar Rotterdam vertroken, aangezien de gereformeerden na de verovering van Antwerpen in 1585 door Parma de stad moesten verlaten.
Wapen: in zilver bezaaid met blokken van zwart,een leeuw van hetzelfde,getongd van rood, genageld en gekroond van goud.

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 23 november 1601 te Amsterdam (NH), trouwt (kerk) op dinsdag 11 december 1601 aldaar (2) met Catharina du PIRE, dochter van Jan du PIRE. Catharina is geboren 1580 of 1581 te Antwerpen (BE), is overleden na 1626. Jan trouwt (kerk) op zondag 30 juni 1585 te Antwerpen (BE) (Ingezegend door Mr. Isebrandt BALCKIUS, predikant in het "Huis van Aken") (1) met

7.651  Margaretha van BRACHT, zonder beroep, is geboren te Turnhout (BE), is gedoopt, is overleden op zondag 9 juli 1600 te Rotterdam (ZH), is begraven op dinsdag 11 juli 1600 aldaar.

naam: (van BRECHT)

Margaretha was eerder gehuwd (1) met Nicolaas SOOLMANS. Nicolaas, Drukker en Boekverkoper, wonende te Turnhout (BE), is overleden voor 1585.

7.654  Willem Henrickz RAMMELMAN, Koopman en Brouwer, is overleden rond 1615 te Rotterdam (ZH).

Brouwer in "De Zonne" te Rotterdam

Willem trouwt (kerk) in 1602 met

7.655  Maritje Jacobs ROCH.

Maritje trouwt (kerk) na 1616 (2) met Willem Willemsz NOBEL. Maritje trouwt (kerk) in 1622 (3) met Huych Cornelisz ROON.

7.656  Tieleman ROOSTERMAN is overleden voor 1606.

Roosterman voerde gevierendeeld I en IV in blauw drie pijlen van goud met de punten omhoog, naast elkander gesteld II en III doorsneden van zilver en rood. Er bestaan verschilende handschriften genealogieën van dit geslacht bewaard bij het CBG en KNGW. Roosterman was een oud geslacht voorheen genoemd Humbers. Een Tieleman Roosteman (Humbers) heeft zich met zijn echtgenote Alida Pauw uit Antwerpen naar het Kleefse geretireerd in het jaar 1560 en woonde op de heerlijkheid Issum in welker toren nog een klok door hem geschonken met haar beide wapens. In Issum was reeds in 1546 een gereformeerd predikant opgetreden onder de hoede van Johan van Pallandt, heer van Issum. Omstreeks 1580 plachten ca. 1000 communicanten aan het Avondmaal deel te nemen. Van 1648 - 1783 was de gemeente aangesloten bij de Synode van Arnhem. De Roostermannen keerden voor 1627 uit hun ballingschap terug en verschenen hier te lande in Haarlem en onder de Rotterdamse regenten van de 17e eeuw.
Gegoed in Goch

Tieleman was gehuwd met

7.657  Alida PAUW, zonder beroep, is geboren rond 1539, is overleden na 1608.

(Zie voor voorgeslacht o.m. Adelsarchief, Jaarboek van de Ned. Adel, 1900; Ned. Adelsboek.)

7.658  Ludolph BRUIJNS is geboren rond 1555, is overleden na 1617.

Na 1617 Heer van Avervoert, Burgemeester van Emmerich, bezat de Heydebrink onder Braempt-Zeddam en huis en hof aan de Steinstraat te Emmerich

Ludolph was gehuwd met

7.659  Christina ten HERENHAVE, zonder beroep, is overleden na 1617.

7.660  Jan van MANSVELT is geboren op zaterdag 17 februari 1565 te Utrecht (UT), is gedoopt op zondag 22 april 1565 aldaar, is overleden op donderdag 20 november 1603 aldaar, is begraven in de familiekelder in de Buurtkerk in Utrecht.

Jan trouwt (kerk) op woensdag 18 juni 1586 te Utrecht (UT) (1) met Herreke BRUYNINX. Herreke is overleden op dinsdag 30 juni 1587 te Utrecht (UT).

Overleden in het kraambed
Jan trouwt op zaterdag 28 mei 1588 te Utrecht (UT) (2) met

7.661  Margaretha van DOMPSELAER, zonder beroep, is geboren op woensdag 27 februari 1566 te Utrecht (UT), is overleden op vrijdag 31 augustus 1629 aldaar.

7.662  Hendrick van NIJENRODE, Schepen.

Procureur van den Hove van Utrecht.

Hendrick was gehuwd met

7.663  Mary WYNTERS, zonder beroep.

7.666  Jacob OUWENS, Burgemeester, is geboren in 1571 te Nijmegen (GE).

naam: (UWENS)
Hij was de laatste R.K. burgemeester

Jacob was gehuwd met

7.667  N.N. van NIEL is geboren in 1577.

7.880  Egbert BISSCHOP is geboren te Sandwich (EN).

Egbert was gehuwd met

7.881  Aeltje VOGELAARS, zonder beroep.

7.882  Kornelis Gooszens, Lakenspoelder.

Kornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 27 november 1610 te Amsterdam (NH) met

7.883  Trijntje Jansdr, zonder beroep.

7.900  Cornelis van TEIJLINGEN, Koopman en Zoutmeter, is geboren op maandag 8 oktober 1565 te Alkmaar (NH), is gedoopt, is begraven op donderdag 1 mei 1625 te Amsterdam (NH).

Cornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 6 mei 1589 te Amsterdam (NH), trouwt (kerk) te Leiden (ZH) met

7.901  Hillegonda Pieters DEDING, zonder beroep, is geboren rond 1565 te Leiden (ZH).

7.902  Barent Jansz van WIJKEN ook genaamd van WIJHE is gedoopt op zondag 1 juni 1567 te Amsterdam (NH).

Barent gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 27 februari 1593 te Amsterdam (NH) (1) met Jannetje Urbaens ook genaamd Immetgen. Jannetje is geboren rond 1565. Barent gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 31 maart 1604 te Amsterdam (NH) (2) met

7.903  Catharina Jansdr van BASERODE ook genaamd Trijntgen, zonder beroep, is geboren rond 1584.

7.936  Frans Cornelisz van der SPECK, Schoenmaker, is geboren rond 1588, is overleden voor woensdag 26 november 1631.

Weeskamer Leiden Voogdenboek D
1627 – 1642
f. 67 no. 1 d.d. 9-2-1633: Cornelis Cornelisz. van der Speck timmerman oom en Pieter Gerritsz.
van der Speck neef zijn voogden gesteld over Pieter oud 11 en Jannetgen 8 jaar of daar
omtrent, nagelaten weeskinderen van Frans Cornelisz. van der Speck schoenmaker zaliger
gewonnen bij Judith Henricxdr.

Frans gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 21 oktober 1611 te Leiden (ZH) (huwelijksgetuigen waren Cornelis Pietersz van der SPECK (zie 15.872) en Jacoba Lambrechts) (1) met Maritgen Henricxdr CLOUCK, dochter van Henric Andries CLOUCK en Jacoba Lambrechts. Maritgen is geboren rond 1590, is begraven op donderdag 11 oktober 1612 te Leiden (ZH). Frans gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 9 september 1618 te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) op vrijdag 14 september 1618 te Leiden (ZH) (2) met

7.937  Judith Henricxdr MOLLANTS ook genaamd Judick MOLANTS.

Weeskamer Leiden Voogdenboek D
1627 – 1642
Fol. 67 no. 1 d.d. 9-2-1633: Cornelis Cornelisz. van der Speck timmerman oom en Pieter Gerritsz. van der Speck neef zijn voogden gesteld over Pieter oud 11 en Jannetgen 8 jaar of daar omtrent, nagelaten weeskinderen van Frans Cornelisz. van der Speck schoenmaker zaliger gewonnen bij Judith Henricxdr.

Judith gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 26 november 1631 te Leiden (ZH) (2) met Pieter Arentsz van KEGELENBERGH. Pieter, Stratenmaker, is afkomstig uit Dordrecht (ZH).

Pieter was eerder gehuwd (1) met Appollonia Andriesdr.

7.988  Pieter Cornelis~Philipsz van der BURCH, Herbergier te Wassenaar, is geboren rond 1575, is overleden voor 1635.

Pieter was gehuwd met

7.989  Adriaentge Huybrechtsdr, Herbergierster, is geboren in 1577, is overleden na 1642.

Herbergierster op "De Dorpswoning" te Wassenaar

Generatie XIV

8.328  Jacob Hendrick~Aemsz van der BURCH is overleden tussen zondag 11 november 1548 en maandag 11 november 1549.

Voor verder voorgeslacht zie artikel van P.C.J.van der Krogt op HOGENDA over stamreeks Van der BURCH

Jacob was later gehuwd (2) met Neeltje Claes~Jacobsdr. Jacob was later gehuwd (3) met Elisabeth Cornelisdr de VLIEGER, dochter van Cornelis Jansz de VLIEGER en Jorina Adriaansdr. Elisabeth is overleden voor zondag 25 mei 1586. Jacob was gehuwd (1) met

8.329  Maritgen is overleden rond 1525.

8.330  Cornelis Florisz.

Cornelis was gehuwd met

8.331  Aeffgen Dircxdr.

8.464  Heynrick Evertsz is overleden op maandag 23 december 1560.

Heynrick trouwt (kerk) tussen 1540 en 1550 met

8.465  Maritgen Pieters is geboren tussen 1515 en 1520, is overleden tussen 1571 en zondag 22 juni 1578.

Maritgen trouwt (kerk) na maandag 23 december 1560 (2) met Cornelis Jacobsz.

8.576  Mees Dircksz, wonende te Zoeterwoude (ZH), te Voorschoten (ZH) en te Valkenburg (ZH).

Mees was gehuwd met

8.577  N.N..

8.578  Cornelis Dircksz van EGMOND.

Cornelis was gehuwd met

8.579  Dirckje Jansdr.

8.580  Jan Huijgen.

Jan was gehuwd met

8.581  N.N..

8.582  Jan Dircksz.

Jan was gehuwd met

8.583  Aagje.

8.584  Lijclaes Foijens, Landbouwer, wonende te Warmond (ZH), is geboren rond 1467, is overleden rond 1532.

Lijclaes was gehuwd met

8.585  Jannetje is overleden na 1537.

8.588  Gijsbrecht Cornelisz COSTER is geboren voor 1495, is overleden tussen 1555 en 1558.

Leenman van de abdij van Rijnsburg 1520-1528, lid van het Heilige Geest gilde 1528, 1538, in 1528 betaalde hij aan de abdij voor Willem Vrancksz huis, vermeld in het register van verhuringen en belendingen van landen in Rijnland in 1532, vermeld op het kohier van de tiende penning over Oegestgeest van 1544, te Rijnsburg genoemd als gebruiker resp. bezitter van élf morgen landts mit een thuijntgen, daer onder drie morghen ende omtrent 2 honts eijgen es', hij droeg daarvoor per jaar 60 gld bij.

Gijsbrecht was gehuwd met

8.589  N.N..

Het kohier van de tiende penning over Rijnsburg van 1557 vermeld: de weduwe Coster Ghijs, haar huis in het Campeinde werd getaxeerd op 4 1/2 gld, op het cohier van 1561 komt zij ook nog voor, de taxatie bedroeg toen 6 gld, direct na haar volgt op deze kohieren Sijmon Coster Ghijs (1557) of Sijmon Ghijsbertsen (1561).

8.590  Pieter Gijsbrechtsz is geboren rond 1508.

Pieter trouwt (kerk) rond 1530 met

8.591  Lijsbeth Waermbouts is geboren rond 1509, is overleden na 1572.

9.856  Joost van SPRANCKHUIJSEN is geboren rond 1530.

Joost was gehuwd met

9.857  N.N..

10.772  Goswin von ZEVEL is geboren rond 1455 te Valkenburg, is overleden in 1519.

Goswin trouwt (kerk) rond 1487 met

10.773  Katharina DAEMS is geboren rond 1462 te Hambach, is overleden op zaterdag 29 maart 1539 te Pier-Inden.

Katharina trouwt (kerk) rond 1483 (1) met Heinrich BOR.

10.774  Peter BESTOLZ.

Gutsbesitzer, Bürgermeister, Sendschöffe Besitzer des Adligen Guts Steinenhaus zu Bardenberg; Bürgermeister von Aachen

Peter was gehuwd met

10.775  Katharina von KIRBERICH.

10.800  Unico RIPPERDA is geboren rond 1425, is overleden in 1474 Overleden aan de pest, is begraven te Farmsum.

Baron, Hoofdeling te Farmsum en Oosterwijtwerd

Unico was gehuwd met

10.801  Ulske UKENA is geboren rond 1431, is overleden rond 1515 overleden op kasteel Boxbergen.

Erfvrouwe van Oosterwijtwerd, Herwen, Dijkhuizen, Holwierde en Uitwierde

10.802  Johan van BUCKHORST.

Johan was gehuwd met

10.803  Margaretha SONOY.

10.824  Henrick BENTINCK is geboren rond 1465 te Heerde (GE), is overleden in 1538.

Henrick trouwt rond 1490 met

10.825  Gerbrich Katharina LERINCK is geboren rond 1470, is overleden rond 1538.

Vrouwe van ter Velde

10.826  Henrick de GROEF VAN ERKELENS.

Henrick was gehuwd met

10.827  Geertruid van DIEST.

10.848  Dirk VIJGH ook genaamd Hendrik Claesz is geboren rond 1480.

burgemeester en burggraaf te Nijmegen (1485-1488, 1491-1493,1494,1495,1496,1498,1500,1501,1505 en 1521), moest in 1521 aftreden wegens fraude en machtsmisbruik,

Dirk was gehuwd met

10.849  Siberta PIECK.

10.850  Karel van EGMOND is geboren op maandag 9 november 1467 te Grave (NB), is overleden op vrijdag 30 juni 1536 te Arnhem (GE).

Hertog van Gelre en Graaf van Zutphen

Karel had een buitenechtelijke relatie met

10.851  Maria van ZUIJDERSTEIN.

10.880  Thomas BOWIER.

van Bayber Castle

Thomas was gehuwd met

10.881  Eleonora PARKER.

10.894  Gerrit van SPEULDE is geboren in 1505, is overleden op zaterdag 22 oktober 1575.

Gerrit trouwt (kerk) op maandag 25 april 1541 met

10.895  Ghese ten BUSCH is geboren op dinsdag 25 april 1514, is overleden op zaterdag 2 juni 1607.

10.896  Derck van der WALL is geboren in 1475 te Zutphen (GE), is overleden op maandag 3 juli 1564 aldaar.

Schepen en burgemeester van Zutphen 1529-1563.

Derck trouwt (kerk) op zondag 22 september 1521 met

10.897  Geertruid van ESSEN is geboren in 1503, is overleden op maandag 29 mei 1564 te Zutphen (GE).

10.898  Gerrit SWAEFKEN.

Gerrit was gehuwd met

10.899  Swaene van DOETINCHEM.

10.900  Jasper III BAERSDONK GENAAMD MOM.

Jasper was gehuwd met

10.901  Agnes van GENT.

10.902  Jasper van ULFT is overleden in 1617.

Jasper was gehuwd met

10.903  N.N..

10.920  Jan Jansz GRASWINCKEL ook genaamd Bijgenaamd "In de Ruijt", Brouwer, is overleden in december 1584 te Delft (ZH).

Veertigraad, gasthuismeester, kerkmeester.
de naam Graswinckel is ontleend aan een klein driehoekig stukje grasland in Den Hoorn, even voorbij de Buitenwatersloot en was al jaren eigendom van de familie. Hij verkreeg toestemming om te brouwen 1541, aangeslagen voor de 10de penning van 1543
voor 2 pond en 2 schellingen en vermeld als Jan Janz. in t Boetgen brouwer aan de Molslaan 18 brouwer in brouwerij de Boot
aan de Brabantse Turfmarkt , dit zal het hoekhuis zijn, vanaf 1559 in brouwerij de Ruyt aan de Koornmarkt (nu nr. 73)
, binnenhavenmeester 1557, regent Oude Gasthuis 1557 1566, veertigraad 1560 - 1567, thesaurier 1564, 1565, 1575, 1576, 1583 van Delft, verbleef te Duisburg 1567-1573, kerkmeester van de Oude en de Nieuwe Kerk 1573 - 1584, armmeester 1574- 1584,
regent van het meisjeshuis 1574, weesmeester 1574 te Delft, lid van het college van de Grote Visserij, koopman verm. in graan en de haringvisserij, overl. Delft december 1584, zoon van Jan Jansz. die Doeve , brouwer aan de Voorstraat te Delft 6

Jan was later gehuwd (2) met Claerken Cornelisdr ROEROM. Claerken is afkomstig uit Dordrecht (ZH). Jan trouwt (kerk) voor 1533 te Delft (ZH) (1) met

10.921  Geertje Jacobsdr TOUW is overleden op donderdag 4 september 1572 te Duisburg, is begraven te Delft (ZH).

11.168  Jan ten RODENGATE is geboren rond 1540 te Sleen (DR).

Voor deze genealogie zijn o.a. de volgende bronnen gebruikt:
Genealogie Ten Rodengate, Drents Genealogisch Jaarboek 1999

Op 8 maart 1575 genoemd als buur van Sleen, samen met Egbert van Oldenzeel en de schulte Roeloff Schierbeek. Op 21 april 1589 genoemd als buur van Hindrick Schierbeek te Zuidenveld.

Jan was gehuwd met

11.169  N.N..

11.176  Heino HAMMING is geboren rond 1510 te Veenhof (DR), is overleden voor 1587 aldaar.

Op de goorsprake van 2 maart 1564 te Anloo deden twee buren van Bonnen - Tymen Peppinge en jonge Jan Kampinge - aangifte van een zaak tussen twee partijen in Bonnen: Heino Hamming en zijn meyer Egbert Leydinck. Of Heino in Bonnen woonde, of wellicht in de Veenhof (dat zeker in het begin zeker gezien de geringe grootte vaak onder Bonnen werd gerekend), wordt hieruit niet duidelijk. Heino beweerde zijn meyer ruim op tijd te hebben opgezegd, maar Leydinck ontkende dat en beweerde zelfs al te hebben betaald voor de nieuwe termijn. Overigens blijkt Willem Hamming mede-eigenaar te zijn, in wie we waarschijnlijk zijn oudste zoon kunnen zien. In 1574 had hij een geschil met Warmolt Hovinge (zie ook bij Willem Hamming in 1573) over geld en brieven, die Warmolt uit "Wyffen huys tho Gieten" had gehaald. Besloten werd, dat Heino een onterechte eis had gesteld, tenzij hij kon bewijzen, dat Warmolt geen rechten had op het geld en de brieven. (Goorspraken 1574, p. 111). Heino zal overleden zijn voor 1587, toen zijn zoons Willem en Boele ruzieën over hun vaderlijke erfenis.

Heino was gehuwd met

11.177  N.N..

11.382  Aem Hendricksz van der BURCH ook genaamd Adam is overleden maandag 24 augustus 1556 of 1557 te Delft (ZH).

veertigraad van Delft 1540, schepen aldaar 1545, havenmeester buiten 1546, weesmeester 1554, 1555, thesaurier 1556, aangeslagen bij de 10de penning
over 1543 voor een bedrag van 2 pond voor zijn huis aan de Binnenwatersloot

Aem was eerder gehuwd (1) met Katrine Laurensdr, dochter van Louris Pietersz en Maritge Christiaen~Goudtsdr. Aem trouwt (kerk) rond 1536 te Delft (ZH) (2) met

11.383  Aryaentje Willemsdr (de JONGE).

jongedochter van Dort (Dordrecht)

14.880  Eberhard VOLTELEN is geboren rond 1490 te Osnabrück, is overleden rond 1536 aldaar.

(Eberhardus Voltelen alias Hamelman, Eberhardus Voltlagius, Everd Voltlo, Everhardvan Voltelen, Everhard de Voltelen, Everhardus a Voltelen enz.), art. stud. Keulen 10 Juni 1508, promoveert ald. tot doctor decretorum,
praeceptor aan de Stiftsschool van St. Johann te Osnabrück omstr. 1510, notaris te Rome 1511, kanunnik
van het Stift St. Catharina te Osnabrück 1520, Pfarrer aan idem en proost aan de Collegiale kerk St. Andreas te Worms 1521, 1522, 1535, kanunnik van St. Johann te Osnabrück sinds 1522 (senior 1535), beleend met het erve Sickhues te Haren bij Osnabrück ten behoeve van de weduwe van Joist Voltelen 1534, domthesaurier in Minden 1535,

Eberhard was gehuwd met

14.881  N.N..

14.902  Aert Brienen is overleden in 1560.

Aert was gehuwd met

14.903  N.N..

14.908  Joost Florisz van WIJTVLIET ook genaamd Joost Floris van WIJTVLIET is geboren rond 1495, is overleden na vrijdag 10 december 1568.

wordt 1521 beleend met de hofstede Wijtvliet; is eigenaar tot 10-2-1568, als hij de hofstede overdraagt aan zijn kinderen.

Joost was gehuwd met

14.909  N.N..

15.016  Thomas Willemsz CLETCHER is geboren te Colchester.

hij vestigde zich spoedig na de dood van zijn vader in Antwerpen, waar hij koopman was en als poorter in 20.9.1560 werd aangenomen. Hij leefde in Antwerpen tot 1585, verliet de stad omstreeks 1585/1586 nadat de protestanten bevolen werden om de stad te verlaten. Vermeld in Haague 1586 als "Engelsman die in Den Haag leeft", en wordt vermeld daar in 1587 en 1588.

Thomas was gehuwd met

15.017  N.N..

15.018  Daniël van BREEN.

Daniël was gehuwd met

15.019  Elisabeth MEUCH.

15.152  Willem Adriaens~Peetersz van HEESWIJCK, Gewantsnijder en Koopman, is geboren na 1515, is overleden 1590 of 1591.

Sch.prot Den Bosch reg 1406 folio 85 22.11.1586: Willem Adriaensz verkoopt een cijns van 6 gulden aan Anthonis Huyskens. In een kanttekening op folio 86 dd. 30.5.1626 wordt zijn kleindochter Johanna van Ham vermeld, dochter wijlen Johannis van Ham en wijlen Catharina van Heeswijck, dochter wijlen Willem Adriaensz vH.

Sch.prot. Den Bosch reg.1407 folio 152 11.9.1591: Willem Adriaensz heeft op 12 mei 1590 zijn testament opgemaakt voor de verdeling van al zijn goederen en die uit zijn eerste huwelijk met Mariken, waaruit 3 kinderen, Peter, Jaspar en Catharina plus die uit zijn tweede huwelijk met Erken Wijnants. Hij heeft alles in 4 gelijke delen verdeeld. In deze acte draagt Gerart van Wijtfelt, de huidige man van weduwe Erken haar 4e deel over aan Peter, Jasper en Catharina.
Sch.prot. Den Bosch reg.1850 folio377 11.9.1591 vermeldt haar onder deze naam als zijnde overleden weduwe van Willem Adriaensz.

Willem was later gehuwd (2) met Erken Wijnants~Adriaans. Erken is geboren na 1575, is overleden na 1591.

Erken was later gehuwd (2) met Gerart Gerats van WIJFELT.

Willem was gehuwd (1) met

15.153  Mariken Goessen~Henricx is geboren na 1516, is overleden voor 1591.

15.206  Lambert van BOMMEL.

Lambert was gehuwd met

15.207  Liesbeth.

15.210  Derick STAKEBRANDT is overleden in 1556 te Zutphen (GE).

Raad van Zutphen 1540; vermeld Zutphen 1549, 1563.

Derick was gehuwd met

15.211  Alytken RUITERS is overleden in 1579 te Zutphen (GE).

15.212  Johann KALDENBACH is overleden voor vrijdag 18 maart 1575.

Woont te Juchen, amt Caster, Gulikerland; volgens overlevering woont hij met zijn vrouw in het huis "der Geien"

Johann was gehuwd met

15.213  Agatha van SCHAGEN.

15.214  Henrick in der WUEST is overleden tussen 1559 en 1565 te Zutphen (GE).

Droogscheerder te Zutphen; burger van Zutphen 1533; gildemeester 1538; bezitter van een wahre bij Zutphen;
beleend met de Bloesslach onder Steenderen 1553

Henrick was gehuwd met

15.215  Agnes van der ELST is overleden na zaterdag 9 juni 1576.

1545 natuurlijke dochter van zaliger heer Simon van der Elst; bezit een wahre te Zutphen

15.232  Cornelis Dirckzn van BEEST, brouwer, havenmeester, schepen, is overleden op woensdag 24 augustus 1558.

Student te Leuven 1514, brouwer in De Kloek te Delft, raad in de vroedschap 1526-, veertigraad 1548-1558, havenmeester op Delfshaven 1526-1528, 1538-1540, 1552-1554, Gasthuismeester 1529-1533, schepen van Delft 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, getijdenmeester Oude Kerk 1545-1554, bewaarder Fraterhuis 1547-1554, Heilige Geestmeester 1549-1555, bewaarder klooster Zion 1549-1555 en Karthuizerklooster 1550, weesmeester 1550, 1555, 1556,
binnenhavenmeester 1552. (Delftse Biografieën)

Cornelis was later gehuwd (2) met Petronella van BERENDRECHT, dochter van Jan van BERENDRECHT en Aechte Claesdr. Petronella is overleden tussen maandag 7 juni 1563 en september 1569. Cornelis trouwt te Delft (ZH) (1) met

15.233  Maria van der MEER.

15.236  Jan Dirksz van RUIJVEN.

Jan was gehuwd met

15.237  Grietje van KLOPWIJK.

15.248  Willem Hendricksz DELFF, wonende te Gouda (ZH).

Willem was gehuwd met

15.249  N.N..

15.256  Jan Jacobsz van HOOGENHOUCK, Wantsnijder, is geboren rond 1518, is overleden op vrijdag 21 februari 1586 te Delft (ZH).

wonend te Delft, aangeslagen voor de tiende penning van 1543 voor een bedrag van 3 ponden als Jan Jacobsz. "barrendewijnman" aan de Burchwal 15, vermeld als brouwer in het Ossenhoofd, vroedschap te Delft 1555,
schepen 1555-1557, 1559, 1561-1564, thesaurier 1574, 1575, burgemeester 1573, weesmeester 1558, 1565, 1566, 1571, kerkmeester Nieuwe Kerk 1561

Jan trouwt (kerk) voor maandag 30 januari 1548 te Delft (ZH) met

15.257  Anna Jansdr van der MIJE ook genaamd Annitgen, zonder beroep, is overleden op dinsdag 27 maart 1601 te Delft (ZH).

15.258  Adriaen Jacob~Jan~Bruyns van der DUSSEN is overleden op zondag 21 oktober 1576 te Delft (ZH).

vermeld in de 10e penning van 1543; in 1544 als brouwer toegelaten te Delft, koopt van ‘Keizerlijke Majesteit als Grave van Holland’ een woning met 26 morgen land in Den Lier 1557, koopman, brouwer, beleend met 4 morgen in Rijswijkerbroek en vijf schaar beesten 17-4-1570, buitenhavenmeester 1560, veertigraad 1569-1576, weesmeester 1566, 1567, 1571, 1574, 1575, havenmeester Delfshaven 1568, schepen 1565, burgemeester 1573 van Delft, regent van het Oude Gasthuis, het Meisjeshuis en het Oude Mannenhuis, benoemd tot bestevader en voogd over de weeskinderen van zijn overleden dochter Maritge Adriaens 7-1-1575,

17 januari 1545 (1544 s.d.) (f. 31– 31v; ORA 306, minuut): Adriaen Jacob Jan Bruynsz. (a) en Elisabet Frans Willemszoonsdr.(b) zijn <>met consent van vrienden en magen (ORA 306: met consent van zijn moeder Claesgen Eewoutsdr., weduwe van Jacob Jan Bruynsz., en van haar vader Frans Willemsz.) gehuwd op de volgende voorwaarden: Claesgen, weduwe van Jacob Jan Bruynsz. geeft met haar zoon 900 Kar. gld. aan penningen en Adriaen zelf brengt 300 Kar. gld. in, die hij zelf verworven heeft. Frans Willemsz. geeft met zijn dochter 1200 Kar. gld. aan penningen binnen een jaar, waarin zijn begrepen 700 Kar. gld. van haar moederlijk erfdeel. De kosten van de bruiloft worden door beiden gedeeld. Indien een van hen overlijdt met kind(eren) zullen deze kind(eren) met representatie erven van de
goederen, die Claesgen Evoudtsdr. en Frans Willemsz. zullen nalaten. Indien een van hen overlijdt met of zonder kind(eren) dan krijgen de langstlevende en de erfgenamen van de overledene elk de inbreng, de aanbestorven goederen en de kleren, juwelen, kleinodiën en harnas. Als er na het overlijden van hen beiden
kinderen achterblijven dan vererven hun goederen na het laatste kind naar schependoms recht, behalve in het geval dat Claesgen of Frans Willemsz. dan nog leven, dan
zijn zij geprefereerd. Indien Elisabet de langstlevende is krijgt zij als douarie 100 Kar. gld. De verworven en verloren goederen moeten gedeeld worden, wel verstaande dat alle door naarstigheid en sparing verworven goederen aan de langstlevende zullen toekomen.
De akte is verleden ten huize van Frans Willemsz. ORA 306 :
Ondertekend door: Frans Willemsz. Clasgen Ewoutsdochter
Willem Franchoisz. Pouwels Jacobsz. priester
Cornelijs Jacopsz.Ewoudt Jacobsz. (c)
(a) Adriaen Jacobsz. van der Dussen (ook: Adriaen Jacobsz. de Bruyn, Adriaen Jacob Jan Bruinsz. van der
Dussen), brouwer, veertigraad op 15 april 1569, overleden in oktober of november 1576, zoon van Jacob Jan
Bruynsz. [van der Smaling] en Claesge Euwoutsdr. [van der Dussen?]. Zijn nakomelingen heten Van der
Dussen.
(b) Dochter van Frans Willemsz. Mijn Heer van Bodegom en Maria Cornelisdr. van Seijst.
(c) Pouwels, Cornelis en Ewoud Jacobsz. zijn broers van Adriaen

Adriaen trouwt in 1544 te Delft (ZH) met

15.259  Elisabeth Fransdr van BODEGOM.

Zij was moeder van het Oude Mannen en Vrouwenhuis te Delft., testeerde als weduwe te Delft 24-8-1595 en 21-9-1599,

15.260  Sebastiaen Jansz van SANTEN.

Sebastiaen trouwt op zaterdag 23 juli 1547 met

15.261  Maritgen Corssendr PERSIJN.

15.262  Maerten Hendrikszn STORM, Brouwer, is geboren rond 1521, is overleden tussen 1588 en maandag 10 augustus 1592.

Brouwer in "De Roos" te Delft

Maerten trouwt in augustus 1556 met

15.263  Margaretha Cornelisdr VOSMAER VAN DEN EYNDE.

15.296  Louis ELSEVIER is geboren in 1540 te Leuven (BE), is overleden op zaterdag 4 februari 1617 te Leiden (ZH).

Elsevier of Elzevier naam van een 17e eeuws uit Leuven afkomstig Nederlands geslacht, van boekhandelaren, uitgevers en drukkers. Hun uitgaven van klassieke et eersteauteurs en eigentijdse Nederlandse geleerden waren zeer gezocht.Grote bekendheid verwierven hun boekjes in duodecimo formaat, gekozen om er een groot publiek mee te bereiken. De eerste Elsevier boekhandel werd gevestigd in Leiden door deze Louis Elsevier en zijn zoon Bonaventura en kleinzoon Abraham. Deze Elsevier's zijn te beschouwen als de grondlegger van de roem van het nu nog bestaande bedrijf Elsevier. Gaf ongeveer 100 boeken uit vooral van Leidse hoogleraren. Hij woonde 1580 te Leiden. Vestigde zich in 1580 te Leiden als boekbinder en boekhandelaar, werd tevens pedel der universiteit in 1586; gaf ongeveer 100 boeken uit van vooral Leidse hoogleraren en voorzag zich in Frankfort en Parijs van de beste wetenschappelijke werken voor de afzet in Nederland. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Matthijs.
Wapen: In blauw een kruis van goud, vergezeld in het eerste en vierde kwartier van een leeuw van hetzelfde, in het tweede en derde kwartier van drie lelies van zilver (2-1)

Louis trouwt (kerk) rond 1563 te Leuven (BE) met

15.297  Marijken du VERDEIJEN VERBOIS, zonder beroep, is geboren rond 1544 te Luik (BE), is begraven op dinsdag 3 december 1613 te Leiden (ZH).

15.298  Honestos LOPEZ DE HARO, Lakenhandelaar en Broekenmaker, is geboren te Leuven (BE), is overleden te Leiden (ZH).

Honestos was gehuwd met

15.299  Mayken van den DON(C)K, zonder beroep.

15.300  Jan van WAESBERGHE is geboren rond 1528 te Breyvelde (BE) Breyvelde thans Grootenberge bij Zottegem, is overleden op maandag 9 april 1590 te Rotterdam (ZH), is begraven op woensdag 11 april 1590 aldaar In het Hooge Koor der Grote kerk te Rotterdam.

Boekdrukkersleerling bij Jan Verwithaghe (ca 1553), poorter van Antwerpen 5-7-1555 als boekdrukker en verkoper van Breyvelde (Beervelde), vrijmeester in de boekhandel en boekdrukkunst, lid van het St. Lucasgilde (mei 1557), boekverkoper en boekdrukker op Onser Liever Vrouwen Kerckhof en op de Lijnwaetmerct in "Het Schildt van Vlaenderen". In januari 1569 wordt hij gevangen genomen in verband met het drukken en verkopen van verboden psalmboeken en het bijwonen van de predikatien der Hervormden. In mei 1570 wordt hij op borgtocht vrijgelaten na een request van zijn vrouw aan het Hof te Brussel. In 1583 koopt hij de drukkerij vanouds genaamd "Roodenborg"in de Korte Cammerstraat. Hij vestigde zich in 1588 te Rotterdam na de verovering van Antwerpen in 1585 door Parma. Hij gaf in zijn Antwerpse tijd ruim 50 boeken uit

Jan was eerder gehuwd (1) met Joanna van DAMME. Jan trouwt (kerk) rond 1556 (2) met

15.301  Elisabeth Jans ROELANDTS, zonder beroep, is overleden op zondag 17 september 1595 te Rotterdam (ZH).

15.302  Pieter van BRACHT.

Pieter was gehuwd met

15.303  Heyltgen Mattheusdr van POSTELE.

15.310  Jacob Claesz ROCH is geboren in 1545 te Amsterdam (NH), is overleden op woensdag 1 november 1628 te Rotterdam (ZH).

Jacob trouwt (kerk) rond 1579 met

15.311  Anna Herculesdr CLOCK is overleden rond 1638.

Na de dood van haar man int zij regelmatig schulden bij diverse leveranciers; zij tekent steevast met 'Anna Harkelijs'

15.312  Jan ROOSTERMAN.

Jan was gehuwd met

15.313  Margriet, zonder beroep.

15.314  Reinier Hendriksz PAUW, Burgemeester van Gouda, is geboren rond 1486 te Gouda (ZH), is overleden in maart 1547 aldaar.

("stierf door versuym van zijn winkelknecht, die hem eenich medicament uyt een verkeerde pot genomen, bereijt hadde, 't welck hij te laat gewaer wierde"). apotheker, raad van Gouda 1523, schepen, thesaurier en burgemeester van Gouda 1540, lid Staten van Holland wegens Gouda 1521-47.

Reinier trouwt (kerk) op maandag 30 september 1510 te Gouda (ZH) (1) met Aerland Fransdr. Reinier trouwt (kerk) voor 1532 (2) met

15.315  Aleyda Dirksdr 't HOEN VAN SOUBURG, zonder beroep, is geboren te Gouda (ZH).

15.316  Nicolaas BRUIJNS is overleden voor woensdag 13 augustus 1567.

Bezat huis en hofstede aan de Steinstraat te Emmerich

Nicolaas trouwt rond 1552 met

15.317  Wendel van TILL, zonder beroep, is overleden voor 1577.

Wendel was later gehuwd (2) met Derk GOLTBERCH.

15.318  Cornelis ten HERENHAVE.

Cornelis was gehuwd met

15.319  Elisabeth VEEREN, zonder beroep.

15.320  Hans Jansz van MANSVELT, Lakenverkoper, is gedoopt op donderdag 29 april 1529 te Munster (DU), is overleden op vrijdag 3 december 1610 te Utrecht (UT).

Hans zou gevlucht zijn uit Duitsland vanwege de religievervolging.

Hans trouwt (kerk) op donderdag 8 augustus 1560 te Utrecht (UT) met

15.321  Lucretia VEREEM, zonder beroep, is overleden tussen 1605 en 1615 te Utrecht (UT).

naam: Luytgera

15.322  Hendrik Joostensz van DOMPSELAER is geboren rond 1535 (Volgens gegevens Mormonen), is overleden 1586 of 1587 (Volgens gegevens van de Mormonen).

Hendrik trouwt (kerk) rond 1560 met

15.323  Margaretha HOLL, zonder beroep.

15.326  Johan WYNTERS.

Johan was gehuwd met

15.327  Anna van CORDENOORT.

15.332  Laurentius OUWENS is geboren in 1531.

naam: (UWENS)

Laurentius was gehuwd met

15.333  Isabella CANISIUS is geboren rond 1547.

15.334  N.N..

N was gehuwd met

15.335  Dutry.

15.800  Augustijn van TEIJLINGEN, Burgemeester, is geboren op dinsdag 4 mei 1529 te Alkmaar (NH), is gedoopt, is begraven op donderdag 23 november 1589 aldaar (4 gld).

Augustijn was eerder gehuwd (1) met Claesje Ariaensdr. Claesje, zonder beroep, is overleden tussen zaterdag 25 juni en dinsdag 2 augustus 1552 te Alkmaar (NH). Augustijn was gehuwd (2) met

15.801  Brechtje Harckensdr, zonder beroep, is geboren rond 1530, is begraven tussen vrijdag 13 april 1576 en woensdag 25 mei 1580 te Alkmaar (NH).

15.802  Pieter DEDING is geboren rond 1539 te Amsterdam (NH).

Pieter was gehuwd met

15.803  N.N..

15.804  Jan Albertsz van WIJKEN.

Jan was gehuwd met

15.805  Fem Barensdr.

15.872  Cornelis Pietersz van der SPECK, Timmerman, is geboren rond 1550, is overleden rond 1620, is begraven te Leiden (ZH).

Cornelis was gehuwd met

15.873  Baertgen Jansdr.

Weduwe van Cornelis Pietersz Speck Zie Bonboeken Leiden 1632

Generatie XV

16.656  Heyndrick Aemsz (van der BORCH) is geboren voor donderdag 11 februari 1462, is overleden op zondag 5 november 1531 te Delft (ZH), is begraven aldaar.

Heyndrick was later gehuwd (2) met Geertrui Beukelsdr van SANTEN, zie 22.765. Heyndrick was gehuwd (1) met

16.657  N.N..

16.930  Pieter Arentsz van BOLGERSTEYN is overleden voor 1551.

Pieter trouwt (kerk) tussen 1510 en 1520 met

16.931  Barbara Reijmers MOLS.

17.168  Foijtgen Willemsz is overleden rond 1482.

Foijtgen was gehuwd met

17.169  Ermgaard Gerrits is overleden voor 1504.

17.182  Warbout Philipsz.

Warbout was gehuwd met

17.183  N.N..

21.544  Johannes von ZEVEL.

Johannes was gehuwd met

21.545  Katharina von der NEUERBURG.

21.546  Adam DAEMS is geboren rond 1435 te Inden, is overleden voor 1516 aldaar.

Adam was gehuwd met

21.547  Katharina von GRESSENICH is geboren rond 1440 te Inden, is overleden rond 1516 aldaar.

21.600  Bolo RIPPERDA is geboren rond 1395, is overleden tussen donderdag 20 juni 1465 en maandag 23 september 1471.

Hoofdeling te Farmsum

Bolo trouwt rond 1422 met

21.601  Hille Wigboldes is geboren rond 1400, is overleden tussen zaterdag 12 februari 1435 en 1474.

21.602  Focko UKENA.

Heer van Brokum en Aurich, hoofdeling te Leer

Focko was gehuwd met

21.603  Hiddeke Tho WIJTWERD.

Erfvrouwe van Oosterwijtwerd, Garreweer, Dijkhuizen en Winsum.

21.696  Claes VIJGH ook genaamd Nicolaus is overleden in 1510.

Claes was gehuwd met

21.697  Margriet van MERWICK.

21.698  Arnt PIECK.

Arnt was gehuwd met

21.699  N.N..

21.700  Adolf van EGMOND is gedoopt op zondag 15 maart 1439 te Arnhem (GE), is gesneuveld op vrijdag 27 juni 1477 te Doornik.

Adolf trouwt op woensdag 28 december 1463 te Brussel (BE) met

21.701  Catharina van BOURBON is geboren in 1440, is overleden op zondag 21 mei 1469 te Nijmegen (GE).

21.788  Gerrit van SPEULDE ook genaamd De Oude is geboren rond 1475, is overleden voor 1540.

Gerrit trouwt (kerk) op dinsdag 22 januari 1499 met

21.789  Geertruid van HOEKELOM is geboren rond 1475, is overleden voor 1512.

21.790  Herman ten BUSCH is geboren rond 1490.

Herman was gehuwd met

21.791  Bette SNAVEL is geboren rond 1490.

21.792  Arent Derksz van der WALL.

Arent was gehuwd met

21.793  Suete Berentsdr van STUIJVENBERCH.

21.794  Hendrik van ESSEN ook genaamd De Jonge is geboren rond 1460, is overleden voor donderdag 18 maart 1518.

gedeput. uit Salland om de vrede met hertog Karel van Gelre te maken.
Burgemeester van Zwolle

Hendrik trouwt in 1495 te Zwolle (OV) Huwelijkse Voorwaarden met

21.795  Gerberich LUIKENSEN is geboren rond 1470, is overleden tussen zaterdag 28 oktober 1553 en zondag 8 november 1556.

21.840  Jan Jansz ook genaamd Die Doeve.

Jan was gehuwd met

21.841  N.N..

22.764  Heyndrick Aemsz (van der BORCH) is geboren voor donderdag 11 februari 1462, zie 16.656.

Heyndrick was eerder gehuwd (1) met N.N., zie 16.657. Heyndrick was gehuwd (2) met

22.765  Geertrui Beukelsdr van SANTEN is overleden op maandag 27 april 1528 te Delft (ZH).

22.766  Willem N.N..

Willem was gehuwd met

22.767  N.N. van DONGEN.

29.760  Joist VOLTELEN is geboren rond 1460, is overleden voor zondag 1 september 1521.

Joist was gehuwd met

29.761  N.N. HAMELMANN is overleden na 1534.

29.804  Brien Aerts is overleden in 1550.

Brien was gehuwd met

29.805  Mary Aert~Jansdr.

29.816  Floris Janssoon van WIJTVLIET ook genaamd Floris Jansz van WIJTVLIET is overleden rond 1512.

draagt 4 tienden in Waalwijk over (29-12-1470), beleend met 9 gaarden land in Kapelle (12-6-1476), bij dode van zijn vader beleend met de hofstede (12-6-1484)

Floris trouwt (kerk) voor vrijdag 13 juni 1505 of trouwt (kerk) voor vrijdag 13 juni 1505 met

29.817  Alijt Peeters.

Haar naam leren wij kennen uit het leenregister van Eethen en Meeuwen, als Floris van Wijffliet op 13 juni 1505 beleend wordt met "de smalle tienden in Munsterkerk aen de Dussen te weten met verkens, schapen, gansen ende bijen, ende nogh die koorentienden tusschen die Dussen ende die straete". Bij deze gelegenheid lijftocht hij zijn vrouw Alijt Peters.

30.032  William CLETCHER, Stoffenhandelaar, is overleden tussen dinsdag 23 september 1550 en zaterdag 7 februari 1551 te Colchester.

Stoffenhandelaar (clothier) in de parochie van Saint James in Colchester, Essex, Engeland.

William was gehuwd met

30.033  Elisabeth.

30.304  Adriaan Peetersz van HEESWIJCK.

Adriaan was gehuwd met

30.305  N.N..

30.428  Gerrit van GADELKAMP is overleden tussen 1525 en 1528.

Bezit wahre 176 in de Kleine Want te Zutphen; beleend met de Bloesslach onder Steenderen 1516.

Gerrit was gehuwd met

30.429  Lambricht Boryss is overleden voor donderdag 28 januari 1529.

Beleend met goed Topslach of Borysslach onder Steenderen met huis, hof, etc. 1501; hulder is haar echtgenoot Gerrit
Gadelkamp

30.430  Simon van der ELST is overleden voor 1545.

Kanunnik van de Sint Walburgskerk te Zutphen.

Simon was gehuwd met

30.431  Truycken Henricks is overleden voor 1545.

30.464  Dirck van BEEST VAN HEEMSKERCK is geboren rond 1464, is begraven op woensdag 11 november 1545 te Delft (ZH).

Raad en schepen van Delft (1508-10), burgemeester (1509-32), thesaurier (1517), weesmeester (1513-33), Jerusalems Heer, ridder van St. Catrijn (Navorscher 1890:121; vgl NL 1930: de toevoeging Van Heemskerk is van later datum). Brouwer, blijkens proces Mechelen in 1532. Behoort tot de mede-aanklager van schout Jan de Huyter in 1522 wegens talloze gevallen van westschending en machtsmisbruik (Navorscher 1924:58ff.)

In een akte van 17-11-1514 vermeld als burgemeester, oud 51 jaar (OV 1997:661).

Schölvinck: met andere kerkmeesters van de Nieuwe Kerk in Delft en de gasthuismeesters van het oude gasthuis aangeklaagd in een (appèl)proces (1522-26 voor de Grote Raad in Mechelen) door mr. Gheryt Jorysz van den Bye, die borg srond voor ten onrechte wegens niet betaling van een rente geconfisqueerd land (p. 110). Beroep ongegrond verklaard op 21-5-1530 (p. 254).

Vertegenwoordigt met Aernt van der Does 'als gemachtigde voogden van hun moeder' zijn moeder Yde, weduwe Dirck Dircksz van Beest, bij het beroep bij de Grote Raad van Mechelen 14-1-1502 (Schölvinck p. 225); beroep van de jonkvrouwe van Nijevelt tegen een vonnis van het Hof van Holland (22-1-1501, HvH inv 1031/116) waarbij Van Beest toegewezen kreeg een eis een rente voor een stuk land in Rijswijk in goudguldens uitgekeerd te krijgen. Het beroep werd ongegrond verklaard.

Aangeklaagd (vonnis 29-7-1532) bij de Grote Raad van Mechelen, met Dirick Jansz, Quirijn Aertsz, Cornelis Aelbrechtsz allen brouwers te Delft, door de weduwe Jaquemijne de Moye en Willem de Wilde en Jeronimus de Moye, voogden van de kinderen van Victor vander Zickele, inzake betaling van de nagelaten boedel van Zickele (Schölvinck p. 258).

Rijksbureau voor Kunsthist. Doc.IB-nummer 35206

Dirck trouwt (kerk) rond 1509 met

30.465  Geertruid van DIEMEN is overleden op vrijdag 12 juli 1532.

30.466  Vranck Pietersz van der MEER is overleden op vrijdag 16 februari 1554.

Veertigraad van Delft 1534, schout 1497-1500, schepen 1505, 1506, 1507, 1509, 1510, 1511, 1513-1518, 1525-1531, burgemeester 1533,1535-1539, 1541-1544, 1547, 1549-1551, weesmeester 1518, 1519, 1524, 1532, 1540, 1545, 1546, 1552 van Delft, regent van het Oude Mannenhuis 1536-1552, regent van het Weeshuis idem, regent van het Meisjeshuis 1537 ald., hoogheemraad van Delfland 1510-1554,
Zie verder De Navorscher 1879, blz 467-496.
Akte waarbij Vranck Pietersz vander Meer erkent dat hij de keizer jaarlijks 30 groten Vlaams schuldig is omdat het huis te Delft dat hij in leen had voortaan
vrij eigen is,1523. 1 charter (Archief losse aanwinsten Delft)

Vranck was gehuwd met

30.467  Clara Jansdr van BERENDRECHT is overleden op vrijdag 28 januari 1558.

30.496  Arent Hendricksz DELFF.

Arent was gehuwd met

30.497  Aeltje Cornelisdr van SWOL.

30.512  Jacob Jansz van HOOGENHOUCK.

Jacob was gehuwd met

30.513  Neeltge Maertens.

30.514  Jan Joostzn van der MIJE.

Jan was gehuwd met

30.515  Marritgen Pietersdr.

Marritgen was eerder gehuwd (1) met Frans Everts van BLEYSWIJCK. Frans is overleden voor maandag 18 november 1585.

met zijn vrouw vermeld op 9-1-1546, 30-1-1548 en 23-1-1557, overl. voor
18-11-1565.

30.516  Jacob Jan~Bruijnsz is geboren in 1476 te Delft (ZH), is overleden op maandag 28 januari 1544 aldaar.

Gasthuismeester te Delft 1510-1513, 1525, 1526, schepen 1514-1518, 1521, burgemeester 1519, 1520, 1523-1525, 1527-1530, 1532-1534, veertigraad 1534-1544 van Delft, overl. Delft 28 januari 1544, zoon van Jan Jacob Bruijn en Catharina van Montfoort.
Zijn kleinzoon Jacob Huygensz., burgemeester van Delft, heeft ca. 1595 de naam Van der Dussen aangenomen. (Delftse Biografieën)

Jacob was gehuwd met

30.517  Claesje Eewoutsz is geboren in 1481, is overleden op zondag 18 september 1558 te Delft (ZH).

30.518  Frans Willemsz van BODEGOM, Brouwer, is overleden op donderdag 11 april 1560 te Delft (ZH).

Brouwer, ziekenmeester; 1523-1524, keurmeester van de haring 1537, 1539-1545, watermeester 1537-1538, bewaarder cellebroeders 1545-1559, oude vrouwen (tehuis) 1549-1551, oude mannen (tehuis) 1549-1559, H. Magdalena Gasthuis 1550 -1556, armmeester 1546-1552, Pontemaet 1544-1551, havenmeester van Delfshaven 1547, 1553, regent weeshuis 1546 en veertigraad 1548 van Delft, koopt een rente 8-10-1538, verkoopt deze rente in maart 1546 aan de Carthuisers, geeft geld voor een orgel 1544, aangeslagen voor een huis in de Molslaan 1543, testeert met zijn 2e vrouw Delft 12-2-1542, 14-5-1549 en 16-1-1554, koopt een lijfrente voor zijn zoon Jan 1523, in voor zijn zoon Willem 1524, bezit schulden, renten, pachten op land in Altena, Heusden en in de heerlijkheid Daelhem.(Delftse Biografieën)

Frans was later gehuwd (2) met Lijsbeth Aerts van BOLGERSTEIJN. Frans was gehuwd (1) met

30.519  Maria Cornelisse van SEIJST is overleden op zondag 29 september 1532 te Delft (ZH).

30.520  Jan Beuckelsz van SANTEN is geboren te Delft (ZH).

1518,1521,1523,1524 schepen van Delft Was hij gehuwd met Cornelia van SEGWAERT of Aechgen Dirksdr.?

Jan was later gehuwd (2) met Cornelia van SEGWAERT. Jan was gehuwd (1) met

30.521  Aechgen Dirksdr.

30.522  Cors Claesz PERSIJN.

Cors was gehuwd met

30.523  Gheertghen Andries.

30.524  Hendrick Huygenszn STORM is geboren rond 1490, is overleden na vrijdag 24 september 1540 te Delft (ZH).

Hij is vernoemd naar de vader van zijn moeder en voerde ook diens naam. Zijn nageslacht voerde echter het wapen
van zijn vader en niet dat van het geslacht Storm.
Beleend met de helft van 15 morgen te Vrijenban 4 augustus 1520, na overlijden van zijn moeder Katrijn,56
wonend te Delft in ‘De Roos’.
Op 10 september 1539 brachten de voogden van Willem, weeskind van Joris Henricsz, een rentebrief op
Hendrik Huygensz Storm in, van 16 pond van 20 groten Vlaams elk.

Hendrick was gehuwd met

30.525  Neeltje Adriaensdr van der HOOGH is overleden in 1533 (volgens haar grafschrift in de Oude Kerk te Delft)..

30.592  Hans ELSEVIER ook genaamd HELSCHEVIER, Boekbinder, is geboren rond 1506 te Leuven (BE).

Ook genaamd Helschevier, naar uithangbord waarop het helse vuur was weergegeven.

Hans was gehuwd met

30.593  N.N..

30.596  Pieter LOPEZ DE HARO is geboren rond 1526 te Leuven (BE), is overleden voor 1599.

Pieter trouwt (kerk) op zondag 14 januari 1554 te Leuven (BE) met

30.597  Catharina van den BERGHE is geboren rond 1528 te Leuven (BE).

30.600  Jan van WAESBERGHE is overleden voor 1564.

Jan was gehuwd met

30.601  N.N..

30.602  Jan ROELANDTS ook genaamd Van den LANGENBERGHE, Boekdrukker en Boekverkoper, is overleden in 1570 te Antwerpen (BE) (In de gevangenis overleden).

Jan was gehuwd met

30.603  Lijsbeth.

30.606  Mattheus van POSTELE.

Mattheus was gehuwd met

30.607  N.N..

30.628  Hendrik Jacobsz PAUW is overleden op dinsdag 15 september 1500 te Gouda (ZH).

Hendrik trouwt (kerk) rond 1485 met

30.629  Sophia Nijncx van der GOUDE is overleden in 1512 te Gouda (ZH).

30.630  Dirck Govertsz 't HOEN VAN SOUBURG is overleden voor mei 1528.

Dirck was gehuwd met

30.631  Dieuwertje van der GRAFT.

30.632  Ludolph BRUIJNS, Wijnkoper, is overleden rond 1540.

Bezat leengoed van de proosdij van Emmerich en Krasselt en een huis aan de Steinstraat te Emmerich

Ludolph was gehuwd met

30.633  Catharina van BOETBERGEN, zonder beroep, is overleden na 1574.

30.634  Lambert Hermansz van TILL, Burgemeester van Kleef.

Lambert was gehuwd met

30.635  Wendela Jansdr van ARNHEM, zonder beroep.

Wendela was later gehuwd (2) met Golberch van REES.

30.636  Tieleman ten HERENHAVE ook genaamd Ten HEERENHAAFF.

Tieleman was gehuwd met

30.637  Christina GREEVERAET.

30.638  Claes Wzn VEEREN, Pansermaker.

Claes was gehuwd met

30.639  N.N..

30.640  Jan van MANSVELT is geboren rond 1498 te Munster (DU), is overleden op woensdag 27 augustus 1561 aldaar.

Jan trouwt (kerk) op maandag 26 augustus 1527 met

30.641  Everdina Jacobs.

30.642  Anthoni VEREEM.

Anthoni was gehuwd met

30.643  N.N..

30.664  Hendrik OUWENS is geboren rond 1510.

naam: (UWENS)

Hendrik was gehuwd met

30.665  Regina van WIESCHOVE is geboren rond 1514.

30.666  Jacob CANISIUS, Burgemeester, is geboren in 1500.

Jacob was gehuwd met

30.667  Wendelina van den BERGH is geboren in 1504.

31.600  Augustijn van TEIJLINGEN is geboren rond 1475 te Alkmaar (NH), is overleden op zondag 25 mei 1533.

TEYLINGEN (Augustijn van) kwam naar Holland en op aanbeveling van zijn oom Lucas bij Claes Corff , dien hij opvolgde als rentmeester der abdij en grafelijkheid van Egmond (hij noemde zich ook rentmeester-particulier van Westfriesland), en wiens nagelaten goederen hij ook voor de niet te Alkmaar woonachtige erfgenamen bleef beheren. Hij bezat kosterijen te Maasland, hem door den Stadhouder, en Oudcarspel, door den graaf van Egmond gegeven; werd kerkmeester, lid der vroedschap en is van 1508 tot zijn dood bij afwisseling thesaurier en burgemeester geweest. Hij huwde Joosgen (Josina), dochter van Jan van Egmond, baljuw en kastelein van de Nieuwburg, en Judith Heerman, geb. op het slot Nieuwburg 2 Dec. 1484, overl. te Alkmaar 1556, en won bij haar niet minder dan 20 kinderen. Beider wapens zijn geschilderd geweest op de deuren van het in 1511 in de Groote kerk gemaakt orgel. Van Buchel zag in 1621 te Leiden hunne portretten op de deuren van een schilderijtje, 't welk toegeschreven werd aan J. Mostaert. Andere zijn vermoedelijk die van 1511 in het Museum-Boijmans te Rotterdam, ns. 198 en 199, en in den Catalogus aan Mostaert toegekend, doch vermoedelijk geschilderd door Jac. Cornelisz.; deze zijn afgebeeld in het Bulletin van den Nederl. Oudheidk. Bond IV. In de jaren omstreeks 1520 kwiteerde Augustijn voor van de stad Alkmaar ontvangen renten ten lijve van zijne natuurlijke dochter Anna en van zijn broeder Adriaan, kanunnik van S. Servaas te Maastricht. 25 Sept. 1552 approbeerden zijne 12 toen nog in leven zijnde kinderen de door hunne moeder Joost Jansd. 2 Juni gestelde verpanding van haar huis en inboedel voor een bedrag van ƒ 8000, daartoe verplicht bij vonnis van het Hof van Holland van 4 April, zulks in verband met eene actie der nieuwe regenten tegen de oude, gevoerd ter zake van beweerde vorderingen wegens ongelikwideerde posten op vroegere thesauriers en burgemeesters.

Augustijn trouwt op maandag 29 mei 1503 te Alkmaar (NH) Huwelijkse voorwaarden met

31.601  Josina Jansdr van EGMOND VAN NYENBURG ook genaamd Joosgen is geboren op donderdag 2 december 1484 te Alkmaar (NH), is overleden in 1554 aldaar, is begraven tussen zondag 10 juni en dinsdag 25 december 1554 aldaar (Tusschen 23 Mei en Kerst 1556 verschijnt dan nog: „Joost Jans, weduwe Augustijn van Teijlingen is schuldig " Betreft dit laatste wellicht grafkosten, die door de erfgenamen nog moesten worden voldaan).

Zie voor uitgebreide informatie over haar in Gens Nostra jan/feb nummer 2019 artukel van Antonia Veldhuis

31.744  Pieter van der SPECK, Timmerman.

Pieter was gehuwd met

31.745  N.N..

Generatie XVI

33.312  Aem Heyndricksz (Opt WOUT) ook genaamd Adam is geboren rond 1415, is overleden op donderdag 3 april 1505 te 't Woudt, is begraven aldaar.

Aem was gehuwd met

33.313  Margriet Jan~Symonszdr is overleden op zaterdag 31 juli 1479 te 't Woudt, is begraven aldaar.

34.336  Willem Meesz, Bouwman, wonende te Warmond (ZH).

Willem was gehuwd met

34.337  Duve.

34.338  Gerrit Barthoutsz, Bouwman, wonende te Warmond (ZH), is overleden voor 1448.

Gerrit was gehuwd met

34.339  N.N..

34.364  Philips Jansz is geboren rond 1448.

In 1504 pacht Philips Jansz. 2 1/2 morgen land in Voorhout van de abdij Leeuwenhorst, welk perceel van 1505 op naam staat van Warbout Philipz, dat 'sijn vader te bruycken plach'.

Philips was gehuwd met

34.365  N.N..

43.094  Heinrich von GRESSENICH.

Heinrich was gehuwd met

43.095  N.N..

43.200  Hayo RIPPERDA is geboren rond 1365, is overleden rond 1435.

Hoofdeling te Farnsum

Hayo was gehuwd met

43.201  N.N. ADDINGA VAN WESTERWOLDE.

43.202  Bartold.

Bartold was gehuwd met

43.203  N.N. HUINGA.

43.392  Nicolaus VIGHE.

Nicolaus was gehuwd met

43.393  N.N..

43.394  Lodewijk van MERWICK.

Lodewijk was gehuwd met

43.395  Catharina van HERTEVELDT.

43.400  Arnold van EGMOND is geboren op maandag 14 juli 1410 te Egmond-Binnen (NH), is overleden op dinsdag 23 februari 1473 te Grave (NB).

Arnold trouwt op donderdag 26 januari 1430 te Kleef (DU) met

43.401  Katharina van KLEEF.

43.576  Gerrit van SPEULDE is geboren rond 1455, is overleden rond 1505.

Gerrit was gehuwd met

43.577  N.N..

43.578  Johan van HOEKELOM is geboren rond 1430.

Vermeld in 14733 en 1498

Johan was gehuwd met

43.579  Geertrui van SALLAND is geboren rond 1435.

43.588  Johan van ESSEN is geboren rond 1410, is overleden tussen zaterdag 13 augustus 1485 en woensdag 31 oktober 1487.

ambtman (schout) van Salland, bij afstand van zijn broer Hendrik, met zijn broer Hendrik beleend met Herxen en Minnigjeshave.

Johan trouwt op maandag 11 februari 1454 Huwelijkse Voorwaarden met

43.589  Geertruid KREYNCK is geboren rond 1420 te Deventer (OV), is overleden op woensdag 31 oktober 1487.

43.590  Gerdt LUIKENSEN.

Gerdt was gehuwd met

43.591  N.N..

45.530  Beuckel Gerritsz van SANTEN.

Beuckel was gehuwd met

45.531  Elisabeth Reijers RHEYNEREN.

59.608  Aert Briens.

Aert was gehuwd met

59.609  N.N..

59.610  Aert Jansz van HERPT.

Aert was gehuwd met

59.611  N.N..

59.632  Jan Floris van WIJTVLIET is geboren rond 1420, is overleden voor zaterdag 12 juni 1484.

Beleend met de hofstede van Wijtvliet met toebehoren, groot 14 morgen gelegen aan de Dussen in Munsterkerk (4-6-1465), volgens het leenregister van de Lek en Polanen op 29 december 1470 met vier tienden in Waalwijk, die hij geërfd heeft van zijn moeder Katerijn Willemsdr. Zijtwinde, opgedragen ten behoeve van Jan van Nispen, beleend met 9 gaarden land in Capelle 12 juni 1476. (Repertorium op de lenen van de hofstede Dussen 1356-1671, door J.C. Kort, OV 1978, blz. 368)

Op 4 juni 1465 beleend met de hofstede van Wijtvliet met toebehoren, groot 14 morgen, gelegen aan de Dussen in Munsterkerk,
Volgens het leenregister van de Lek en Polanen op 29 december 1470 met vier tienden in Waalwijk, die hij geërfd heeft van zijn moeder Katerijn Willemsdr Zijtwinde, opgedragen ten behoeve van Jan van Nijspen, beleend met 9 gaarden land in Capelle 12 juni 1476

Jan was gehuwd met

59.633  N.N..

60.860  Lodewijck van der ELST.

Vermeld te Zutphen 1477-1494.

Lodewijck was gehuwd met

60.861  Nese WEERT is overleden rond 1494.

60.928  Dirk van BEEST VAN HEEMSKERCK is geboren rond 1445.

Dijkgraaf, kerkmeester van de Oude Kerk van Delft in 1477 (Wapenheraut 1903) - reden aan te nemen dat hij toen al volwassen was.

Dirk was gehuwd met

60.929  Ida Hendriks DUYST van VOORHOUT is geboren voor 1460.

Aangeklaagd als weduwe (in beroep) bij de Grote Raad van Mechelen in 1502, vertegenwoordigd door haar zoon Dirk (Schölvinck p. 225)

60.930  Vranck Vrancksz van DIEMEN.

Vranck was gehuwd met

60.931  Margaretha Huijgensdr BUSSCHAERT.

60.932  Pieter van der MEER is geboren rond 1436, is overleden in maart 1479 te Delft (ZH).

Pieter trouwt (kerk) rond 1459 te Delft (ZH) met

60.933  Liedewij de WILT VAN BLEYSWIJCK.

60.934  Jan van BERENDRECHT.

Jan was gehuwd met

60.935  Maria Claesdr. van den BOSCH.

61.032  Jan Jacob BRUIJN is overleden in 1494 te Delft (ZH).

Veertigraad van Delft (1476). Zijn nakomelingen zijn ca. 1595 de naam Van der Dussen gaan voeren. Hij is de stamvader van het Protestante geslacht Van der Dussen in Delft die in de 19de eeuw tot de Nederlandse Adel zijn benoemd.

Jan was gehuwd met

61.033  Catharina van MONTFOORT.

61.034  Eewout Claes~Jansz.

Eewout was gehuwd met

61.035  Grietje Huygen CAMERLINGH.

61.036  Willem Jacobsz van BODEGOM is overleden in 1489 te Delft (ZH).

Willem was gehuwd met

61.037  Maria Jans van HOGEWOERT is overleden in 1484.

61.040  Beuckel Gerritsz van SANTEN, zie 45.530.

Beuckel was gehuwd met

61.041  Elisabeth Reijers RHEYNEREN, zie 45.531.

61.048  Huich Cornelisz is geboren rond 1460, is overleden tussen vrijdag 31 mei 1538 en vrijdag 24 september 1540 te 's-Gravenzande (ZH).

schepen 1494, burgemeester 1502-1514, thesaurier en pachter van de waag te ’s-
Gravenzande,

Huich was gehuwd met

61.049  Katrijn Heynric~Stormszndr is geboren rond 1458, is overleden voor zaterdag 4 augustus 1520.

beleend met de helft van 15 morgen te Vrijenban 26 januari 1495

61.192  Pedro LOPEZ DE HARO is geboren rond 1490 en afkomstig uit Spanje, is overleden op zaterdag 20 januari 1554 te Leuven (BE), is begraven op woensdag 24 januari 1554 aldaar.

De Leidse familie Lopez de Haro was een 17e eeuwse boekverkopersfamilie. Van oorsprong een adelijk Spaans geslacht, dat reeds aan het begin van de 16e eeuw vertakkingen had in N.W. Europa. In 1519 verleende koning Christiaan II aan Don Pedro Lopez de Haro, Spaans edelman, ridder van het Gulden Vlies en ridder van het Heilig Graf het recht om aan zijn familiewapen (2 wolven op een blauw veld) een gouden kroon toe te voegen. Dit als dank voor zijn moedig optreden in zijn strijd tegen de Zweden. Er wordt beweerd, dat Pedro Lopez de Haro een der hovelingen was die Isabella (zuster van Karel V) begeleidde voor haar huwelijk met Christiaan II, koning van Denemarken. Na zijn Deens avontuur keerde Don Pedro niet naar Spanje terug, maar vestigde zich in de economisch welvarende Zuidelijke Nederlanden. In 1554 stierf hij te Leuven. Hij werd begraven in de Minnebroederskerk met als opschrift: "In dese aerde rust het lichaem van de heer Peter Lopez de Haro, Spanjaard van geboorte, Ridder van het Graf onses Heer en Ridder van het Gulden Vlies, 20 januarij 1554". In 1580 kwam een kleinzoon van Pedro (Honestos) in Leiden aan als vluchteling voor de oorlogsomstandigheden. Aan het begin van de 80-jarige oorlog was hij werkzaam in de lakenhandel, die er een grote bloei doormaakte. Hij kocht een huis in de Breestraat, dat hij "Het wapen van Leuven" noemde.

Pedro was gehuwd met

61.193  Barbara VERDUN is geboren rond 1492.

61.212  Goyvaert van POSTELE.

Goyvaert was gehuwd met

61.213  N.N..

61.256  Jacob PAUW is overleden rond 1510.

Jacob was gehuwd met

61.257  Bennerich.

61.258  Dirk van der GOUDE, wonende te Langerak (ZH).

Dirk was gehuwd met

61.259  Margaretha Adriaansdr OEM is geboren te Gouda (ZH), is overleden tussen 1510 en 1512 aldaar.

61.260  Govert Dircksz 't HOEN.

Govert was gehuwd met

61.261  N.N..

61.262  Willem van der GRAFT.

Willem was gehuwd met

61.263  N.N..

61.264  Johannes BRUIJNS is overleden na 1515.

Bezat 1470 en 1488 leengoed van de proosdij van Emmerik in Vrasselt

Johannes was gehuwd met

61.265  Griete PIESE.

61.268  Herman van TILL, Burgemeester van Kleef.

Herman trouwt (kerk) rond 1470 met

61.269  Geertruijd Conradsdr BERCK.

61.328  Michiel Gijsbert OUWENS is geboren rond 1475.

naam: (UWENS)

Michiel was gehuwd met

61.329  Catharina de HUYTER is geboren rond 1479.

63.200  Floris van TEIJLINGEN ook genaamd de TEYLINGHES en de THELIN is geboren rond 1449 te Quesnoy (BE) (Volgens gegevens Mormonen), is overleden in 1507 te Alkmaar (NH).

Aanvankelijk schilder te Le Quesnoy; sedert 1473/74 koopman aldaar.
Zie voor zijn verdere, niet allen even zeker bewezen voorouders: De Wapenheraut 1904, blz. 433 e.v; NL 1942 kol 16; NL 1983 kol 223. Zie ook Stamboom VENNIK

Floris was gehuwd met

63.201  Jaquette le FEURE ook genaamd FEBURE en Jacoba, zonder beroep, is geboren rond 1453 te Quesnoy (BE).

63.202  Jan Gerritsz ook genaamd Johan II is geboren tussen 1450 en 1455, is overleden op woensdag 25 maart 1523 te Alkmaar (NH).

Baljuw van de Nieuwburg (Nyenburg); hij pachtte het, met verlengingen van om de drie of vier jaar, van de Graaf van Egmond; van 1495-1516 schout en meermalen burgemeester van Alkmaar. Hij had zeventien kinderen.
En behalve deze functie pachtte Jan Gerritsz. eveneens, maar dan doorgaans van jaar op jaar, het kasteleinschap op het kasteel Nieuwburg en bovendien nog het daaraan verknochte rentmeesterschap. Tal van kwitanties voor de richtige betaling van de deswege verschuldigde pachtsommen zijn in het dossier van der Feen de Lille aanwezig. Sedert 1505, om een voorbeeld te noemen, beliep de pachtsom in totaal voor de gezamenlijke bedieningen een vijfhonderd ponden. Dat bewijst wel, dat de ambten geen sinecure's waren, terwijl uit het feit, dat Jan Gerritsz. de functies zo langdurig bediend heeft, slechts te concluderen valt, dat hij beslist voldaan heeft.
Hij was ook leenman van Egmond: hij werd reeds op 24 Maart 1493 door Johan Graaf van Egmond beleend met de weide het Strypp in de ban van Valkoog (een onversterfelijk erfleen, te verheergewaden met 10 schellingen "goet gelts"), maar bij dit alles bleef het voor hem nog niet, want er was meer, dat hem te beurt viel: het dijkgraafschap van Geestmerambachf wist hij in pacht te krijgen en wel van de Rentmeester-generaal van Kennemerland en Vriesland (een kwitantie wegens de pacht deswege d.d. 12 Aug. 1509 door de Rentmeester Willem van Crompvliet afgegeven ad 45 pond?, alsmede tenslotte nog een aanzienlijke partij van vroonlanden, die zoals men weet, vooral in het Geestmerambacht gelegen waren en die bijzonder laag in de pacht stonden.
Voorts bestond er nog een tweede vicarie van deze familie. Deze was door Jan Gerritsz. en zijn vrouw Joost Hereman in een afzonderlijke door hen in de Alkmaarse Grote Kerk gestichte kapel gefundeerd op het daarin geplaatste altaar van S. Andries. Deze instelling dateerde van 1520; elke dag moest daar de mis worden gelezen.
Van de versiering dezer kapel bevindt zich thans nog aan het gewelf een aantal schildjes, voorzien van een gedeeld wapen: Egmond (waarin de lijn der bastaardij overgeschilderd is): b. een kruis, in 1 vergezeld van een meermin, die in de opgeheven rechterhand een spiegel houdt: hartschild met schildzoom en beladen met een kruis: derhalve een alliantiewapen voor de echtelieden Jan Gerritsz. en Joost Hereman.
Zie: J. Belonje, Afkomst, passim; J. Belonje, Twee Nyenburgen p.28 e.v.; J.P. de Man, Judith Heerman van Oegstgeest, in: De Nederlandsche Leeuw 61e jrg (1943) k.155- 158; Stadsarchief Alkmaar inv. 123-125.
In het dossier van der Feen de Lille leert ons over bevindt zich een perkamenten charter van 20 Februari 1497, gepasseerd
voor schepenen van Leiden, Pieter de Grebber en Jacob Sijmonsz., waarin compareerden Barbara Pieter Heeremans, weduwe, wonende aldaar in de Nuwestraat, als boedelhoudster, ter eenre en Jan Gerritsz., als echtgenoot van Joest Jacop Hereman dochter en Baertout Gerritsz., als 'man en voogd' over Fije Jacob Heremansdochter, als erfgenamen van Pieter Hereman zaliger, aan de andere zijde, welke bij die gelegenheid door tussenspreken van Clais Jan Claisz., Pieter Heijnrick Reijnersz., Willem van Dam, Florijs van Bossch, Gerijt Aerntsz. Brouwer, Donel Pietersz. en Gerijt Claesz. Egmont een regeling over die nalatenschap tot stand brachten.
Alkmaarse regesten:
reg.nr. 93.
284 Stukken betreffende de seponering door de koning van het proces tegen Jan Gerytsz, baljuw van de Nijenburg, eerder schout van Alkmaar, die door de Grote Raad van Mechelen was ingedaagd wegens begane delicten. 1518. Met enige stukken betreffende Jan Gerytsz, schout van Alkmaar. 1494-1508. 1 omslag.
Regionaal Archief Alkmaar:
Particulier
12 Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Jan Gerritsz en Joost Jacobsdr., 1483. 1 charter
13 Akte van overeenkomst voor schepenen van Leiden tussen Barbara Pieter Heerman's weduwe enerzijds en Jan Gerritsz voor zijn vrouw en Bartout Gerritsz voor zijn vrouw Fye Jacob Heermansdr anderzijds inzake de nalatenschap van Pieter Heerman, 1497. 1 charter
14 Akten van overeenkomst tussen Jan Gerritsz en het Sint Margrietenklooster te Rodenburg buiten Leiden omtrent de aan zijn in het klooster verblijvende dochters Catharina III en Maria III toekomende erfportie van hun moeder, 1506, met kwitantie door het klooster, 1507. 3 charters
N.B. Zie voor de kwitantie 1507: B.J.M. de Bont, Het klooster op Roemburch, in Bijdr. voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 27 (1908) p.267-272.
15 Kwitantie van Jan Mourijn Jansz voor zijn vader Jan Gerritsz wegens zijn moeder's erfdeel, waarbij landerijen onder Spanbroek, met belofte het te veel ontvangene na openbare verkoop aan zijn vader terug te geven, 1515. 1 charter
N.B. Zie J. Belonje, Afkomst p. 47 en afb.1.
16 Kwitantie van kerkmeester van Alkmaar voor Jan Gerritsz wegens het exue-recht over moeder's erfdeel van zijn zoon Willem Jansz III, die te Schiedam gehuwd is, 1519. 1 stuk
N.B. Gedrukt bij J. Belonje, Afkomst p.46.
18 Brieven waarin Baerte Bartouts, dienaresse van de zusters van St Margriet buiten Leiden, namens Maria III en Catharina III hun vader Jan Gerritsz om geldelijke steun vraagt, met notities omtrent de hierop verkregen giften, 1521.
2 stukken
N.B. Gedrukt bij J. Belonje, afkomst Bijlage 4, vgl. p. 44-45.
19 Kwitantie van het convent van de zusters van St Margriet buiten Leiden voor de erfgenamen van Jan Gerritsz wegens de erfportie van zijn dochters Maria III en Catharina III, 1523. 1 stuk
Ambtelijk
20 Akte van verpachting van het schoutambt van Alkmaar aan Jan Gerritsz met akte van confirmatie door Philips van Bourgondie, 1504. 2 charters getransfigeerd
21 Kwitanties van Johan graaf van Egmond resp. Magdalena van Werdenberg als zijn weduwe voor Jan Gerritsz wegens betaling van de pacht voor het baljuwschap van de Nyenburg, 1506-1522. 1 omslag
N.B. De stukken van 1506 en 1516 gedrukt bij J. Belonje, Twee Nyenburgen Bijlage 3-4. Zie dergelijke kwitanties voor Jan Jansz: inv.nr 43.
22 Kwitantie van de weduwe van Gerrit van Heemskerk voor Jan Gerritsz wegens een termijn pacht voor het baljuwschap van de Nyenburg, 1507. 1 stuk
N.B. Zie dergelijke kwitanties voor een zesde deel van de pacht voor Jan Jansz: inv. nr 42.
23 Kwitanties van de rentmeester van Kennemerland voor Jan Gerritsz wegens de vroongelden en de pacht van het dijkgraafschap van Geestmerambacht, 1509, 1511. 2 stukken
Renten
190 Akte van overdracht aan Jan Gerritsz van een rente uit een stuk land genaamd Geldehorn onder Warmenhuizen door Cornelis Pietersz Everts, 1519, 16e eeuws afschrift. 1 stuk
Huizen en landerijen
- Schermer
331 Akte van overdracht aan Jan Gerritsz van land in de ban van het Noordeinde van Schermer door Jacob Jacobsz, 1501. 1 charter
- Twisk
347 Akte van overdracht aan Jan Gerritsz van een zate land in de banne van Twisk, het St Margrietenklooster op Rodenburg bij Leiden 1517. 1 charter
- Valkoog
348 Akte van verlei door de Jan Graaf van Egmond van Jan Gerritsz met het weiland Het Strijp te Valkoog, 1493. 1 charter
N.B. Zie: J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de Hofstede Egmond 1270- 1650, in: Ons Voorgeslacht 34e jrg (1979) p. 420-421. Zie de volgende belening in inv. Van Foreest nr. 796.
- Zuid Scharwoude
350 Akte van overdracht aan Jan Gerritsz van twee stukken land in de ban van Zuid-Scharwoude door Maritgen Jan Gerritsdr, 1504 met akte van waarborgstelling voor deze koop door Heyn Pieter Jappen te Koedijk, 1508. 2 charters
351 Akte van overdracht aan Jan Gerritsz van een stuk land in de ban van Zuid Scharwoude door Dirck Allartsz van Sint Pancras, 1508. 1 charter
- Sint Maarten
646 Akte van overdracht aan Jan Gerritsz (van de Nyenburg) van de halve tienden onder St. Maarten door het St. Margrietenklooster buiten Leiden, 1517, afschrift 1619. 1 stuk

Jan trouwt op woensdag 29 oktober 1483 te Heiloo, trouwt (kerk) op woensdag 29 oktober 1483 te Heiloo (NH) met

63.203  Jooste Jacobs HEERMAN ook genaamd Judith Jacobsdr Heerman van Oegstgeest en Josina, zonder beroep, is geboren rond 1460, is overleden te Alkmaar (NH) of is overleden voor februari 1507 aldaar.

Voor voorouders zie De Ned. Leeuw 1942 en 1943

Generatie XVII

66.624  Heyndrick Aemsz ook genaamd Heyndrick Adamsz is overleden voor 1440.

Heyndrick was gehuwd met

66.625  Catharina IJsbrandt~Dirckszdr.

66.626  Jan Symonsz.

Jan was gehuwd met

66.627  Machteld.

68.672  Mees Foyetgensz, Bouwman.

(Vermeld omtrent 1400, vermeld met gezin in een memorieboek van de kerk van Warmond)

Mees was gehuwd met

68.673  Kerstijn.

(Vermeld in memorieboek van de kerk van Warmond)

68.676  Barthout Barthoutsz, Bouwman, is geboren rond 1400 te Warmond (ZH).

(Belending Warmond 6-3-1407, vermeld met gezin en zwager Jan DUijker, in een memorieboek van de kerk van Warmond, aangelegd 1511)

Barthout was gehuwd met

68.677  Alijd DUIJCKER.

(Genoemd als zuster van Jan DUIJKER 4-3-1416)

86.400  Unico RIPPERDA is geboren rond 1335, is overleden in 1400.

Hoofdeling en proost te Farnsum

Unico was gehuwd met

86.401  Hayen(?) ADDINGA van WESTERWOLDE.

86.402  Hicko ABDENA.

Hicko was gehuwd met

86.403  Fossa von BENINGA ZU GRIMERSUM.

86.784  N.N. VIGHE.

N was gehuwd met

86.785  N.N..

86.800  Johan van EGMOND ook genaamd Jan II is geboren in 1385, is overleden op maandag 4 januari 1451 te Egmond (NH), is begraven aldaar.

Jan II (met de Bellen)

Johan trouwt op zondag 23 juni 1409 te Arkel (ZH) met

86.801  Maria van ARKEL is geboren in 1389 te Arkel (ZH), is overleden op vrijdag 19 juli 1415, is begraven te IJsselstein (UT).

Voor verder voorgeslacht zie: Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse adellijke geslacht Van Arkel door
Ir. Dr. M.J. WAALE in De Nederlansche Leeuw 2000, blz 4-33

87.156  Johan van HOEKELOM is overleden na 1473.

Vermeld van 1424 tot 1473

Johan trouwt voor 1449 met

87.157  Lubberich VOET is geboren te Harderwijk (GE), is overleden rond 1484.

87.158  Johan van SALLAND is geboren rond 1405 te Harderwijk (GE).

Johan trouwt (kerk) rond 1430 met

87.159  Lutgarda VIJGH is geboren rond 1408 te Harderwijk (GE).

87.176  Hendrik van ESSEN ook genaamd De Oude toit Herxen is geboren rond 1380, is overleden na 1425.

n de ridderschap van, kastelein van Kuinre, beleend met het erve en goed Mennixhof alias meyerinck of Meringeshoef.

Hendrik was later gehuwd (2) met Wijchmoet van den WATER. Hendrik was gehuwd (1) met

87.177  N.N. van BRIENEN is geboren rond 1380.

87.178  Andries KREYNCK.

Andries was gehuwd met

87.179  Aleida van RODERLO.

91.060  Gerrit van SANTEN.

Gerrit was gehuwd met

91.061  N.N..

119.216  Brien Aerts.

Brien was gehuwd met

119.217  N.N..

119.264  Floris van WIJTVLIET is geboren rond 1390, is overleden voor 1465.

Ontvangt het ambacht Zijdwinde, dat Jan van Zijtwinde had overgedragen aan Willem van Besoijen (12-2-1414), schenkt het aan Dirck van der Merwede, baljuw van Zuid-Holland, slotvoogd van Geertruidenberg (1432)
Er lijkt nergens aan te twijfelen dat de Van Wijtvliets zich naar hun bezittingen te Dussen noemden, en het lijkt bovendien waarschijnlijk dat de tak waarmee we hier te maken hebben op of bij hun hofstede woonde, al vermeldt het leenregister te Dussen geen huis.

Floris was gehuwd met

119.265  Katerijn Willems van der ZIJTWINDE is geboren rond 1395, is overleden voor zaterdag 29 december 1470.

Notitie bij Katerijn Willemsdr: vanaf 1413 Jonkvrouwe Catharina van Zuydewint Willemsdr. verlijdt Jan van Slewijk Hermansz. een tiend in het grote Spijk ten overstaan van Mattheus van Zuydewin Hendricksz. en Robrecht Robbrechts
Genemanssoensoen van Zuydewint hare leenmannen anno 1413

Beleent Jan van Slewijc Hermans met een tiend ïnt grote Spijc"(1413)

121.722  Johan WEERT is overleden voor 1474.

Johan was gehuwd met

121.723  Ermgart is overleden na 1474.

121.856  Dirk van BEEST VAN HEEMSKERCK is geboren voor 1420.

Huydecoper: 'Hij moest zijn eigen naam Van Heemskerck verlaten en nam die van Van Beest aan naar eenen Jan van Beest Hofmeester van Hertog Albert van Beyeren bij wien hij te 's-Gravenhage inwoonde in een huis oostwaards van het raadhuis ter oorzaak van de vermaagschap met Gerard van Velsen.'

Bijgenaamd Van Beest. Had als Dirck Gerrits van Beest met Hadewig Willem Hoefensdr een graf, overgegaan op Dirck, in de Oude Kerk van Delft (OV 1994: noord IX.9). Had land in het Ketelambacht bij Schiedam (belender, 20-4-1493, OV 1968:276; en 15-2-1502, idem:282).

In de bijzonder goed gedocumenteerde genealogie Heemskerk in Wapenheraut 1903 wordt de herkomst van Dirk als zoon van Gerrit Barthout in twijfel getrokken. Dirk zou zich 'van Beest' zijn gaan noemen omdat de naam 'van Heemskerk' hem in gevaar zou brengen, aangezien een Van Heemskerk betrokken geweest was bij de moord op Floris V. Er is echter geen bewijs dat iemand anders dan directe nazaten van de moordenaars ooit enig ongerief heeft geleden van de moord. Dirk zou door een hoveling van Floris' opvolger, een Jan van Beest, geadopteerd zijn. Een dergelijke Jan komt inderdaad voor, maar niets wijst op adoptie. Tenslotte - Dirck kan (gezien zijn zoons vermoedelijke leefjaren) best voor 1420 geboren zijn, en best op hoge leeftijd gestorven zijn, maar het is lichtelijk onwaarschijnlijk dat zijn vader Gerrit Berthout was - dan moet hij immers liefst voor 1398 zijn verwekt bij een moeder die op dat moment 78 jaar oud was. Bastaardij uit een vader die dan eveneens rond de 80 moet zijn geweest kan nog maar is eveneens niet voor de hand liggend. De Wapenheraut wijst daarom Dirks afstamming van Gerrit Berthout af als een fabeltje.

Hoewel de Wapenheraut geen weet heeft van Dirks patroniem (waaruit met zekerheid volgt dat Dirks vader in elk geval een Gerard moet zijn geweest) moet toegegeven worden dat de 'traditionele' en tot vandaag door veel genealogen gegeven afstamming van Dirk van Beest van Heemskerk niet correct kan zijn.

Merk ook op: op 18-9-1439 geeft Ijef Dirck Dirxzoen wijf van Beest de Oude Kerk van Delft twee nobel om daaruit jaarlijks een kaars te branden voor haar graf.(Wapenheraut 1910:100)

Bron: http://www.wissenburg.com/genealogy.htm

Dirk was gehuwd met

121.857  Hadewey Willemsdr van der HOEF ook genaamd van der HOOFDEN is overleden te Delft (ZH).

121.858  Hendrik Pietersz van VOORHOUT is overleden na 1434.

Knape, vermeld 1434

Hendrik was gehuwd met

121.859  Immesoet Dircksdr DUYST.

121.860  Vranck van DIEMEN.

Vranck was gehuwd met

121.861  Margaretha Lamberts de HAAS.

121.864  Arent Vranck~Lambrechtsz van der MEER, schout van Delft 1471/1487, is geboren in 1409, is overleden op maandag 7 augustus 1503.

schepen (1471), schout van Delft (1459, 1471-87 en 1489-97), baljuw en dijkgraaf van Delfland (1494-1500(11)), op 20-9-1459 is er een uitspraak in een geschil tussen het klooster Rijnsburg en Arend Vrankensz., schout van Delft(12), werd op 20-3-1486 beleend met een woning(13) bij opdracht uit eigen in ruil voor de grafelijke hofstede in Delft met lijftocht van Jacomina Arnoutsd., zijn vrouw(14), idem op 17-3-1504 Frank Pietersz. bij dode van Arnout Frankenz., zijn grootvader, koopt na 1470 een graf in de OK als Aernt Vranck Lambrechtsz. en Jacopmijne Jacob Claeszoonsdr. zijn vrouw(15), bezit 3 morgen land in Monster, afkomstig van Cateyn Willems en daarvoor van Rijssens Dircks van Alphen(16), (Nummers tussen haakjes zijn noten bij artikel vam Maarten van der Tas; zie Karel de Grote-site)
schout 1471-1487, 1489-1499 van Delft, baljuw en dijkgraaf van Delfland 1487-
1500, beleend met de helft van 12 gaarden te Voorburg 21 juni 1475, beleend met een woning te Voorburg in ruil voor de grafelijke hofstad te Delft 20 maart 1486, mag het gors in het land van Voorne bedijken 2 juli 1486, draagt dit leen over 10 febrari 1499, beleend met goed te Pendrecht 5 juli 1487, draagt dit over 17 juli 1491, trekt aan het hoofd van de burgers van Delft op tegen Frans van Brederode, wordt te Overschie verslagen 6 maart 1488, weet als boer vermomd te ontkomen.(Delftse biografieën)

Arent trouwt (kerk) rond 1435 met

121.865  Jacobmijne Claesdr is overleden op zaterdag 22 september 1509.

121.866  Jacob Gerritz de WILT VAN BLEYSWIJCK is overleden in 1484.

schepen 1449, 1452-1455, 1458, 1460, 1461, 1463- 1465, 1467, 1469, 1470, 1476, 1477, kerkmeester van de Oude Kerk 1455, thesaurier 1471, 1479, vroedschap 1476, burgemeester 1478 van Delft, zegelde met drie gaande vogels in Woudambacht, (Delftse Biografieën)

Jacob was gehuwd met

121.867  Jacomina HEERMAN is afkomstig uit Brielle (ZH).

122.066  Jan Paulus van MONTFOORT.

Jan was gehuwd met

122.067  N.N..

122.068  Claes Jan~Eewoutsz.

Claes was gehuwd met

122.069  N.N..

122.072  Jacob Goverts van BODEGOM is geboren rond 1421 te Antwerpen (BE), is overleden te Delft (ZH).

afkomstig van Antwerpen, voor de St.Elisabethsvloed wonende te Emelisse (een dorp op Noord-Beveland, verdronken in 1520), hierna wonende te Delft.
" Er gewaagd van familie-aantekeningen van het geslacht van Bodegem, waarin staat dat Jacob Govertszn. door den Roomsch-koning Sigismund (=Sigismund I, koning van Polen 1506-1548) ge-adeld is, volgens brieven van nobilitatie d.d. 15 Nov. 1516. Hij wordt in deselven genoemd Jacob Goverts van Antwerpen en vereerd met den tijtel van v. Bodegem en adellijk wapen."

Jacob was gehuwd met

122.073  Neeltge Gerrits van der SEIJST.

122.074  Johan van der HOGEWOERT.

Johan was gehuwd met

122.075  Margrieta van der POEL.

122.098  Heynric Gillis~Storms is geboren rond 1410, is overleden tussen vrijdag 31 december 1484 en woensdag 16 augustus 1486.

schepen 1473,40 1484,41 burgemeester en kerkmeester van ’s-Gravenzande.
Hij betaalde hofstedenhuur te ’s-Gravenzande 1462, leenman van Hontshol, beleend met de helft van 15 morgen te
Vrijenban 22 oktober 1475 na het overlijden van zijn broer mr. Jacob Gillisz Storm

Heynric was gehuwd met

122.099  N.N..

122.512  Jan PAUW is overleden voor vrijdag 10 september 1451.

Jan was gehuwd met

122.513  Agnies.

122.520  Dirck Govertsz 't HOEN.

Dirck was gehuwd met

122.521  N.N..

122.528  Ceel BRUIJNS is overleden in 1486.

Rentmeester van Bergh in de Bylandt 1459; Richter van Goch 1477; bezat leengoed van de proosdij van Emmerik in Vrasselt; burger van Emmerik en stichter van het fraterhuis Domus Hieronymiana.

Ceel was gehuwd met

122.529  N.N..

122.658  Pieter de HUYTER is geboren rond 1444.

Pieter was gehuwd met

122.659  Mechteld van LEEUWEN is geboren rond 1448.

126.400  Dierick Henrics van TEIJLINGEN ook genaamd Thierry van THELLINCQ is geboren rond 1419, is overleden na 1468.

Schilder te Quesnoy en aldaar gegoed in 1462. Zie NL 1983 kol 217.

Een onderzoek in het archief te Rijsel heeft wel de kern, maar niet de hoogdravende details van de traditie overgelaten. Deze zegt dat Dirck van Teylingen, de broer van Geerburg en de vader van Lucas, als hofmeester van Margaretha van Bourgondië, de weduwe van graaf Willem VI van Holland, hertog van Beieren, met haar naar Le Quesnoy uitweek en daar trouwde.

Dierick was gehuwd met

126.401  Margaretha van LALAING ook genaamd GASTIN is geboren op woensdag 9 september 1416.

126.402  Henry LEFEURE.

Henry was gehuwd met

126.403  N.N..

126.404  Gerrit Willemsz ook genaamd Gerard is geboren rond 1425, is overleden op woensdag 13 februari 1482 te Alkmaar (NH).

Notities bij Gerrit Willemsz (van Egmond van Der Nijenburg???)
Het is niet aannemelijk dat Willem van Egmond en IJsselsteijn het slot en de goederen van Nieuburch zoude hebben kunnen nalaten aan zijn zoon Gerard - zooals S. van Leeuwen mededeelt. Vermoedelijk is deze Gerard door zijns vaders invloed slotvoogd op het kasteel geworden en daarin opgevolgd door zijn oudsten zoon Jan, die het tot zijn dood schijnt bewoond te hebben. Onderzoek door J. Belonje (Jaarboek CBG IX,1955, blz.39 ev) toont aan dat dit laatste niet juist is.
De bewering, dat Gerrit Willemsz. "voor zijne partagie het sloth en de landen van Nijenburg in Noorthollant" bezat, is volstrekt in strijd met de waarheid. Dit kasteel c.a. was in zijn tijd het ondubbelzinnige bezit van de van Egmonds uit de hoofdtak en hij heeft hiermede zelf hoegenaamd niets uitstaande gehad. Het was eerst Gerrit Willemsz. zoon Jan, die, zoals bij hem wordt beschreven, de bedieningen, die aan het bezit van het kasteel verbonden waren, heeft kunnen pachten.
Gerrit Willemsz. behoorde in zijn tijd buiten kijf tot de meest aanzienlijken in zijn stadje Alkmaar. In 1453, 1454, 1456, 1458 en 1460 fungeerde hij daar als kerkmeester van de Grote Kerk. Hij is ter plaatse bovendien burgemeester geweest en wel buiten de vroedschap, in het tijdvak 1450-1488. Tenslotte was hij te Alkmaar nog schepen, in welke hoedanigheid hij zijn zegel hechtte aan een acte van de "allerlessten dach in Octobri" 1464 behorende tot het archief van het Oude Hof te Alkmaar (inventaris no. 50, GA Alkmaar). Dat zegel is goed bewaard gebleven. Zoals na de uiteenzetting, die al meer gegeven is, al te verwachten was bestaat het door Gerrit Willemsz. gevoerde wapen opnieuw in dit geval uit het oorspronkelijke wapen van Egmond, gebroken door de smalle schuine lijn der bastaardij. Als schildhouder zien wij toegevoegd een vogel met opgeheven vleugels: bij het vervaardigen van het stempel heeft de kunstenaar, die het sneed, kennelijk een lepelaar als voorbeeld gediend! Het randschrift sluit alle verdere twijfel uit: want in Gothische minuskels staat daar te lezen: "S. gerijt willemz."
Geen beter controlemiddel is denkbaar dan het toegepaste zegel om de afstamming van een geslacht te kennen en tot klaarheid te brengen. In dit geval is dan ook geen twijfel mogelijk: ook Gerrit Willemsz. moet zich als Egmonds bastaard hebben beschouwd.
Men diene voor dit geval nu bovendien nog in het oog te houden, dat nòch door de machtige Graaf van Egmond nòch door diens ambtenaren toegelaten zou worden dat Gerrit Willemsz en de zijnen het volle, ongebroken wapen van het geslacht van Egmond zouden hebben gevoerd, indien zij daarop niet een stellig recht zouden hebben bezeten. En dan is er in dit verband nog een derde punt, hetwelk evenmin onbesproken mag worden gelaten. Beweerd wordt door Simon van Leeuwen, dat Gerrit Willemsz. een zoon zou zijn geweest van Heer Willem van Egmond, dezelfde, die op 17 Januari 1483 in de ouderdom van 71 jaar gestorven is en dus in 1412 geboren werd. Gerrit Willemsz, nu, die voor de zoon heet door te gaan, werd in 1450 burgemeester van Alkmaar, welk feit tevens meebrengt, dat hij toen reeds ruimschoots meerderjarig moet zijn geweest, op zijn minst genomen dus een jaar of 30, hetgeen zijn geboortejaar terugbrengen zou op omstreeks 1420. Hetgeen slechts tot de absurde conclusie moet leiden, dat de vader bij de geboorte van Gerrit Willemsz. een leeftijd van circa 8 jaren zou hebben gehad. En dan is verder commentaar op dit punt, naar het mij toeschijnt, volstrekt overbodig.
Uit het dossier van der Feen-de Lille blijkt dat Gerrit Willemsz een vicarie heeft gesticht.
De desbetreffende acte omvat het navolgende. In de eerste plaats was er een vicarie, die in het leven geroepen is door "Gherardus filius Wilhelmi oppidanus oppidi Alcmariensis", of dus door Gerrit Willemsz., poorter van Alkmaar (en géén edelman!) op Divisio Apostolorum (15 Juli) 1468 op het altaar van de H. Maagd Maria en S. Barbara, in de Alkmaarse Grote Kerk. Zowel de stichtingsacte als de acte van bevestiging door Bisschop David van Bourgondië zijn aanwezig in het dossier van der Feen-de Lille.
De ouders van deze Gerard zijn vrijwel zeker: Willem Claesz (pp 24.4.1436 en 15.3.1437 door Philips de Goede aangewezen als een der 33 rijksten en notabelsten van Alkmaar die jaarlijks op kerstavond drie burgemeesters zullen kiezen, op 26.3.1451 aangewezen als een der 31 personen die gezamenlijk de stad zullen regeren) en Katrijne Jan Smitsdr(?)/
Zijn relatie met NN van Za(a)nen is correct; hij schijnt ook nog een 2e relatie te hebben gehad met Alijt Luijtgis (geen kinderen bekend; mijn Genealogische Databank is hierover niet correct en wordt aangepast).
Uit de 1e relatie 2 zoons:
1. Jan Gerritsz (Johan Gerardsz) (van de Nieuwburg), gehuwd 1483 met Joost Jacobsdr Heereman; vele nazaten
2. Jan Gerritsz; pastoor te Hillegom geworden en hij was tevens de allereerste vicaris geweest van de vicarie door zijn vader anno 1462 te Alkmaar gesticht. (Na zijn dood was Mr. Hieronimus Jansz. de opvolger geworden en deze had toen ook de bediening verkregen van de anno 1520 aldaar nieuw gecreëerde vicarie).
Hij is de stichter van de kapel C Noord in de Grote Kerk van Alkmaar.
Vermoedelijk was hij een lid van het geslacht, dat zich naderhand van Egmond van de Nyenburgh noemde (vgl. S. v. Leeuwen: Batavia Illustrata).
Gerrit Willemsz. behoorde in zijn tijd buiten kijf tot de meest aanzienlijken in zijn stadje Alkmaar. In 1453, 1454, 1456, 1458 en
1460 fungeerde hij daar als kerkmeester van de Grote Kerk. Hij is ter plaatse bovendien burgemeester geweest en wel buiten de vroedschap, in het tijdvak 1450-1488. Tenslotte was hij te Alkmaar nog schepen, in welke hoedanigheid hij zijn zegel hechtte aan een acte van de "allerlessten dach in Octobri" 1464 behorende tot het archief van het Oude Hof te Alkmaar (inventaris no. 50, gem.archief te Alkmaar).
Er is een vicarie, die in het leven geroepen is door "Gherardus filius Wilhelmi oppidanus oppidi Alcmariensis", of dus door Gerrit Willemsz., poorter van Alkmaar (en géén edelman!) op Divisio Apostolorum (15 Juli) 1468 op het altaar van de H. Maagd Maria en St. Barbara, in de Alkmaarse Grote Kerk. Zowel de stichtingsacte als de acte van bevestiging door Bisschop David van Bourgondië zijn teruggevonden.

Nogmaals notities over Gerrit Willemsz
Er bestaan raadsels rond de afkomst van Gerrit Willemz. van Egmond van de Nijenburg. De toevoeging 'van Egmond' werd pas later vermeld. De toevoeging van Nijenburg is niet correct omdat hij nooit baljuw van de Nijenburg is geweest.
De volgende bijdrage is van Willem van den Berg, ontwikkelaar Historisch Kadaster Alkmaar (bijdrage ontvangen op 25-05-2011, geredigeerd door Ben Dijkhuis):
Gerrit Willemz. bekleedde de volgende functies in Alkmaar: schepen [1441, 1443 (hierbij is pas in latere documenten 'van Egmond' aan toegevoegd), 1445, 1449, 1464, 1468, 1471, 1473, 1479/80], burgemeester [1450, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 69, 70, 82] en kerkmeester [1452, 53, 55, 57, 59] (Bron: Stadsarchief Alkmaar 282).
Zoals gezegd was Gerrit Willemsz. dus nooit baljuw van de Nieuwburg, maar zijn zoon Jan Gerrit Willemsz, alias Jan Gerritsz. baljuw (van de Nijenburg ca. 1477?-1523), tevens schepen 1483/89, burgemeester 1486/1520 en schout 1495-1515.
Na hem (1524-1555) diens zoon Jan Jansz (+1555), dan Joost van Veen (1551-1555? als substituut voor Jan Jansz), en dan Bartelmies van Teylingen ?-1559-1564, Arnout van Thol ?-1570-1572, Simon Joosten van Veen 1573-1603-?, Jacob Bors 1608-1612, Nicolaas van Hanswijck 1614-1623, Daniel Colterman 1624-1630, Willem Coorn, Jacob Wz Coorn.
De volgende bijdrage is van Bernd Ooijevaar (bijdrage eerder ontvangen op 23-04-2007):
Bij toeval vond ik op www.archieven.nl een beschrijving van een akte die enig licht werpt op de oorsprong van de familie van Egmond van den Nijenburg. Bij deze de bevindingen:

In (A.W.E. Dek. Genealogie der graven van Holland. 4e dr. 1969, blz. 81, voetnoot 139)((Lit. 98 A.W.E. Dek) ):

"Haar (d.i. Margaretha van Hoogwoud, mogelijk de dochter van Eduard van Hoogwoude, bastaard van graaf Willem VI, 1e heer van Hoogwoud) geheim huwelijk met Willem van Egmond (omstreeks 1412-1483) is een legende waarvoor alle bewijzen ontbreken, hieruit zou het geslacht Egmond van den Nijenburg zijn gesproten."
Het bewijs voor dit huwelijk en de oorsprong van de familie Egmond van den Nijenburg vinden wij in: Zeeuws Archief; Borssele van der Hooge, Familie Van ["Jhr. A.W. van Borssele"]; Toegangsnummer: 68 (Opgenomen in een vidimus, d.d. 1633, van Arnout Huyn, heer van Gilain, ambtman van Krieckenbeeck en Erckelens, en drie andere heeren, waarvan afschriften in Inv. nr. 58, fol. 25 v0., 47, en in Inv. nr. 137). vergelijk: www.archieven.nl :

1482 Juni 3,
"De ridderschap van Hollant en Westvrieslant verklaart op verzoek van Willem, graaf van Egmont, broeder tot Gelder, jonker Gerrit van Egmont tot ter Nieuborgh, zijn zoon, door hem op belofte van trouw verwekt bij jonkvrouw Margriete van Hoochwoude, wier plotselinge dood een huwelijk heeft belet, niet voor een bastaard te zullen houden, maar voor een edelman, in clandestien huwelijk geboren."
De volgende bijdrage is van Willem van den Berg (ontwikkelaar Historisch Kadaster Alkmaar), Utrecht, hierna gevolgd door een conversatie met Bernd Ooijevaar (eerste bijdrage ontvangen op 25-05-2011, geredigeerd door Ben Dijkhuis):

Terwijl ik dacht dat de vermeende afkomst van de familie Van Egmond van de(r) Nijenburg uit de heren van Egmond wel volkomen achterhaald was (Ned.Leeuw 1982, 175-179), ontdek ik nu de interessante vondst uit het Fam.archief van Borssele van der Hoogen, met de vidimus van 1633 van de legitimatie uit 1482.06.03 door de ridderschap van jonker Gerrit van Egmont totter Nieuborgh als [edelman en] zoon van Willem graaf van Egmont bij Margriete van Hoochwoude!
Precies zoals de Alkmaarse archivaris Bruinvis in 1912 al meldde (NNBW 2, 430), maar wat door Dek terzijde werd geschoven als onbewezen, wat weer door Fasel in 1971 (Alkm.Jb) en Wimersma Greidanus in 1982 is bevestigd.
En hoewel het even een mooie aanwijzing leek dat de oude legende toch waar was, meen ik bij nader inzien dat bij de vidimus ten behoeve van Borsselens, een vervalsing moet zijn:
§ Willem was in 1482 heer van Egmond en geen graaf (het graafschap Egmond dateert van 1486, eerste graaf was Willems zoon Jan met de bellen); Willem leefde van 1412-1483 (zie Dek).
§ Gerrit Willemz. was nooit baljuw van de Nieuwburg (zie boven)
§ Gerrits nagelaten boedel werd kort na zijn dood gescheiden op 1482.02.13 (Ned.Leeuw 1982, 176), dus de datering van de legitimatie komt wat te laat.
§ Alleen al het feit dat hij in 1441 schepen werd - waaruit we moeten afleiden dat hij toen meerderjarig was, dus uiterlijk 1416/1420 geboren - betekent dat Willem heer van Egmond nimmer zijn vader kan zijn geweest.
§ Maar ook uit het feit dat Gerrits nazaten in de 15e en 16e eeuw niet tot de adel en ridderschap behoorden (maar patronymen voerden, zijn kleinzoon heet nog Jan Jansz Jan Gerritsz baljuwszoon , en na zijn vaders dood: Jan Jansz baljuw (van de Nieuwburg) blijkt volgens mij dat die legitimatie helemaal niet heeft plaatsgehad. De naam Van Egmond werd pas in 1580 (langzaam en nooit altijd, maar wisselend) door mr Dirk (1537-1596) toegevoegd aan de zich toen pas vestigende familienaam Van der Nijenburch.
Enfin, zulke legenden zijn vaak constructies die machtige families graag fabriceerden om hun macht te legitimeren met 'oude wortels. De twijfel van Dek, Fasel en Wimersma Greidanus over de hoge afkomst was mijns inziens volkomen terecht.
Als reactie op het voorgaande, is hier de bijdrage van Bernd Ooijevaar (bijdrage ontvangen op 27-05-2011, geredigeerd door Ben Dijkhuis):
§ Wat schoot de familie Van Borselle van der Hooge ermee op dat Gerrit en zoon zou zijn van Willem van Egmond en Margaretha van Hoogwoude? Ofwel, ik zie de relatie niet met de familie van Borselle van der Hooge (maar zoals gezegd heb ik mij er nog niet in verdiept).
§ Vidimus = akte waarbij een gezaghebbend persoon onder zijn zegel verklaart, de een of andere oorkonde gezien te hebben, door welke verklaring hij derhalve de inhoud daarvan erkent. Dat Willem van Egmond graaf wordt genoemd en dat de datum niet helemaal klopt kan een onvolkomenheid in de overlevering zijn. Het lijkt mij niet onlogisch dat men in 1633 sprak van graaf van Egmond en dat er een fout kan zijn ingeslopen wb. datering.
§ Kok (Vaderl.Woordenb.) twijfelde niet aan het verhaal en deelt mee dat het perkament met het zegel van Dordrecht was voorzien. Ook zegt hij dat Gouthoeven (oude kroniek) per abuis het kind van Egmond-Hoogwoud Nicolaas noemde ipv. Gerrit. Gouthoeven was een Dortenaar en leefde van 1577 tot 1623. Dit doet vermoeden dat er toch ooit een originele akte is geweest omdat deze informatie ouder is als de vidimus van 1633.
§ Willem van Egmond (1412-1483), hertog van Gelder, kan inderdaad moeilijk een zoon Gerrit hebben gehad als die uiterlijk in 1420 werd geboren. Maar Willem komt wel ongeveer uit dezelfde generatie als Eduward (van Hoogwoud) bastaard van Holland, de vader van Margaretha.
§ Namen als Gerrit en Willem waren zo algemeen dat er sprake kan zijn van verschillende personen.
§ Er zijn een aantal mogelijke bijzonderheden binnen dit kader; de fam. Van Borselle bezat eind 14e eeuw een vrij aanzienlijk goed te Hoogwoud (Het Hogezaat, aan de Langereis tegenover de brug naar Nieuwe-Niedorp), een deel van dit goed komen we later tegen in de leenkamer van Hoogwoud (in 1493 draagt Willem van Hoogwoud zijn goederen over aan -manke- Jan van Egmond). Eduward de bastaard, ontving tijdelijk inkomsten uit het baljuwschap van Kennemerland. Van Borselle, Van Egmond en Van Hoogwoude zijn geen vreemde namen voor het laat-middeleeuws Hoogwoud.
De volgende bijdrage is van Willem van den Berg (bijdrage ontvangen op 27-05-2011, geredigeerd door Ben Dijkhuis):
In eerste reactie op jouw bericht Bernd, wil ik wat gas terugnemen mbt. het falsum: ik weet natuurlijk ook niet zeker of er ooit een legitimatie van de ridderschap op perkament heeft gestaan, en of de datum en de namen daarvan goed in de vidimus zijn terechtgekomen; evenmin weet ik iets van een relatie van Willem van Egmond met jvr. Margriete en hun uitkomst, maar voor mij is zeker dat de Alkmaarse Gerrit Willemsz (van Egmont) (nog) niet aanwijsbaar met de Nieuwburg is verbonden, en geen zoon kan zijn van Willem heer van Egmont (1412-1483), maar aantoonbaar een zoon van mr Willem Claesz, vroedschap van Alkmaar 1437 (die zoon was van ene Claes en de zuster NN van Valcke Quatter) en Katryne Jan Smits.
Alle andere conclusies uit mijn mail gelieve te lezen als (voorbarige? voorzichtige) suggesties. De middeleeuwen zijn voor mij goeddeels onverkend terrein. En wat bv. van Gouthoeven en Kok voor waar hielden levert ons geen steekhoudende argumenten zolang er geen onverdacht eigentijds bewijs is geproduceerd.
Waarom de vidimus in het familiearchief van Borssele van der Hoogen zit en niet in het FA van Egmond van der Nijenburg vraagt om een verklaring die ik schuldig moet blijven.
De volgende bijdrage is van Willem van den Berg (bijdrage ontvangen op 29-05-2011, geredigeerd door Ben Dijkhuis):

De vraag waarom de vidimus van 1633 in het FA Van Borssele van der Hooge is inmiddels opgelost:
Aeriaan [van Borsselen] van der Hooge te Middelburg huwde in 1519 Clara Jans (1499-1545), een van de dochters van Jan Gerritsz (+1523), de pachter van het baljuwschap van de Nijenburg en pachter van het kasteleinschap van de Nieuwburg, en Jooste Jacob Heermansdochter (huw. voorwaarden FA Van Egmond van der Nijenburg inv.nr 54; volledige tekst gedrukt bij Belonje, Afkomst , bijlage 2, waar Clara per abuis eerst Marie heet; hij geass. met zijn schoonvader (= stiefvader) Jacob van Serooskerke, baljuw van Zierikzee, en zijn zwager (=? zusters man) Wolfert van Borsselen burchgraaf van Zeeland).
Over evt. nakomelingen weet ik niets, maar het zou kunnen dat uit hen een tak sproot die in 1633 belang had bij de adellijke afstamming van Clara.
Uit: www.dwangburchten.nl

De Nieuwburg in de 15e eeuw - Dwangburchten West Friesland

Gerrit was gehuwd met

126.405  Maria van ZANEN ook genaamd Alijt.

126.406  Jacob Dircks~Reijnersz HEERMAN ook genaamd Jacob Dirc Rengersz Heerman van Oegstgeest is geboren rond 1430 te Oegstgeest (ZH), is overleden voor donderdag 31 maart 1485.

Schepen van Leiden

Jacob trouwt in 1460 met

126.407  Eva Jan Mourijnsdr ook genaamd Yefgen en IJfgen Jansdr Mourijnsdr.

Generatie XVIII

133.248  Adam Claes~Touwensz is geboren tussen 1350 en 1360.

Adam was gehuwd met

133.249  Margriet Wilemsdr van FOREEST.

Margriet was eerder gehuwd (1) met Jan Dirck OEM.

133.250  IJsbrandt Dircksz.

IJsbrandt was gehuwd met

133.251  N.N..

137.344  Foyken Willemsz is overleden voor zaterdag 18 januari 1399.

(Leenman van de Hofstad van de Wateringe, vermeld in het Ambacht WARMOND 23-9-1364 en 24-4-1373, belending 11-4-1390)

Foyken was gehuwd met

137.345  N.N..

137.354  Dirck VEROEDEN.

(Belending Warmond 29-5-1373, leenman Wassenaar 27-1-1379)

Dirck was gehuwd met

137.355  Jutte.

(Belending Warmnd 24-4-1403)

172.802  Adde (of Hayo) Eggeriks van WESTERWOLDE.

Heer van Wedde en Westerwolde

Adde was gehuwd met

172.803  N.N..

173.600  Arend van EGMOND is geboren in 1346 te Egmond-Binnen (NH), is overleden op dinsdag 9 april 1409 te IJsselstein (UT), is begraven aldaar.

Arend trouwt met

173.601  Jolanda van LEINIGEN-DAGSBURG is geboren in 1352, is overleden op zaterdag 24 april 1434 te 's-Gravenhage (ZH).

173.602  Jan V van ARKEL is geboren op woensdag 11 mei 1362 te Gorinchem (ZH), is overleden op zaterdag 25 augustus 1425 te Leerdam (ZH).

Jan trouwt (kerk) op zaterdag 18 oktober 1376 met

173.603  Johanna van GULIK is overleden op vrijdag 19 juli 1415 te IJsselstein (UT).

174.312  Herman van HOEKELOM ook genaamd HOECKELOM.

Herman was gehuwd met

174.313  N.N..

174.314  Geerlof VOET.

Geerlof was gehuwd met

174.315  N.N..

174.316  N.N. van SALLAND.

N was gehuwd met

174.317  N.N..

174.318  Hendrik VIJGH.

Hendrik was gehuwd met

174.319  N.N..

174.352  Hendrik van ESSEN ook genaamd De Jonge is geboren rond 1335, is overleden in 1385.

Hendrik was gehuwd met

174.353  Lutgerd Alberts van ALMELO VAN HULSEN is geboren rond 1355, is overleden tussen 1394 en 1409.

238.530  Willem Jansz van der ZIJDWINDE is geboren rond 1380.

Bezit 12 gaarder Land in Raamsdonk, bezit het Kort Ambacht in Zwijndrecht met de wind
vanaf 08-10-1360 Beleend met het ambacht Zijdwinde

Beleend met het leen van zijn vader (27-9-1403)

Willem was gehuwd met

238.531  N.N..

243.712  Gerard Hendriksz van HEEMSKERCK is geboren rond 1325, is overleden rond 1500 (sic!).

Ook Gerrit Boekhout. Ridder (1342), baljuw van Medemblik (1336), vermeld 1336-54. Betrokken in een geschil om land met de Van der Woerts (14-3-1339, vgl NL 1935). Had de vogelleg van de waard in Poelduinen (eerst, 1281, van Floris van der Woerd) op 31-8-1336: Gerrit Bertout, zoon Hendrik van Heemskerk, bij koop na de dood van Willem van der Woerd (OV 1983:277). Verder de Tiende van Honselaarsdijk en van Naaldwijk (OV 1983:429), ook oorspronkelijk van Floris van der Woerd (1281), op 31-8-1336: aan Gerrit Bertout Hendriksz. van Heemskerk, gehuwd met Alijt Hendriksdochter van der Woert, bij koop na de dood van Willem van der Woerd voor een deel van 460 pond hollands, waarvan 160 pond betaald is van achterstal op zijn rekening van het baljuwschap van Medemblik en 300 pond aan Gerrit Heinenz., rentmeester van Nood-Holland & Woerden. Op dezelfde dag ook gekocht: De molen van Naaldwijk met de molenwerf en de wind aldaar (OV 1983:433). Verder een rente uit de Kwintswetering (OV 1983:: 585). Vergelijk verder OV 1976:103 voor een mogelijke leen te Naaldwijk voor 1403, en OV 1973:103 voor een leen in De Lier.

Dat Gerrit Barthoud de vader van Dirk is (vgl de aantekeningen bij Dirk) dient sterk betwijfeld te worden: Dirk is waarschijnlijk voor 1425 geboren, maar zeker niet voor 1398. In het meest optimistische geval ontbreekt een generatie in de genealogie Van Beest van Heemskerk; in het meest pessimistische geval is deze een fabricatie.

Gerard was gehuwd met

243.713  Aleid van der WOERT.

243.716  Pieter Vrancken van VOORHOUT is geboren rond 1340, is overleden na 1386.

Schepen van Delft (1386-1390), Knape (1386), vermeld 1386,

Pieter was later gehuwd (2) met Aleid Willemsdr van FOREEST, dochter van Willem Jansz van FOREEST (266.498) en Cunegonda van HODENPIJL (266.499).

zie Soc_nederlandse_adel msg 1099.
Pieter was gehuwd (1) met

243.717  Gerritaeghte Barthoutsdr NAGEL is geboren rond 1360.

243.718  Dirck Dircksz DUYST.

Schepen van Delft 1390

Dirck was gehuwd met

243.719  Ida Claes de HEUYTER.

243.728  Vranck Lambrechtszn van der MEER, schepen van Delft, is geboren rond 1378 te Haarlem (NH), is overleden tussen donderdag 6 november 1438 en vrijdag 10 november 1447.

schepen 1422, 1433, 1436, 1437 van Delft, is op 7-9-1435 en 3-7-1436 belendend te Maasland, koopt een graf in de Oude kerk te Delft 1420, zegelt 19 september 1431, 1 oktober 1433, 9 april 1437 en 6 november 1438, zoon van Lambrecht N.N. en Alijt Vranck Jacobs.

Catharina van Foreest, de vermeende echtgenote van Frank van der Meer

Met betrekking tot Reeks 67 trekt de heer Maarten van der Tas het bestaan van Catharina van Foreest in twijfel. Zijn argumenten daartoe vindt u hieronder.

Daarmee is echter niet het laatste woord gesproken. Naar overtuiging van de heer J.F.Jacobs is Catharina van Foreest niet fictief en is in ieder geval de eerste echtgenote van Vranck Lambrechtsz. een Van Foreest. Op verzoek van de heer Jacobs volgt daarom diens argumentatie na die van de heer Van der Tas.

Catharina van Foreest
door: Maarten van der Tas

Onlangs werd op de Karel de Grote site een reeks weergegeven waar de schakel loopt via Vranck Lambrechts van der Meer gehuwd met Catharina van Foreest. Via haar moeder Ida Cuser lopen diverse lijnen naar Karel de Grote. Deze reeks komt meestal in die vorm voor in diverse publicaties (o.a. Gens = Nostra 1968 en 1993, Prometheus delen 2 2e druk en 6). Middels de door de heren C. Hoek en J.C. Kort gepubliceerde repertoria op de leenkamers alsmede de duizenden acten in regestvorm vervaardigd door de heer C. Hoek, verschenen in Ons Voorgeslacht heb ik getracht een meer solide basis te geven aan dit echtpaar. Uit die gegevens blijkt m.i. dat Catharina van Foreest niet heeft bestaan. De vrouw van Vranck Lambrechts (ik heb hem, noch zijn zoon Arend, ooit vermeld gevonden met een geslachtsnaam) heette Marij. Onderstaand fragment laat zien wat ik zoal in de literatuur gevonden heb.

VRANCK LAMBRECHTS, schepen (1434(1), 1436(2), 1437) van Delft, hij zegelt op 19-9-1431(3), 1-10-1433(4), 9-4-1437 3 handen 2,1 (5) en 6-11-1438(6), heeft in 1420 een graf gekocht in de OK te Delft (7), is op 7-9-1435( ) en op 3-7-1436 belendend ten oosten te Maasland, belast met tijns(8), overl. na 6-11-1438 voor 10-11-1447, begr. Delft (O.K.), tr. Marij, zij is op 10-11-1447 als Mary, weduwe van Vranc Lambrechtsz. bij land te Maasland belend ten zuiden(9), begr. Delft (O.K.).

Kinderen:

AREND VRANCK LAMBRECHTS, geb. 1409(10), schepen (1471), schout van Delft (1459, 1471-87 en 1489-97), baljuw en dijkgraaf van Delfland (1494-1500(11)), op 20-9-1459 is er een uitspraak in een geschil tussen het klooster Rijnsburg en Arend Vrankensz., schout van Delft(12), werd op 20-3-1486 beleend met een woning(13) bij opdracht uit eigen in ruil voor de grafelijke hofstede in Delft met lijftocht van Jacomina Arnoutsd., zijn vrouw(14), idem op 17-3-1504 Frank Pietersz. bij dode van Arnout Frankenz., zijn grootvader, koopt na 1470 een graf in de OK als Aernt Vranck Lambrechtsz. en Jacopmijne Jacob Claeszoonsdr. zijn vrouw(15), bezit 3 morgen land in Monster, afkomstig van Cateyn Willems en daarvoor van Rijssens Dircks van Alphen(16), overl. 7-8-1503, begr. Delft (O.K.)(17), tr. Jacobmijne (Jacob) Claesdr,(18), overl. 22-9-1509, begr. Delft (O.K.)(17).
MARIA, overl. na 4-2-1481(19), begr. Delft (N.K.)(20), tr. Gerrit Willems Storm, schepen (1452, 1453) en thesaurier (1450) van Delft, trad 28-12-1454(21) en 7-5-1455(21) op voor het Oude Gasthuis te Delft, won. Delft (1459), volgt zijn vader op in een leen te Hodenpijl van 3 morgen te Schipluiden(22) en 4 morgen 4,5 hont te Dorp, is belendend 20-6-1434, 24-11-1437 en 9-4-1454, koopt in 1456 2 rentes, verkoopt deze 1463, koopt op 24-3-1424 en 16-11-1428 land te Rijswijk en verkoopt deze op 20-12-1451 en 11-1-1463(23), overl. na 11-1-1463 voor 27-11-1464(22), begr. Delft (N.K.), zoon van Willem Storm Gerrits en Machtelt Vrancken van der Does(24).
GEERTRUIDT, bezat een huis te Delft(25 ), overl. na 1479 voor 20-3-1485(25), tr. 1e Jacob Claesz., tr. 2e voor 1442(26) Symon Dammasz van Overvest, minderjarig 20-4-1436(27), schepen (1440/1(28), 1457, 1464(28), 1466(29)), 40-raad (1476) van Delft, hoofdman van het gilde St. Johan Evangelist (1453)(30), overl. 1479, zoon van Dammas Sijmons(27).

Maarten van der Tas.

Noten:

Ons Voorgeslacht 1984 31
Genealogie 2 273
Ons Voorgeslacht 1987 488
Ons Voorgeslacht 1987 459
Ons Voorgeslacht 1987 456
Ons Voorgeslacht 1968
Ons Voorgeslacht 1994 272
Ons Voorgeslacht 1990 219
Ons Voorgeslacht 1991 37
Ons Voorgeslacht 1997 659, informacie, op 30-6-1494 oud 85 jaar: Arend zal later geboren zijn dan 1409. Hij lijkt anders een erg actieve 100-jarige, die op zijn negentigste nog schout was van Delft. Geen makkelijke functie in die tijd. Delft was een van de belangrijkste steden van het graafschap Holland.
Gens Nostra 1990 437
Ons Voorgeslacht 1994 409
Een woning, eertijds genaamd Jacob Bakkers woning, in Voorburg met ca. 19 morgen daarbij.
Ons Voorgeslacht 1986 361
Ons Voorgeslacht 1994 284
Ons Voorgeslacht 1976 93
Ons Voorgeslacht 1994 389
In de bronnen ben ik haar niet tegengekomen met de geslachtsnaam Kleijburg en als vrouwe van Pendrecht.
Ons Voorgeslacht 1984 332
Navorscher 1891 476
Ons Voorgeslacht 1989 280 en 281
Ons Voorgeslacht 1965 229
Delftse Statenkloosters
Dossier Storm van Wena coll. NL Polvliet
Ons Voorgeslacht 1984 313 het huis dat vroeger van Geertuijdt de weduwe van Sijmon Dammaesz was
Hun zoon Dammas is op 30-6-1494 52 jaar: Ons Voorgeslacht 1997 659
Ons Voorgeslacht 1997 620
Ons Voorgeslacht 1987 440
Ons Voorgeslacht 1987 414
Ons Voorgeslacht 1991 8

Catharina van Foreest

door J.F.Jacobs

Op de Karel de Grote-site (www.kareldegrote.nl) is één van de excursiones gewijd aan Catharina van Foreest. Daarin trekt Maarten van der Tas haar bestaan in twijfel. Na bestudering van "de door de heren C. Hoek en J.C. Kort gepubliceerde repertoria op de leenkamers alsmede de duizenden acten in regestvorm vervaardigd door de heer C. Hoek, verschenen in Ons Voorgeslacht", concludeert hij: "Uit die gegevens blijkt m.i. dat Catharina van Foreest niet heeft bestaan."

Spijtig voor al degenen die eerder via deze "vermeende" echtgenote van Vranck Lambrechtsz. hun afstamming van Karel de Grote meenden te kunnen bewijzen. Maarten van der Tas toont aan dat Vranck Lambrechtsz. getrouwd was met Mary, die immers als zijn weduwe voorkomt.

Nu sluit dat een eerder huwelijk niet uit, maar ik moet toegeven dat mij geen vijftiende-eeuwse bron bekend is, waaruit onomstotelijk een eerder huwelijk van Vranck Lambrechtsz. met Catharina van Foreest zou blijken. Het argument dat Aernt Vranck Lambrechtsz.z. / Aernt Vranckenz. op 16 mei 1477 de huwelijksvoorwaarden van Herpert van Foreest bezegelt, valt weg tegen het feit dat de laatstgenoemde behalve van de ouders van Catharina van Foreest nog van Alijt, de moeder van Vranck Lambrechtsz., afstamt. Dat Vranck Lambrechtsz. drie achterkleindochters Catharina had, is evenmin meer dan een aanwijzing.

Blijft nog als mogelijkheid het evalueren van de familieoverlevering. Aan deze heeft Maarten van der Tas geen aandacht besteed. Vanaf het einde van de zestiende eeuw valt er in Delft bij de regentengeslachten een uitgesproken genealogische belangstelling waar te nemen: het bekende handschrift "Geslacht-register van die Van Eemskerck bigenaemt van Beest met haere maegen, bloet-verwanten ende aengehouwede [...] door Johan van Beest van Eemskerck Dircxzoon" uit 1626 (Centraal Bureau voor Genealogie) is er een voorbeeld van. Maar ook aangaande families als Overschie, Van Adrichem en Sasbout (kwartieren van Hugo de Groot), Storm van Wena en Van der Burch zijn uit die tijd genealogische aantekeningen overgeleverd. Dat men daarbij niet steeds op een zo aanzienlijk mogelijk voorgeslacht uit was, moge blijken uit de hierna te noemen "Afcompste van die Van der Meer van Berendrecht met heuren magen ende verwanten. [...] Anno 1593" van "Arent van der Meer van Berendrecht, advocaet in den Hoove van Hollandt", waarvan ik het origineel in 2011 in de archieven van de Hoge Raad van Adel terugvond. Daarin wordt de grafzerk van Aernt Vranck Lambrechtsz.z. / Aernt Vranckenz. uit het begin van de zestiende eeuw met het wapen "Foreest" van zijn moeder "Catharina van Foreest" beschreven, maar van het wapen van zijn moeders moeder wordt enkel gezegd dat het door afslijting onherkenbaar geworden is. Dat daarbij de naam Cuser zelfs niet genoemd wordt, acht ik veelzeggend.

Het bewijst indirect de geloofwaardigheid van Arent [Willemsz.] van der Meer van Berendrecht, die e.e.a. "nae de beste contschappe daervan becomen" in 1593 voor zijn twee toen nog jonge zonen vastlegde, "opdat sijluyden, verstant crigende, soo van heure affcompste als van heur maechschappe kennisse hebben souden".

De auteur kende dus de oorspronkelijke grafsteen uit het begin van de zestiende eeuw nog uit eigen aanschouwing - voordat deze enige jaren later na het overlijden van zijn oom Mr. Arent Vranckenz. van der Meer door diens erfgenamen "vernieuwd", d.w.z. vervangen zou worden. Wij kunnen gevoeglijk aannemen dat de informatie over "Foreest" als moederlijk wapen van Aernt Vranck Lambrechtsz.z. / Aernt Vranckenz. uit het begin van de zestiende eeuw stamt.

Catharina (Katrijn) van Foreest, begr. Delft Oude Kerk *; tr. ** Vranck Lambrechtsz. ***.

* GA Delft, archieven van de parochiekerken 1348-1572, nr. 64, fol. 69v. Hoge Raad van Adel, collectie Van der Lely van Oudewater, nr. 779, Arent [Willemsz.] van der Meer van Berendrecht, "Afcompste van die Van der Meer van Berendrecht met heuren magen ende verwanten. [...] Anno 1593": "Franck Lambrechtszoon geseit Van der Meer hadde te wijve Catharina van Foreest, daervan gebooren zijn Arent Francken van der Meer [...] met Maria ende Truytgen sijn susters, daer veel naecomelingen van gebleven zijn. [...] D'voorschreeve Franck Lambrechtsz. van der Meer met sijn huysvrouwe leggen begraven bij zijn voors. ouders [= Lambrecht van Tol en Alijt van Hodenpijl] in de Oude Kerck tot Delft in 't midden ontrent den predickstoel."

GA Delft, archieven van de parochiekerken 1348-1572, nr. 64, fol. 82v. Hoge Raad van Adel, collectie Van der Lely van Oudewater, nr. 779, Arent [Willemsz.] van der Meer van Berendrecht, "Afcompste van die Van der Meer van Berendrecht met heuren magen ende verwanten. [...] Anno 1593": "D'voorschreeve Arent Franckensz. van der Meer (die sterff den VIIe van aougst des jaers XVc ende drie) ende zijn huysvrouwe [= Jacobmijne Claesdr., ambachtsvrouwe in Pendrecht; Jacobmijn Jacob Claesz.dr. volgens GA Delft, archieven van de parochiekerken 1348-1572, nr. 64, fol. 82v] (die sterf den XXIIe septembris des jaers XVc ende negen) ende d'voors. heure soonen [=Pieter Arentsz. van der Meer, Jacob Arentsz. van der Meer en Lodewijck Arentsz. van der Meer] leggen tesaemen begraven tot Delft in de Oude Kerck, aen de zuytzijde van den inganck uyten toren, onder een zarck daerop staen in 't midsen die wapenen van Van der Meer voors. ende op de vier houcken van dien de vier quartieren van den voornoemden Arent Franckensz. van der Meer, te weten aen de [heraldisch] rechter zijde boven Van der Meer, beneden Hodenpijl, ende aen de [heraldisch] slincker zijde booven Foreest ende beneden is 't waepen gansch versleten deur te veel over gaens, dat men 't niet bekennen en mach."

De grafsteen is op instigatie van zijn achterkleinzoon Mr. Arent Vranckenz. van der Meer door een nieuwe vervangen. De laatstgenoemde - van wie de "Afcompste van die Van der Meer van Berendrecht met heure magen ende verwanten" van 1593 meldde: "leeft noch" - is op 26 dec. 1596 in het familiegraf bijgezet. De destijds vernieuwde grafsteen is nog aanwezig, maar de wapens zijn in of na 1795 weggehakt en het opschrift is nauwelijks meer leesbaar. Blijkens een afbeelding vervaardigd door Mr. Willem van der Lely (GA Delft, handschriften, 37 D 14, dl. 1, fol. 82) luidde de aanhef: "Hier leggen begraven deze anboren, ende meer heure nacomers, van Franck, getrout met Catrijn van Foreest, oudste zoon van Lambert van Tol en Alijd van Hodenpijl zijn wijf, zedert genaemt Van der Meer, nu mede Van Berendrecht." Hierbij waren ter weerszijden de wapens Van der Meer en Van Hodenpijl en eronder Van der Meer en Van Foreest afgebeeld. Over hun zoon "Arent Vranckensz." vermeldde het opschrift:"die dit graf maken dede", en over diens achterkleinzoon "Mr. Arent Franckensz.": "die het vernieuwe deede, starf 1596: zijn wijff was Clara van Sparwoude Jansdr."

** Aernt Vranck Lambrechtsz.z. / Aernt Vranckenz., "die men hiet Quaet Aerntgen" (GA Delft, archieven van de parochiekerken 1348-1572, nr. 33, p. 41), een zoon uit dit huwelijk, is op 30 juni 1494 "oudt 85 jaer" (GA Rotterdam, oud-archief, nr. 4080, fol. 252v). Hij bezegelt op 16 mei 1477 de huwelijksvoorwaarden van Herpert van Foreest (GA Alkmaar, archief van de familie Van Foreest, nr. 12, bewijsstuk 32, Simon van Leeuwen, Batavia illustrata, 1685, p. 912, 913); overigens waren beiden zowel van vaders- als van moederszijde met elkaar verwant (beiden afstammend van de ouders van Catharina (Katrijn) van Foreest en van de moeder van Vranck Lambrechtsz.).
Van Geertruyt (Truytgen) Vranckendr., een dochter uit dit huwelijk, is het geboortejaar slechts bij benadering te bepalen: Lambrecht Jacobsz., een zoon uit haar eerste huwelijk met Jacob Claesz., is voor 21 april 1457 gehuwd (GA Amsterdam, archief van de familie Bicker, nr. 894); Dammas Symon Dammasz.z. / Dammas Symonsz., een zoon uit haar tweede huwelijk met Symon Dammasz., is op 30 juni 1494 "oudt 52 jaer" (GA Rotterdam, oud-archief, nr. 4080, fol. 252v).

*** Vranck Lambrechtsz., schepen van Delft, ovl. tussen 6 nov. 1438 (NA, archief van het klooster St. Ursula te Schiedam, nr. 58) en 15 mei 1439 (NA, archief van het klooster St. Bartholomeus te Delft, nr. 91), bezit 1420 een graf in de Oude Kerk te Delft (GA Delft, archieven van de parochiekerken 1348-1572, nr. 64, fol. 69v), begr. Delft Oude Kerk; tr. 1e Catharina (Katrijn) van Foreest; tr. 2e (NA, archief van het klooster St. Bartholomeus te Delft, nr. 17 a, oorkonden van 15 nov. 1446, 4 dec. 1447, nr. 22, oorkonden van 17 nov. 1452, 2 okt. 1453, nr. 91, oorkonden van 15 mei 1439, 20 nov. 1439, 25 nov. 1440, 24 nov. 1441, archief van het klooster St. Agatha te Delft, nr. 69, oorkonde van 10 nov. 1447 - dateringen van de oorkonden volgens de regesten in S.W.A. Drossaers, De archieven van de Delftsche Statenkloosters, 1916-1917) Mary.

Vermeldingen van Catharina van Foreest in de genealogische literatuur:

Simon van Leeuwen, Batavia illustrata, 1685, p. 1295
Algemeen Nederlandsch Familieblad, jg. 1 (1883-1884), nr. 121 (17 april 1884), p. 5
De Nederlandsche Leeuw, jg. 7 (1889), p. 77, jg. 34 (1916), kol. 115, jg. 74 (1957), kol. 198, 199, jg. 82 (1965), kol. 125, 127/128
De Navorscher, jg. 47 (1897), p. 473, 476, 478, 479
P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland, 1922, dl. 1, p. 142
E.A. van Beresteyn, Grafmonumenten en grafzerken in de Oude Kerk te Delft, 1938, p. 112
H.A. van Foreest, Het oude geslacht Van Foreest 1250-1570, 1950, p.62, 77, 83, stamboom
Gens Nostra, jg. 23 (1968), p. 337, jg. 45 (1990), p. 424, 434, 437
Kwartierstatenboek, uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus, dl. 2, 1980, p. 166, 168, dl. 7, 1986, p. 70, dl. 9,1989, p. 88, dl. 1, herziene uitgave 1991, p. 39, dl. 2, herziene uitgave 1992, p. 228, dl. 14, 1998, p. 103, dl. 17, 2001, p. 322
K.J. Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht. Een overzicht van ca. 3000 kwartieren van Kees Jan Slijkerman, 1987, p. 283, 284
Antheun Janse, Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen, 2001, p. 78, 444

Vranck trouwt (kerk) na 1428 (2) met Marij. Marij is geboren rond 1390.

zij is op 10-11-1447 als Mary, weduwe van Vranc Lambrechtsz. bij land te Maasland belend ten zuiden (9)
Vranck was gehuwd (1) met

243.729  Catharina van FOREEST is geboren in 1378 te Haarlem (NH), is overleden in 1428.

243.732  Gerrit Gerritz de WILT is overleden tussen dinsdag 10 mei 1435 en zaterdag 12 februari 1446.

schepen van Delft 1410, 1431-1432, 1434-1435, overl. tussen 10 mei 1435 en 12
februari 1446,

Gerrit was gehuwd met

243.733  Erckenraet Jacobsdr van BLEYSWIJCK ook genaamd Ermtgen.

244.146  Gerrit Wallincxen van der SEIJST.

Gerrit was gehuwd met

244.147  N.N..

244.196  Gillis Storms Arentszn (1380) is geboren rond 1380, is overleden op woensdag 3 augustus 1468.

vermeld 10 aug. 1402, kerkmeester en molenmeester van Naaldwijk, Leenman van Honshol, beleend met de helft van 5 hond te Wateringen 19 april 1405,26 bezat huis te ’s-Gravenzande 1419

Gillis was gehuwd met

244.197  Baert van PRAET is overleden na woensdag 3 augustus 1468.

245.024  Gerbrant Jansz PAUW is overleden voor zaterdag 21 juli 1414.

beleend met die Kerchem en met 1/3 van 11 maden bij de Quade Leek in 1396.

Gerbrant was gehuwd met

245.025  N.N..

252.800  Heynrick van TEYLINC ook genaamd TEYLINGEN is geboren rond 1370, is overleden in 1425.

Heynrick was gehuwd met

252.801  N.N. VLIET van MIERLO.

252.802  Jean GASTIN Dit dit le MIRE is overleden op donderdag 2 november 1447 te Quesnoy (BE).

Er blijkt een Jean Gastin dit le mire (of: dit le barbieur) te hebben geleefd, die als erfeigenaar voorkomt in het cartularium van Le Quesnoy van 1408 (Archives départementales du nord, Chambre des comptes de Lille, B 8982 fol. 15v). Hij was barbier en blijkens zijn bijnaam tevens chirurgijn van hertog Willem van Beieren, die in 1417 overleed en hem kort tevoren wegens zijn diensten terzake een lijfrente schonk (idem als voren B 12178 t/m 12214 (comptes des mortes-mains du Hainaut, jaren 1415 t/m 1448; uitbetaling van lijfrente ad 24 ponden per jaar ten laste van de recette des mortes mains, di. een heffing op roerend goed van overledenen, aan maitre Jehan Gastin dit le barbieur, voor het eerst in het boekjaar 1425/16; de laatste maal geboekt in 1418, maar doorgehaald en in de marge: obiit). Op 9 sept. 1416 beleent Willem van Beieren als graaf van Holland en Zeeland meester Jan Gastin "onze barbier" met 32 gemeten vroonland in Zeeland "in't Oesterlant in Duvelant in Henrick Buffels achtendeel" voor de helft te versterven op zijn zoon Willem, die hij heeft bij zijn vrouw Gielgy, en voor de helft op zijn eventuele kinderen bij zijn huidige echtgenote Johanna Yervaze; bij vooroverlijden van Willem zonder kinderen geheel te versterven op zijn dochters Catharina en Margriet die hij heeft van zijn vroedere vrouw Andrieze. Drie dagen later tocht meester Jan Gastin zijn vrouw Johanna Yervaze aan de mindere helft van het leengoed ARA, Arch. Graven van Holland 230, cap. Zeeland fol. 32v en 33). Van 1418 tot 1445 ontving hij gage als "sergant du gard" in Le Quesnoy (idem als voren B 9090 t/m 9101 (comptes du domaine de le châtellenie du Quesnoy, jaren 1418 t/m 1445). Op 26 jan. 1439 koopt hij een huis in Jolimetz van de schepenen van Le Quesnoy.

Blijkbaar overleed hij op 2 november 1447 (De Wapenheraut 1904, blz. 415, noot 2). In het cartularium van 1462 wordt zijn weduwe vermeld met een erf in de Rue des Lombards (en een in de Rue des Bourloires? Ongetwijfeld hebben wij hier te maken met de schoonvader van Thiery Thellincq.

Jean was gehuwd met

252.803  Andrieze is overleden rond woensdag 9 september 1416.

252.812  Dirck Rengersz is overleden rond 1449.

Schepen van Leiden

Dirck was gehuwd met

252.813  N.N..

Generatie XIX

266.496  Claes Toude~Aerntsz.

Claes was gehuwd met

266.497  Heyn Allertszdr.

266.498  Willem Jansz van FOREEST is geboren rond 1330 te Maasland (ZH), is overleden rond 1396.

Willem was gehuwd met

266.499  Cunegonda van HODENPIJL is geboren rond 1333 te Delft (ZH), is overleden voor woensdag 5 mei 1389.

274.708  Gerrit DUKER.

(Belending Warmond 1316, genoemd als leenman van de heer van Warmond 1328.)

Gerrit was gehuwd met

274.709  N.N..

347.200  Jan I van EGMOND is geboren in 1310, is overleden op vrijdag 28 december 1369, is begraven te IJsselstein (UT).

Jan trouwt in 1330 met

347.201  Jutta van AMSTEL ook genaamd Guijote is geboren in 1310 te IJsselstein (UT), is overleden in 1374 aldaar.

347.204  Otto van ARKEL is geboren in 1330, is overleden op zondag 26 maart 1396 te Gorinchem (ZH), is begraven op zaterdag 1 april 1396.

Otto trouwt op zondag 18 oktober 1360 te Deventer (OV) met

347.205  Elisabeth de BAR DE PIERREMONT ook genaamd Isabella is geboren in 1336 te Hagestein, is overleden in 1410.

347.206  Willem II VII van GULIK ook genaamd Guillaume is geboren in 1325 te Jülich, is overleden op zaterdag 13 december 1393 aldaar.

Willem trouwt op zondag 25 december 1362 met

347.207  Maria van GELRE is overleden op donderdag 1 november 1397 te Jülich of overleden 12-5-1405.

348.624  Randolf Randolfsz.

Randolf was gehuwd met

348.625  N.N..

348.704  Hendrik van ESSEN ook genaamd De Oude.

Hendrik was gehuwd met

348.705  N.N..

348.706  Albert van ALMELO ook genaamd Gerner van HULSEN is geboren in 1330, is overleden na 1378.

Albert was gehuwd met

348.707  Jutte.

477.060  Jan Jansz van der ZIJDWINDE ook genaamd Jan van der ZIJDWINDE is geboren rond 1350 of is geboren rond 1350, is overleden na zondag 20 maart 1379.

Beleend met Zuidewijn (20-3-1379)

Jan was gehuwd met

477.061  N.N..

487.424  Hendrik van HEEMSKERCK is overleden in 1353 te Egmond (NH).

Hendrik was gehuwd met

487.425  N.N. van AKERSLOOT.

487.432  Vranck Michielszn van VOORHOUT is geboren rond 1300.

Vranck was gehuwd met

487.433  Bertha van UYTENHAGE.

487.434  Barthout NAGEL is geboren rond 1325, is overleden voor 1387.

Vermeld (rente in ruil voor een aan hem onbetaalde schuld) in 1362, 1381 en 1385 (OV 1987:685) en 1367 (idem 686) in Delft, en (aanschaf renten uit de Robbrecht Margrietenzoonzate) op 5-5-1382 (OV 1987:494, aankoop jaarrente van 3.5 pond) en 1-8-1383 (idem, 7 pond op 21 morgen land) in Vrijenban bij Delft.

Barthout was gehuwd met

487.435  Russent Robbrechtsdr is geboren rond 1335, is overleden na 1389.

487.436  Dirck Beukelsz DUYST.

Schepen van Delft 1359

Dirck was gehuwd met

487.437  Maria Jans van der BURCH.

Uit een adelijke Hoeksgezinde familie.

487.438  Claes Willemsz de HEUYTER, Bakker.

Had twee graven in de Oude Kerk in Delft (OV 1994, graf Zuid X.3 in 1367; vgl Wapenheraut 1912:108).
Volgens OV 1980:570) geeft Willem Heyter Claesz op 12- 8-1439 met toestemming van zijn kinderen aan het convent van Sint Aechte binnen Delff 17 morgen land in het ambacht van de Ketel, n.1. 12 morgen met het erop staande huis (W: de Groeneweg, O: de Delfweg, Z: Baertout Zay; N: Baertout Zay, Jan Pieter en Harmen Jansz); en 5 morgen (O: Jacop Jacopsz. en de kinderen van Jonys Pouwelsz., W: de Harchweg, Z: Harman Jansz. en O: de Groeneweg).
Het land is belast met tijns; bezegeld door Claas: een dwarsbalk beladen met een achtpuntig sterretje en vergezeld van 3 ankers 2,l; en door zijn zwager Kerstant van Alcmade: een klimmende leeuw (vgl ook 9-8-1366 OV 1968:265-6, als biechtvader).

Claes was gehuwd met

487.439  Baertge Tielmans.

Ook Ida van Tellinge/Teelhingen wordt genoemd. Mogelijk is ca. 1400 naar haar de Delfste Baerte Heutersteghe (Huiterstraat) genoemd.

487.456  Lambert van der MEER ook genaamd Van TOL.

Lambert trouwt (kerk) rond 1390 met

487.457  Aleyd Vranck~Jacobszdr is overleden voor zaterdag 6 maart 1434.

Aleyd was eerder gehuwd (1) met Boudijn Boudijnsz HART van der WOERT. Boudijn, Schepen.

Schepen te Delft

487.458  Jan Herpertsz van FOREEST is geboren rond 1344, is overleden in 1413 te Haarlem (NH).

Jan trouwt rond 1370 met

487.459  Ida CUSER is geboren rond 1348 te Beverwijk (NH), is overleden in 1395.

487.464  Gherijt Gerijtsz de WILT.

Gherijt was gehuwd met

487.465  Gheertruut.

487.466  Jacob Claesz van BLEYSWIJCK is geboren rond 1358 te Delft (ZH), is overleden voor 1410 aldaar.

bezit een rente op een huis in het Westvierendeel buitendijks te Rotterdam 7 september 1392 en een huis in het Westvierendeel binnendijks aldaar 21 december 1392, verkoopt een huis met erf op de z.z. Watersloot te Delft 26 oktober 1395, raadsman te Delft 1396, was een der vier raadslieden die op 6 september 1396 de toren van de Nieuwe Kerk te Delft stichtten, koopt van de graaf “die achtende bunre van alle den lande van Nyewe Hellevoeterland” 14 september 1397, vermeld bij belending te Vrijenban 6 maart 1402. (Delftse Biografieën)

Jacob was gehuwd met

487.467  Aecht Claesdr de HEUIJTER is overleden na zondag 10 oktober 1417.

Zij gaf renten op huizen in Delft, kocht een graf op het kerkhof van de Oude Kerk, overl. na- oktober 1417.
Jacob en Aecht bezaten een graf in de Oude Kerk, vermeld in het grafboek van 1420. (Delftse Biografieën)

488.392  Arent Jan~Gerritszn.

Beleend met 5 hond land tussen de Merendijck en de Broeckweg te Wateringen 10 aug. 1402, te versterven op zijn
zoons Willem en Gillis Storm, elk de helft.

Arent was gehuwd met

488.393  N.N. Willemsdr STORM.

Voorgeslacht hypothetisch

488.394  Jacob van PRAET(VAN MOERKERCKEN).

Jacob was gehuwd met

488.395  Lijsbeth.

490.048  Jan Willem die GREBBERSZ PAEU is overleden voor woensdag 3 mei 1396.

Jan was gehuwd met

490.049  N.N..

505.624  Dirck NUWEVEEN, Verver, is overleden op vrijdag 17 januari 1410.

Dirck was gehuwd met

505.625  Bartraet Gerrit~Heermansdr is overleden op zaterdag 17 juni 1441 te Leiden (ZH).

Zette naar haar mans doood dde ververij voort.

Generatie XX

532.992  Aernt TOUDE.

Aernt was gehuwd met

532.993  N.N..

532.996  Jan Herpertsz van FOREEST is geboren rond 1289 te Naaldwijk (ZH), is overleden rond 1345.

Jan was gehuwd met

532.997  Aleid van HENEGOUWEN is geboren in 1288 te Utrecht (UT), is overleden na zondag 12 juni 1351 te Veere (ZE).

Aleid was eerder gehuwd (1) met Wolfert II van BORSELE.

532.998  Floris Dircksz van HODENPIJL.

Floris was gehuwd met

532.999  N.N..

694.400  Wouter II van EGMOND is geboren in 1283 te Egmond aan den Hoef (NH), is overleden op donderdag 3 september 1321, is begraven in 1321 te Egmond (NH).

Wouter trouwt in 1317 met

694.401  Beatrijs van DOIRTOGHE is geboren in 1290, is overleden op zondag 11 september 1323, is begraven in 1323 te Egmond (NH).

694.402  Arnoud van AMSTEL is geboren in 1280, is overleden op zondag 12 februari 1363 te IJsselstein (UT), is begraven te Amsterdam (NH).

Arnoud trouwt op zaterdag 25 juli 1310 met

694.403  Maria van AVESNES is overleden op woensdag 1 september 1344.

694.408  Jan IV van ARKEL VAN DE LEDE is geboren in 1305, is overleden rond 1359.

Jan IV van Arkel, volgde zijn vader begin 1325 op. In 1322 treedt hij als gemachtigde van zijn ouders op bij de huwelijkse voorwaarden tussen Hendrik van Brederode en Isabel van Fonteynes. In 1327 vermeld als knaap, in 1328 reeds vermeld als ridder. Net als zijn vader versterkt hij de positie van de Arkels door afwisselend steun te verlenen aan Holland, Brabant en Gelre en het bisdom Utrecht. Neemt in 1335 met 55 andere ridders deel aan een kruistocht in Pruisen met de graaf van Oostervant, de latere graaf Willem IV en is getuige en arbiter in vele belangrijke geschillen. In 1335 en 1339 leent hij geld aan en staat borg voor de schulden van hertog Reinald II van Gelre. Namens graaf Willem IV neemt hij in 1341 de voogdij over het Sticht Utrecht op zich, maar nadat zijn halfbroer Jan in 1342 bisschop van Utrecht is geworden trekt hij zich terug uit de Stichtse politiek. Steunt zijn halfbroer in 1349 nog wel in diens strijd tegen de Bronkhorsten-partij in het Oversticht, waarschijnlijk uit eigenbelang, omdat hij zijn boer voor die strijd veel geld had geleend. Het jaar daarna steunt hij hertog Reinald III van Gelre in diens strijd tegen zijn broer Eduard bij het beleg van Tiel dat op 24.8.1350 door Reinald III werd veroverd. Is tevens betrokken bij de twisten over de opvolging van graaf Willem IV van Holland en steunt daarbij de ´Verbeider´ Willem V tegens diens moeder Margaretha van Beieren en treedt in 1350 toe tot het Kabeljauwse verbond. Als lid van de Raad van Willem V wordt hij bij diens afwezigheid op 30.12.1351 ruwaard van Holland. In 1352 wordt hij als baanderheer benoemd, een eretitel slechts verleend aan vier adellijke heren. Als in 1351 graaf Willem V de goederen van zijn Hoekse tegenstanders verbeurd verklaart, wordt Jan IV van Arkel op 21.4.1351 beleend met een deel van de heerlijkheid van der Lek, die toebehoord had aan Jan II van Polanen. Toen echter in 1357 graaf Willem V krankzinnig verklaard werd en opgesloten, werd zijn broer Albrecht, zijn plaatsvervanger, ´ruwaard´. Deze laatste verzoent zich met de verbannen Hoeken en Jan IV van Arkel wordt verzocht de Polanen-goederen te retourneren, waarover Arkel in strijd raakt met Albrecht van Beieren en in 1358 de opstandige stad Delft met troepen steunt in de strijd tegen de ruwaard. Op 29.5.1359 verzoent hij zich met Albrecht.

Jan was later gehuwd (2) met N.N.. Jan trouwt in 1329 (1) met

694.409  Irmgard van KLEEF is geboren rond 1300, is overleden op zaterdag 6 augustus 1362.

694.412  Willem I VI van GULIK.

Willem was gehuwd met

694.413  Johanna van HOLLAND.

694.414  Reinoud II van GELRE is geboren rond 1295, is overleden op zondag 12 oktober 1343 te Arnhem (GE).

Voor verder voorgeslacht zie ook Wikipedia.

Reinoud trouwt op woensdag 2 oktober 1331 te Nijmegen (GE) (2) met Eleonora van ENGELAND, dochter van Eduard II van ENGELAND en Isabella van FRANKRIJK. Reinoud trouwt op maandag 11 januari 1311 te Roermond (LI) (1) met

694.415  Sophia BERTHOUT is geboren te Mechelen (BE), is overleden op zaterdag 6 mei 1329, is begraven Begraven in het klooster Gravendaal.

697.248  Randolf.

Randolf was gehuwd met

697.249  N.N..

697.412  Johan van ALMELO is geboren rond 1320 te Polsbroek, is overleden voor vrijdag 14 mei 1350.

beleend met de hof te Hulsen (Hellendoorn) Gerner en het huis en de hof ter Molen (=Schuilenburg), scheiding met broer Egbert.

Johan was gehuwd met

697.413  Gostduwe van GERNER is overleden na vrijdag 14 mei 1350.

954.120  Jan Jansz van der ZIJDWINDE is geboren rond 1320.

Jan was gehuwd met

954.121  N.N..

974.848  Arend van HEEMSKERCK is geboren rond 1250, is overleden rond 1296.

Ridder; Huydecoper: 'komt met zijne twee zonen voor op een lijst van Ridders en Edelen onder Graaf Floris V'. Leefde in elk geval tussen 1250 en 1296.

Arend was gehuwd met

974.849  N.N..

974.864  Michiel Hendrickszn van VOORHOUT is geboren rond 1260.

Ridder

Michiel was gehuwd met

974.865  Anna HEERMAN is geboren rond 1280.

van OEGSTGEEST

974.868  Gerrit NAGEL is geboren rond 1295, is overleden na 1363.

Schepen van Delft (1347-1349, 1355-1356), vermeld 1339-1355 te Delft

Gerrit was gehuwd met

974.869  N.N..

974.870  Robbrecht Gerritszn ook genaamd Robbrecht Margrietenzn is geboren rond 1290, is overleden tussen 1355 en 1358.

kocht 20 morgen land in Ruiven 6-9-1310; vermeld 1310, 1334, 1344-1355.

Robbrecht was gehuwd met

974.871  Alijt Dircsdr ZOETEN is geboren rond 1315, is overleden voor 1358.

7. Een blauwe zerk (H, MP).
1367:  De kerk (D, H).  
 Alyden en de kinderen die zij bij Robbrecht heeft (D, H, MP).  
 [zie parenteel 1 en Ver Lizebette, G1]
 Bron: De grafboeken van de Oude kerk te Delft door Dr. P.C.J.van der Krogt

974.872  Beukel Adriaensz DUYST.

Beukel was gehuwd met

974.873  N.N..

974.874  Jan van der BURCH.

Waarschijnlijk de Jan, stamvader van het geslacht van der Burch in Delft, vermeld 1307 en als schepen 1321 (Nederlands Adelboek 1915

Jan was gehuwd met

974.875  N.N..

974.876  Willem de HEUYTER.

Als Willem Hoyter vermeld (Tijnsregister) Delft 1363. De vier kinderen de Hoyter bezitten een graf in de Oude Kerk van Delft (OV 1994: midden XII.5, aangekocht tussen 1367 en 1390).

Willem was gehuwd met

974.877  N.N..

974.914  Vranck Jacobsz.

Vranck was gehuwd met

974.915  Katrijn Willem PIJNSDR.

974.916  Herpert Jansz van FOREEST is geboren rond 1317 te Naaldwijk (ZH).

Herpert was gehuwd met

974.917  N.N..

974.918  Coenraad CUSER is overleden rond 1407.

Coenraad was gehuwd met

974.919  Clementia Boelen van SLOTEN EN OSDORP is overleden na 1402.

974.932  Claes Jacobsz van BLEYSWIJCK is geboren rond 1328 te Delft (ZH), is overleden voor dinsdag 12 januari 1378 aldaar.

Claes was later gehuwd (2) met Heijl. Claes was gehuwd (1) met

974.933  N.N..

974.934  Claes Willemsz de HEUIJTER.

Claes was gehuwd met

974.935  Baertge Tielmansdr.

976.786  Willem Gillis~Stormsz is geboren rond 1305, is overleden na dinsdag 1 juli 1343.

Willem was gehuwd met

976.787  N.N..

980.096  Willem Willemsz die GREBBER is overleden in 1381.

Willem was gehuwd met

980.097  N.N..

1.011.248  Dirck NUWEVEEN is overleden in 1405.

Dirck was gehuwd met

1.011.249  Machteld.

1.011.250  Gerrit HEERMAN is overleden tussen maandag 23 augustus 1406 en dinsdag 31 december 1420 te Leiden (ZH).

Schepen van Leiden 1355/'56, '57/'58, '60/'61, '65/'66, '66/'67, '67/'68, '69/'70, '96/'97, burgemeester 1375/
'76, '77/'78, '81/'82, '82/'83, '83/'84, schout 1378.

Gerrit was gehuwd met

1.011.251  Ermgard.

Generatie XXI

1.065.994  Jan II van AVESNES is geboren rond 1247 te Valenciennes, is overleden op vrijdag 11 september 1304 aldaar.

Jan trouwt rond 1270 (1) met Philippiavan LUXEMBURG. Philippiavan is overleden op dinsdag 6 april 1311. Jan was eerder gehuwd (2) met Ymzoete NN., zie 3.899.673. Jan was later gehuwd (4) met N.N.. Jan was gehuwd (3) met

1.065.995  N.N..

1.388.816  Jan III van ARKEL is overleden rond 1324.

Jan trouwt in 1314 (2) met Kunigunde van VIRNEBURG, dochter van Rupert II van VIRNEBURG. Jan trouwt rond 1293 (1) met

1.388.817  Mabilia van VOORNE is overleden op maandag 26 februari 1313.

1.388.818  Otto van KLEEF.

Otto was gehuwd met

1.388.819  Adelheid van de MARK.

1.388.828  Reinoud I van GELRE is geboren rond 1255, is overleden op donderdag 9 oktober 1326 te Montfort.

Reinoud was gehuwd met

1.388.829  Margaretha van DAMPIERRE is geboren rond 1272, is overleden rond 1331.

Gravin van Vlaanderen

1.388.830  Floris BERTHOUT is overleden in 1332.

Floris was gehuwd met

1.388.831  Mathilde van der MARK.

1.394.824  Arnold III van ALMELO is geboren rond 1285, is overleden tussen zondag 26 november 1307 en zondag 15 september 1308.

Arnold was gehuwd met

1.394.825  Odilia van BENTHEIM is geboren rond 1285, is overleden rond 1308.

1.394.826  Albert van GERNER.

Albert was gehuwd met

1.394.827  N.N..

1.908.240  Jan van der ZIJDWINDE is geboren rond 1290.

Pastoo in Tolloysen (1316)

Jan was gehuwd met

1.908.241  N.N..

1.949.696  Hendrik van HEEMSKERCK.

Hendrik was gehuwd met

1.949.697  N.N..

1.949.736  Gerrit NAGEL is geboren rond 1260, is overleden rond 1295.

Leenman te Voorhout (1281-1282)

Gerrit was gehuwd met

1.949.737  N.N..

1.949.742  Dirc VerLizebettezn ZOET is geboren rond 1290, is overleden rond 1325.

bezat voor 1325 een woning te Maasland,

Dirc was gehuwd met

1.949.743  Hillegond Aert~Ludolfsdr.

1.949.832  Jan Herpertsz van FOREEST is geboren rond 1289 te Naaldwijk (ZH), zie 532.996.

Jan was gehuwd met

1.949.833  Aleid van HENEGOUWEN is geboren in 1288 te Utrecht (UT), zie 532.997.

Aleid was eerder gehuwd (1) met Wolfert II van BORSELE, zie 532.997.

1.949.836  Willem CUSER is geboren rond 1290, is overleden voor vrijdag 20 juni 1354.

Willem Cuser, huurt land in (het Middeleeuwse!) Noord.Holland 1317; is slotvoogd op de Dullenburg in de Mars bij Rhenen 12.10.1319; tocht zijn (eerste) vrouw met de helft van zijn bezit op IJsselmonde 6.12.1327; is baljuw van Waterland en Amstelland 1332 e.v.; wordt door graaf Willem IV "onse neve" genoemd wanneer hij hem met het huis Schoten beleent 19.11.1339 voor zijn tweede huwelijk (met Machteld Reiniersdr. van Heemstede, die hij 27.11.1339 tocht); is rentmeester van Kennemerland en (West.)Friesland 4.2.1340 en 7.4.1342, ontvangt herhaaldelijk land en tienden in leen; voor het laatst vermeld (als lid van de grafelijke raad) wanneer Naarden het stapelrecht voor Zuiderzee.vis krijgt Brussel 28.5.1342, tr. (1) vóór 6.12.1327 Ida van Oosterwijk, getocht 1327, overl. vóór nov. 1339, dr. van Coen, heer van Oosterwijk.

De lezer neme goede nota van het volgende:
Graaf Willem III van Henegouwen en Holland noemt "Willaem den Cuser" op 2 mei 1334 "onsen neve ende trouwen knape" (NA, archief van de graven van Holland, nr. 255, fol. 25v). Willem (die) Cuser kan daarom geen bastaardzoon van Jan II van Avesnes, graaf van Henegouwen en Holland, zijn. Het was Jhr. H.A. van Foreest, die als eerste deze conclusie trok (Regionaal Archief Alkmaar, familiearchief Van Foreest, nr. 590, onvoltooid manuscript van Jhr. H.A. van Foreest, Het huis Oosterwijk, p. 44). Wel is Willem (die) Cuser een kleinzoon of achterkleinzoon van Jan I van Avesnes en Aleid van Holland.
(met dank aan de heer J.F. Jacobs)

Willem was later gehuwd (2) met Mechteld van HEEMSTEDE. Willem was later gehuwd (3) met Aleyd. Willem trouwt voor zondag 6 december 1327 (1) met

1.949.837  Ida van OOSTERWIJK is geboren rond 1294 te Gouda (ZH), is overleden voor november 1339.

1.949.838  Gerrit Boelen.

Gerrit was gehuwd met

1.949.839  N.N..

1.949.864  Jacob van BLEYSWIJCK is geboren rond 1298 te Delft (ZH).

Jacob was gehuwd met

1.949.865  N.N..

1.953.572  Gillis Storm is geboren rond 1280, is overleden na dinsdag 12 maart 1342.

Gillys van Cralingen, neef van de leenheer Jan van Polanen, heer van de Lecke, beleend met land in de Stormpolder, a overdracht door Gillis Storm 12 maart 1342.
Op 28 september 1413 is er nog sprake van 6 morgen 5 ½ hont land in Wateringen in Gillis Storms zaat maar dan kan de betrokkene al heel lang overleden zijn

Gillis was gehuwd met

1.953.573  N.N..

1.960.192  Willem die GREBBER is overleden in 1352.

baljuw van Waterland 1316, koopt tezamen met anderen, onder wie zijn vader en zijn broeder Gerbrand, de helft van Waterbroek 1313,.

Willem was gehuwd met

1.960.193  N.N..

2.022.500  Willem Willemsz is overleden tussen 1373 en 1375 te Leiden (ZH).

schepen van Leiden 1340/'41, '42/'43, '44/'45, '45/'46, (AK 407 fol. VIIvo), '50/'51, '66/'67,
misschien 1370 schout, kerkmeester O.L.V. kerk 1346/'47, rentmeester van Kennemerland en West-Friesland 1351-'61, 1354 vermeld onder de grafelijke knapen die livrei ontvingen

Willem was later gehuwd (2) met Haastiaan. Willem was later gehuwd (3) met Marie. Willem was gehuwd (1) met

2.022.501  Bartrade.

2.022.502  Jan VerLizebettenzn WIT.

Jan was gehuwd met

2.022.503  Catharina van ZWIETEN.

Generatie XXII

2.131.988  Jan I van AVESNES is geboren in april 1218 te Houffalize, is overleden op maandag 24 december 1257 te Valenciennes.

Jan gaat in ondertrouw op maandag 20 augustus 1246, trouwt op donderdag 25 oktober 1246 met

2.131.989  Aleida van HOLLAND is geboren rond 1226 te 's-Hertogenbosch (NB), is overleden tussen woensdag 1 maart en zondag 9 april 1284, is begraven te Valenciennes.

2.777.632  Jan II van ARKEL is geboren rond 1269, is gesneuveld op woensdag 27 maart 1297 te Vronen.

Jan was gehuwd met

2.777.633  N.N..

2.777.656  Otto II van GELRE ook genaamd De Lamme is geboren in 1215, is overleden in 1271.

Otto trouwt rond 1240 met

2.777.657  Margaretha van KLEEF is overleden in 1251.

2.777.658  Gwijde III van DAMPIERRE is geboren rond 1227, is overleden op zondag 7 maart 1305 te Compiegne (FR), is begraven te Flines.

Graaf van Vlaanderen

Gwijde trouwt in maart 1265 met

2.777.659  Isabella van LUXEMBURG is geboren rond 1247, is overleden rond 1298.

2.789.648  Egbert I van ALMELO is geboren rond 1260, is overleden tussen donderdag 15 augustus en vrijdag 1 november 1303.

Egbert was later gehuwd (2) met Mechteld van LIMBURG, dochter van Johan I van LIMBURG en Agnes van WILDENBURG. Mechteld is geboren voor 1270, is overleden na 1306. Egbert was gehuwd (1) met

2.789.649  Agnes van ZUYLEN is geboren rond 1260, is overleden rond 1297.

2.789.650  Egbert van BENTHEIM is geboren rond 1264, is vermoord rond 1311.

Egbert was gehuwd met

2.789.651  Hedwig van OLDENBURG is geboren rond 1265, is overleden na 1295.

3.899.472  N.N. NAGEL.

N was gehuwd met

3.899.473  N.N..

3.899.484  Zoet N.N..

Zoet was gehuwd met

3.899.485  Ver LIZEBETTE is geboren rond 1265, is overleden na 1311.

Ver Lizebette; vermeld 18-1-1311

Ver was eerder gehuwd (1) met Daniël van RODENRISSE. Ver was eerder gehuwd (2) met Dirk BOKEL, zie 4.045.004.

3.899.672  Jan II van AVESNES is geboren rond 1247 te Valenciennes, zie 1.065.994.

Jan trouwt rond 1270 (1) met Philippiavan LUXEMBURG, zie 1.065.994. Jan was later gehuwd (3) met N.N., zie 1.065.995. Jan was later gehuwd (4) met N.N., zie 1.065.994. Jan was gehuwd (2) met

3.899.673  Ymzoete NN..

3.899.674  Coen van OOSTERWIJK.

Coen was gehuwd met

3.899.675  Mabelia van WENDELNESSE.

3.907.144  Storm van VOORSCHOTEN HEER GILLISZ is geboren rond 1255.

Hij komt voor in een charter van 29 november 1303. Hierin wordt vermeld dat hij zich onderwerpt aan een uitspraak van graaf Jan II over zijn eedbreuken tegen de graaf. Omdat Storm zelf geen zegel had, verzocht hij ridder Kerstant van Raaphorst en de knapen Ogier uten Hoeke en Ogier van Cralingen voor hem te zegelen. In Sassenheim is begin veertiende eeuw sprake van het goed van Storm van Voorschoten, heer Gillisz, dat hij bedongen heeft, of een gelijk
goed in een ongenoemde plaats.

Storm was gehuwd met

3.907.145  N.N..

3.920.384  Jacob Jacobsz die GREBBER.

Jacob was gehuwd met

3.920.385  N.N..

4.045.000  Willem Luutgardensz is overleden voor dinsdag 7 september 1339 te Leiden (ZH).

Schepen te Leiden

Willem was gehuwd met

4.045.001  N.N..

4.045.002  Willem Heermansz.

Willem was gehuwd met

4.045.003  Yde N.N..

4.045.004  Dirk BOKEL.

Dirk was gehuwd met

4.045.005  Ver LIZEBETTE is geboren rond 1265, zie 3.899.485.

Ver was eerder gehuwd (1) met Daniël van RODENRISSE, zie 3.899.485. Ver was later gehuwd (3) met Zoet N.N., zie 3.899.484.

Generatie XXIII

4.263.976  Bouchard van AVESNES is geboren tussen 1172 en 1182, is overleden rond januari 1244.

Bouchard trouwt voor maandag 23 juli 1212 te Le Quesnoy Trouwt op 10 jarige leeftijd met

4.263.977  Margaretha van CONSTANTINOPEL is geboren tussen maandag 1 juli en zaterdag 31 augustus 1202, is overleden op zaterdag 10 februari 1280 te Gent (BE), is begraven te Flines.

Gravin van Vlaanderen en Henegouwen

Margaretha gaat in ondertrouw op vrijdag 18 augustus 1223, trouwt op woensdag 15 november 1223 (2) met Willem II van DAMPIERRE, zie 5.555.316.

4.263.978  Floris IV van HOLLAND is geboren op donderdag 24 juni 1210 te 's-Gravenhage (ZH), is overleden op woensdag 19 juli 1234 te Corbie, is begraven te Rijnsburg (ZH).

Floris trouwt voor vrijdag 6 december 1224 te Antwerpen (BE) met

4.263.979  Machteld van BRABANT is geboren rond 1197 te 's-Hertogenbosch (NB), is overleden op donderdag 22 december 1267, is begraven te Loosduinen (ZH).

Machteld trouwt (kerk) in 1212 (1) met Hendrik II van de PALTS.

5.555.264  Jan I van ARKEL is overleden rond 1272.

Jan was gehuwd met

5.555.265  Bertha van OCHTEN is geboren rond 1230, is overleden voor 1305, is begraven te Gorinchem (ZH).

Bertha was later gehuwd (2) met N.N..

5.555.312  Gerard III van GELRE ook genaamd Gerard IV van GELRE en ZUTPHEN is geboren in 1185, is gedoopt in 1185, is overleden op maandag 22 oktober 1229 of is overleden op maandag 22 oktober 1229, is begraven te Roermond (LI).

Gerard trouwt rond 1206 met

5.555.313  Margaretha van BRABANT is overleden op zondag 21 september 1231, is begraven te Roermond (LI).

5.555.314  Diederik VI van KLEEF is geboren in 1185, is overleden in 1260.

Diederik was gehuwd met

5.555.315  Mechtild van DINSLAKEN is overleden in 1224.

5.555.316  Willem II van DAMPIERRE is geboren rond 1196, is overleden op woensdag 3 september 1231.

Willem gaat in ondertrouw op vrijdag 18 augustus 1223, trouwt op woensdag 15 november 1223 met

5.555.317  Margaretha van CONSTANTINOPEL is geboren tussen maandag 1 juli en zaterdag 31 augustus 1202, zie 4.263.977.

Margaretha trouwt voor maandag 23 juli 1212 te Le Quesnoy Trouwt op 10 jarige leeftijd (1) met Bouchard van AVESNES, zie 4.263.976.

5.579.296  Arnold II van ALMELO is geboren rond 1245, is overleden op zondag 26 februari 1290.

Arnold was gehuwd met

5.579.297  Marina van OCHTEN is geboren rond 1240, is overleden rond 1282.

5.579.298  Stefan van ZUYLEN.

Stefan was gehuwd met

5.579.299  Hadewich van WILTENBURG.

5.579.300  Otto van BENTHEIM is geboren rond 1220, is overleden in 1279.

Otto was gehuwd met

5.579.301  Heilwich van TECKLENBURG is geboren rond 1225, is overleden na 1265.

5.579.302  Johan I van OLDENBURG.

Johan was gehuwd met

5.579.303  Richardis van HOYA STUMPENHAUSEN.

7.798.970  Jan die WITTE is geboren rond 1240, is overleden na 1299.

schepen van Delft, vermeld 11-7-1299.

Jan was waarschijnlijk gehuwd met

7.798.971  Hadewij van MAERLANT ook genaamd Ver Hadewie is overleden voor maandag 18 januari 1311.

bezit een hoeve in de Vrijenban bij Delft, verkocht 18-1-1311 door haar dochter Lisabeth, Isebrant Lisabethszoon, Jan de Witte diens broeder, en Ever Otsiersz., hun zwager.

7.840.768  Jacob die GREBBER.

Jacob was gehuwd met

7.840.769  N.N..

Generatie XXIV

8.527.952  Jacques d' OISY.

Jacques was gehuwd met

8.527.953  Adèle de GUISE.

8.527.954  Boudewijn VI van HENEGOUWEN, graaf van Vlaanderen, is geboren in juli 1171 te Valenciennes, is overleden na woensdag 20 juli 1205 te Bulgarije.

Boudewijn trouwt op maandag 13 januari 1186 te Chateau-Thiery met

8.527.955  Maria van CHAMPAGNE is geboren rond 1174, is overleden op maandag 9 augustus 1204 te Akko.

8.527.956  Willem I van HOLLAND is geboren rond 1168, is overleden op vrijdag 4 februari 1222, is begraven te Rijnsburg (ZH).

Willem trouwt in 1197 te Stavoren met

8.527.957  Aleida van GELRE is geboren rond 1187 te Zutphen (GE), is overleden op zondag 4 februari 1218 aldaar, is begraven op maandag 12 februari 1218 te Rijnsburg (ZH).

8.527.958  Hendrik I van BRABANT, hertog van Neder-Lotharingen, is geboren in 1165 te Leuven (BE), is overleden op maandag 3 september 1235 te Keulen (D), is begraven te Leuven (BE).

Hendrik trouwt op maandag 22 april 1213 te Soissons (2) met N.N.. Hendrik trouwt voor zondag 30 maart 1180 (1) met

8.527.959  Mathilde van BOULOGNE is geboren in 1163, is overleden voor 1211, is begraven te Leuven (BE).

11.110.528  Herbaren II van de LEDE is geboren rond 1145 te Langerak (ZH).

naam: (van ARKEL)

Herbaren trouwt Of Alverade werkelijk de vrouw is en niet Aleid is niet bekend met

11.110.529  Alverade van HEUSDEN is overleden rond 1253.

Alverade was eerder gehuwd (1) met Dirk DROSSAARD ook genaamd Heer van Brederode. Dirk is overleden rond 1236.

11.110.530  Ricold van OCHTEN is geboren rond 1190, is overleden rond 1241.

Ricold trouwt (kerk) rond 1225 met

11.110.531  Marina van BENTHEIM is geboren rond 1190, is overleden rond 1252.

11.110.624  Otto I van GELRE, graaf, is geboren rond 1150, is overleden na maandag 30 april 1207, is begraven te Kamp-LIntfort Begraven in Klooster Kamp.

Otto trouwt rond 1186 met

11.110.625  Richardis van SCHEYERNS-WITTELSBACH is geboren rond 1173 te Kelheim, is overleden op zondag 21 september 1231 te Roermond (LI).

11.110.626  Hendrik I van BRABANT is geboren in 1165 te Leuven (BE), zie 8.527.958.

Hendrik trouwt op maandag 22 april 1213 te Soissons (2) met N.N., zie 8.527.958. Hendrik trouwt voor zondag 30 maart 1180 (1) met

11.110.627  Mathilde van BOULOGNE is geboren in 1163, zie 8.527.959.

11.110.628  Diederik V van KLEEF is geboren in 1160, is overleden in 1196.

Diederik trouwt rond 1182 met

11.110.629  Margaretha van HOLLAND is geboren in 1164, is overleden na 1203.

11.158.592  Hendrik van ALMELO.

Hendrik was later gehuwd (2) met Aleidis van WOUDENBERG. Hendrik was gehuwd (1) met

11.158.593  N.N..

11.158.594  Hendrik van OCHTEN is geboren rond 1220, is overleden rond 1252.

Hendrik was mogelijk gehuwd met

11.158.595  N.N. van OCHTEN is geboren rond 1220, is overleden rond 1252.

11.158.600  Boudewijn I van BENTHEIM, burggraaf van Utrecht, is overleden tussen maart 1247 en zaterdag 9 mei 1248.

Graaf van Bentheim. Daarnaast in dezelfde periode burggraaf van Utrecht. In 1219 neemt hij tijdens de vijfde kruistocht deel aan de verovering van Damiate. Na het overlijden van graaf Willem I van Holland in 1222 was hij enige maanden regent voor de minderjarige Floris IV.

Boudewijn was gehuwd met

11.158.601  Jutta van RIETBERG is geboren rond 1180, is overleden op maandag 23 april 1246.

15.597.940  N.N. die WITTE.

N was gehuwd met

15.597.941  N.N..

15.597.942  IJsbrand van der MADE is geboren rond 1210, is overleden na 1260.

Ridder

IJsbrand was later gehuwd (2) met Hadewig Bartholomeusdr van MAERLANT, dochter van Bartholomeus van MAERLANT. Hadewig is geboren rond 1220, is overleden rond 1250. IJsbrand was gehuwd (1) met

15.597.943  N.N..

Generatie XXV

17.055.908  Boudewijn V van HENEGOUWEN is geboren rond 1148, is overleden op zondag 17 december 1195 te Bergen (BE).

Boudewijn trouwt in april 1169 te Le Quesnoy met

17.055.909  Margaretha van VLAANDEREN is geboren tussen 1140 en 1145, is overleden op dinsdag 15 november 1194 te Brugge (BE).

17.055.910  Henri I(le Liberal) van CHAMPAGNE is geboren in 1126, is overleden op dinsdag 17 maart 1181 te Troyes.

Henri was gehuwd met

17.055.911  Maria van FRANKRIJK is geboren in 1138, is overleden op woensdag 11 maart 1198, is begraven te Méaux.

17.055.912  Floris III van HOLLAND is geboren rond 1135, is overleden op woensdag 1 augustus 1190 te Antiochië.

Floris trouwt op dinsdag 28 augustus 1162 met

17.055.913  Ada van HUNTINGDON is geboren rond 1146 te Huntingdon, is overleden op vrijdag 11 januari 1208, is begraven te Middelburg (ZE).

Countess of Ross

17.055.914  Otto I van GELRE is geboren rond 1150, zie 11.110.624.

Otto trouwt rond 1186 met

17.055.915  Richardis van SCHEYERNS-WITTELSBACH is geboren rond 1173 te Kelheim, zie 11.110.625.

17.055.916  Godfried III van BRABANT, hertog van Neder-Lotharingen, is geboren rond 1140, is overleden op dinsdag 21 augustus 1190, is begraven te Leuven (BE).

Godfried trouwt in januari 1155 met

17.055.917  Margaretha van LIMBURG is geboren rond 1138, is overleden rond 1172, is begraven te Leuven (BE).

17.055.918  Mattheus van de ELZAS is overleden op woensdag 25 juli 1173 te Driencourt.

Graaf van Boulogne door huwelijk

Mattheus was gehuwd met

17.055.919  Maria van ENGELAND is geboren in 1136, is overleden in 1182 te Montreuil, is begraven aldaar.

Gravin van Boulogne

22.221.056  Floris van der LEDE.

Floris was gehuwd met

22.221.057  N.N..

22.221.058  Jan I van HEUSDEN.

Jan was gehuwd met

22.221.059  Aleid van KESSEL.

22.221.248  Hendrik van GELRE, graaf van Zutphen en Gelre, is geboren tussen 1117 en 1120, is overleden tussen donderdag 27 mei en vrijdag 10 september 1182.

Hendrik trouwt tussen 1134 en 1137 met

22.221.249  Agnes van ARNSTEIN is overleden voor 1179.

22.221.250  Otto I van WITTELSBACH, hertog van Beieren-Altenburg, is geboren rond 1120, is overleden op maandag 11 juli 1183 te Pfullendorf, is begraven te Scheyern.

Otto was gehuwd met

22.221.251  Agnes van LOON is overleden op dinsdag 26 maart 1191 te Kelheim, is begraven te Scheyern.

22.221.258  Floris III van HOLLAND is geboren rond 1135, zie 17.055.912.

Floris trouwt op dinsdag 28 augustus 1162 met

22.221.259  Ada van HUNTINGDON is geboren rond 1146 te Huntingdon, zie 17.055.913.

22.317.184  Arnold I van ALMELO.

Arnold was gehuwd met

22.317.185  N.N..

22.317.188  Ricold van OCHTEN is geboren rond 1190, zie 11.110.530.

Ricold trouwt (kerk) rond 1225 met

22.317.189  Marina van BENTHEIM is geboren rond 1190, zie 11.110.531.

22.317.200  Otto I van BENTHEIM is geboren rond 1135, is overleden in 1208.

Otto trouwt rond 1172 met

22.317.201  Alveradis van ARNSBERG, erfgename van Malsen, is overleden na 1205.

Generatie XXVI

34.111.816  Boudewijn IV van HENEGOUWEN is geboren rond 1110, is overleden op zaterdag 6 november 1171 te Mons (BE), is begraven op maandag 8 november 1171 aldaar.

Boudewijn trouwt rond 1130 met

34.111.817  Adelheid van NAMEN is geboren rond 1110, is overleden in juli 1168, is begraven te Bergen (BE).

34.111.818  Dirk van de ELZAS is geboren in 1100, is overleden op woensdag 17 januari 1168.

Graaf van Vlaanderen

Dirk was gehuwd met

34.111.819  Sybille van ANJOU is geboren in 1106, is overleden in 1165 te Jeruzalem (IS).

34.111.820  Theobald IV van BLOIS, bijgenaamd le Grand, is geboren na dinsdag 2 april 1090, is overleden op donderdag 10 januari 1152 te Lagny sur Marne.

Theobald trouwt in 1123 met

34.111.821  Mathilde van KARINTHIË is overleden op dinsdag 13 december 1160.

34.111.822  Lodewijk VII van FRANKRIJK, koning 1137, is geboren rond 1122, is overleden op zondag 21 september 1180 te Parijs, is begraven op zondag 21 september 1180 te Barbeaux.

Lodewijk trouwt op zondag 13 november 1160 (2) met Adelheid van BLOIS-CHAMPAGNE, dochter van Theobald IV van BLOIS (34.111.820) en Mathilde van KARINTHIË (34.111.821). Adelheid, mede-regentes, is geboren rond 1140, is overleden op zondag 4 juni 1206 te Parijs, is begraven te Fontigny. Lodewijk trouwt op zondag 25 juli 1137 te Bordeaux (1) met

34.111.823  Eleonora van AQUITANIË POITOU is geboren rond 1122 te Nieul-sur-l'Autrec, is overleden op woensdag 31 maart 1204 te Poitiers.

Eleonora trouwt op zondag 18 mei 1152 te Bordeaux (2) met N.N..

34.111.824  Dirk VI van HOLLAND is overleden op maandag 5 augustus 1157, is begraven te Rijnsburg (ZH).

Dirk trouwt voor 1135 of trouwt voor 1135 met

34.111.825  Sophia van RHEINECK is geboren rond 1115, is overleden op zondag 26 september 1176 te Jeruzalem (IS).

34.111.826  Henry van SCHOTLAND is geboren in 1114, is overleden op donderdag 12 juni 1152.

Earl of Huntingdon 1136

Henry was gehuwd met

34.111.827  Ada van VARENNES is overleden in 1178.

34.111.832  Godfried II van LEUVEN, hertog van Neder-Lotharingen, is geboren rond 1105, is overleden op zaterdag 13 juni 1142, is begraven te Leuven (BE).

Godfried trouwt rond 1139 met

34.111.833  Lutgardis van SULZBACH is overleden na 1162.

34.111.834  Hendrik II van ARLON, hertog van Limburg, is geboren in 1112, is overleden in augustus 1167 te Rome (IT), is begraven te Rolduc (LI).

Hendrik trouwt in 1136 met

34.111.835  Mathilde van SAFFENBERG, erfgename van Rode, is overleden op dinsdag 2 januari 1145, is begraven te Rolduc (LI).

34.111.836  Dirk van de ELZAS is geboren in 1100, zie 34.111.818.

Dirk was gehuwd met

34.111.837  Sybille van ANJOU is geboren in 1106, zie 34.111.819.

34.111.838  Stephen(Etienne) van BLOIS is geboren in 1096, is overleden op maandag 25 oktober 1154 te Dover, is begraven te Faversham.

Adoptiezoon van Hendrik I

Stephen(Etienne) trouwt voor 1125 met

34.111.839  Mathilde van BOULOGNE is geboren in 1105, is overleden op zaterdag 3 mei 1152 te Hedingham Castle (Essex).

Erfdochter

44.442.112  Herbaren van der LEDE is gevonden in 1143 Het oudst bekende lid van het geslacht Van der Leede is een Herbaren, die samen met de heren Van Altena, Amstel en Teylingen in 1143 in een oorkonde wordt genoemd als getuige voor bisschop Hardbertus van Utrecht..

Herbaren was gehuwd met

44.442.113  N.N..

44.442.496  Gerard II van GELRE is geboren rond 1098, is overleden voor vrijdag 2 februari 1134.

Gerard was gehuwd met

44.442.497  Ermgard van ZUTPHEN, erfgename nà broer Hendrik.

44.442.498  Lodewijk II van ARNSTEIN.

Lodewijk was gehuwd met

44.442.499  Udilhildis (Adelheid) van ODENKIRCHEN.

44.442.500  Otto (IV) van SCHEYERN, paltsgraaf, is geboren voor 1104, is overleden op zaterdag 4 augustus 1156, is begraven te Ensdorf.

Otto trouwt voor donderdag 13 juli 1116 met

44.442.501  Heilica van LENGENFELD is overleden op maandag 14 september 1170, is begraven te Ensdorf.

44.442.502  Lodewijk I van LOON, burggraaf van Mainz.

Lodewijk was gehuwd met

44.442.503  Agnes van METZ.

44.634.368  Everhardus van ALMELO.

Everhardus was gehuwd met

44.634.369  N.N..

44.634.400  Dirk VI van HOLLAND, zie 34.111.824.

Dirk trouwt voor 1135 of trouwt voor 1135 met

44.634.401  Sophia van RHEINECK is geboren rond 1115, zie 34.111.825.

44.634.402  Godfried I van KUYC, graaf van Arnsberg door huw..

Godfried was gehuwd met

44.634.403  Ida van WERL-ARNSBERG.

Generatie XXVII

68.223.632  Boudewijn III van HENEGOUWEN is geboren rond 1087, is overleden rond 1120.

Boudewijn trouwt rond 1107 met

68.223.633  Jolante van GELRE, regentes Henegouwen 1120-1125, is geboren rond 1090, is overleden rond 1122, is begraven te Mons (BE).

68.223.634  Godfried van NAMEN, graaf, is geboren rond 1067, is overleden op zaterdag 19 augustus 1139 te Floreffe.

Godfried trouwt (kerk) rond 1109 met

68.223.635  Ermesinde van LUXEMBURG is geboren rond 1084 te Trier, is overleden op dinsdag 24 juni 1141 te Floreffe.

Ermesinde was eerder (niet waarschijnlijk) gehuwd (1) met Henrdrik III van WASSENBERG. Ermesinde trouwt (kerk) rond 1097 (2) met Albert I van DAGSBURG.

68.223.640  Stefanus II Hendrik van BLOIS, graaf van Meaux en Brie, is geboren rond 1045, is overleden op dinsdag 27 mei 1102 te Ramla.

Stefanus trouwt voor 1085 te Chartres met

68.223.641  Adela van ENGELAND, ook genaamd 'van Normandie', is geboren rond 1062, is overleden op dinsdag 8 maart 1138 te Marcigny, is begraven te Caen.

68.223.642  Engelbert II van SPANHEIM, markgraaf van Istrie.

Engelbert was gehuwd met

68.223.643  Uta van PASSAU.

68.223.644  Lodewijk VI van FRANKRIJK is geboren in 1081, is overleden op zondag 1 augustus 1137 te Parijs, is begraven te Saint Denis.

Frans koning 1108

Lodewijk was gehuwd met

68.223.645  Adelheid van SAVOYE is geboren in 1100, is overleden in 1154, is begraven te Parijs.

68.223.646  Willem van AQUITANIË POITOU, hertog en graaf.

Willem was gehuwd met

68.223.647  Eleonora van CHÂTELLERAULT.

68.223.648  Floris II van HOLLAND is geboren rond 1085, is overleden op donderdag 2 maart 1122, is begraven te Egmond (NH).

Floris was eerder gehuwd (1) met N.N.. Floris trouwt rond 1108 of trouwt rond 1108 (2) met

68.223.649  Geertruid van SAKSEN is geboren rond 1078, is overleden op dinsdag 23 mei 1144, is begraven te Rijnsburg (ZH).

68.223.650  Otto van RHEINECK is geboren rond 1080, is overleden in 1150.

Otto was gehuwd met

68.223.651  Geertruid van NORDHEIM, wed. Siegfried van Ballenstedt, is geboren rond 1091, is overleden in 1151.

Wed. van Siegfried van Ballenstedt

68.223.652  David I van SCHOTLAND is geboren in 1084, is overleden op zondag 24 mei 1153 te Carlisle.

Koning