Foto's uit Wapenveld en omgeving"Snel Verrezen"

Rond 1947 hier gebouwd als illegale noodwoning.
Na uitspraak van de rechtbank in Zutphen (symbolische boete 1 gulden) als legaal geregistreerd.
In 1966/67 afgebroken om plaats te maken voor de dokterspraktijk van toenmalig Dr. Bronsveld.

"Snelverrezen"

De naam  "Snelverrezen"  had betrekking op de snelheid van bouwen.
Vooraf werd er op een stukje grond (meestal een moestuin)

een bron geslagen voor een waterpomp.
Dan werden elders de prefab wanden gemaakt en het dak.
Alles was er op gebaseerd dat het in één nacht op te zetten was.
Meestal met kennissen en familie.
Een paar stoelen een bed en een tafel  waren snel neergezet en men kon wonen.
Wel moet men bedenken dat in die jaren veel meer gedoogd werd dan nu.
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                        "Snelverrezen"
 

1 avond en nacht had men nodig om de prefab wanden en dakplaten te plaatsen.

Groter


                                                                                                                                                                                                              Je mocht dan wonen tot de gerechtelijke uitspraak                                       
                                                                                                                                                            Groter
 

 


Apeldoorns Kanaal.


 Groter  

                                                   
                                                         Hezenbergersluis na dijkdoorbraak nabij de Berghuizer Papierfabriek.

                                                                                                                                                        Groter

   
Hoogwater bij de stuw tussen Evergunne en Zwarte Kolk.


 Groter

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                Ned. Herv. Kerk.

                                                                                                                                                            Groter


   Manenbergerbrug.

   Groter

   
Benzinepomp bij Horst (klapperdijk) voormalig fietsenmaker.


Groter
 Fiat, Daf en Renault.


Groter
Klapperdijk voor cafetaria  " Fam. Mooi ".


GroterKlapperdijk voor de winkel van  " J. Wonink ".


GroterBoerderij op  "de Belt "
voorhuis met wasrek

Groter

                                                                                                                                                                       


 
Boerderij op  "de Belt "
met pomp en bussenrek

GroterBoerderij op  "de Belt "
de deel met hooiberg


GroterBoerderij op  "de Belt"

zgn. Bakhuis

Groter
Boerderij op "de Belt"
Melkbussen met melkzeef

Groter

   


    Foto's :
 gescand van door ouderdom verslechterde negatieven.

 

    b.j.stijf  a. zn.          the old man