natuurkunde

Atoommodel van Bohr (1)

Deze applet is een animatie van het waterstofatoom volgens de theorie van Bohr (Rutherford).
This browser doesn't support HTML5 canvas!
(De Broglie)
Applet: Walter Fendt
www.walter-fendt.de


Atoommodel van Bohr - aanslag en terugval

Volgens de theorie van Bohr...
  1. ...bevindt elk atoom zich van nature in de zogeheten grondtoestand. Dat is de meest stabiele toestand van het atoom. In deze toestand is de energie van het atoom het kleinst en wisselt het geen energie (straling) uit met de omgeving.
    Je kunt je daarbij voorstellen dat de elektronen zó over de schillen (stationaire banen) zijn verdeeld, dat de elektronenwolk zo dicht mogelijk om de kern zit. Eerst wordt dus de K-schil (de kleinste schil) opgevuld, als die vol is de L-schil, enzovoorts.
  2. ...kan een atoom worden aangeslagen door absorptie van een hoeveelheid energie die past in het energie-
    niveauschema van het atoom.
    Stel je daarbij voor dat in een aangeslagen toestand een elektron tijdelijk in een wijdere (hogere) schil om de kern cirkelt.
  3. ...zijn aangeslagen toestanden instabiel. Het atoom valt terug naar de grondtoestand en staat de energie weer af in de vorm van één of meer fotonen.

Deze applet illustreert het atoommodel van Bohr voor het eenvoudigste atoom: het waterstofatoom.

De applet