natuurkunde

Breking en terugkaatsing (1)

Deze applet simuleert de breking en terugkaatsing van licht op het grensvlak van twee doorzichtige stoffen.
Applet: PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder
https://phet.colorado.edu


Breking en/of terugkaatsing

Licht wordt op het grensvlak van twee heldere, doorzichtige voorwerpen meestal deels doorgelaten en deels terug-
gekaatst. Denk bijvoorbeeld aan het grensvlak tussen een vensterruit en de lucht: je kunt door de ruit heen kijken (doorlating) en je tegelijk ook in de ruit spiegelen (terug-
kaatsing).
Het doorgelaten licht wordt bijna altijd van richting veranderd. Je noemt dat breking. Alleen bij loodrechte inval gebeurt dat niet.

Drie mogelijkheden. Brekingsindex

Wat er precies gebeurt hangt af van de stoffen waaruit de twee voorwerpen bestaan.
  1. Deels doorlating met breking naar de normaal toe en deels terugkaatsing.
  2. Deels doorlating met breking van de normaal af en deels terugkaatsing.
  3. Geen doorlating, totale terugkaatsing.

Elke doorzichtige stof heeft zijn eigen brekingsindex. Dat is een getal dat aangeeft hoe sterk de stof het licht breekt. Hoe groter de brekingsindex, hoe sterker de breking.

De applet

Met deze applet kun je breking en terugkaatsing van licht bestuderen.

Kies eerst 'Intro'.

Breking vanuit lucht naar een andere stof


Breking vanuit een andere stof naar lucht


Kies dan 'Prisms'.
Onder 'More Tools' krijg je opnieuw de intro-situatie, maar dan met meer mogelijkheden.
Je kunt bijvoorbeeld in elke doorzichtige stof de lichtsnelheid meten. Ga na dat geldt: