natuurkunde

Buiging aan één smalle opening (1)

Deze applet illustreert buiging van golven aan één kleine opening.
This browser doesn't support HTML 5 canvas!
Applet: Walter Fendt
www.walter-fendt.de


Buiging

Oppervlaktegolven op water, geluidsgolven, lichtgolven - alle soorten golven vertonen buiging. Buiging is typerend voor golven.
Wat is buiging? Stel, een golf loopt tegen een barrière. Dan wordt de golf tegengehouden. Is er een kleine opening in de barrière, dan kan een deel van de golf toch verder.
Nu blijkt: als de opening klein genoeg is, dan gaat de golf achter de opening niet alleen rechtdoor, maar buigt hij alle kanten op. Je treft het doorgelaten deel van de golf dus niet alleen in het verlengde van de opening aan, maar overal achter de barrière.
'Klein genoeg' is: niet veel groter dan de golflengte van de golven.

De applet

Van linksonder valt een bundel monochromatisch laserlicht op een ondoorzichtige, lichtgrijze plaat met één smalle opening. (Monochromatisch = van één golflengte). De opening is zó smal, dat er buiging optreedt: het licht gaat niet alleen rechtdoor maar buigt ook af naar links en rechts. Op het ronde, zwarte scherm achter de plaat ontstaat in het midden dus geen scherpe streep licht maar een lichtvlek, die breder is dan de opening. Daar links en rechts naast ontstaan nog meer lichtvlekken. De centrale lichtvlek heeft de grootste intensiteit.
Een lichtvlek heet een maximum, een donkere vlek tussen twee maxima een minimum.

Ga na:

Hoe smaller de opening, hoe breder het centrale maximum, dus hoe sterker de buiging.