natuurkunde

Eenparige cirkelbeweging

Deze applet demonstreert de eenparige cirkelbeweging.
This browser doesn't support HTML5 canvas!


versnelling  (ampz)
kracht  (Fmpz)

Applet: Walter Fendt
www.walter-fendt.de


Eenparige cirkelbeweging

Je noemt een cirkelbeweging eenparig als de omloopstijd constant is.
Als een voorwerp een eenparige cirkelbeweging uitvoert met straal r en omloopstijd T geldt voor de snelheid v:


Oorzaak - middelpuntzoekende kracht

Om de oorzaak van een beweging te vinden kijk je altijd naar de netto kracht (de resulterende kracht) op het bewegende voorwerp. Voor een eenparige cirkelbeweging moet die aan twee eisen voldoen:
  1. De grootte moet constant zijn.
  2. De richting moet steeds loodrecht op de richting van de snelheid staan.

Zo ontstaat een eenparige cirkelbeweging. Omdat de netto kracht steeds naar het middelpunt van de cirkel wijst heet hij ook middelpuntzoekende kracht.
Voor de middelpuntzoekende kracht Fmpz op een voorwerp met massa m dat een eenparige cirkelbeweging uitvoert met straal r en snelheid v geldt:

De applet

Je ziet een wit punt dat een eenparige cirkelbeweging uitvoert.

Onderzoek

Ga de geldigheid van de twee formules na.