natuurkunde

Dopplereffect (1)

Deze applet simuleert het dopplereffect.


Applet: General Physics Animations,  B. Surendranath
www.surendranath.org


Golven

Een trillingsbron veroorzaakt een golf in het omringende medium. Een trillende gitaarsnaar bijvoorbeeld veroorzaakt een geluidsgolf in de omringende lucht. Een trillend, geladen deeltje veroorzaakt een elektromagnetische golf.

Het dopplereffect

Als de trillingsbron zich voortbeweegt terwijl hij trilt, ontstaat het dopplereffect. Door de beweging van de bron worden de golven asymmetrisch. In de bewegingsrichting ontstaat een kleinere golflengte, in de tegenovergestelde richting een grotere.
Door het dopplereffect neemt een waarnemer dus een verkleinde of juiste een vergrote golflengte waar. Dus ook een vergrote respectievelijk verkleinde frequentie.

Formules - bepaling van de snelheid van de bron

Als je de oorspronkelijke golflengte (λ) weet, en als je de golflengteverschuiving (Δλ) kunt meten, dan kun je het dopplereffect gebruiken om de snelheid te bepalen waarmee de bron zich voortbeweegt (vbron).
Je gebruikt dan een van de volgende formules.

De applet

Het rode stipje is een trillingsbron die in het witte scherm een golf veroorzaakt.

Zie ook

Een afleiding van de dopplerformules (in een iets andere vorm) vind je op deze pagina van www.natuurkunde.nl.