natuurkunde

Draai-evenwicht (2)

Deze applet behandelt de hefboomwet.
This browser doesn't support HTML5 canvas!
Applet: Walter Fendt
www.walter-fendt.de


Kracht, arm en moment

Bij een draaibeweging zijn niet alleen de grootte en richting van de krachten bepalend. Ook de arm is belangrijk: de loodrechte afstand van de kracht tot het draaipunt. Een zwakke kracht kan met een grote arm de draaiwerking van een sterke kracht compenseren. Daarom reken je aan draaiingen niet met krachten maar met momenten.

Het moment M van een kracht is het product van kracht F en arm r:


Draai-evenwicht, de hefboomwet

Een hefboom is een voorwerp dat kan draaien om een as. Een hefboom is in evenwicht als de som van alle linksdraaiende momenten (+) gelijk is aan de som van alle rechtsdraaiende momenten (-), kortweg:
Bij draai-evenwicht is de som van alle momenten nul.

De applet

Je ziet een symmetrische hefboom met een aantal gewichtjes van elk 1,0 N.
De applet start met de hefboom in evenwicht.