natuurkunde

Het elektrische veld

Deze applet geeft een indruk van het elektrische veld rond één of twee puntladingen.
 Aantal ladingen     Eén    Twee
 Teken lading rechts     Positief    Negatief
Verhouding lading R/L = 1 
 Weergave veld     Veldlijnen
   Equipotentiaallijnen
Applet: General Physics Animations,  B. Surendranath
www.surendranath.org


Het elektrische veld

Elektrisch geladen deeltjes (voorwerpen) trekken elkaar aan of stoten elkaar af. Voor die krachtwerking is geen contact nodig. Kennelijk heeft een geladen deeltje een 'invloedssfeer' om zich heen, een onzichtbaar gebied waarin het elektrische kracht kan uitoefenen. Je noemt zo'n gebied een elektrisch veld.
Elektrische velden breiden zich uit met de lichtsnelheid, in principe tot oneindig ver. Hoe groter de afstand tot het geladen deeltje, hoe zwakker het veld, tot de kracht-
werking zó klein is dat het veld niet meer meetbaar is.

De oorzaak: lading

Elektrische velden worden veroorzaakt door stilstaande geladen deeltjes. Gaat het deeltje bewegen, dan ontstaat er ook een magnetisch veld.
Omdat de elektrische kracht aantrekkend of afstotend kan zijn, moeten er wel twee soorten lading bestaan. Die heten positief en negatief, of plus en min. Gelijknamige ladingen stoten elkaar af, ongelijknamige trekken elkaar aan.
De oorsprong van lading zelf ligt in het atoom. Protonen zijn van nature altijd positief, elektronen even sterk negatief. Een neutraal voorwerp bevat even veel protonen als elektronen. Een positief geladen voorwerp heeft een elektronentekort, een negatief geladen voorwerp een elektronenoverschot.

Een plattegrond

Hoewel elektrische velden onzichtbaar zijn, kun je er toch een visuele indruk van krijgen. Met behulp van elektrische veldlijnen of equipotentiaallijnen maak je een soort plattegrond.

De applet

Deze applet toont het elektrische veld van één of twee puntladingen.
De applet start met 2 positieve ladingen. Rechts kun je een aantal keuzes maken; rechts onder kies je voor veldlijnen, equipotentiaallijnen of beide.