natuurkunde

Ontstaan van elektromagnetische golven

Deze applet geeft een indruk van het ontstaan van elektromagnetische golven.
Applet: PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder
https://phet.colorado.edu


Elektromagnetische golven, elektromagnetische straling

Een elektrisch geladen deeltje, bijvoorbeeld een elektron of een proton, heeft een elektrisch veld om zich heen. In dat gebied trekt het deeltje andere elektrisch geladen deeltjes aan of stoot ze af.
Door trilling of een andere beweging van het deeltje ontstaat er in het veld verstoring, die zich uitbreidt als een golf. Omdat veranderende elektrische velden magnetisme veroorzaken, ontstaat er nu ook een golvend magnetisch veld. En dat veroorzaakt weer een elektrisch veld, enz.
Zo ontstaan elektromagnetische golven. Die breiden zich uit met de lichtsnelheid (c), in vacuüm (en lucht) 3,0  108 m/s.
Je zegt: het trillende deeltje zendt elektromagnetische straling uit

Alles straalt altijd

Alle materie bestaat (onder andere) uit protonen en elektronen. Die trillen altijd en zenden dus voortdurend elektromagnetische straling uit. Alles straalt altijd - elk voorwerp zendt voortdurend elektromagnetische straling uit. Om je heen is het dus een wirwar van allerlei door elkaar heen lopende elektromagnetische golven. Een heel klein deel daarvan kun je zien: lichtgolven. Een ander klein deel kun je voelen als warmtestraling.

De applet

Je ziet een positief geladen deeltje. De veldlijnen tonen het elektrische veld. De uitbreiding daarvan zie je sterk vertraagd.
Door in de groen omlijnde box een keuze te maken, laat je de lading bewegen. Je krijgt dan een indruk van het ontstaan van elektromagnetische golven.