natuurkunde

Elektromagnetisch spectrum

Deze applet toont het elektromagnetisch spectrum.
Applet: The King's Centre for Visualisation in Science (The King's University College)
http://www.kcvs.ca


Elektromagnetische golven, elektromagnetische straling

Alle materie zendt voortdurend elektromagnetische straling uit. Alles straalt altijd. Om je heen is het dus een wirwar van allerlei door elkaar heen lopende elektromagnetische golven. Een heel klein deel daarvan kun je zien: lichtgolven. Een ander klein deel kun je voelen als warmtestraling.

Ontstaan

Elektromagetische golven worden veroorzaakt door trillende of op een andere manier bewegende geladen deeltjes (protonen, elektronen, atoomkernen, enzovoorts). Door de beweging van zo'n deeltje ontstaat er in het elektrische veld rondom het deeltje een verstoring, die zich uitbreidt als een golf. Omdat veranderende elektrische velden magnetisme veroorzaken, ontstaat er nu ook een golvend magnetisch veld. En dat veroorzaakt weer een elektrisch veld, enzovoorts. Zo ontstaan elektromagnetische golven.

Snelheid

Elektromagnetische golven breiden zich uit met de lichtsnelheid (c), in vacuüm (en lucht) 3,0  108 m/s.

De applet

Bovenaan zie je het volledige elektromagnetische spectrum, van gammastraling tot en met radiostraling.
Daaronder is het zichtbare deel daarvan (licht dus) vergroot.
Met de slider onderaan kies je uit het zichtbare spectrum een golflengte. Voor elke keuze toont 'Wave View' het golfmodel, 'Photon View' het deeltjesmodel.