natuurkunde

Kinetische gastheorie

Deze applet behandelt de kinetische gastheorie.
Applet: Paul Falstad / Bob Hanson - SwingJS
www.falstad.com
SwingJS


Kinetische gastheorie

De kinetische gastheorie linkt macro aan micro. De theorie herleidt macroscopische eigenschappen van gassen, zoals temperatuur, tot gedrag en eigenschappen van de submicroscopische deeltjes waaruit gassen bestaan.

Temperatuur en kinetische energie

De kinetische gastheorie zegt (onder andere) dat de absolute temperatuur T van een gas samenhangt met gemiddelde kinetische energie Ek van de gasdeeltjes volgens:waarin k de constante van Boltzmann is (1,381 ⋅ 10-23 J/K).

De applet

Je ziet een gas in een gasdicht vat. De stippen stellen de deeltjes (moleculen, atomen) voor. De kleur van een deeltje geeft zijn kinetische energie aan: hoe roder hoe meer, hoe blauwer hoe minder.