natuurkunde

Staande golven

Met deze applet bestudeer je staande golven.
Applet: PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder
https://phet.colorado.edu


Staande golven

Op een snaar kunnen staande golven ontstaan. Een staande golf is een patroon van bergen en dalen langs de hele snaar, dat niet langs de snaar loopt maar alleen op en neer trilt.

Ontstaan - knopen en buiken

Een staande golf ontstaat door interferentie van heen- en teruglopende golven op de snaar. Op plaatsen waar steeds twee golftoppen of twee golfdalen samenkomen ontstaat een extra heftige trilling: een buik. Waar steeds een golftop en een golfdal samenkomen, doven de heen- en teruglopende golven elkaar uit en trilt de snaar niet: een knoop.

Resonantie

Staande golven zijn in feite een resonantieverschijnsel. Bij een gegeven lengte van de snaar passen slechts bepaalde golflengtes, dus bepaalde frequenties. Die noem je de eigenfrequenties van de snaar. Met die frequenties kan de snaar optimaal trillen: resoneren.

Als de snaar aan beide kanten is ingeklemd, geldt:

Grondtoon, boventonen


De applet

Je ziet een snaar in rust. De snaar is weergegeven als drie massa's, verbonden door veren.