natuurkunde

Principe van Huygens

Deze applet demonstreert het principe van Huygens. Daarmee zijn uitbreiding, terugkaatsing en breking van golven te verklaren.
This browser doesn't support HTML 5 canvas!
Applet: Walter Fendt
www.walter-fendt.de


Het principe van Huygens

Dit is het principe van Huygens:
Elk punt dat door een golf in trilling wordt gebracht, wordt zélf een trillingsbron die cirkelgolven (bolgolven) uitzendt.
Hiermee kun je uitbreiding, terugkaatsing en breking van golven verklaren.

De applet

Je ziet een simulatie van het principe van Huygens. Linksboven, in medium 1, ontstaat een vlakke golf. Halverwege, bij het grensvlak, wordt deze golf tegen de grens met medium 2 teruggekaatst en gebroken.
In het witte tekstveld rechts worden terugkaatsing en breking uitgelegd met het principe van Huygens.