natuurkunde

Impulsbehoud, botsingen

Deze applet demonstreert de wet van behoud van impuls.
This browser doesn't support HTML5 canvas!
Applet: Walter Fendt
www.walter-fendt.de


Impuls - definitie

De impuls p van een voorwerp, of van een deeltje met massa, is het product van massa m en snelheid v. Eenheid: kgm/s.
Impuls is een vectorgrootheid: impuls heeft een grootte en een richting.


Impulsbehoud - botsingen en explosies

Het verloop van botsingen en explosies kun je goed beschrijven met de grootheid impuls, want bij elke botsing en bij elke explosie geldt de wet van behoud van impuls:

De totale impuls vóór het proces is gelijk aan de totale impuls ná het proces.

Omdat impuls een vectorgrootheid is, moet je bij berekeningen met impulsbehoud de richtingen van de impulsen ook incalculeren, met plus- en mintekens.

Impulsbehoud is algemeen geldig: op de schaal van elementaire deeltjes, op alledaagse schaal en op kosmische schaal.


De applet

Deze applet demonstreert de wet van behoud van impuls bij de botsing van twee karretjes.
Het blauwe karretje (2) staat stil. Het rode karretje (1) komt van links en is aanvankelijk buiten beeld. Van beide karretjes staat de beginsnelheid bovenaan en de eindsnelheid, na de botsing, onderaan.