natuurkunde

Inductie

Met deze applet kun je inductie bestuderen.
Applet: PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder
https://phet.colorado.edu


Inductie

De engelsman Michael Faraday ontdekte rond 1830 het natuurverschijnsel inductie:

Een veranderende magnetische flux in een spoel veroorzaakt een spanning tussen de uiteinden van die spoel, en bij gesloten stroomkring ook een stroom.

De magnetische flux (Φ) in een spoel geeft aan hoeveel magnetische veldlijnen de spoel doorkruisen. Eenheid: weber (Wb).

Maatschappelijk belang

Technische toepassingen van inductie spelen sinds ongeveer 150 jaar een hoofdrol in onze maatschappij. In elektriciteitscentrales bijvoorbeeld wordt inductie toegepast bij productie van de elektrische energie waarop onze maatschappij draait. Zonder inductie dus geen elektriciteit en geen elektrische apparaten.

De applet

Je hebt een magneet. Het magneetveld kun je zichtbaar maken door Field lines aan te vinken.
Naast de magneet zie je een een spoel, opgenomen in een stroomkring met een lamp en een voltmeter. Je kunt nog twee andere spoelen kiezen, met meer of juist minder windingen.

Onderzoek

Ga het volgende na: