natuurkunde

Kracht en beweging

Deze applet gaat over het verband tussen kracht en beweging.
Applet: PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder
https://phet.colorado.edu


Vier definities


Kracht, massa en beweging

De beweging van een voorwerp wordt bepaald door twee dingen:

De eerste twee bewegingswetten van Newton

De 1e en de 2e wet van Newton beschrijven hoe een voorwerp met massa m beweegt onder invloed van een bepaalde nettokracht Fnetto.
  1. Als Fnetto nul is, dan is het voorwerp in rust of beweegt het met constante snelheid langs een rechte lijn.
  2. Als Fnetto niet nul is maar wel constant, dan krijgt het voorwerp een constante versnelling a, waarvoor geldt:

De applet

Deze applet heeft vier mogelijkheden om het verband tussen kracht en beweging te bestuderen: