natuurkunde

Het magnetische veld van een rechte stroomdraad

Deze applet toont het magnetische veld van een rechte stroomdraad.
This browser doesn't support HTML5 canvas!
Applet: Walter Fendt
www.walter-fendt.de


Het magnetische veld

Een magneet trekt voorwerpen van ijzer, nikkel of kobalt aan. Voor die krachtwerking is geen contact met de voorwerpen nodig. Andere magneten kan hij niet alleen aantrekken maar ook afstoten. Ook daar is geen contact voor nodig. Kennelijk heeft een magneet een 'invloedssfeer' om zich heen, een onzichtbaar gebied waarin hij kracht kan uitoefenen. Je noemt zo'n gebied een magnetisch veld.
Magnetische velden breiden zich uit met de lichtsnelheid, in principe tot oneindig ver. Hoe groter de afstand tot de magneet, hoe zwakker het veld, tot de krachtwerking zó klein is dat het veld niet meer meetbaar is.

Oorzaak van magnetisme

Magnetische velden worden veroorzaakt door bewegende geladen deeltjes.

Een plattegrond

Magnetische velden zijn onzichtbaar. Je kunt ze visualiseren met behulp van magnetische veldlijnen. Die teken je zó dat in elk punt van het veld... Zo krijg je toch een beeld van het veld, een soort plattegrond.

De applet

Deze applet toont het magnetische veld rondom een rechte, verticale, stroomvoerende draad.
De zwarte pijl wijst in de richting van de elektrische stroom, per definitie van plus naar min. De bewegende stipjes zijn stromende geleidingselektronen, die met hun beweging het magnetische veld veroorzaken. De magnetische veldlijnen zijn donkerblauw. De draad doorsnijdt een grijze plaat, waarop een naaldmagneetje staat.
Merk op:

Richtingen: de kurkentrekkerregel

Stroomrichting en richting van het magnetische veld horen bij elkaar als de draairichting en voortgangsrichting van een kurkentrekker (of een schroefdop).