natuurkunde

Het experiment van Michelson-Morley (1)

Deze applet is een animatie van het experiment van Michelson en Morley.

Klik hier

om de applet te starten
(in een nieuw scherm).
Applet: 'Galileo and Einstein', University of Virginia
http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu


De ether

In 1865 voorspelde Maxwell het bestaan van elektromagnetische golven, met een golfsnelheid van 3,0 ⋅ 108 m/s. Licht, dat dezelfde snelheid heeft, bleek ook een elektromagnetische golf. Daarom wordt die snelheid de 'lichtsnelheid' genoemd. Wetenschappers dachten toen dat deze snelheid, zoals altijd, was vastgesteld ten opzichte van iets anders, een bepaald medium. Dat was nog niet ontdekt maar werd alvast de 'ether' genoemd.

Het experiment van Michelson en Morley

In 1887 wilden Michelson en Morley met een beroemd geworden experiment de snelheid van de aarde door de ether meten. Met een halfdoorlatende spiegel werden twee onderling loodrechte, coherente lichtbundels gemaakt. De twee bundels kwamen via twee andere spiegels samen in een detector. Het interferentiepatroon zou moeten veranderen bij draaiing van de hele opstelling. Immers, bij de ene oriëntatie krijgt de ene lichtbundel de baansnelheid van de aarde door de ether extra mee en de andere niet, en bij een andere oriëntatie kan dat andersom zijn. Echter: draaiing had geen enkel effect!
Conclusie was dat licht zich niets aantrekt van de snelheid van de aarde door de ether. Je meet steeds hetzelfde interferentiepatroon dus ook dezelfde lichtsnelheid. Die conclusie maakt de hypothese van de ether overbodig.

De applet

  1. Als je onderaan op 'Play' (▶) klikt start het experiment. De lichtbundel komt van links.
  2. Met de slider regel je de snelheid van de aarde door de ether.