natuurkunde

De 2e wet van Newton

Met deze applet kun je de 2e wet van Newton verifiëren voor een eenparig versnelde beweging.
This browser doesn't support HTML 5 canvas!

Wrijvings-


Applet: Walter Fendt
www.walter-fendt.de


Beweging

De beweging van een voorwerp wordt bepaald door twee dingen:

Oorzaak en gevolg - nettokracht, massa en versnelling

Nettokracht is oorzaak. Is de nettokracht ongelijk aan nul dan is versnelling of vertraging het gevolg. Massa is de mate waarin het voorwerp zich tegen de nettokracht, dus tegen de versnelling, verzet.
Hoe dat precies zit wordt beschreven met de eerste twee wetten van Newton:
  1. De eerste wet van Newton:
    Als er op een voorwerp geen nettokracht werkt, dan is het voorwerp in rust of beweegt het met constante snelheid: eenparig rechtlijnig.
  2. De tweede wet van Newton:
    Als er op een voorwerp wel een nettokracht werkt, dan versnelt of vertraagt het. De versnelling a is recht evenredig met de nettokracht Fnetto.
    In formulevorm, met m de massa van het voorwerp:

De applet

Deze applet simuleert een experiment waarmee je het verband tussen nettokracht, massa en versnelling onderzoekt. Je verifieert dus de 2e wet van Newton.

Je ziet een monorail met daarop een blauw wagentje. Aan het wagentje is een afhangend koord bevestigd met een gewichtje. Als je op start klikt, trekt dat gewichtje het wagentje naar rechts. De nettokracht is constant dus de versnelling ook: de beweging is eenparig versneld. Onderweg passeert het wagentje een sensor die de passeertijd vastlegt.

Onderzoek