natuurkunde

Elektrische schakelingen (2)

Met deze applet kun je elektrische schakelingen bouwen en doormeten.
Applet: Paul Falstad / Iain Sharp
www.falstad.com
www.falstad.com/circuit
lushprojects.com/circuitjs
lushprojects.com/circuitjs/circuitjs
Zie ook: SwingJS


De applet

De applet start met een combinatieschakeling van weerstanden in serie en parallel, zes schakelaars en een gelijkspanningsbron. De weerstandswaarden en de sterkte van de hoofdstroom zijn aangegeven.

De schakeling bestuderen

Als je met de cursor een onderdeel van de schakeling aanwijst verschijnt er rechtsonder informatie over.

Om te beginnen: vijf weerstanden


De schakeling aanpassen

Zelf een schakeling bouwen

Kies (bovenaan): 'Circuits > Blank circuit'. Je krijgt dan een leeg scherm waarin je zelf een schakeling kunt bouwen.

Aanbevolen standaardschakelingen

'Circuits' (bovenaan) geeft een aantal standaard-
schakelingen. Bekijk in elk geval: