natuurkunde

Versnelling, vertraging (auto)

Met deze applet kun je de eenparige beweging, de eenparig versnelde en de eenparig vertraagde beweging bestuderen.
This browser doesn't support HTML 5 canvas!Applet: Walter Fendt
www.walter-fendt.de


Een rijdende auto

Deze applet toont de beweging van een rijdende auto. Er zijn drie mogelijkheden: De auto rijdt ...
  1. ... eenparig: met constante snelheid (v).
  2. ... eenparig versneld: met constante versnelling (a).
  3. ... eenparig vertraagd: met constante vertraging (a).

De applet


(Opmerking: de grijze klok en de berekeningen van x en v stoppen pas als je op pauze of op reset drukt. Wacht je daar te lang mee, dan krijg je onwaarschijnlijke waarden voor v).