natuurkunde

Websites

Deze pagina bestaat uit hyperlinks naar natuurwetenschappelijke, technische en
aanverwante websites. Sommige sites zijn engelstalig.

Klik hieronder op de website van je keuze. Elke site opent in een nieuw scherm/tabblad.

Natuurkunde


Natuurkunde.nl
Een natuurkundesite speciaal voor het voortgezet onderwijs. Uitleg, oefenstof, applets, bijles, artikelen, videoclips, enz.

Sciencespace.nl
Dé site over wetenschap voor de onderbouw.

Wikipedia, portaal Natuurkunde
Heel veel natuurkunde, overzichtelijk gerubriceerd.

Kennislink/natuurkunde
De natuurkundepagina's van Kennislink.

Animations for Physics and Astronomy
Een YouTube-kanaal met animatiefilmpjes over uiteenlopende onderwerpen.

Het CERN
De site van het CERN in Genève. Materie en energie - deeltjesfysica op topniveau. Klik op 'About CERN' voor een filmpje.

DrPhysicsA
Een YouTube-kanaal. Video's met met uitleg, engelstalig.

Elementaire deeltjes
Een site met veel informatie over subatomaire deeltjes.
Zie ook het Amerikaanse origineel.

HyperPhysics
Een breed en toegankelijk overzicht van de natuurkunde in concept maps. Georgia State University, engelstalig.

MinutePhysics
Video's van circa één minuut over van alles, met als motto: If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. (Albert Einstein).

PHY2054
Een natuurkundecursus zonder rekenwerk. University of Florida, engelstalig.

Physicsgames.net
Online natuurkundegames.

Radioactiviteit
Een site van de TU Delft over radioactiviteit.

Quantumuniverse.nl
Een site van de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Utrecht met onder andere een verzameling artikelen over moderne natuurkundige onderwerpen, zoals:


Sterrenkunde


Alles over sterrenkunde
Sterrenkunde en ruimteonderzoek. Nieuws, artikelen, mooie foto's. Objecten die je nu kunt zien (> 'sterrenhemel').

Astronomie.nl
Sterrenkunde op verschillende niveaus. Actueel nieuws, een inleiding in de Sterrenkunde, enz.

Wikipedia, portaal Astronomie
Veel sterrenkunde, overzichtelijk gerubriceerd.

An atlas of the universe
Negen heelalkaarten, vanaf 12,5 lichtjaar van de zon tot aan de grens van het zichtbare heelal.

Hubblesite
De site van de Hubble telescoop. Veel hele mooie foto's.

Solar system exploration
Een site van de Nasa over ons zonnestelsel.

Solar system scope
Een mooie flash-animatie van ons zonnestelsel. Veel mogelijkheden.


Techniek


Techniek.startpagina.nl
Hyperlinks naar allerlei technische sites.

Technisch Weekblad
Heel veel korte artikelen over uiteenlopende technische onderwerpen.

Vliegtuigvleugel
Een site van de Nasa, waar je met een applet kunt bestuderen waarvan de liftkracht van een vliegtuigvleugel afhangt. Je kunt de applet ook downloaden.


Beroemde fysici


Isaac Newton
een grondlegger van de Natuurkunde.
Hendrik Lorentz
een belangrijk Nederlands fysicus.
Marie Curie
een pionier van het stralingsonderzoek.
Niels Bohr
een van de grootste fysici.
Lise Meitner
ontdekker van kernsplijting, omzetting van massa in energie.
Stephen Hawking
een van de belangrijkste hedendaagse fysici.
Gerard 't Hooft en Martinus Veltman
twee recente Nederlandse nobelprijswinnaars.
Robbert Dijkgraaf
directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton (USA), bekend van tv.

Einstein archives online
Een site met onder andere originele manuscripten van Einstein.

Nobelprize.org
De officiële site van de Nobel Foundation. Onder "Educational" staan o.a. online games en documentaires.

Wetenschap algemeen


De Universiteit van Nederland
Nederlandse topwetenschappers geven gratis college op internet. Regelmatig een nieuw college online.

Kennislink
Een brede populair-wetenschappelijke site.

Compendium voor de leefomgeving
Informatie over milieu, natuur en ruimte in Nederland.

How stuff works
Een engelstalige site waar de werking van allerlei dingen wordt uitgelegd.

Het Klokhuis
Oude afleveringen van het tv-programma.

Machten van 10
Van heelal naar atoom en terug. (Zie ook de twee video's).

New Scientist
De site van het maandblad (nederlandstalig).

Periodiek systeem
Het periodiek systeem, met informatie over en toepassingen van elk element.

The symphony of science
A musical project by John Boswell designed to deliver scientific knowledge and philosophy in musical form.
Zie ook de clip We're all connected

Veritasium
Veritasium is a science video blog featuring experiments, expert interviews, cool demos, and discussions with the public about everything. (Engelstalig dus).


School


Het Ioniserende Stralen Practicum
De site van het ISP. Naast informatie over het practicum ook veel achtergrondinformatie over radioactiviteit.

Binas-online
Een aantal tabellen van het Binasboek online.

Examens


Examens H
Havo-examens natuurkunde plus uitwerkingen.
Examens V
Vwo-examens natuurkunde plus uitwerkingen.
Havovwo.nl
Havo- en vwo-examens, alle vakken.
mijneindexamen.nl
Examenrooster, slaag-zakregeling, algemene exameninfo.

Profielwerkstuk


Its Academy
De Its Academy (Informatica, Techniek en Science). Een site van de VU, de UvA, de HvA en Inholland, speciaal voor hv-scholieren.

De TU Delft
De site van de Technische Universiteit Delft. Gericht op technisch ontwerpen.

Natuurkunde.nl - PWS
Hyperlinks naar een aantal nuttige PWS-sites, verzameld door de redactie van natuurkunde.nl.


Verder studeren?


Exactwatjezoekt!
Opleidingen en beroepen in de natuur- en scheikunde.
Mens & medisch
Water, energie & natuur
Market & money
Voeding & vitaliteit
Mobiliteit & ruimte
Science & exploration
Lifestyle & design

Enkele universiteiten:
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Universiteit van Amsterdam (UvA)
Universiteit Leiden
Technische Universiteit Delft

Enkele hogescholen:
Hogeschool van Amsterdam (HvA)
Hogeschool InHolland (Haarlem)
Hogeschool InHolland (Alkmaar)