Wagen Volgeladen, Mother Courage needs you!


Martine Dukker

Voor de eerste ronde heette de voorstelling Moeder Ravage. Nu met een andere actrice, Martine Dukker, andere tekst (meer Bertolt Brecht) en aangepaste muziek - vanwege de gewijzigde theatrale uitvoering - was er: Wagen Volgeladen, Mother Courage needs you! En het moet gezegd de voorstelling was er opvallend door opgefrist. Het sterke acteren van Martine Dukker als marketentster, die de legertros volgt, en verkoopt wat los en vast zit. En onderwijl met een prachtige spreekstem haar verhaal en dat van haar kinderen vertelt. En ondertussen letterlijk "de kar trekt" - in dit geval verbeeld door de piano - en die naar het einde van de voorstelling de "kar" vele malen om de eigen as doet draaien. Daarbij de ijzersterke tekst van Bertolt Brechten de nog pregnantere muziek van Roi Nachshon, vertolkt door Ensemble Klang (ditmaal in de officiŽle bezetting), maakte het een voorstelling van internationale klasse. Vervang de grotendeels Nederlandse tekst door een Duitse of Engelse tekst en het muziektheaterstuk is gegarandeerd een festivalhit in het buitenland. In the first going the performance was called Mother Havoc. Now with another actress, Martine Dukker, other text (more Bertolt Brecht) and modified music - because of the alteration to the theatrical performance - it became: Truck Loaded, Mother Courage needs you! And it must be said, the performance was remarkably refreshed. Strong acting by Martine Dukker as sulter who follows the army bunch, and selling everything she can lay hands on. And meanwhile speaking with a beautiful telling her story and that of her children. All the while literally "pulling the cart (leading the way)" - in this case represented by the piano - and, coming to the end of the show, rotating the "cart" many times around its own axis. In addition, the strong text by Bertolt Brecht and the even more significant music by Roi Nachshon, performed by Ensemble Klang (this time in the official cast), made a show of international class. Replace the largely Dutch text by a German or English text and the music theater piece is guaranteed a festival hit abroad.


Saskia Lankhoorn

Het stuk ademt de sfeer uit van "eerst komt het vreten en dan de moraal". Want de schrik slaat Moeder om het hart als opeens de mare gaat dat de oorlog is afgelopen en zij dus met al haar koopwaar dreigt te blijven zitten. Een werk om te ageren tegen fascisme en oorlog. Waarbij een marketenster en haar dochter een legertros volgen, waarin haar beide zoons dienst doen, met als doel: overleven. En dat alles op basis van hedendaagse muziek van de Nederlands-IsraŽlische componist Roi Nachshon en in de regie van de eveneens Nederlands-IsraŽlische regisseur Shiri Limor. The piece has the atmosphere of "First comes a full stomach, then comes ethics". For the Mother was seized with alarm when suddenly the rumor goes that the war is over and therefore all her merchandise is likely to stay put. An piece is a complaint against fascism and war. Whereby a sutler and her daughter follow an army bunch, in which her two sons serve, with only one goal: survival. And all carried on contemporary music by Dutch-Israeli composer Roi Nachshon and in the direction of the also Dutch-Israeli director Shiri Limor.". For the dread


Ensemble Klang - Martine Dukker

De uitvoeringen van 17 en 18 december 2015 - ik bezocht de voorstelling de 18e - vonden plaats in het Ostadetheater in Amsterdam in het kader van de Muziektheater Dagen Amsterdam. The performances of 17 and 18 December, 2015 - I visited the show the 18th - took place in the Ostadetheater in Amsterdam as part of the Music Theatre Days Amsterdam.


Ensemble Klang - Martine Dukker


Foto's/Photos

Zie het / See the album

VIDEO

Permissie aangevraagd / Permission pending

Links

Back