TilburgsAntonius1856TilborghsJohannes1882TilburgsBertha1878TilburgsFranciscusCornelis1866TilburgsMaria1880TilburgsPetrus1885TilburgsCornelis1917BakkerGerarda1892

Genealogie Tilburgs/Tilborghs

Nieuw

De Bergeijkse sigaar was welkom in Indië (1946-1950).
Zie Artikelen

Een waarnemend burgemeester die in Bergeijk e.o. niet welkom was.
Zie Artikelen

Bergeijk telde verbazend veel onderduikers.
Zie Artikelen

Gerard Tilburgs (1928) met De Zuiderkruis naar Nederlands Indië.
Zie Kroniek 1949.

Tilenzo, de sigaar voor iedere PTT ambtenaar

De bevrijding van Bergeijk van dag tot dag

De groeten uit Den Haag

De Bergeijkse burgemeesters in oorlogstijd

Het muurtje van Jan Muselaers

De wondere wegen van Tante Pos

Zie ArtikelenValkenswaard

Geactualiseerd op 5 augustus 2020, zie onderaan de pagina.In 1724 verhuisde Jan Tilborgs (1700-1782) van zijn geboortedorp Eersel naar Valkenswaard, waar hij de stamvader werd van de Valkenswaardse tak van de familie. De schepenen van Eersel stonden borg voor het geval hij in Valkenswaard armlastig zou worden, zoals blijkt uit onderstaande ontlastbrief van 10 augustus 1724:

ontlastbrief Johannes Tilborghswij ivo mickers president, matijs verpannen ende gerit schellens, schepenen des dorp van eersel, ende met hun gevoegt den armmeester alhier, de regenten ofte proviseurs van de tafele des h: geestes representerende ende vervangen, verclaren ten instantie ende requisitie van de heeren regenten der heerlijckheijt valkenswaerde ons te stellen tot borgen ende cautienarissen voor jan tilborgs geboortig alhier tot eersel, ende de helfte der kinderen staende in wettelijcken trouwelijck te verwecken, soodanigh ende ten dien effecte dat den h: geest armen van valkenswaerde van den voornoemden jan tilborgs, ende de helfte sijner te verwecken kinderen, sal vrij onbelast ende onbekommert blijven, ten dien eijnde verbindende de revenuen ende incompsten van de tafele des h: geestes alhier nu hebbende ende naermaels verkrijgende in waerheijts oorconde hebben wij de minute deses prothocolair eijgenhandigh onderteijkent, voor onzen secretaris laten uijtmaken, en bekragtigt met onzen schependoms segele opt spatium deses gedruckt, op heden den tienden augustij seventien hondert vier en twintigh

ten ordonnantie van de selven.  w.g. … beverwijck, secretaris


Generatie I

I Johannes (de jongere) Tielborghs, zoon van Theodorus Joannes (Dirck) Tilborchs en Joanna Henricus Verrooten (zie de tak "Eersel"), gedoopt te Eersel op 1 nov. 1700. Doopgetuigen waren Wilhelmus Hendricx en Joanna Lenders. Johannes was meester glazenmaker. Hij is overleden te Valkenswaard op 13 juni 1782. Zie Kroniek 1756. Johannes trouwde (kerkelijk huwelijk) te Valkenswaard 11 jul 1745 met Maria Moeskops, dochter van Arnoldus Paulus Moescops en Lucia Hendrik Aarts, overleden te Valkenswaard 17 feb. 1776, begraven te Valkenswaard 20 feb 1776.  Uit dit huwelijk vier kinderen:
1. Theodorus Tilborghs, gedoopt te Valkenswaard 7 mei 1746, doopgetuigen waren Paulus Moeskops en Joanna Maria Tilborghs, overleden te Valkenswaard 20 mei 1750.
2. Arnoldus Tilburghs, gedoopt te Valkenswaard 5 nov. 1747, volgt II.
3. Theodorus Tilborghs/Tilburghs, gedoopt te Valkenswaard 13 mrt. 1751, doopgetuigen Henricus Moeskops en Joanna Hulselmans. Handelaar (1809), glazenmaker (1815), uitdrager (1818), winkelier (1827). Hij overleed in Lommel op 12 juli 1827. Theodorus woonde in Lommel toen hij trouwde voor schepenen op 8 feb. 1801 (ondertrouw 24 jan 1801) met Maria Catharina Verkoijen, geboren te Lommel op 25 maart 1771, dochter van François Vercoyen en Henriette Alewyns, uitdraagster, overleden te Lommel op 11 januari 1831.
4. Anna Maria Tilborghs, gedoopt te Valkenswaard 23 apr. 1753, doopgetuigen Joannes Tilborghs en Lucia Beckers. Overleden te Valkenswaard op 10 maart 1764.

Generatie II

II Arnoldus Tilburghs, (zoon van I), gedoopt te Valkenswaard 5 nov. 1747, doopgetuigen Henricus Verrooten van Overpelt en Elisabeth Moeskops, glazenmaker en metselaar, overleden te Valkenswaard 20 sep. 1818, trouwde te Valkenswaard 14 juni 1778 met Aldegonda Booms (van den Boom), dochter van Wilhelmus van den Boom (Booms) en Joanna Sleeuwens, gedoopt te Valkenswaard 22 mrt 1739, overleden te Valkenswaard (Kromstraat) 15 aug 1811. Uit dit huwelijk twee kinderen:
1. Maria Tilborghs, gedoopt te Valkenswaard 14 juli 1779 getuigen: Theodorus Tilburghs en Maria Booms, overleden te Valkenswaard 24 sep. 1852, volgt IIIa.
2. Wilhelmus Tilburg(h)s|Tilborg(h)s, gedoopt te Valkenswaard 6 juni 1782, volgt IIIb.

Generatie III

IIIa klooster Ten Hage Maria Tilborghs, (dochter van II), gedoopt te Valkenswaard 14 juli 1779, getuigen Theodorus Tilburghs en Maria Booms, landbouweres (1844) overleden te Valkenswaard 24 sep 1852, trouwde (1) te Valkenswaard 4 sep. 1803 met Henricus (Hendrik/Henry) Smets (Smits), landbouwer (1803), overleden te Valkenswaard (Kromstraat) 2 okt 1811. Binnen drie weken na het overlijden van haar echtgenoot beviel Maria van haar vierde kind. Daarom kwam op 20 november een familieraad bijelkaar en benoemde Jean Smits, een oom van vaderszijde en landbouwer in Zeelst, tot toeziend voogd. Maria hertrouwde op 23 januari 1814 met Wouter Rooijakkers. Vermoedelijk overleed toeziend voogd Jean Smits kort daarna, namelijk op 6 april 1814, in Zeelst. De familieraad kwam op 21 februari 1818 opnieuw bijelkaar in het klooster Ten Hage onder Woensel (zie gravure) en benoemde Peter Smits, oom van vaderszijde en landbouwer in Leende, tot toeziend voogd. Uit dit huwelijk vier kinderen:
1. Hubertus Smits, (landbouwer (1835), gedoopt te Valkenswaard 25 juni 1804, getuigen Arnoldus Tilburgs en Henrica Smits, overleden te Dommelen 21 febr. 1872, trouwde te Dommelen 14 febr 1835 met Adriana Smets, dochter van Theodorus Smets en Catharina van Keersop, geboren te Dommelen 8 mei 1810, overleden te Dommelen op 7 maart 1887. Uit dit huwelijk zeven kinderen.
2. Johanna Catharina Smits, gedoopt te Valkenswaard 6 juni 1806, getuigen Jacobus Smits en Maria Catharina Verhoijen, overleden te Valkenswaard op 28 dec.1850, trouwde te Valkenswaard 18 apr 1833 met Johannis Sprengers, landbouwer (1866) zoon van Walterus Sprengers en Johanna Peels, geboren te Valkenswaard 2 juni 1800, overleden te Valkenswaard 1 jan 1866.
3. Maria Dorothea Smits (Smets), gedoopt te Valkenswaard 3 juni 1809, getuigen Theodorus Tilburgs en Maria Smits, overleden te Heeze 28 nov. 1864, trouwde te Valkenswaard 28 apr 1830 met Martinus van Vorstenbos, landbouwer (1863), zoon van Joannis van Vorstenbos en Helena van Asten, geboren te Heeze 8 apr. 1800, overleden te Heeze 27 aug 1863.
4. Henry Smets, geboren te Valkenswaard 21 okt. 1811 (drie weken na het overlijden van zijn vader), overleden te Valkenswaard 18 juni 1819.

Maria Tilborghs trouwde (2) te Valkenswaard 23 jan. 1814 met Walterus (Wouter) Rooyakkers, bouwman (1844), zoon van Joannis (Jean) Rooijakkers en Maria Gragtmans, gedoopt te Valkenswaard 1 nov 1792 getuigen: Antonius Canters en Joanna Maria van Heugten, overleden te Valkenswaard 14 aug. 1844. Uit dit huwelijk:
1. Johannes Rooijakkers, geboren te Valkenswaard op 25 nov. 1814, overleden te Valkenswaard op 30 juli 1854, trouwde te Eersel op 5 april 1845 met Anna Margarita Quinten, dochter van Lucas Quinten en Catharina Peels, geboren te Westerhoven op 18 sept. 1817, overleden te Budel op 22 okt. 1895.
2. Arnoldus Rooijakkers, geboren te Valkenswaard op 12 nov. 1816, smid, overleden te Son en Breugel op 7 dec. 1866, trouwde te Son en Breugel op 10 okt. 1839 met Anna Maria van der Weijden, dochter van Arnoldus van der Weijden en Antonetta van Lieshout, geboren te Son op 10 dec. 1813, landbouweresse, overleden te Son en Breugel op 14 mei 1854.
3. Bartholomeus Rooijakkers, geboren te Valkenswaard 19 feb 1819,  landbouwer (1850), arbeider (1899), overleden te Stratum 21 juni 1899, trouwde te Valkenswaard 19 sep. 1850 met Hendrina van de Moesdijk, dochter van Wilhelmus van de Moesdijk en Johanna van Rooy, geboren te Waalre 6 jan 1827, landbouwster, overleden te Stratum 19 okt. 1887.
4. Hendrik Rooijakkers, geboren te Valkenswaard op 29 aug. 1821, smid, overleden te Budel op 16 jan. 1895, trouwde (1) te Budel op 10 jan. 1846 met Anna Maria Meurkens, dochter van Joannes Meurkens en Elisabeth Bogers, geboren te Budel op 19 dec. 1822, overleden te Budel op 23 juli 1880. Hendrik Rooijakkers trouwde (2) te Budel op 2 nov. 1881 met Hendrina Bogers, dochter van Jacobus Bogers en Maria Elisabeth van Luijk, geboren te Budel op 17 sept. 1844, landbouwster, overleden te Budel op 4 jan. 1925. Hendrina was eerder gehuwd met Gerardus Kees, die te Budel overleed op 3 dec. 1876.
5. Willem Rooijakkers, geboren te Valkenswaard op 18 nov. 1824, bouwman, overleden te Valkenswaard op 2 juni 1852.

IIIb Wilhelmus Tilburg(h)s|Tilborg(h)s, (zoon van II), gedoopt te Valkenswaard 6 juni 1782 getuigen: Joannes Booms en Angelina Booms, leerlooier en bouwman, overleden te Valkenswaard 9 mrt 1860, trouwde te Valkenswaard 8 jun 1816 met Allegonda Hoppenbrouwers, dochter van Theodorus Hoppenbrouwers en Magdalena (Helena) Goossens, gedoopt te Valkenswaard 31 aug. 1792 getuigen: Joannes Abraham Rotscheid en Maria Goossens, landbouwster, overleden te Valkenswaard 3 apr 1864.

Een broer van Aldegonda, Frederik Hendrik Hoppenbrouwers, diende "in de trein" van het Hollandse 123e Regiment van het leger van Napoleon. Hij was gedoopt in Valkenswaard op 7 augustus 1788 en was van de lichting mei 1810. Hij komt voor op een lijst van vermiste militairen. (Bron: "Vermiste Noordbrabanders, die dienden in de legers van Napoleon.", J. van Gils, De Brabantse Leeuw, jaargang 38, aflevering 2.)

klooster PalestrinaEen andere broer van Aldegonda was Henricus Hoppenbrouwers. Hij werd in Valkenswaard gedoopt op 23 april 1795. Omstreeks 1810 woonde hij bij zijn andere zus, Maria, en haar man, de bakker Petrus van der Schoot in Uden, waar hij waarschijnlijk student was aan de Latijnse School. In 1822 maakte hij met drie vrienden een reis naar Rome en Palestrina en schreef daarover een reisverslag in bijna duizend rijmregels. Hij vertrekt op 25 september 1822 uit Valkenswaard via de linker Rijnoever, Schaffhausen, Zürich, Gotthardpas, Como, Milaan en Bologna naar Rome. Na een verblijf van 24 dagen in Rome reist hij verder naar een Franciscaner klooster in Palestrina. Daar legt hij de drie geloften van de kloosterorde af en schrijft hij z'n reisverslag. Dit verslag stuurt hij naar zijn vrienden in Uden met het dringende verzoek hem snel te antwoorden met al het nieuws over thuis. Hun post kunnen ze sturen naar zijn zus Aldegonda ter attentie van Willem Tilburgs, meester-looier te Valkenswaard. Die zorgt dan dat de brief doorgestuurd wordt. Bron: Reis naar Rome en Palestrina Anno 1822. Rijmbrief van Henricus Hoppenbrouwers, toegelicht en uitgegeven door Willem G.B. Huysmans. 2003. Zie voorpagina.Uit het huwelijk Tilburgs-Hoppenbrouwers twaalf kinderen:
1. Theodorus Johannes Tilburgs, geboren te Valkenswaard 26 juni 1817, overleden te Valkenswaard 24 mei 1819.
2. Aldegonda Tilburgs, geboren te Valkenswaard 24 nov. 1818, overleden te Valkenswaard 13 nov. 1875, volgt IVa.
3. Theodorus Tilburghs, geboren te Valkenswaard 13 dec. 1820. Hij werd in 1845 tot priester gewijd, waarna hij als kapelaan aan het werk ging in Theodorus Tilburghs 1820-1885Gemonde. In 1856 werd hij kapelaan in Bladel. In 1861 volgde zijn benoeming tot pastoor in Steensel en Knegsel, maar zijn verhuizing ging niet door omdat de pastoor van Steensel en Knegsel bedankte voor de hem aangeboden functie in Waalre en in zijn parochie bleef. Theodorus werd daarna nog in 1861 kapelaan in Leende. In 1865 werd hij pastoor in Mortel. Theodorus werd bij koninklijk besluit van 5 maart 1879 benoemd tot lid van het college van curatoren van de latijnse school, fundatie Ruyschenberg, te Gemert. Hij is overleden te Mortel op 2 oktober 1885. Hij kreeg een bijzonder grafmonument. In De Tijd van 8 maart 1886 staat daarover: "Mortel, 4 maart. Gisteren is alhier het R.K. kerkhof verrijkt met een prachtig monument op het graf van wijlen den zeereerw. heer Th. Tilburghs, in leven pastoor dezer parochie. Het graf, op uitdrukkelijk verlangen van den overledene gemetseld voor den Calvarieberg, die indertijd door den pastoor z.n. is aangelegd, vormt nu met dezen een schoon geheel, en strekt der gemeente tot een blijvend gedenkteeken aan hun dierbaren herder. Zoowel het kruis als de grafzerk met toepasselijke inscriptie zijn uit de werkplaatsen van de heeren Gebroeders Barette te Eindhoven."
4. Arnold Tilburghs, geboren te Valkenswaard 19 dec. 1822. In 1854 woonde Arnold in Antwerpen, waar hij werkte als leertouwer (Iemand die leer drest en kleurt nadat het is gelooid). Op 12 augustus 1858 kreeg hij toestemming van zijn ouders om een huwelijk aan te gaan met Francisca Coppens. Hij is overleden op 27 juli 1874 in Kalmthout, waar hij hotelhouder was. Zijn weduwe Francisca hertrouwde met Jan Frans van Uytrecht.
5. Hendricus Tilburghs, geboren te Valkenswaard 11 apr. 1824, leerlooier, overleden te Valkenswaard 9 mei 1858.
6. Lambertus Tilburghs, geboren te Valkenswaard 29 jan. 1826, volgt IVb.
7. Johannes Petrus Tilburghs, geboren te Valkenswaard 25 juni 1827, leerlooier, overleden te Valkenswaard 13 jul 1864.
8. Willem Tilburghs, geboren te Valkenswaard 20 okt. 1828, volgt IVc.
9. Ludovicus Wilhelmus Tilburgs, geboren te Valkenswaard 21 mei 1830, overleden te Valkenswaard 25 mei 1831 (in overlijdensacte staan als voornamen Wilhelmus Ludovicus).
10. Ludovicus Frederik Tilburgs, geboren te Valkenswaard 13 jan. 1832, overleden te Valkenswaard 18 aug. 1832 (in overlijdensacte staat Louis Frederik).
11. Wilhelmus Fredericus Tilburgs, geboren te Valkenswaard 14 aug. 1834, overleden te Valkenswaard 12 sep. 1834.
12. Josephus Tilburghs, geboren te Valkenswaard 4 feb. 1839, leerlooier, overleden te Valkenswaard 12 mei 1863.

Generatie IV

IVa Aldegonda Tilburgs, (dochter van IIIb), geboren te Valkenswaard 24 nov. 1818, overleden te Valkenswaard 13 nov. 1875, trouwde te Valkenswaard 16 sep 1843 met Aldegonda Tilburghs 1818-1875Henricus (Hendrik) Bijnen, zoon van Joannes Bijnen en Petronella Even, gedoopt te Valkenswaard 2 feb. 1809 getuigen: Franciscus Jonckers en Ida Daems, looijer, overleden te Valkenswaard 10 feb 1897. Uit dit huwelijk:
1. Jan Bijnen, geboren te Valkenswaard 12 dec. 1844, ongehuwd, leerlooier. Vanaf ongeveer 1900 woonde hij bij zijn zuster Johanna en haar man Peter Johannes Fasol, Maastrichterstraat 5 in Valkenswaard. Op 24 december 1925 verhuisde hij naar Huize Padua in Boekel. Een jaar later, op 27 sept. 1926, overleed hij in Vught.
2. Aldegonda Bijnen, geboren te Valkenswaard 22 aug. 1846, overleden te St. Huibrechts-Lille 30 juli 1882, trouwde te Valkenswaard 21 sep 1875 met Henricus Klok, landbouwer, koopman, zoon van Joannes Klok (koopman) en Anna Geenkens (landbouwster), geboren te Sint Huibrechts-Lille (België) 14 juni 1830, overleden te Sint Huibrechts-Lille 16 sept. 1896.
3. Petronella Bijnen, geboren te Valkenswaard 28 apr. 1848, dienstbode, overleden te Maasland, 's Heerenstraat 117, op 6 aug. 1868.
4. Wilhelmina Bijnen, geboren te Valkenswaard 17 feb. 1850, overleden op 12 december 1930 te Sint Huibrechts-Lille. Zij trouwde te Valkenswaard 16 aug 1881 met Petrus Jacobus Linders, koopman, zoon van Theodorus Adrianus Linders en Margaritha Ceelen, geboren te Sint Huibrechts-Lille (België) 3 sep. 1849, overleden te Sint Huibrechts-Lille 5 sept 1930.
5. Hendrik Bijnen, geboren te Valkenswaard 8 nov. 1851, ongehuwd, schoenmaker, overleden te Valkenswaard 1 nov. 1891.
6. Johanna Bijnen, geboren te Valkenswaard 25 jan. 1854, trouwde te Valkenswaard op 24 aug. 1892 met Peter Johannes Fasol, zoon van Peter Fasol (verwer) en Maria van Deventer, geboren te Valkenswaard op 16 april 1855, huisschilder (1892), koopman in manufacturen, teut, overleden te Eindhoven 27 maart 1928. Een maand na de dood van haar echtgenoot, op 30 april 1928, verhuisde Johanna naar het Liefdesgesticht in Neerpelt. Peter Johannes Fasol verdiende in 1900 een inkomen van 1.400 gulden en in 1910 een bedrag van 1.600 gulden. Hij behoorde daardoor tot de vijf procent meestverdienende inwoners van Valkenswaard. Zie ook "Veelverdieners" onder IVc1.

In 1975 schrijft G. Beex in Brabants Heem:
"Uit de kwartierstaat van de familie Fasol en uit het doopregister van de parochie Bree in België werden de volgende aantekeningen gemaakt: Een zekere Petrus Johannes Fasol, geboren 1855, en gehuwd met Johanna Bijnen, geboren 1854, stond eerst geregistreerd als huisschilder, later als Teut. Hij woonde in de Maastrichterstraat, waar eerst de familie Renders woonde; een bijzonderheid is dat hij altijd een robijnen dasspeld droeg. Na zijn dood erfde de familie Bijnen in België een groot vermogen. Zijn neef Andreas Fasol kreeg een houten tabakspot, die nu in het bezit is van Harry Fasol in Valkenswaard."

IVb Lambertus Tilburghs, (zoon van IIIb), geboren te Valkenswaard 29 jan. 1826, koperslager, koopman (1866), overleden te Aalst 16 jun 1890, trouwde te Aalst 6 juni 1859 met Willemijna van den Wildenberg, dochter van Jan van den Wildenberg en Helena Nagelmakers, geboren te Veldhoven 24 mrt 1824, winkelierster, overleden te Aalst 30 jan. 1902. Willemijna van den Wildenberg was weduwe van Johannes Karssemakers (1778-1858) met wie zij trouwde in 1847 en van wie zij één kind had. Uit het huwelijk Tilburghs-van den Wildenberg:
1. Wilhelmina Theodora Tilburghs, geboren te Aalst 26 jan. 1861, fabrikante, overleden te Mill 16 jan. 1926, volgt Va.
2. Johanna Allegonda Tilburghs (tweeling), geboren te Aalst 10 nov. 1866, overleden te Aalst 15 nov. 1866.
3. Doodgeboren zoon (tweeling), geboren te Aalst 10 nov. 1866.

IVc Willem Tilburghs, (zoon van IIIb), geboren te Valkenswaard 20 okt. 1828, landbouwer, overleden te Valkenswaard 14 febr 1893, trouwde te Eersel 18 feb. 1865 met Susanna de Kort, dochter van Jan de Kort (landbouwer) en Catharina Engelen, geboren te Hoogeloon, Hapert en Casteren 25 apr. 1828, overleden te Valkenswaard 3 juli 1890. Uit dit huwelijk twee kinderen:
1. Johannes Wilbrordus (Jan) Tilburghs, geboren te Valkenswaard 23 dec. 1865, landbouwer (1939), overleden te Valkenswaard 9 okt 1939, trouwde omstreeks 1919 met Helena Josephina Julia Willems,dochter van Isidoor Lodewijk Willems en Maria Isabella Sevens, geboren te Achel (België) 5 februari 1891, overleden te Eindhoven 14 mei 1949. Na het overlijden van Johannes Wilbrordus Tilburghs trouwde Helena met Petrus Vincentius Antonius Teurlings. Dit huwelijk werd ontbonden. Vervolgens trouwde zij met Theodorus Kamp.Johannes Wilbrordus Tilburghs

Foto:
Boer Jan Tilburghs, beter bekend als Jan Til, voor zijn woning aan de markt in Valkenswaard, tussen de meid en de knecht.

Veelverdieners
Willem Tilburghs (1828-1893) en zijn zoon Jan (1865-1939) behoorden tot de vijf procent meest verdienende inwoners van Valkenswaard. Willem had in 1890 een inkomen van 1.400 gulden. Jan verdiende in 1900 een bedrag van 1.700 gulden en in 1910 2.000 gulden.

Bron: van Mierlo, H.T.A.M. (2014). Tabakswerkers, landbouwers en patroons: Ondernemersmacht en arbeiderskracht in een industrialiserende gemeenschap Valkenswaard 1850-1920. Hilversum: Stichting Zuidelijk Historisch Contact & Uitgeverij Verloren. Deze publicatie kan op internet worden ingezien of gedownload.

Hendrikus Deelen, knecht van Jan Tilburghs, verongelukt.
Op 26 maart 1904 verongelukte Hendrikus Deelen (41 jaar), knecht van Johannes Willebrordus Tilburghs, bij het oversteken van een spooroverweg in Valkenswaard.

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 Maart 1904.
Doodelijk ongeluk. Heden morgen ten half acht had alhier een ernstig ongeluk plaats. H. D. knecht van den heer J. Tilburgs zou den overweg van het spoor passeeren, waarvan naar men ons meedeelt, de sluitboomen niet dicht waren, met paard en kar, toen juist een los machine uit Achel aankwam, welke door den man niet werd opgemerkt. Het paard was juist over de lijn; de kar, waar de knecht op zat werd door de machine meegesleept en in duizend stukken verbrijzeld. De man werd zwaar verwond opgenomen, en naar het Liefdehuis gebracht, waar Dr. Dagevos geneeskundige hulp verleende en toediening der laatste H. Sacramenten noodig oordeelde. Zijn toestand is ernstig. Het paard was los gekomen en sprong over de spoorweg heen. Nader vernemen wij dat D. twee uur na het ongeval is overleden.

Brand
Op 6 mei 1927, brak brand uit in de schuur van Jan Tilburghs. “Valkenswaard. Brand. Gisterenmiddag ontstond brand in de schuur van den landbouwer J. Tilburgs, welke schuur zich bevond achter zijn woonhuis op het Marktplein. Een gedeelte ervan was ingericht tot woning, waarin een gezin van 6 personen gehuisvest was. Daar de schuur voornamelijk uit hout bestond en de inhoud uit hooi, stroo enz. alsmede veel boeren gereed­schappen, nam het vuur zeer snel toe en stond alles in een oogenblik in lichte laaie. De brandspuit was spoedig aanwezig en kon het woonhuis van Tilburgs voor dreigend gevaar behoeden. De schuur met inhoud verbrandde geheel. Het vee was in de weide. De brand had plaats te ca. 12 uur. De oorzaak is onbekend. Verzekering dekt de schade.”

2. Wilhelmus Josephus Tilburghs, geboren te Valkenswaard 10 juni 1870. Hij werd in de bevolkingsregisters meestal Joseph genoemd. Op zijn bidprentje staat Jacobus Jozef. Hij Wilhelmus Josephus Tilburghs 1870-1953.vertrok op zijn twaalfde, op 28 dec. 1882, naar het internaat in Oudenbosch en keerde op 8 april 1884 terug naar Valkenswaard. Op 11 nov. 1885 verhuisde hij naar Sint Michielsgestel. Op 29 sept. 1892 ontving hij het wit habijt van de benedictijnerorde. Op 26 okt. 1892 kwam hij vanuit Haaren naar Valkenswaard, vanwaar hij op 12 dec. 1899 vertrok naar Postel. Op 12 maart 1917 werd hij onderpastoor te Zoutleeuw en op 6 maart 1925 pastoor te Melkwezer. Daar bleef hij tot zijn eervol ontslag in 1951. Daarna deed hij onderzoek naar de geschiedenis van de Venbergse watermolen. Ad Tilborghs vond zijn aantekeningen en schreef er een artikel over. Wilhelmus Josephus overleed in de Abdij van Postel op 14 oktober 1953.

Generatie V

Va Wilhelmina Theodora Tilburghs, (dochter van IVb), geboren te Aalst 26 jan. 1861, fabrikante, overleden te Mill 16 jan. 1926, trouwde (1) te Aalst 20 mei 1882 met Cristiaan van den Hurk, zoon van Judocus van den Hurk en Ida Cuijpers, geboren te Zeelst 6 sep 1854, overleden te Aalst 1 feb 1886, fabrikant.

6 april 1904 Wilhelmina Theodora Tilburghs, trouwde (2) te Aalst 15 jan. 1887 met Henricus (Henri) Bijnen, zoon van Jan Bijnen en Johanna Hurks, geboren te Zeelst 12 mrt 1863, linnenfabrikant, grossier (1922), landbouwer (1923), overleden op 12 oktober 1933 te Sterksel.

Op 26 februari 1887 gingen Wilhelmina en Henricus wonen op het Kerkeind 66 in Aalst. Op 20 januari 1896 verhuisden zij naar Kerkeind 59a, een riant herenhuis, dat zij echter op 6 april 1904 weer te huur of te koop aanboden om te verhuizen naar Tongelre.

In 1912 was het echtpaar 25 jaar getrouwd, maar de zilveren bruiloft werd in juli in stille kring gevierd. "Wegens droevige familie omstandigheid was alle versiering enz. achterwege gelaten".(Bron:  Nieuws van den Dag, 10 juli 1912). Deze droevige familie-omstandigheid was het overlijden op 12 juni 1912 van Maria van Laarhoven, 59 jaar oud, getrouwd met Jacobus Gerardus Bijnen, de oudste broer van Henricus.

Begin jaren 1920 verhuisde het gezin van Tongelre naar Mill. Tot dan toe stond Henricus vermeld als "fabrikant". Bij het huwelijk van zijn dochter in 1922 stond als beroep "grossier" en in 1923 "landbouwer". In 1926 overleed Wilhelmina. Toen in 1929 zijn zoon Bernardus trouwde woonde Henricus in Weert met als beroep manufacturier. In datzelfde jaar verhuisde hij naar Son en Breugel en vandaar in 1931 naar Linden. Daar woonde zijn dochter Minette, die was getrouwd met Willem Hermanussen, de gemeente-secretaris. Henricus bleef maar vier maanden in Linden. Op 29 oktober 1931 nam hij zijn intrek in Huize Providentia in Sterksel (gemeente Maarheeze), waar hij twee jaar later, op 12 oktober 1933, overleed.
Uit het huwelijk Bijnen-Tilburghs:
1. Joanna Maria Christina Bijnen, geboren te Aalst 28 dec. 1887, overleden te Aalst 27 juni 1889.
2. Lambertus Joseph Joannus Bijnen, geboren te Aalst 24 apr. 1889, overleden te Aalst 9 apr. 1890.
3. Lambertus Maria Appollinus Cornelius Bijnen, geboren te Aalst 16 febr. 1891, overleden te Aalst 9 apr. 1892.
4. Johannes Joseph Cornelius Apollonius Bijnen 1892-1969Johannes (Johan) Joseph Cornelius Apollinus Bijnen, geboren te Aalst op 12 maart 1892. Hij werd op 2 juni 1917 tot priester gewijd en was achtereenvolgens kapelaan in de parochies St. Pieter en St. Jacob te 's Hertogenbosch en pastoor in Zevenbergse Hoek. In 1936 raakte hij ernstig gewond bij een auto-ongeluk bij Maarssen. Hij is overleden in Breda op 26 september 1969.
5. Lambertus Joseph Apollinus Cornelius Bijnen 1893-1984Lambertus (Lambert) Joseph Apollinus Cornelius Bijnen, geboren te Aalst op 14 mei 1893. Hij werd op 25 mei 1918 tot priester gewijd. In 1919 werd hij kapelaan in Waalwijk. Na ruim zes jaar werd hij kapelaan in Eindhoven (St. Antoniusparochie). Hij doceerde elf jaar godsdienst, apologie en kerkgeschiedenis aan het St. Joriscollege en het St. Catharina Lyceum. In 1938 werd hij pastoor te Reusel tot 28 oktober 1943 toen hij rector werd in "Mariengaarde" te Tilburg en later pastoor in de parochie van het H. Hart, Noordhoek. Hij stelde het gedenkboek samen: "De parochie van het H. Hart, Noordhoek Tilburg, 1898-1948; Geschiedenis van 50 jaren.", Tilburg 1948. Hij schreef onder meer gedichten en publiceerde ook onder het pseudoniem "Jozef van Aalst". Hij is overleden te Eindhoven op 29 december 1984.
6. Anna (Anny) Maria Cornelia Wilhelmina Bijnen, geboren te Aalst op 4 febr. 1895, religieuze van de Congregatie van de zusters van O.L.V. van de Retraite, ook wel Filles de la Sainte Vierge genoemd. Zij verbleef jaren lang in Frankrijk. In 1933 woonde zij in Heerlen. Zij is overleden te Eysden op 30 oktober 1981.
7. Wilhelmina (Minette) Maria Cornelia Bijnen, geboren te Aalst 10 juni 1896, overleden te Eindhoven op 3 april 1984. Zij trouwde te Mill en St. Hubert op 22 aug. 1922 met Gerardus Wilhelmus (Willem) Hermanussen, zoon van Johannes Hermanussen en Anthonetta Jans, geboren te Beers 1 apr 1887, gemeentesecretaris van Linden-Katwijk, wonende te Linden (1922), overleden te Mill op 9 febr. 1964.
8. Catharina Maria Henrica Bijnen, geboren te Aalst op 11 dec. 1897, religieuze bij de Fransciscanessen van Veghel, werkzaam in het onderwijs in de missie van Borneo en de Philippijnen. In 1933 werkte zij in Singkawang op Borneo. Haar kloosternaam was Canisia. Later verbleef zij in het klooster Huize Sint Joseph te Reek. Zij is overleden in Reek op 22 febr. 1990.
9. Theophilus Joseph Antonius Bijnen, geboren te Aalst op 31 december 1898. Hij werd op 19 juli 1925 tot priester gewijd. Hij was missionaris in de Congregatie van Mill Hill. In oktober 1931 vertrok hij naar de missie op Java, waarvan hij ziek terugkeerde. In 1933 werkte hij als father Theophile in Kakamega in "Britsch-Afrika" (Kenya). Hij overleed te Boekel op 18 april 1980.
10. Doodgeboren zoon Bijnen, geboren/overleden te Aalst 27 jan. 1900.
11. Bernardus (Bernard) Joseph Antonius Bijnen, geboren te Aalst op 20 augustus 1902, overleden te Weert op 14 december 1984. Op 31 juli 1929 trouwde hij in Weert met Helena Maria Theresia Schräder, dochter van Bernard Heinrich Julius Schräder en Anna Theresia Hubertina Clercx, geboren in Neuenhaus (Duitsland) op 6 febr. 1897, overleden te Weert op 23 april 1987.


Recente aanpassingen

5 aug. 2020 I4 Overlijden Anna Maria Tilborghs (1753-1764).
9 juli 2020 I3 Beroepen Theodorus Tilborghs (1751-1827) en gegevens echtgenote Maria Catharina Verkoijen (1771-1831).
25 dec. 2018 IVc1 Hendrikus Deelen, knecht van Jan Tilburghs, verongelukt.
27 okt. 2018 IIIb3 Het grafmonument van pastoor Theodorus Tilburghs (1820-1885).
15 feb. 2018 IVc1 Veelverdieners.
7 jan. 2018 IVc2 Joseph Tilburghs (1870-1953) deed onderzoek naar de geschiedenis van de Venbergse watermolen.