Welkom bij Van Lierop

Security Awareness (SA) betekent alert zijn op alles wat afwijkt. Of het nu gaat om een persoon die een bezoek brengt aan uw bedrijf, of om materiaal, middelen of informatie. Altijd gaat het om een situatie waarin een medewerker het gevoel bekruipt dat er iets niet helemaal klopt, dat er mogelijk problemen binnen uw bedrijf zouden kunnen ontstaan.

Wees alert op afwijkingen van de normale gang van zaken.

Om SA onder de aandacht te houden, zal het niet alleen geïmplementeerd moeten worden in uw bedrijfsvoering, maar ook afgestemd op uw medewerkers en toegespitst op de werkzaamheden binnen uw bedrijf.

SA behoort deel uit te maken van uw bedrijfsorganisatie, om productie en/of bedrijfsresultaten optimaal te beschermen.

Security Check: Make it happen

VLSA kan bij uw bedrijf een security check uitvoeren. Het doel van deze check is om een actueel beeld te verkrijgen van de huidige stand van zaken binnen uw organisatie betreffende de beveiliging van essentiële informatie en/of bedrijfsprocessen. Aan de hand van een checklist licht VLSA uw bedrijf door. De resultaten daarvan worden vermeld in een adviesrapport.

Indien daartoe aanleiding en behoefte bestaat, ondersteunt VLSA uw securitymanager of beveiligingsfunctionaris bij het verbeteren van geconstateerde tekortkomingen. Tevens kan VLSA u behulpzaam zijn met het opzetten van een securitybriefing voor uw medewerkers naar aanleiding van deze security check.

De onderwerpen die VLSA tijdens een security check behandelt, zijn onder andere:

 • Algemeen
  • Risicobeheersing
  • Security beleid
 • Personeel
  • Screening personeel
  • Vertrouwensfuncties
  • Geheimhoudingsverklaringen
 • Informatie
  • Vertrouwelijkheid
  • Toezicht op Bijzondere Informatie (BI)
  • Behandeling BI
 • ICT
  • ICT beleid
  • Informatiebeleidsplan
 • Diversen
  • Waardekasten / bergmiddelen
  • Inbreuken op de beveiliging
  • Toegangsbeheersing

Training - Let's do it

Het doel van de SA-training is om medewerkers een actief bewustzijn bij te brengen over de waarde van (bedrijfs)informatie, de kwetsbaarheid ervan en de noodzaak maatregelen te nemen om informatie te beschermen.

De training is bedoeld voor beveiligingsfunctionarissen en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van beveiligingsmaatregelen.

Cursisten worden getraind in het uitvoeren van maatregelen om bedrijfsprocessen te beschermen tegen onbevoegde beïnvloeding. Daarnaast leren cursisten de boodschap van SA op een eenvoudige en heldere wijze over te brengen op de werknemers van hun organisatie.

De trainingen van VLSA zijn gebaseerd op:

 • Regelgeving
 • Actualiteit
 • Praktijksituaties
 • Uitvoerbaarheid
 • Interactief bezig zijn

Optioneel kunt u na afloop van de training bij VLSA een advies- en assistentiebezoek voor uw organisatie aanvragen.

VLSA nader verklaard

Mijn naam is André van Lierop. In juli 2012 heb ik mijn werkzame periode bij het Ministerie van Defensie beëindigd. Mijn laatste functies heb ik vervuld bij de opleidings-en trainingsrichting Inlichtingen en Veiligheid bij het Defensie Inlichtingen en Veiligheids Instituut (DIVI).

Als docent en opleidingsontwikkelaar heb ik vele militaire beveiligingsfunctionarissen opgeleid op het gebied van SA. Tevens heb ik beveiligingsfunctionarissen van bedrijven vallend onder de ABDO-regeling opgeleid. In opdracht van de Beveiligingsautoriteit van het Ministerie van Defensie heb ik diverse beveiligingsmodules ontwikkeld en een opleidingstraject ontworpen.

Activiteiten van VLSA:

 • Workshops Informatie Security (Infosec) t.b.v. facilitairmanagers en gebouwbeheerders
 • Opstellen beveiligingsplan voor ABDO-bedrijven
 • Uitbrengen adviesrapport voor bedrijven t.a.v. complete beveiliging en veiligheidsoplossingen
 • Security Check i.h.k.v. datalekken
 • Examineert cursisten van opleidingen op het gebied van Predictive Profiling
 • Het geven van seminars/workshops over onder andere spionage, Insider threat, ondermijning en reizen naar risicovolle landen.

André van Lierop
Januari 2022

Bedrijfsgegevens

Van Lierop Security Awareness
Tel: +31 (0) 6 38934148
E-mail: vanlierop.sa@kpnmail.nl
KVK: 25797980
BTW-nr: NL001260414B12
IBAN: NL09 INGB 0674 0530 52

Partners