Chaostheologie

 

 

Waar komt het kwaad vandaan.


Dit is een onopgelost probleem gebleven in het kader van de 1800-jaar oude leer van de 'schepping uit niets'. Omdat deze scheppingsleer nog vier andere problemen meebrengt, heeft Sjoerd Bonting een gewijzigde en meer bijbelse scheppingsleer uitgewerkt, die hij 'chaostheologie' noemt.
Daarin wordt het kwaad, zowel het menselijke als het fysieke kwaad, begrijpelijk. Dit levert ook een theologie van de ziekte op, die geen behoefte heeft aan gedachten van schuld en straf.
Sjoerd Bonting was biochemicus en theoloog. Sinds zijn emeritaat hield hij zich vooral bezig met de dialoog tussen natuurwetenschap en theologie.
Hij publiceerde daarover de volgende boeken:
Schepping en Evolutie: Poging tot Synthese (1996),
Mens, Chaos, Verzoening (1998),
Tussen Geloof en Ongeloof (2000),
Chaos Theology, A Revised Creation Theology (2002),
Creation and Double Chaos, Science and Theology in Discussion (2005)
en 99 artikelen op dit gebied.