U bevindt zich hier: Blootstelling  
 BLOOTSTELLING
Blootstellingsscenario's
Bepaling van de blootstelling

BLOOTSTELLING
 

De beoordeling van de blootstelling is bedoeld om een kwantitatieve of kwalitatieve raming te maken van de dosis/concentratie van de stof waaraan mens en milieu worden of kunnen worden blootgesteld.
De beoordeling van de blootstelling omvat de volgende twee stappen, die duidelijk als zodanig in het chemische veiligheidsrapport worden vermeld:

- stap 1: ontwikkeling van blootstellingsscenario’s;
- stap 2: bepaling van de blootstelling.

REACH eist een veilige omgang met stoffen (preparaten, voorwerpen,...), m.a.w. het blootstellingsscenario dient zodanig te zijn dat het gebruik geen gevaar oplevert. Onderdeel van het (geïdentificeerd) gebruik is beschermingsmaatregelen. Dit raakt direct aan de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers (EG richtlijn 1998/24 [82 KB] ) en bijbehorende risico inventarisatie.

Om een werkbare situatie te verkrijgen in de diversiteit van toepassingen en gebruik is het spreken van één gemeenschappelijke taal vereist. Om deze reden is een titelindeling van blootstellingsscenario's uitgewerkt:

- sector van gebruik [SU = sector of use];
- chemische produkt categorie [PC = product category];
- proces categorie [PROC = proces category];
- artikel categorie [AC = article category].
- het vrijkomen van materiaal in het milieu [ERC = environmental release category];
- voor speciale situaties [SpERC = special environmental release category].

De indeling van deze "Use Descriptors" is tevens de start van de risico beoordeling zoals EceToc TRA (Targeted Risk Assessment), met de update van 2009 een Tier 1 benadering. ECHA heeft de CHESAR tool (aangekondigd). Het resultaat van deze risico beoordeling kan gebruikt worden in het Chemical Safety Assessment (CSA), het chemical safety report (CSR) en uiteindelijk in het eSDS.