U bevindt zich hier: Documenten  
 DOCUMENTEN
Biociden
Detergentia
Offshore
CPD-ER3

ACHTERGRONDINFORMATIE
 

De veelheid aan documenten vormen een drempel voor de leesbaarheid van REACH. Deze samenvatting [126 KB] geeft een overzicht.


De belangrijkste documenten vormen:

- de uiteindelijke EU verordening, 1907/2006 [1.841 KB] en de recificatie [1.805 KB] van mei 2007 welke in alle EU landen ongewijzigd geldig is.

Vanuit de historie:

- het witboek [180 KB] vanuit 2001, welke de start aankondigde van de opzet van deze regelgeving;

- in 2003, heeft de EU een internet consultatie gehouden:
volume I [219 KB] , volume II [237 KB] en volume III;
- ook in 2003 is vervolgens uitgegeven een voorstel voor de richtlijn middels het document COM 644: volume I [705 KB] , volume II tot en met VI zijn bijlagen en per deel vrij omvangrijke bestanden (tot bijna 10 Mb per stuk), op verzoek sturen wij U deze graag via E-mail toe.

- in 2004, de Hongaarse en Engelse regering stellen voor, om het aantal testen en de kosten te beperken, "één substantie, één registratie", het OSOR [120 KB] voorstel;

- in 2004, tijdens het voorzitterschap van Nederland als voorzitter van de EU, stelt een werkgroep tijdens een bijeenkomst van ministers voor om de regelgeving te versimpelen (o.a. om de kosten voor SME bedrijven verder te reduceren). Bijgaand de notulen [184 KB] ;

- de directe kosten [8 KB] van REACH vanuit een resultaat van 36 studies worden ingeschat op 4 miljard Euro;

- informatie rapport [109 KB] (december 2004).