U bevindt zich hier: Pre-registratie  
 PRE-REGISTRATIE
Aanbeveling

PRE-REGISTRATIE
 

Pre-registratie geeft uitstel van registratie en tijd om uw dossier op te stellen (geleidelijke integratie).

Het heeft als doel om registranten van dezelfde stof bij elkaar te brengen in een SIEF (substance information exchange forum), een uitwisselingsforum voor de registratie van een (geleidelijk geïntegreerde) stof.
De achterliggende gedachte is om (dier)proeven te voorkomen. Een ander doel van deze verplichte [118 KB] oefening is om via de EU samenwerkingsverbanden tot stand te brengen om de registratiekosten te kunnen delen.

De pre-registratie periode is beperkt van 1 juni 2008 tot 1 december 2008. U dient uw gegevens naar het Europese Agentschap voor Chemicaliën (ECHA) te sturen (zie ook de toelichting: praktische stappen [179 KB] ).

Het betreft [192 KB] de volgende gegevens (REACH artikel 28 [1.841 KB] ):

- de naam van de stof, met inbegrip van de EINECS- en CAS-nummers of, indien deze niet beschikbaar zijn, eventuele andere identiteitscodes;
- naam en adres van de registrant en de naam van de contactpersoon en, in voorkomend geval, de naam en het adres van de persoon die hem vertegenwoordigt;
- de beoogde termijn voor de registratie en de hoeveelheidsklasse;
- de naam van andere stoffen waarvan informatie relevant is (bv. resultaten van QSAR modellen);
- de bereidheid om als coördinator in een SIEF op te treden.

De ECHA spreekt enkel met de hoofdregistrant in de SIEF, in de pre-registratie fase hanteert men het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". M.a.w. degene die zich voor een stof als eerste aanmeld als hoofdregistrant krijgt deze positie.


 

IUCLID 5 ondertussen vervangen door IUCLID 6, is middels een add-on module naast REACH-IT en XLM-files een mogelijkheid om te pre-registreren bij het ECHA.
 

Een waarschuwing omtrent vrijstelling van stoffen zoals genoemd in Annex IV en V. De EU herziet momenteel deze lijsten waarbij stoffen vervallen, er bestaat het gevaar dat u voor uw materiaal alsnog niet gebruik kan maken van de registratievrijstelling, zie tevens de conceptversie [34 KB] van de herziene lijst en de de stoffen in de hogere gevaren klasse.

Aan het eind van het pre-registregistrie traject (na 1 december 2008) meldt ECHA [80 KB] meer dan 2 miljoen pre-registraties welke zijn aangemeld.

Voor bijzondere situaties (was) er een pre-registratie mogelijkheid tot 30 november 2009.