U bevindt zich hier: Waarom REACH Informatie  
 WAAROM REACH
Veiligheid
Milieu
Gezondheid
Transparantie
Informatie
Besparing

INFORMATIE
 

Naast het etiket vormt het veiligheidsinformatieblad (VIB, MSDS of SDS) de belangrijkste informatiedrager van mogelijke gevaren van een stof.

In de praktijk is vooral de (eco)toxicologisch onderdeel hiervan matig ingevuld.

U herkent ze wel, veiligheidsinformatiebladen met de tekst "geen gegevens bekent" of "geen data".

Met de invoering van REACH is dit voorbij en worden er eisen gesteld aan de kwaliteit van de inhoud van de veiligheidsinformatie.
Verder zal deze volledigere informatie over de veiligheid van chemische stoffen beschikbaar zijn voor consumenten, die deze info gemakkelijker kunnen opvragen.

De handhaving van REACH ligt in Nederland bij de VROM-Inspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit en de Arbeidsinspectie welke hierin nauw samenwerken.