U bevindt zich hier: Welke testen  
 WELKE TESTEN
Fysisch - chemisch
Toxiciteit
Ecotoxiciteit

WELKE TESTEN
 

De hiernaar genoemde testen sluiten deels aan met de vereisten in EU richtlijn 2001 nummer 58 voor de layout van veiligheidsinformatiebladen (58/2001/EC).

De testen zelf staan beschreven in de REACH wetgeving, hier wordt enkel een summiere opsomming gegeven. Daarnaast heeft de EU op 12 oktober 2007 de "CRITERIA FOR INCLUSION OF SUBSTANCES IN ANNEX IV" gepubliceerd en updates.