Thema-avonden

Jaarlijks worden er door de commissie twee thema-avonden belegd. Meer informatie over de eerstvolgende avond vindt u onder Actueel.
Voor een overzicht van de sprekers en onderwerpen van voorgaande jaren, zie de sprekerslijst (Word-bestand).

IsraŽlzondag

Op de IsraŽlzondag (eerste zondag in oktober) vragen wij onze (gast)predikanten aandacht te besteden in prediking en voorbede voor onze verbondenheid met IsraŽl. De collecte die dan gehouden wordt komt ten goede aan onze (Messiasbelijdende) adoptiegemeente haMaíayan. Na afloop van de morgendienst wordt een Nieuwsbrief uitgereikt.

Themadienst

De laatste themadienst werd gehouden op 19 maart 2006. Ds. E. Kolkert sprak in de Dorpskerk over "De lijdende Knecht des Heeren". Aansluitend was er een broodmaaltijd met preekbespreking.

Publicaties

Geregeld worden er in het kerkblad artikelen geplaatst die betrekking hebben op de actualiteit in IsraŽl en de verhouding tussen Kerk en IsraŽl. Een selectie van deze artikelen vindt u onder Publicaties.

Contact met Messiasbelijdende Joden

Sinds 1996 hebben wij als commissie contact met de Messiasbelijdende gemeente haMaíayan in Kfar Saba, een jonge stad, zoín 30 km ten noorden van Tel Aviv. Voorganger in deze gemeente is Tony Spirandeo. Naast het verlangen om onder hun Joodse broeders te getuigen van hun geloof in Jezus, als zijnde de Messias van IsraŽl, probeert deze gemeente ook relaties op te bouwen met Arabisch sprekende christengemeenten.
Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief van april 2010.

Jongeren

De afgelopen jaren hebben we verschillende catechisatiegroepen meegenomen naar de dijksynagoge te Sliedrecht. Graag geven we hier de komende jaren een vervolg aan. Lijkt het u leuk om ook deze synagoge te bezoeken met uw vereniging? Neem dan contact op met onze voorzitter. Bezoek voor meer informatie de website http://www.dijksynagoge.nl

Op 8 oktober 2006 heeft de commissie een jongerenavond georganiseerd in het hervormd jeugdcentrum. Erik Vink, jongerenwerker bij Christenen voor IsraŽl heeft op boeiende wijze iets verteld over de bijzondere beloften die nog voor dit volk open staan en over de huidige politieke situatie.

Excursies

Op 24 oktober 2006 hebben we met een groep van 33 personen een busreisje gemaakt naar Brielle. Daar hebben we de synagoge en de Catharijnekerk bezichtigd. Aansluitend was er een lunch op de Mekkerstee in Ouddorp. De Mekkerstee is een biologische geitenboerderij en kaasmakerij en is een werkervaringsproject van stichting Eleos (zie foto's).

De afgelopen jaren hebben we verschillende kringen en catechisatiegroepen meegenomen naar de dijksynagoge te Sliedrecht. Lijkt het u leuk om ook deze synagoge te bezoeken met uw vereniging? Neem dan contact op met onze voorzitter. Bezoek voor meer informatie de website http://www.dijksynagoge.nl

Collecten en voorbede

Regelmatig vragen wij een project in of voor IsraŽl te steunen middels een collecte. Zo is er op zondag 19 maart 2006 gecollecteerd voor de gaarkeukens van Hazon Yeshaya. Per dag worden hier zoín 7.000 maaltijden verstrekt aan de allerarmsten.
De collecte op onze thema-avond van 23 maart 2006 was bestemd voor Jemima, een christelijk tehuis voor gehandicapte kinderen en jong volwassenen in Beit Jala (vlakbij Bethlehem).

Met de opdracht uit Psalm 122: "Bid Jeruzalem vrede toe", vragen wij tevens voorbede voor IsraŽl in de ís zondagse eredienst.

Lezingen

U kunt ons uitnodigen voor een lezing voor uw/jouw club of vereniging. Neem hiervoor contact op met ťťn van de commissieleden.

Documentatie

Zoekt u een boekje voor bijbelstudie of informatie voor een inleiding? Wellicht kunnen wij u helpen. Neem contact op met ťťn van de commissieleden.