woensdag 29 maart 2017 - Thema-avond Elimkerk

Thema: '500 jaar Reformatie en de Jood Paulus' 
Spreker: Ds. Dick Pruiksma
Aanvang: 20.00 uur

Dit jaar wordt in protestants-christelijke kring herdacht dat 500 jaar geleden de Reformatie begon. Bekend is de ontdekking van Luther dat een zondaar gered (gerechtvaardigd) wordt door geloof alleen. In de bijbel wordt dit leerstuk uitgewerkt in de brieven van de apostel Paulus. Voor veel christenen is hun religie daarmee wezenlijk anders dan het jodendom en de islam, waar de redding van de mens in hoge mate afhangt van het doen van goede werken.

Maar zijn er, als het gaat om jodendom en christendom, wel zulke grote verschillen? Vanaf de jaren ’70 kwamen wetenschappers tot de ontdekking dat het beeld van het jodendom als een ‘wettische’ godsdienst geen recht deed aan de werkelijkheid. De vraag drong zich op of de kerk, in navolging van Luther, Paulus al die tijd wel goed heeft begrepen. En wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor de leer van ‘rechtvaardiging door het geloof’?

Ds. Pruiksma houdt zich al vele jaren bezig met de  joods-christelijke dialoog. Zo was hij van 1994-2004 voorzitter van het Overlegorgaan joden en christenen (OJEC) en van 2006-2013 Algemeen secretaris van de International Council of Christians and Jews (ICCJ). Op dit moment is hij coördinator van de website joods-christelijke-dialoog.nl en lid van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël binnen de PKN.