De 'zaak Offringa'

Het Manifest
Op vrijdag 14 september 2018 publiceerde de website Liberaal Christendom een manifest van ds. Jan Offringa: ĎDe kerk kan prima zonder IsraŽltheologieí.

Het dagblad Trouw wijdde in een interview met Jan Offringa en in een redactioneel artikel uitvoerig aandacht aan deze publicatie.

Op maandag 17 september verscheen weer een stuk in Trouw waarin kerkleden van de Houtense Opstandingskerk zijn geinterviewd: 'De band met IsraŽl. Maar met welk IsraŽl dan?'


De reacties

Het manifest en de artikelen in Trouw leidde tot veel reacties...

ook van Joodse zijde...
en van medestanders van Offringa...

Nogmaals Offringa
Op 5 oktober 2018 reageerde Jan Offringa in Trouw op alle ophef: 'Ik wil de mist doen optrekken in de relatie tussen kerk en IsraŽl'


Studiedag PThU
Op 7 november 2018 organiseerde de Protestantse Theologische Universiteit een studiemiddag in De Nieuwe Poort in Amsterdam. De lezingen van die dag zijn te vinden op de website van de PThU.
In het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad werd verslag gedaan.
Op de website van de PThU publiceert dr. Dineke Houtman op 6 december 2018 een blog waarbij ze ingaat op de bewering van Offringa dat er van onderling afhankelijkheid tussen IsraŽl en de Kerk geen sprake (meer) is.


Gespreksmiddag AppŤl Kerk & IsraŽl
Op 14 januari 2019 organiseert de Stichting Platform AppŤl Kerk en IsraŽl een gespreksmiddag met Jan Offringa. Meer informatie vindt u in de uitnodiging.
Vooruitlopend op deze gespreksmiddag publiceert Trouw op 6 januari 2019 een stuk van
dr. Pieter van der Horst: Haal de band met IsraŽl aan, maar hou op over de Bijbel.