De Commissie voor Kerk & IsraŽl wordt gevormd door leden van de wijkgemeenten Dorp, De Ark en Elim. Uitgangspunt voor haar handelen is datgene wat in de Kerkorde is vastgelegd:

KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

DE ROEPING VAN KERK EN GEMEENTE

De kerk

Artikel I

1.      De Protestantse Kerk in Nederland is
overeenkomstig haar belijden
gestalte van
de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk
die zich, delend in de aan IsraŽl geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

7.      De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk IsraŽl.
Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met IsraŽl inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.

ORDINANTIE 1 HET BELIJDEN

Artikel 2. Het gesprek met IsraŽl

1.       De kerk is geroepen in al haar geledingen het gesprek met IsraŽl te zoeken en gestalte te geven aan de verbondenheid met het volk IsraŽl.

2.       De generale synode - daarin bijgestaan door organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn - heeft hierbij in het bijzonder tot taak:

 • het onderzoek van de Heilige Schrift ten aanzien van de vragen met betrekking tot IsraŽl te bevorderen,
 • leiding te geven aan
  • de verdieping en verbreding van het inzicht van de kerk in de weg van God met IsraŽl
   en 
  • het gesprek met IsraŽl
 • het inzicht in en bestrijding van antisemitisme te bevorderen,
 • de gemeenten toe te rusten tot de ontmoeting met IsraŽl,
 • de aandacht voor de plaats van joodse leden van de kerk te bevorderen,
 • de arbeid ten behoeve van IsraŽl in de verschillende geledingen van de kerk te coŲrdineren.

3.       De arbeid met en ten behoeve van IsraŽl wordt zoveel mogelijk verricht in samenwerking met organen van andere kerken die in deze arbeid werkzaam zijn.