ARCHIEF: THEMA-AVONDEN BIJZONDERE ERVARINGEN

Telkens weer vertellen gemeenteleden mij over bijzondere ervaringen uit hun leven, zoals:
- "Zoals wij elkaar ontmoet hebben - dat kan geen toeval zijn. Het heeft echt zo moeten wezen"

- "Die droom bleek later veelbetekenend"

- "Toen, op het ergste van mijn ziekte, heb ik het hemelse licht gezien. Nu ben ik niet bang meer"

- "Ik voelde me door een engel bewaard"
Over zulke ervaringen hielden we in het winterseizoen 2000-2001 een aantal thema-avonden. We vergeleken verhalen over bijzondere ervaringen uit het heden en uit de bijbel en we deelden onze eigen verhalen met elkaar. Wat betekenen dergelijke ervaringen in ons christelijk geloof?

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
* toeval
* intuïtie
*
dromen
*
bijna-dood-ervaringen
*
engelen
*
wonderen.

TERUG NAAR INDEX