BOEKEN

Dominees moeten ook regelmatig wat lezen. Van een aantal boeken geef ik hieronder een soms uitvoerige, soms korte typering. Uiteraard is die subjectief. De boeken zijn genoemd in alfabetische volgorde naar auteur.

* KADER ABDOLAH: De Koran (een vertaling) en De boodschapper (een vertelling), Breda, 2008, 382 + 266 pag.

* AURELIUS AUGUSTINUS: Over het gelukkige leven. Bezorgd, vertaald en van een inleiding en verklarende noten voorzien door Dr. Rein Ferwerda, Baarn, 1999, 114 pag.

* AURELIUS AUGUSTINUS: ZEVEN PREKEN (Varia Augustiniana I - ed. Verheijen / Hoogveld / Woldring), Zwolle, 1965.

* ELIZABETH BAKER: De kunst om niet te stressen. Kampen, 2002, 143 pag.

* A.J. BARTH en A.L. KORT, Tussen isolement en ontsluiting. Een bestuurlijke geschiedenis van Noord-Beveland, 1795-1995. Uitgave: Gemeente Noord-Beveland, 2005, 373 pag. (met vele afbeeldingen).

* BOB BECKING EN MEINDERT DIJKSTRA red.: Eén God alleen...? Over monotheïsme in Oud-Israël en de verering van de godig Asjera. Kok/Kampen, 1998, 160 pag

* A. VAN DE BEEK, Jezus Kurios. Christologie als hart van de theologie. Kampen 1998², 275 pag.

* A. VAN DE BEEK: Hier beneden is het niet. Christelijke toekomstverwachting. Meinema Zoetermeer, 2005, 126 pag., 12.50 euro.

* A. VAN DE BEEK: Wonderen en wonderverhalen, Callenbach Nijkerk, 1991, 276 pag.

* A. VAN DE BEEK: Eén mens maakt het verschil, Zoetermeer 2007, 168 pag.

Hieronder een aantal boeken van de Duitse theoloog Klaus Berger, die ik waardeer om zijn eigenzinnigheid. Dat is een foto waard:

* KLAUS BERGER: Wie was Jezus werkelijk? Kampen, 1996, 247 pag.
* KLAUS BERGER: Mag je in wonderen geloven?, Kampen 1997, 170 pag.
* KLAUS BERGER: De Dode Zeerollen en Jezus. Kampen 1999 (3e druk), 139 pag.
* KLAUS BERGER: Zit de duivel achter alle kwaad?, Kampen, 2000, 249 pag.
* KLAUS BERGER: Is met de dood alles afgelopen?, Kampen, 1998, 230 pag.

* ARIE VAN DEN BEUKEL: De dingen  hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mensen en God (1990) en Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin (1994).

* JURJEN BEUMER, Vrede en alle goeds. Meditatief weekboek, Ten Have Baarn, 2003, 120 pag.

* BIJBELSE GESCHIEDENIS IN WOORD EN BEELD deel 6: In Ballingschap, bijna 200 pagina's teksten + afbeeldingen met twee dvd's (Jeremia en Esther).

* Ds. J. BONDA, Het heil voor de velen. Over de vraag "Hoe is God?" en de leer van de eeuwige straf, Utrecht Stichting "Vuur", 1989, 152 pag.

* VINCENT BRÜMMER: Wat doen wij als wij bidden? Een studie in de wijsgerige theologie, Kampen, 1985, 165 pag. tekst.

* VINCENT BRÜMMER: Over een persoonlijke God gesproken.  Studies in de wijsgerige theologie, Kampen, 1988, 170 pag. tekst.

* JOHN D. CAPUTO, Hopeloos Hoopvol. Belijdenissen van een postmoderne pelgrim, Skandalon Middelburg 2017, 238 pag.

* JERRY COOK, Liefde, aanvaarding & vergeving, Gideon Hoornaar, 1982 / 2013, 124 pag.

* GIDEON VAN DAM: Dichter bij het Onuitsprekelijke. Over geestelijke begeleiding voor en door pastores. Baarn, 2003, 202 pag.

* C.DEKKER: Een schamele landstede. Geschiedenis van Goes tot aan de Satisfactie in 1577. Goes / De Koperen Tuin, 2002, 630 pagina's, 39,50 euro.

* NICO DEKKERS: Terugtocht naar het Paradijs. Een spirituele weg naar eenheid en harmonie via de chakra's en de Bijbel. Goes, 2009, 163 pag.

* MAARTEN DEN DULK, Voor een nieuw begin. De agenda van Genesis, Skandalon Middelburg, 2017, 96 pag.

* R. EVERS en E.S. EVERS: De filosofische achtergronden van de Joodse voorschriften.  Amphora Books, 2008, 244 pag.

* RIET FIDDELAERS-JASPERS, Jong Verlies. Handreiking voor het omgaan met rouwende kinderen, Kok Kampen, 1998, 130 blz.

* J. FOKKELMAN, Vertelkunst in de bijbel. Een handleiding bij literair lezen, Boekencentrum, 1995, 222 pag., f 37,50.

* JAN FOKKELMAN en WIM WEREN: De bijbel literair. Opbouw en gedachtengang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties. Meinema Zotermeer 2003, 767 pagina's.

* W.H. GISPEN: Genesis I, Kampen, 1974, 391 pag.

* F. DE GRAAFF: Israel, Hellas, Rome. Het mysterie van de antieke beschaving. Boekencentrum Zoetermeer, 1993, 525 pag.

* SABINE VAN DER HEIJDEN: RE:VISIE, Het geheim van succesvol missionair jeugdwerk vanuit de kerk, Kok / Kampen 2003, 266 pagina's.

* GERBEN HEITINK, Biografie van de dominee. Ten Have Baarn 2001(± 300 pag.)

* GERBEN HEITINK: Een kerk met karakter. Tijd voor heroriëntatie, Kok Kampen 2007, 359 pag. tekst.

* JAN HENDRIKS: Terug naar de kern. Vernieuwing van de gemeente en de rol van de kerkeraad. Kampen, 1995², 186 pag.

* PETER HENDRIKS: Ontmoetingen met God. Een Basiscursus geloven met bijbelse verhalen. Boekencentrum Zoetermeer, 2006, 181 pag.

* P. VAN DEN HEUVEL (red.): De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Boekencentrum / Zoetermeer, 372 pagina's.

* IMPACT (Wouter Jong / Marieke van der Post): Wereld van verschil. Amsterdam, 2008, 223 pagina's.

* MUUS JACOBSE: De Drie Kooien, Kampen, 1946 (met houtsneden van Nico Bulder).

* Dr. OKKE JAGER, Het eeuwige leven met name in verband met de verhouding van tijd en eeuwigheid, Kampen, 1962, 600 pag.

* JÖRG JEREMIAS, Theologie des Alten Testaments, Göttingen, 2015, 502 pag.

* A.JOBSEN, Bileam. Profeet tussen Israël en de volken, Kampen, 1991, 100 pag.

* A. JOBSEN: Numeri 1, in de serie: Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Commentaar voor Bijbelstudie, onderwijs en prediking, Kok Kampen 2008,  310 pag.

* A. JOBSEN: Numeri 2, in de serie: Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Commentaar voor Bijbelstudie, onderwijs en prediking, Kok Kampen 2010,  255 pag.

A. JOBSEN, Ezechiël 1, in de serie Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Commentaar voor Bijbelstudie, onderwijs en prediking, Uitgeverij Kok Utrecht, 2014, 314 pag.

* K.W. DE JONG: Ordening van Dienst. Achtergronden van en ontwikkelingen in de eredienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dissertatie VU; Baarn 1996.

* FRANZ KAMPHAUS en ROLFF ZERFASS: Ethische Predigt und Alltagsverhalten, München, 1977, 155 pag.

* JEROEN KOCH, Abraham Kuyper. Een biografie. Amsterdam, 2006, 580 pag.

* GEURT HENK VAN KOOTEN: Het Oecumenisch Leesrooster (1977-2010). Geschiedenis, filosofie en impact, Tilburg, 2007, 108 pag.

* WALTER KRECK, Gundfragen christlicher Ethik, München, 1975, 346 pag.

* MATTHIAS KROEGER: Themenzentrierte Seelzorge. Über die Kombination Klientzentrierter und Themenzentrierter Arbeid nach Carl R. Rogers und Ruth C. Cohn in der Theologie, Stuttgart 1973 / 1976, 234 pag.

* C.J. DE KRUIJTER: Zoeker naar waarheid en zekerheid. Dominee D. P. M. Huet (1827-1895) als opwekkingsprediker en 'christen-spiritist', 2014, 135 pag.

* TRUUS KUIJPER-MAAN: Wat zeggen de visioenen in de Openbaring van Johannes? Zuidlaren, 2005, 208 pagina's; 20,30 euro; Printing on Demand.

* H. M. KUITERT, De mensvormigheid Gods, Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift, Kampen, 1962 / 2e druk 1967, 319 pag.

* H.M. KUITERT, Zeker Weten, voor wie geen grond meer onder de voeten voelt. Baarn, 1994, 205 pag.

* H.M. KUITERT, Jezus: nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie. Baarn, 1998, 317 pag.

* H.M.KUITERT, Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars, Baarn, 2000, 312 pag.

* PINCHAS LAPIDE, Geen nieuw gebod, Baarn 1985, 114 pag.

* PINCHAS LAPIDE, De Bergrede. Utopie of program? Baarn, 1985, 143 pag.

* PINCHAS LAPIDE, Opstanding. Een joodse geloofservaring, Kampen, 1983, 93 pag.

* FRÉDÉRIC LENOIR: God? Utrecht, 2013, 224 pag.

* EEUWOUT VAN DER LINDEN: Wie is die man? Joodse visies op Jezus. Ten Have / Baarn (2003), 293 pagina's.

* EEUWOUT VAN DER LINDEN: De appel van Adam en Eva. Liefde en seksualiteit in bijbelse en buitenbijbelse verhalen. Zoetermeer / Kapellen, 2006, 432 pag.

* NICO TER LINDEN: Alleen maar vrije tijd. Een dominee over zijn vak, 286 pag.

* PIM VAN LOMMEL: Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring. Ten Have, 2008 (9e druk), 403 pag., 24,90 euro.

* MAARTEN LUTHER II, Soteriologie. De christelijke vrijheid in het geloof in Christus, Damon / Eindhoven, zonder jaar (2017/2018), 638 pag.

H. M. MATTER:  De brief aan de Philippenzen. Kampen, 1965,  106 pag.

* Dr. H. M. Matter, Wederkomst en Wereldeinde. De zin van de 'parousia' in het Nieuwe Testament. Kok Kampen, 1980, 157 pag.

* K. H. MISKOTTE, ... als een die dient. Volledige uitgave van het 'Gemeenteblaadje Cortgene', 27 oktober 1923 - 4 april 1925, Ten Have Baarn, 1976, 348 pag.

* EILDERT MULDER EN THOMAS MILO: De omstreden bronnen van de Islam. Zoetermeer, 2009, 438 pag.

* J. VAN OORT: Het evangelie van Judas. Inleiding - vertaling - toelichting. Kampen, 2006, 191 pag.

* P.OSKAMP/R.GEEL: Concreet en Beeldend Preken, Bussum 1999, 180 pag

* C.ROOZE-STOUTHAMER: Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572), Goes, 1996, 600 pag. (inclusief bijlagen en registers).

* RIEMER ROUKEMA: Jezus, de gnosis en het dogma, Zoermeer, 2007, 259 pag.

* A.P. VAN SCHAIK: De Openbaring van Johannes, Roermond 1971 (capita selecta)

* AART SCHIPPERS: De Prediker. Baarn, 2003, 187 pag.

* PIET SCHELLING EN AARNOUD JOBSEN: Altijd een preek op zak. Honderd jaar prekenserie Menigerlei Genade, Uitgeverij Kok Utrecht, 2014,  248 pag.

* PIET SCHOONENBERG, De Geest, het Woord en de Zoon. Theologische overdenkingen over Geest-christologie, Logos-christologie en drieëenheidsleer. Averbode / Kampen, 1991, 258 pag.

* E.H. SCHOTMAN: Ethiek en recht in kort bestek, 2011, 128 pag.

* E.G.SELWYN, The first epistle of St. Peter, The MacMillan Press LTD, 1946/1972.

* Dr. C. STAM, De opstanding van de doden in de theologie van K. Barth, R. Bultmann en W. Pannenberg, Zoetermeer, 2003, 384 pag. 

* FRED STERK & SJOERD SWAEN: Samen Sterker. Vriendschap en veerkracht in relaties. Utrecht / Antwerpen, 2003, 140 blz.

* CEES STEUTEL, ADRI MEERMAN EN JACQUES DE HOND:  Joods Vlissingen. Een roerige en bewogen geschiedenis,  Vlissingen, 2010, 189 pag., rijk geïllustreerd, € 27,50.

* DEBORAH TANNEN: Je begrijpt me gewoon niet.  Hoe mannen en vrouwen met elkaar praten. Amsterdam, 1999 (14e druk),  313 pag. tekst +  33 pag. noten, bibliografie en register.

* WOLFGANG TRILLHAAS, Ethik, Berlin, 1970 (3e druk), 563 pag.

E. DE VRIES: Met Lucas onderweg naar de kerk, Kampen 1999, 79 pag.

* Mr. M. VERHAGE-VAN KOOTEN: Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat. Boekencentrum Zoetermeer, 2002, 345 pag.

* NICO VAN DER VOET: Het woord krijgen. Over spreekvaardigheid in de christelijke gemeente, Boekencentrum Zoetermeer, 3e druk, 2009, 151 pag. 

* J. VREE, Kuyper in de kiem. De precalvinistische periode van Abraham Kuyper 1848-1874, Hilversum, 2006, 424 pag.

* C. PETER WAGNER: De geestelijke gaven voor de opbouw van de gemeente. Hoe u uw gaven kunt ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Uitgeverij Gideon Hoornaar, 1990, 171 blz.

* A.WESSELS: De Koran verstaan. Een kennismaking met het boek van de islam. Kampen, 1986/2001 (5e druk), 180 pag

* BRUCE H. WILKINSON, Het gebed van Jabes, Gideon Hoornaar, 2001 / 2003, 93 pag.  

* TOM WRIGHT, Goede Vrijdag. De dag dat de revolutie begon, Van Wijnen Franeker, 2016, 414 pag.

* Wij kiezen voor eenheid, Aalten, 2009, 192 pag.

* J. ZANDEE: 504. Het verhaal van een dwangarbeider, 2006, 171 pag. + vele bijlagen.

TERUG NAAR INDEX