EXEGETISCHE SCHETSEN

Als dominee ben je dagelijks met de bijbel bezig. Van tijd tot tijd ontdek je dan iets intrigerends. Soms door wat je leest of hoort van anderen. Soms op eigen kracht - waarbij ik mij de wijze waarschuwing van mijn leermeester prof. Rothuizen voor ogen houd: Wie iets beweert dat voordien nog nooit iemand beweerd heeft, beweert waarschijnlijk iets dat nadien nooit meer iemand zal beweren. Hieronder een aantal bijbelgedeelten waarin ik iets hebt ontdekt dat ik graag met u wil delen. Vaak blijkt het de structuur van de tekst te zijn, die mij getroffen heeft. Dat zegt iets over de bijbel (de bijbelschrijvers werkten ordelijker dan je op het eerste gezicht denkt) - het zegt ook iets over mijzelf. Als u klikt op de links, leest u meer.

Ruth 3 een sterke vrouw en een zorgzame man
1Koningen 19: 9-18 De openbaring van de Heer aan Elia op Horeb
Spreuken 30:31 windhond of haan?
Prediker 5: 7- 8 De maatschappelijke piramide
Prediker 12: 7 Prediker over het hiernamaals
2Makkabeeën 7 Marteldood en opstanding van de rechtvaardigen
Mattheus 10:29 niet .... zonder (de wil van) uw Vader
Lucas 5:1-11 De Messias en Simon Petrus
Lucas 16-19 Hoe een rijk mens behouden kan worden
Lucas 20-21 De weg van Jezus
Handelingen 1: 1- 3 Wanneer is Jezus ten hemel gevaren?
1Corinthe 13:13 Hoop
Filippenzen Jezus in Filippenzen
1Timotheus 3:16 Belijdenis van Christus

 

TERUG NAAR INDEX