ARCHIEF: BIJBELKRING JACOBUS.

Zouden geleerden in het oosterse woestijnzand een brief vinden, geschreven door een broer van Jezus, dan was dat wereldnieuws. Informatie over de stichter van de christelijke wereldgodsdienst uit de eerste hand! Zelfs Elsevier en de Telegraaf zouden er over schrijven.

Welnu: voor zulke brieven hoeven we geen geleerde te zijn en niet in de woestijn te spitten. Ze staan al lang heel gewoon in de bijbel: de brieven van Jacobus en van Judas, beiden broers van Jezus (genoemd in Marcus 6:3). Zij hebben Jezus van heel dichtbij gekend. Vooral Jacobus had groot gezag in de eerste christelijke gemeente.

Tijdens het winterseizoen 2000-2001 was er in onze gemeente (Samen op Weg-gemeente Goes) een bijbelkring over deze brief van Jacobus. Jacobus waarschuwt onder andere tegen de risico's van het spreken. Hij schrijft herhaaldelijk over het gebed. In zijn brief neemt de toekomst een belangrijke plaats in. In dat alles geeft hij de prediking van zijn broer Jezus weer.

TERUG NAAR INDEX