PINKSTEREN

Op Pinksteren vieren we de Geest:
God Die bij ons op aarde woont en werkt.
Niet enkel in een elite
van uitzonderlijk begaafden en gelovigen
maar in alle mensen die Jezus willen volgen,
groot en klein in leeftijd en geloof.

Moest ik op eigen kracht geloven
dan was ik God allang kwijt.
Dat ik geloof en blijf geloven
dat heb ik niet van mijzelf.
Het is de Geest Die in mij werkt
zonder dat ik zelf begrijp waarom en hoe;
de Geest van God in mijn leven,
Die verwant blijft aan haar Bron;
de Geest van Jezus in mijn hart,
Die Jezus na bidt: Abba, Vader.

De Geest werkt onstuitbaar dóór.
Zoals de bomen ieder voorjaar weer
onstuitbaar uitlopen in blad en bloesem
zoals een vruchtboom het niet laten kan
om vol met fruit te hangen
zó draagt elk kind van God vanzelf
de vruchten van de Geest:
liefde en vriendelijkheid en vrede.

De Geest geeft ook haar gaven.
Gaven voor ieder kind van God
persoonlijk en verrassend.
Ik kan daar geweldig van genieten
mensen die echt begaafd zijn:
een kind dat opgetogen blij kan zijn
een tiener die jongleert op de computer
een oudere met echte levenswijsheid
een man met intuïtie

een vrouw met leidersgaven
een organist die speelt voor God.

We vieren veel met Pinksteren:
Gods Geest die op aarde woont en werkt
het liefste in de dagelijkse dingen
in het leven van gewone mensen
mensen zoals u en jij en ik
tot ze eens heel de aarde vullen zal
en God alles zal zijn in ons allen.

TERUG NAAR INDEX