KRING PRAKTISCHE GELOOFSVRAGEN

In het najaar van 2002 waren er opnieuw een aantal gespreksavonden van de Buitengewone Wijkgemeente De Levensbron (Geref. Bond) en de Samen op Weg-gemeente Goes. Collega ds. Van Ginkel en ikzelf behandelden praktische geloofsvragen aan de hand van de grote lijn van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

1. Waarom?
2. Wie is Jezus voor ons?
3. Waarin ervaren we de Geest?
4. Wat is onze toekomst?

Mijn eigen bijdragen vindt u in de hyperlinks achter de de punten 1. en 2.

De gesprekskring is voor dit seizoen afgelopen. De sfeer tijdens de avonden was hartelijk en open. De reacties van de deelnemers waren erg positief. Er is alle reden om ook in een volgend seizoen verder te gaan. Ter wille van het gesprek over ons geloof en ter wille van de ontmoeting over gemeentegrenzen heen.

TERUG NAAR INDEX