genhome.gif (2335 bytes)
 

 

Zundert kadastraal

1830-2006
 

Met behulp van de nieuwe versie van Google Earth (Release 4 - BETA, 13/09/2006) gecombineerd met kadastrale kaarten van circa 1830 van www.dewoonomgeving.nl, Ún platen uit de Levensschets Willem Passtoors van Willem Passtoors, heb ik binnen Google Earth een applicatie ontwikkeld. Hierin kan via een set van transparante lagen, van elkaar deels overlappende kadastrale kaarten (het zogenaamde verzamelplan en bijbehorende minuutplannen, zijnde een overzichtskaart met bijbehorende detailkaarten), de situatie van 1830 worden geprojecteerd over de huidige situatie.

Het is hiermee mogelijk om tot op de meter nauwkeurig te bepalen waar de in de Levensschets vermeldde gebouwen en landerijen hebben gestaan. Het geleidelijk laten overvloeien (middels het instellen van de transparantiegraad) van de oude naar de nieuwe kadastrale situatie, levert tal van andere verrassende ontdekkingen en inzichten op. Treffend is bijvoorbeeld te constateren dat veel oude percelen hun vorm hebben behouden, maar dat de eertijds kronkelige waterloop van het riviertje de Aa of Weerijs sterk is gekanaliseerd en veel van de oude vennen in het landschap zijn drooggelegd.

 

 

Gif-animatie van de ontwikkelde Google Earth toepassing Zundert kadastraal 1830-2006

 

 

 

Laatst bijgewerkt:
02-10-2006