oakleafl.gif (1623 bytes)   Willem Passtoors  oakleafr.gif (1624 bytes)

(1784 -1859)

Stamvader van de familie Passtoors is Willem Passtoors (1784-1859). Hij was de zoon, tevens enig kind, van Petrus Pastoors en Johanna Zeevink. Klik hier voor zijn gegevens in de genealogische database van de familie Passtoors.

. Willem Passtoors (1784-1859).
Bron: Levensschets Willem Passtoors
Archief: Regionaal Archief West-Brabant Oudenbosch.


Geboren in Amsterdam verhuisde hij op jeugdige leeftijd naar Utrecht, alwaar zijn vader een herberg annex logement dreef. In de tijd dat Lodewijk Napoleon er zijn residentie had, had Willem Passtoors aan het Hof een betrekking als Fourageur van de paarden van de Koning. Willem trad in het huwelijk Johanna Geertruida Zegers (1783-1867). Zij kregen in totaal 14 kinderen, waarvan er vijf in Utrecht en de overigen in Zundert zijn geboren.

In 1810 werd hij benoemd tot paardenpostmeester te Zundert. Het gezin betrok een woonhuis aan de Markt alwaar ook een postkantoor werd ingericht. Ten behoeve van de paardenposterij waren bij het woonhuis een koetshuis en stallen gelegen. Van 1810 tot 1854 heeft Willem Passtoors het ambt van paardenpostmeester uitgeoefend. Ongeveer in dezelfde periode was hij tevens brievengaarder (tot 1855) en rijksontvanger (tot 1859). Willem Passtoors was ook landbouwer (feitelijk grondbezitter) en hoofdman van het plaatselijke St. Joris gilde. Zijn belevenissen zijn door een zoon van hem op schrift gesteld in de zogenaamde Levensschets.