genhome.gif (2335 bytes)
 

 

Familiewapen Passtoors
 

Binnen de familie Passtoors bestaat een familiewapen. Op dit moment wordt nog onderzoek verricht naar de precieze herkomst hiervan. Als dit is afgerond, ligt het in de bedoeling dit wapen officieel te laten registreren bij het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage.
 

 

Het familiewapen van de familie Passtoors