genhome.gif (2335 bytes)

 

anihorse.gif (4546 bytes) Paardenposterij  anihorse.gif (4546 bytes)
1806-1854

. Woonhuis van de familie Passtoors aan de Markt (1856).
Bron: Levensschets Willem Passtoors.
Archief: Regionaal Archief West-Brabant Oudenbosch.
Foto: J.M. Rapmund.

De inval van de Fransen in 1806 had grote gevolgen voor de organisatie van de post in Nederland. De hele postdienst werd opnieuw opgezet naar Frans voorbeeld. Ook de Paardenposterij werd geheel gereorganiseerd. Bij Koninklijk Besluit van 28 september 1809 nr. 10 besloot Lodewijk Napoleon een Koninklijke Paardenposterij naar Frans model op te richten, met het doel om het snelverkeer van personen en koeriers te bevorderen. De in de Franse periode aangenomen wetten bleven grotendeels ook na 1813 van kracht.

Langs uitgezette postroutes werden poststations ingericht. Daar dienden dag en nacht voertuigen en paarden gereed te staan om reizigers naar het eerstvolgende station te brengen. Bij de Paardenposterij kon men paarden met of zonder wagen met postiljon huren. Particulieren met een eigen rijtuig konden hier tevens van paarden wisselen. De postwegen mochten alleen gebruikt worden door de koetsen voor personen- en goederenvervoer van de Paardenposterij en de Estafettepost die het brieventransport verzorgde.

De leiding op een station was in handen van een Postmeester. Hij zorgde voor het materiaal en gaf leiding aan het personeel. Tot zijn taak behoorde ook de inning van het postgeld en de uitbetaling van de rijlonen aan de ruiters. De Postmeester was veelal ook belast met de verzending van brieven.

Het Postation te Zundert was gelegen aan de Markt, langs de verharde rijksweg die door het dorp liep, de Molenstraat. Deze maakte indertijd deel uit van de zogenaamde Napoleonsbaan, dé verbindingsweg tussen Amsterdam en Parijs. In de eerste helft van de negentiende eeuw was het op deze doorgaande weg altijd een drukte van belang.

. De kadastrale kaart (deel van minuutplan) dateert uit 1828. Het gemeentehuis midden op de Markt ontbreekt, omdat deze pas in 1830 werd gebouwd.
Bron: http://www.dewoonomgeving.nl/

Door de komst van de elektromagnetische telegraafverbinding was de estafettedienst al uit de gratie geraakt, maar met de komst van de spoorwegen verloor de Paardenposterij voorgoed haar bestaansrecht. Voor het poststation te Zundert kwam deze terugslag na de aanleg van spoorlijn Antwerpen-Roosendaal in 1854, toen ook het transport over deze weg aanzienlijk terug liep. Overigens werd in datzelfde jaar bij Koninklijk Besluit de opheffing van de paardenposterij in den lande geregeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gotop_n.gif (1210 bytes)