Martinusparochie-'t Veld


 

 

 

 

 

 

 

 

ST.MARTINUS     KERKGEBOUW     KERKHISTORIE     GESCHIEDENIS VAN DE DORPEN 

Berichten van:  
De Parochieraad De Vijfhoek Pastorale Team Het Bisdom Samen Kerk  

 

Vier Kerstmis online 

 

 

 

 

 

 

 

Home

Vieringen

Parochienieuws

Heraut-archief

Adressen

In Memoriam

Foto's

Boeken van Theo

Links 

 

Pas op ! Aangepaste tijden door de coronamaatregelen.

 

PAROCHIENIEUWS MARTINUSKERK VRIJDAG 3 DECEMBER 2021

secretariaat Martinusparochie, Rijdersstraat 107, 0226 42 12 64, martinus.tveld@gmail.com

pastores: Gerard Remmers 06 51553475 Toon Jorink 06 51 49 47 18, voor verdere informatie omtrent namen etc. zie onze website www.martinusweb.nl. info Uitvaartvereniging: www.uitvaartstjozeftveld.nl Anita Messelaar 0620915051, Els Jonker 06 34956504

 

OPENINGSTIJDEN:

De Mariakapel is geopend vanaf 09.00 uur.

Het secretariaat is op maandag- en vrijdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

VIERINGEN IN ONZE MARTINUSKERK:

 

vieringen in Maria Mater: voorlopig GEEN vieringen!!!

 

zondag 5 december 11.00 uur: 2e zondag van de Advent

viering, lector Anneke Bruin, voorganger pastor Jorink.

intenties:

Truus Keesom Ligthart en Jan Keesom en om zegen over hun gezin.

 

zondag 12 december 11.00 uur:

eucharistieviering met zang door het Gemengd koor, lector Peter Vleugel, voorganger pater Remmers.

intenties:

Simon Wijnker en Truus Wijnker Groot en Edwin en familie, voor de overleden familie Antoon en Marie Groen Leegwater, Jan en Corry Jong Meijer, Cor en Corrie Vriend Tromp, John van Kempen, Jan Wit en Krissy, Theodora Louisa Bruin van den Bosch en Gerardus Bruin en Petrus Mooij, Cor Smit en familie Smit Burgmeijer, Jan van Diepen en om zegen over zijn gezin.

 

VIERINGEN IN WAARLAND, NIEUWE NIEDORP EN DE NOORD:

Waarland:

zondag 5 december 9.30 uur voorganger pastor Jorink

 

Nieuwe Niedorp:

geen viering

 

De Noord:

zondag 5 december 10.00 uur eucharistieviering met de Cantorij voorganger pastor Tilma.

 

BLOEMEN:

In december verzorgt Cora de Boer de bloemen.

 

MARTHA:

Nog geen werk voor Martha maar in december zullen er twee groepen worden uitgenodigd: n voor de gewone werkzaamheden en omdat Kerstmis eraan komt ook de poetsgroep.

 

OPTREDEN FANFARE JUNIOR STARS

Op zondagmorgen 19 december om 11.00 is er ijs en weder dienende- een optreden van de Junior Stars, de jongeren van fanfare Samen Voorwaarts.

We verheugen ons er op.

 

TENSLOTTE: TIP VOOR DE DECEMBERMAAND

Er zijn weer kerstkaarten te koop, de opbrengst komt geheel ten goede aan de projecten die de MOVgroep ondersteunt. Achter in de kerk in de kaartenmolen.

 

TENSLOTTE:

Hieronder een artikel met nieuws vanuit de Martinusraad en even napraten over de 1ste Communie van afgelopen november.

 

 Tot de volgende Heraut,   Gerda en Tineke.

 

VAN DE MARTINUSRAAD

Corona:

Het blijft ons maar bezighouden, het coronavirus in al zijn varianten en de daartegen te treffen maatregelen. Wat het kerkbezoek betreft is bij binnenkomst en vertrek, evenals bij het ter communie gaan, het dragen van een mondkapje weer verplicht. Ook vragen wij uw handen (weer) te ontsmetten en in de banken weer de vereiste 1 meter afstand van elkaar te nemen, indien u niet uit hetzelfde gezin komt.

De aanwezigheidsregistratie laten we (voorlopig) achterwege.

Opknapbeurt Mariakapel:

Een in onze gemeenschap wonende Poolse stukadoor, genaamd Thomasz heeft het aanbod gedaan tot het opknappen van de Mariakapel. De regelmatige bezoeker zal ook wel geconstateerd hebben dat het stukwerk aldaar, met name de onderkant, op vele plaatsen heeft losgelaten. De oorzaak hiervan is optrekkend zout in de muur. Van dit aanbod maken wij uiteraard dankbaar gebruik. De losse delen zullen worden verwijderd, daarna zal een z.g. coatinglaag worden aangebracht, vervolgens de nieuwe laag en na drogen zal tot slot de kapel van een nieuw fris kleurtje worden voorzien. Dit alles gebeurt in samenwerking met onze plaatselijke schilder Wim Groen. Dit houdt in dat de kapel een tijdje niet kan worden bezocht. Wanneer een en ander wordt uitgevoerd is nog niet helemaal bekend, maar Thomasz heeft beloofd dat de klus vr Kerstmis geklaard is. We kijken er naar uit en we zullen uiteraard d.m.v. een publicatie terplekke aangeven wanneer de kapel niet kan worden bezocht.

Nogmaals heel veel dank Siem:

Tijdens een goed bezochte kerkdienst werd enkele weken geleden afscheid genomen van gemengd koorlid Siem Kruijer. Siem werd toegesproken door de voorzitter van het koor Dr Ruttenberg, pastor Toon Jorink, terwijl vorige week ook de onvolprezen dames van de administratie nog enkele woorden aan Siems afscheid besteedden.

 Ik heb er toch behoefte aan om ook namens het bestuur Siem ontzettend te bedanken voor zijn geweldige inzet op velerlei fronten voor onze Martinusparochie. 70 jaar koorlid zijn met (bijna) altijd het koor op de eerste plaats is een geweldige prestatie. Daarom vanaf deze plaats nogmaals heel hartelijk dank Siem en Ank natuurlijk voor jullie enorme staat van dienst. Het gaat jullie goed.

Met vriendelijke groet,

Namens de raad, Hans Glas - voorzitter

 

EERSTE COMMUNIE

OP 21 november hebben 12 kinderen: Zara, Saar, Loet, Isa, Diana, Elodie, Pien, Stijn, Colin, Dylan, Mats, Ties uit de parochies Nieuwe Niedorp, t Veld en Waarland hun Eerste H. Communie ontvangen in een viering waar de kinderkoren van t Veld en Nieuwe Niedorp zongen. Helaas konden twee van de communicanten dit feest niet meemaken vanwege corona. Zij zullen hun eerste H. Communie op een later tijdstip ontvangen.

Na een periode vanaf september hebben zij zich op deze dag voorbereid. Samen op weg gegaan om deze dag tot een feest te maken. Het was niet alleen spannend hoe het zou gaan maar ook of het door zou gaan. Gelukkig kon dat wel, ondanks de beperkingen.

 

 

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen eerste heilige communie

Eerste communie 2020 zondag 22 mei 2022.

Beste ouders,

In januari 2022 beginnen we met de voorbereidingen voor de eerste communie. Graag willen we weten wie er hun eerste communie willen gaan doen. Maar misschien zijn er ook kinderen die niet hun eerste communie willen doen maar wel het project `ik ben bij je` willen mee doen.

De volgende gegevens horen we dan graag van u:

- Of uw kind de Eerste Communie wilt doen.

- Of uw kind mee wilt doen met het project.

- Naam kind:

- Naam ouders:

- School van kind:

- Telefoonnummer ouders:

- Mailadres:

 

Wilt u deze gegevens doormailen naar mirellasmitwit@ziggo.nl

Graag voor 15 december 2021 verneem ik uw opgave.

 

Met vriendelijke groeten,

namens de pastores Toon Jorink, diaken.

Coordinator 1ste Communieproject: Mirella Smit.