PU De Vijfhoek


 

 

 

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

 

 

De parochie en de AVG


 

 

 

Home

Privacy-
verklaring

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Alle parochies moeten, net als andere instellingen, organisaties en bedrijven, voldoen aan de eisen die deze wet stelt.

 De R-K. Kerk had al regels over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies. Deze regels zijn nu aangepast naar de AVG waarna dit geactualiseerde Reglement rechtsgeldig is voor de R-K. Kerk.
 

Zolang de persoonsgegevens gebruikt worden voor het doel van onze parochies, is het gebruik van deze gegevens toegestaan (het zogenaamd gerechtvaardigd belang). Dit betekent wel dat er zorgvuldig moet worden omgaan met deze gegevens en duidelijk worden aangeven waarvoor ze gebruikt worden.

 

In de Vijfhoek wordt m.b.t. de uitvoering van de AVG centraal beleid gevoerd.

Dit betekent dat er één contactpersoon is voor de 5 parochies, met wie u contact kan opnemen als u een klacht hebt met betrekking tot het omgaan met uw persoonsgegevens.
Dit neemt niet weg dat u ook altijd contact kunt opnemen met het secretariaat of met de pastor van uw parochie, voor vragen, wensen of klachten.

 

Privacyverklaring

In de privacyverklaring wordt u in heldere en begrijpelijke taal  geïnformeerd over wat er met uw gegevens gebeurt en waarom dit gebeurt.Voor de 5 parochies van de Vijfhoek is één privacyverklaring gemaakt welke u kunt lezen op een eigen pagina en ook kan downloaden.

 

 

Op de officiële website van Rooms-Katholieke Kerk in Nederland RKKERK.NL  vindt u de meest actuele informatie m.b.t. de AVG.