Kanoën en verkeersregels

Kanoërs varen vaak op wateren waar ook andere schepen varen, zowel grote als kleine schepen, beroepsvaart en recreatievaart. Vanwege al dat waterverkeer gelden er ook op het water verkeersregels.

Tot op heden hoor ik nog geregeld veel verschillende (ook niet meer geldende) regels genoemd worden, zowel door mede-vaarders als door tochtleiders.

Handzaam boekje

Ik ben van mening dat iedere vaarder vrij eenvoudig de juridisch juiste verkeersregels moet kunnen vinden en eigenlijk ook een zekere basiskennis daarvan moet hebben.

Daarom heb ik daarover een beknopt boekwerkje geschreven, met enige uitleg bij sommige onderwerpen. Vanwege relevante wetswijzigingen heb ik, na de 1e uitgave in 2012, het boekje meerdere keren ge-update.

Het boekje heeft het formaat A5 en telde in 2020 zo'n 36 blz.

Het woordgebruik is gericht op kanoërs, maar de regels gelden voor alle "door spierkracht voortbewogen schepen" dus ook voor roeiboten, sup's en waterfietsen.

Het boekje is getiteld: Kano-Vaarregels in Nederland,

In zoveel mogelijk begrijpelijke taal, staan onder andere beschreven de regels over de onderwerpen:

A. VAARREGELS (o.a. Voorrang, In RPR: klein wijkt voor groot, In BPR: klein wijkt niet altijd voor groot, Voordeel voor "stuurboordzijde-vaarder",

              Regels in een engte, Koers kruisen, Wanneer wijkt een motorschip voor een "spierkrachtschip" of voor een zeilschip of andersom e.d.)

        BRUGGEN

        SLUIZEN

        SLECHT ZICHT

        RADAR

        MARIFOON

        DODE HOEK

B. BIJZONDERE BEPALINGEN Hoofdstuk 9

        STUURBOORDSWAL-PLICHT

        RADARREFLECTOR

C. BIJZONDERE BEPALINGEN Hoofdstuk 10

D. SCHEEPSVERLICHTING (Navigatieverlichting)

E. GELUIDSSEINEN

        TOETERPLICHT

F. VAREN IN EEN GROEP

Als er wetswijzigingen zijn die van belang zijn voor genoemde categorieën watersporters, dan pas ik het boekje daarop aan en maak een ge-update versie.

Het boekje is vrij beschikbaar voor "eigen gebruik, uitgezonderd commerciële publicatie/verspreiding". Daarom is een "Copyright" opgenomen.

Aanvankelijk was het boekje te vinden en te downloaden via de website van KV-Lekko, maar daar worden sinds 2018 geen ge-update versies meer verwerkt.

Sinds 1 juli 2020 kan (informatie over) het boekje gevonden worden op Facebook-pagina: Kano-Vaarregels.

Ook kan het aangevraagd worden via het e-mailadres dat in het boekje staat.

Via dat e-mailadres kunnen ook vragen gesteld worden over de beschreven (of ontbrekende verkeersgerelateerde) onderwerpen.

Vanwege een fout(je) in de weergave van de bruglichten op blz. 19 van het boekje (versie 2021-01) en een tekstaanpassing bij art. 6.26 lid 4 g+h, heb ik een gecorrigeerde vesie gemaakt en op de website geplaatst.

Dit is geen compleet nieuwe versie, alleen blz. 19 is aangepast. Deze aangepaste blz. is ook los te bestellen via het e-mailadres van Kano-Vaarregels.

Sinds 1 februari 2021 is via deze website een ge-update versie (nu 2021-01c) van het boekje "Kano-Vaarregels in Nederland" beschikbaar en te downloaden.

Als er mensen zijn die eerder een boekje "Kano-Vaarregels in Nederland" gedownload of via e-mail aangevraagd+ontvangen hebben en vervolgens op de hoogte willen blijven van de ge-update versies, dan geef ik hierbij aan dat automatisch ontvangen van die nieuwe versies gratis mogelijk is. Daartoe moet men dan een mailtje sturen naar het e-mailadres van Kano-Vaarregels met het verzoek. Die gegevens neem ik dan op in een "BCC mailinglist" voor de verspreiding van een nieuwe versie.

Mensen die suggesties/wensen hebben voor uitleg van aanvullende juridische onderwerpen (bijv. BPR of RPR artikelen) nodig ik uit om die aan mij kenbaar te maken.

Dat kan via het e-mailadres van Kano-Vaarregels, te vinden in het boekje.

Als er een duidelijke behoefte blijkt te bestaan dan verwerk ik die uitleg in een volgende update.

Arend Aalbrecht

Naar downloadversie 2021-01c (.doc) : "Kano-Vaarregels in Nederland" (formaat A5)

Naar downloadversie 2021-01c (.pdf)  : "Kano-Vaarregels in Nederland" (formaat A5)