Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism

 
 

Het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism van de Vrije Universiteit maakt de rijke Amsterdamse erfenis op het gebied van het protestantisme beter toegankelijk. Het centrum doet dat door fellowships te verstrekken aan onderzoekers zodat zij de tijd hebben Amsterdamse archieven en bibliotheken te gebruiken; door jonge onderzoekers te ondersteunen bij het verwerven van onderzoeksgeld en door de organisatie van publiekslezingen. 


Het ACHHP werkt samen met erfgoedinstellingen in Amsterdam en faciliteert het gebruik van collecties in Amsterdam. Door middel van publicaties en lezingen brengen we het erfgoed onder de aandacht van een breed publiek. Door jonge onderzoekers te ondersteunen bij het opzetten van onderzoeksprojecten, stimuleren we de bestudering van het erfgoed.


Coördinatoren van het ACHHP zijn prof. dr. August den Hollander en prof. dr. Mirjam van Veen.


 
Welkom bij het ACHHP

Actueel

Het vrije woord

Op 25 en 26 november organiseren Silke Muylaert, Nina Schroeder en Francesco Quatrini bij het ACHHP een internationaal congres over het Vrije Woord. Centraal tijdens het congres staat de vraag wat in de vroeg moderne tijd de grenzen van het vrije woord waren, en hoe in de stedelijke ruimte het vrije woord gestalte kreeg. Vanwege corona zal deze conferentie on-line plaatsvinden. Het volledige programma met een link naar zoom vindt u hier:

Religion and Free Speech_Conference Schedule_Online November 16 Final Version.pdf


Martin van Wijngaarden versterkt ACHHP.

Martin van Wijngaarden is het ACHHP komen versterken. Dankzij lutherse fondsen is het mogelijk een een onderzoeksplek luthers erfgoed in te richten. Martin van Wijngaarden is op dit gebied specialist. In zijn proefschrift Schitterende Getuigen, inventariseert hij luthers avondmaalsgerei, analyseert hoe objecten identiteitsdrager waren, en bestudeert hij de beleving die hoorde bij het schitterend zilver.


App langs vluchtelingenkerken in het Rijnland beschikbaar

De toeristische fietsroute langs vluchtelingengemeentes in het Duitse Rijnland is beschikbaar gekomen. De rustieke route begint in Nijmegen en eindigt in Duisburg. 

Onderweg doet de app plaatsen aan als Gennep, Rees, Kevelaer, Kalkar en Xanten. De app maakt het unieke historische erfgoed toegankelijk en vertelt het verhaal van de duizenden vluchtelingen die tijdens de tachtigjarige oorlog een heenkomen zochten in het Rijnland.

De route is (voor iphone-gebruikers)

gratis beschikbaar. 

https://itunes.apple.com/nl/app/rijn-religies/id1439764200?mt=8&ign-mpt=uo%3D4